Stylita
11895

Boží slovo na den 19.5. A.D. 2023

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má …More
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát.“
Jan 16,20-23a
Antonia Orosova shares this
6722
Buďte radostní! Ostavajte radostni, verni Pravde Kristovej lásky,lebo aj pre dnešok platí:,,Dobre hovoril k vašim Otcom Duch Svätý ústami proroka lzaiáša keď hovoril,,
Choď a povedz tomuto ľudu:
Počúvajte, len počúvajte,
ale nerozumejte! Hľaďte, len hľaďte ale nepoznáte!
Lebo otupelo srdce tohto ľudu
a ušami ťažko počuli, a zažmúrili si oči,
aby azda očami nevideli a ušami nepočuli a srdcom …More
Buďte radostní! Ostavajte radostni, verni Pravde Kristovej lásky,lebo aj pre dnešok platí:,,Dobre hovoril k vašim Otcom Duch Svätý ústami proroka lzaiáša keď hovoril,,
Choď a povedz tomuto ľudu:
Počúvajte, len počúvajte,
ale nerozumejte! Hľaďte, len hľaďte ale nepoznáte!
Lebo otupelo srdce tohto ľudu
a ušami ťažko počuli, a zažmúrili si oči,
aby azda očami nevideli a ušami nepočuli a srdcom nechápali a neobrátili sa,
a aby som ich nezdravil”
apredsasatoci
Lenže my ľudia nie sme schopní lásky!
Byť schopný lásky nám dáva IBA Bozi Duch!
Stylita
Mluv sama za sebe, potom se o tom dá uvažovat, Apredsasatoci...
Antonia Orosova
Akože nie ste schopní a vždy vám treba mlieko podávať?!
Ak maš v mysli najdôležitejšie prikázanie a myslíš, že Boh Otec Ťa vsade vidi a počuje i ochraňuje a Ježišovi Kristovi v srdci vďačný si, že vlastnou krvou vykúpil Ťa z tvojich hriechov i nebudeš myslieť na zle a začneš konať dobre, ktoré Ti bude už predodtreté, aby si sa nechvalil a tvoje ústa aj tvoje srdce bude v Duchu Svätom vedieť čo …More
Akože nie ste schopní a vždy vám treba mlieko podávať?!
Ak maš v mysli najdôležitejšie prikázanie a myslíš, že Boh Otec Ťa vsade vidi a počuje i ochraňuje a Ježišovi Kristovi v srdci vďačný si, že vlastnou krvou vykúpil Ťa z tvojich hriechov i nebudeš myslieť na zle a začneš konať dobre, ktoré Ti bude už predodtreté, aby si sa nechvalil a tvoje ústa aj tvoje srdce bude v Duchu Svätom vedieť čo je správne i spravodlive a Bohu mile i budeš ako vietor a predsa v láske v jedno s Kristom verný Pravde🥰
apredsasatoci
Ľudská láska nie je schopná človeka spasiť!
Boh ponúka svoju Boziu Lasku, ktorá toho schopná je!
apredsasatoci
Ľudská myseľ je nestala.
Boží Duch nemôže vojsť do kamenného srdca (staré mechy). Roztrhalo by sa.
DS môže spočinut IBA v Novom srdci (nové mechy)!
Čo treba urobiť? Uvidieť svoju BEZMOCNOST! David povedal: Som červík!
Motivačné slová nestačia!
Antonia Orosova
Keď si neviete srdce pokoriť pred živým Bohom,ktorý všetko stvoril, a ktorý sa vám Otcom stal i vo svojej pýche nemôžete byť ako deti a vojsť do Kraľovdtva Nebeského, lebo váš hriech ostava.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, povstali židé …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, povstali židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před soudcovský stolec a žalovali: „Tenhle člověk přemlouvá lidi k bohopoctě, která se příčí zákonu!“ Když se však Pavel už chystal odpovědět, řekl Gallio židům: „Kdyby to bylo nějaké bezpráví nebo bídný zločin, věnoval bych vám, židé, pozornost, jak se sluší a patří. Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat.“ A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni (pohané) popadli představeného synagogy Sosthena a bili ho přímo před soudcovským stolcem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Pavel tam pobyl ještě delší čas. Pak se rozloučil s bratry, a s Priscillou i Akvilou se vydal lodí do Sýrie. (Ještě předtím) si dal v Kenchrejích ostříhat vlasy, protože udělal slib.
Sk 18,9-18

Žalm:
Bůh je králem celého světa.
Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví,
slávu Jakuba, kterého miluje.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!
Zl 47

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Kristus musel trpět a vstát z mrtvých, a tak vejít do své slávy. Aleluja.
srov. Lk 24,46.26

Evangelium:
Jan 16,20-23a