58:29
Clicks7.7K
Anton Selecký
19
Kľúč k Triumfu. Dňa 15. septembra slávime štátny sviatok, a sviatok celého Slovenska - zasväteného Sedembolestnej Panne Márii. Úloha Panny Márie smerom k nám - bola pod Krížom ustanovená samotným …More
Kľúč k Triumfu.

Dňa 15. septembra slávime štátny sviatok, a sviatok celého Slovenska - zasväteného Sedembolestnej Panne Márii. Úloha Panny Márie smerom k nám - bola pod Krížom ustanovená samotným Spasiteľom slovami "Hľa, Matka tvoja". Panna Mária vo svojich bolestiach bola na Kalvárii duchovne Spoluukrižovaná so svojím Synom. O jej poslaní ako Sedembolestnej, ktoré má v dejinách spásy celkom výnimočný charakter, hovorí dokumentárny film Kľúč k Triumfu.
ľubica
´50:37´- Ako zažijeme víťazstvo -vyvrcholeniu Máriinej doby...? V poslednom zjavení P. Márie, Ida videla kalich vo vzduchu...padol a z neho vytieklo veľa krvi......v skutočnosti to bola strašná vízia..myslím že to symbolizuje očistenie sveta cez Krv Ježiša ...Ida videla hostiu a tá sa premenila na holubicu letiacu ponad svet, čo znamená vyliatie Ducha Svätého...je zrejmé že to má súvis s príchodo…More
´50:37´- Ako zažijeme víťazstvo -vyvrcholeniu Máriinej doby...? V poslednom zjavení P. Márie, Ida videla kalich vo vzduchu...padol a z neho vytieklo veľa krvi......v skutočnosti to bola strašná vízia..myslím že to symbolizuje očistenie sveta cez Krv Ježiša ...Ida videla hostiu a tá sa premenila na holubicu letiacu ponad svet, čo znamená vyliatie Ducha Svätého...je zrejmé že to má súvis s príchodom Eucharistického kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista....
...v tomto posolstve ktoré bolo odovzdane jednoduchej žene , P. Mária hovorila o novom rozmachu Ducha Svätého hned po vyhlásení tejto dogmy....táto dogma prinesie druhé Turíce - nové Turíce... a tieto Turíce prinesú pokoj a obnovu do Cirkvi...Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie znamená, že Láska P. Márie zvíťazí, že Boh sa cez P. Máriu dotkne sŕdc všetkých ľudí....aby mohli prijať Vykupujúce milosti.....KRISTOVE...

53´ : bl. M. TEREZA podpísala ešte v roku 1993 petíciu za vyhlásenie piatej dogmy...
ľubica
vdaka, p. Anton, kto hľadá nájde.... je tu veľa dobrých vecí.....od Vás..... ešte raz vdaka za tento doku film
🤗
hasak shares this
17
dokumenttarný.

telo
Anton Selecký
Anton Selecký
Ešte dodatok: Film nenatočili ľudia ktorí sú na úvodných titulkoch, tí ho len dabovali, autori sú v záverečných titulkoch - len pre úplný obraz o situácii.
One more comment from Anton Selecký
Anton Selecký
Ospravedlnujem sa, tie udaje ktore su na titulkoch filmu, su stare mozno 10 rokov a zmenili sa -plati iba www.avemaria.sk
johnfrax
Ján Pavol II. a Spoluvykupiteľka

Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril aspoň šesťkrát o Márii Spoluvykupiteľke, pri niektorých vyjadreniach som bol prítomný osobne“, povedal otec biskup Pavol Hnilica vo svojej homílii 3. augusta. 1997 v Litmanovej).

webcache.googleusercontent.com/search
johnfrax
História zjavení Ide Peerdemanovej v Amsterdame
Citované z knihy Milosťou Božou zdobená od biskupa Pavla M. Hnilicu SJ a profesora Františka Vnuka.

Podstata zjavení

Titul Matka všetkých národov je často spájaný aj s ďalšími titulmi. Napríklad v zjavení z 31. decembra 1951 Panna Mária hovorila: „Matka všetkých národov stojí uprostred sveta pred krížom. Prichádza pod menom Spoluvykupiteľka, …More
História zjavení Ide Peerdemanovej v Amsterdame
Citované z knihy Milosťou Božou zdobená od biskupa Pavla M. Hnilicu SJ a profesora Františka Vnuka.

Podstata zjavení

Titul Matka všetkých národov je často spájaný aj s ďalšími titulmi. Napríklad v zjavení z 31. decembra 1951 Panna Mária hovorila: „Matka všetkých národov stojí uprostred sveta pred krížom. Prichádza pod menom Spoluvykupiteľka, Prostrednica (Sprostredkovateľka) a Orodovnica. Pod týmito titulmi prejde do dejín mariológie“. A opäť 8. decembra 1952: „Matka všetkých národov je tu, je všade, aby ti pomáhala, pretože ona je Spoluvykupiteľka, Sprostredkovateľka a Orodovnica. Toto bude posledná (mariánska) dogma. Pracuj na tom usilovne a rýchlo.
*
Matka všetkých národov sľubuje, že pomôže ľudstvu, keď ju bude uctievať pod týmito titulmi.“ V týchto slovách treba vidieť koreň a podstatu amsterdamských zjavení.
www.zivcakova.sk/27Amsterdam/27a.htm
2 more comments from johnfrax
johnfrax
Žiadosť o vyhlásenie dogmy, že P. Márie je Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica

Dakedy počujeme, že titul Spoluvykupiteľka bol Cirkvou odmietnutý. To samozrejme nie je pravda. Zatiaľ to nie je rozhodnuté, oficiálne sa k tomu Cirkev nevyjadrila, každý sa môže mať názor aký chce. Asi to niekoho prekvapí, ale oficiálne vyjadrenia (Pius X., Benedikt XV., Pius XII.) sú viac v prospech tohoto …More
Žiadosť o vyhlásenie dogmy, že P. Márie je Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica

Dakedy počujeme, že titul Spoluvykupiteľka bol Cirkvou odmietnutý. To samozrejme nie je pravda. Zatiaľ to nie je rozhodnuté, oficiálne sa k tomu Cirkev nevyjadrila, každý sa môže mať názor aký chce. Asi to niekoho prekvapí, ale oficiálne vyjadrenia (Pius X., Benedikt XV., Pius XII.) sú viac v prospech tohoto titulu (okrem teol. komisie tuším niekedy v 90-tych rokoch).
Uvádzame informáciu o úsilívyhlásiť to za neomylnú pravdu viery.

www.maria.sk/index.php
johnfrax
ohnfrax— 12.9.2011 21:49:47:
Kardináli za 5 mariánsku dogmu (Dr. Mark Miravalle)
29.12.2009

KARDINÁLI IDÚ V ČELE – NÁŠ ČAS ICH NASLEDOVAŤ

Dr. Mark Miravalle

Počas posledných niekoľkých týždňov sa stalo niekoľko udalostí, ktoré môžeme interpretovať ako historické kroky vedúce kslávnostnému vyhláseniu piatej mariánskej dogmy oPanne Márii Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke:

Dňa …More
ohnfrax— 12.9.2011 21:49:47:
Kardináli za 5 mariánsku dogmu (Dr. Mark Miravalle)
29.12.2009

KARDINÁLI IDÚ V ČELE – NÁŠ ČAS ICH NASLEDOVAŤ

Dr. Mark Miravalle

Počas posledných niekoľkých týždňov sa stalo niekoľko udalostí, ktoré môžeme interpretovať ako historické kroky vedúce kslávnostnému vyhláseniu piatej mariánskej dogmy oPanne Márii Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke:

Dňa 11. januára 2008 vydal pápež Benedikt XVI. príhovor ku Svetovému dňu chorých na 11. februára, vktorom vyjadril svoje najmocnejšie učenie a v ktorom vyjadril spoluvykupiteľskú úlohu Panny Márie s Ježišom na Kalvárii. Svätý Otec vpríhovore konštatuje:

Mária je vzorom úplného sebadarovania Božej vôli: vo svojom srdci prijala večné Slovo apočala ho vo svojom panenskom lone. Mária dôverovala Bohu asvojou dušou prebodnutou mečom (porov. Lk 2, 35) neváhala podieľať sa na utrpení svojho Syna, obnovujúc tak pri päte kríža na Kalvárii (porov. Lk 2, 35) svoje “áno” zo Zvestovania. …

webcache.googleusercontent.com/search