csk.news
11901

Kardinál: Nemecká Cirkev Sa Chystá Opustiť Vieru, Katolicizmus

Kardinál Walter Brandmüller pochybuje, že „schizma“ je tým správnym pojmom na označenie súčasného úpadku Nemeckej Cirkvi.

Pre neho tento konflikt nie je o kanonických otázkach, poslušnosti alebo neposlušnosti voči Pápežovi a Kúrii (Kath.net, 13. Máj).

Nemecká Cirkev skôr spochybňuje zásadných nájomníkov viery, ktorých základom je božské zjavenie. Toto sa zvyčajne nazýva „kacírstvo“, poznamenáva.

Aj keď to tak je už celé desaťročia, Brandmüller zrazu zisťuje, že „aj biskupi“ popierajú nerozlučiteľnosť manželstva a požadujú ženskú vysviacku: „To znamená, že základy Katolíckej viery a oddanosť voči Katolíckej Cirkvi boli opustené.“

Brandmüller však okamžite zmierňuje svoje slová a dodáva, že previnenie kacírstvom a jeho následky sú naplnené iba ak sa na vydanej ceste pokračuje.

Po toľkých rokoch, nič nenasvedčuje tomu, že to tak nebude.

#newsLahyjlkrjg
mjablko shares this
61
Memento.
mementoMore
Memento.

memento
Roberto 55
Je to nova protestantska sekta.