Szczepionka covid powoduje autyzm

Powoduje także zmiany zachowania u dorosłych, czy to też autyzm - uszkodzenie mózgu...
Prenatal Exposure to COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 Induces Autism-Like Behaviors in Male Neonatal Rats: Insights into WNT and BDNF Signaling Perturbations - PubMed

Nowe badanie: "Prenatalna ekspozycja na szczepionkę mRNA przeciwko COVID-19 BNT162b2 wywołuje zachowania podobne do autyzmu u noworodków szczurów płci męskiej. Badanie przedkliniczne, które nie zostało przeprowadzone, gdy wypaczyliśmy prędkość nauki, aby pominąć wszystkie części naukowe.

Nowe badanie o otwierającym oczy tytule właśnie przybyło z Turcji: New study From Turkey Shows Vaccination Almost Doubled the Incidence of Menstrual Irregularities that Required Medical Treatment

Przypuszczam, że było to tylko kwestią czasu, zanim w końcu otrzymamy badanie potencjalnie łączące autyzm ze szczepionkami mRNA. Potencjalne znaczenie takich odkryć mówi samo za siebie.Z jakiegoś powodu Turcja wydaje się być wyjątkowo chętna do przeprowadzania tego rodzaju dosadnych badań, które są persona non grata w zachodnich środowiskach akademickich.

Krótkie podsumowanie

Badanie wykazało znaczące różnice między szczurami urodzonymi przez matki zaszczepione w czasie ciąży w porównaniu z grupą kontrolną szczurów urodzonych przez nieszczepione matki w następujących obszarach:
Koordynacja ruchowa i równowaga (samce)
Zachowania społeczne (mężczyźni)
Ilość komórek Purkinjego i innych komórek nerwowych (mężczyźni)
Poziomy białka neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) (mężczyźni i kobiety)
Poziomy ekspresji genów m-TOR i WNT (mężczyźni i kobiety)


Wnioski
Podsumowując, nasze badanie przedstawia dowody na to, że szczepionka przeciwko COVID-19 mRNA BNT162b2 wpływa na szlak WNT i poziomy BDNF u szczurów, ze szczególnie wyraźnymi skutkami obserwowanymi u samców. Te specyficzne dla samców wyniki, w tym zachowania podobne do autyzmu, zmniejszona liczba neuronów i upośledzona sprawność motoryczna, podkreślają potencjalne neurorozwojowe implikacje szczepionki, zgodne z istniejącą literaturą na temat roli szlaku WNT i sygnalizacji BDNF w zaburzeniach neurorozwojowych... New Study: 'Prenatal Exposure to COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 Induces Autism-Like Behaviors in Male Neonatal Rats'

Prenatalna ekspozycja na szczepionkę firmy Pfizer zmieniła ekspresję genów u potomstwa płci męskiej, powodując „wyraźne zachowania przypominające autyzm”.

Megan Redshaw
Szczepienie kobiet w ciąży przeciwko jakiejkolwiek chorobie zakaźnej budzi duże kontrowersje, ale nic nie może się równać z zatwierdzaniem przez amerykańskie agencje regulacyjne eksperymentalnych szczepionek przeciwko Covid-19 dla kobiet w ciąży bez testów oceniających wpływ, jaki może to mieć na ich potomstwo.

Niedawne badanie budzi obawy dotyczące potencjalnych konsekwencji neurorozwojowych szczepienia kobiet w ciąży przeciwko Covid-19 po tym, jak u szczurów zaszczepionych szczepionką mRNA firmy Pfizer rozwinęły się „wyraźne zachowania przypominające autyzm”.W artykule opublikowanym w Neurochemical Researcher grupa badaczy starała się zbadać potencjalny związek między szczepionkami mRNA przeciwko Covid-19, reakcjami, w których pośredniczy białko kolczaste, a zaburzeniami neurorozwojowymi, w szczególności autyzmem.

W tym celu przeanalizowali ekspresję poziomów neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) WNT , specyficznych cytokin, ekspresję mTOR, neuropatologię i wyniki neurobehawioralne związane z autyzmem u szczurów zaszczepionych szczepionką Covid-19 firmy Pfizer i porównali wyniki z grupą szczurów, którym podano placebo w postaci soli fizjologicznej.

Badanie wykazało, że szczepionka przeciwko Covid-19 firmy Pfizer „znacząco zmieniła” ekspresję określonych genów zarówno u samców, jak i u samic szczurów, które wpływają na ścieżki neurorozwojowe, chociaż u szczeniąt płci męskiej w grupie zaszczepionej choroba była znacznie bardziej dotknięta niż u samic.

Oprócz zachowań przypominających autyzm, takich jak bezinteresowne interakcje społeczne i powtarzające się zachowania , u szczeniąt płci męskiej od zaszczepionych matek wystąpiły zaburzenia sprawności motorycznej objawiające się zmniejszoną koordynacją i zwinnością oraz zmniejszeniem liczby neuronów w krytycznych obszarach mózgu – co sugeruje możliwą neurodegenerację lub zmienione neurorozwój.

Potomstwo płci męskiej unikało kontaktów towarzyskich i wyjątkowo bała się samic
Korzystając z testów towarzyskości, nowości społecznych i motywacji, badacze odkryli, że szczenięta płci męskiej narażone na działanie szczepionki firmy Pfizer w łonie matki wyjątkowo bały się nawiązywania kontaktów towarzyskich i aktywnie unikały nowych sytuacji. Oceniając liczbę neuronów w grupach mężczyzn, grupa zaszczepiona wykazała „znacznie zmniejszoną” liczbę neuronów w obszarach CA1 i CA3 hipokampa w porównaniu z grupą mężczyzn otrzymujących placebo z roztworem soli fizjologicznej.

Hipokamp ma co najmniej 27 różnych typów neuronów, które odgrywają ważną rolę w zapamiętywaniu i nawigacji przestrzennej. Neurony to komórki nerwowe przekazujące wiadomości po całym organizmie, umożliwiające wykonywanie wszelkich czynności, od oddychania i mówienia po jedzenie, chodzenie i myślenie. Podobnie unikalny typ neuronów specyficzny dla kory móżdżku był „znacznie niższy” w grupie zaszczepionej niż w grupie placebo.

W grupach kobiet nie zaobserwowano znaczących różnic w liczbie neuronów pomiędzy grupami kobiet zaszczepionych i kobiet otrzymujących sól fizjologiczną. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety w grupie zaszczepionej doświadczyli znacząco obniżonego poziomu BDNF. Wpływa to na neurogenezę – proces powstawania nowych neuronów w mózgu – i jest niezbędny, gdy zarodek rozwija się, ale trwa nadal po urodzeniu. „Badania podłużne dotyczące długoterminowego wpływu szczepionek na Covid-19, szczególnie biorąc pod uwagę różnice między płciami, mają kluczowe znaczenie dla oceny bezpieczeństwa szczepionek i ryzyka” – podsumowali naukowcy.

Wysoki poziom białka w szczepionkach przeciwko Covid-19 może powodować autyzm
W odróżnieniu od tradycyjnych szczepionek szczepionka mRNA firmy Pfizer nie zawiera antygenów . Zawiera mRNA – formę kwasu nukleinowego i materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 , który dostarcza organizmowi instrukcji dotyczących wytwarzania antygenów – białek szczytowych. To mRNA służy do wywołania odpowiedzi immunologicznej.
Chociaż powiedziano nam, że szczepionka firmy Pfizer na Covid-19 jest wytwarzana z nieszkodliwego informacyjnego RNA , które instruuje komórki do wytwarzania białka kolczastego, etykieta produktu FDA wskazuje, że zawiera ona sztucznie zmodyfikowany RNA (modRNA). Ten kluczowy składnik nie występuje naturalnie i stwarza znaczne ryzyko dla zdrowia ludzkiego.

Według badania pojawiły się obawy, że białko kolczaste i wywoływana przez nie odpowiedź immunologiczna mogą wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do zapalenia układu nerwowego i zmian w plastyczności synaptycznej.

Białko kolczaste ulega ekspresji na powierzchni wirionu SARS-CoV-2 i wykorzystuje receptor ACE2 do przedostania się do komórek docelowych . Może również przenikać przez barierę krew-mózg lub pośrednio wywoływać zapalenie układu nerwowego poprzez obwodową sygnalizację immunologiczną. To zapalenie układu nerwowego uwalnia cytokiny prozapalne powiązane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak autyzm.

„Te proponowane zmiany mogą mieć wpływ na rozwój mózgu i potencjalnie przyczyniać się do zaburzeń neurorozwojowych, w tym autyzmu” – napisali naukowcy .
Jeśli prenatalne narażenie na szczepionkę Covid-19 firmy Pfizer może wywołać autyzm u potomstwa szczurów zaszczepionych w czasie ciąży, jest wysoce prawdopodobne, że może wywołać to samo u ludzi. Jak zauważyli naukowcy we wnioskach, niezbędne jest wszechstronne zrozumienie zagrożeń i korzyści wynikających ze szczepień przeciwko Covid-19, zwłaszcza w czasie ciąży.

Szczepionki COVID nadaL zalecane dla kobiet w ciąży bez danych dotyczących bezpieczeństwa
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zaleca, aby kobiety w ciąży otrzymywały początkową serię szczepień podstawowych , a następnie dawki przypominające, mimo że nie przeprowadzono odpowiednich badań bezpieczeństwa u kobiet w ciąży i ich potomstwa, a zastrzyki mają wyłącznie charakter eksperymentalny. W arkuszu informacyjnym amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczącym dostawców usług opieki zdrowotnej dotyczącym szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer stwierdza się: „Dostępne dane na temat szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 podawanej kobietom w ciąży są niewystarczające, aby określić ryzyko związane ze szczepionką w czasie ciąży”. Według Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) badania na zwierzętach odgrywają „kluczową rolę w opracowywaniu skutecznych szczepionek dla ludzi”. „Zanim obiecujące kandydatury na szczepionki będą mogły zostać przetestowane na ludziach, należy je najpierw przetestować pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności na zwierzętach, zgodnie z wymaganiami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków” – czytamy na stronie internetowej NIAID .

Nie przeprowadzono jednak żadnych badań w celu ustalenia, jaki wpływ szczepionki na Covid-19 mogą mieć na rozwijający się płód lub potomstwo urodzone przez zaszczepione matki, zanim zaczęto wprowadzać szczepionki do kobiet w ciąży. Według dr Jamesa Thorpa, specjalisty medycyny matczyno-płodowej, szczepionki przeciwko COVID-19 nie okazały się bezpieczne dla kobiet w ciąży, o czym świadczy zbiorcza analiza zdarzeń niepożądanych przeprowadzona przez firmę Pfizer za rok 2021 po wydaniu pozwolenia , która wskazuje na 1223 zgony w ciągu pierwszych dziesięciu tygodni wprowadzenia szczepionki na Covid-19, wskaźnik poronień na poziomie 81%, prawie sześciokrotny wzrost liczby zgonów płodów, 7,9-krotny wzrost liczby zgonów noworodków i powikłania związane z karmieniem piersią u 14,7% noworodków.
Study: Prenatal Exposure to Pfizer's COVID Vaccine Causes Autism in Male Rats. COVID Vaccines Recommended for Pregnant Women Without Safety Data - Global Research

Szczepionki przez zniszczenie ciał, mają niszczyć dusze ... rok 1917. Steiner;
„Dusza zostanie wyeliminowana za pomocą lekarstw. Wychodząc od „zdrowego spojrzenia na wszystko” znajdziemy szczepionkę, dzięki której organizm będzie leczony możliwie już od wczesnej młodości, jeśli to możliwe już od samego urodzenia, aby ten organizm nie pomyślał, że istnieje dusza i duch." ...Inni, następcy obecnych materialistów, będą szukać szczepionki, która sprawi, że ciała będą „zdrowe”, to znaczy ukonstytuowane w taki sposób, że nie będą już mówić o tym nonsensie, jakim jest dusza i duch , ale dlatego, że będą to „zdrowe” siły mechaniczne i chemiczne, które z kosmicznej mgławicy utworzyły planety i Słońce. Wynik ten zostanie uzyskany poprzez manipulację ciałami. » „Materialistycznym lekarzom zostanie powierzone zadanie uwolnienia ludzkości od dusz. Tak, ci, którzy wierzą, że możemy przewidzieć przyszłość za pomocą pomysłów igrających z rzeczywistością, są w ogromnym błędzie". .. „Wyjaśniłem wam, że duchy ciemności będą szeptać do swoich gospodarzy, do ludzi, w których żyją, aby odkryć szczepionkę, która może od wczesnej młodości, poprzez ciało, wykorzenić skłonność do duchowości. Szczepiemy dzisiaj przeciwko tej czy innej chorobie, w przyszłości będziemy szczepić dzieci produktem, który potrafimy bardzo dobrze skomponować, a który zapobiegnie rozwojowi u dzieci „szaleństwa” życia duchowego, „szaleństwa” w życiu oczywiście z perspektywy materialistycznej. »

Szczepionkowa psychoza - 13 przypadków opętań posz…
Potwierdzono, że szczepionka Pfizer powoduje choro…
Powszechne uszkodzenia mózgu i serca , zmiana osob…
JOKAMA shares this
1138
Anieobecny
Nie tylko ta...
Inicjatywa NoweGniezno shares this
254
Roj
Jednego czego ten preparat nie powoduje, to ochrona zdrowia.