AB Novak
11.2K

Příprava nekrvavým mučednictvím na možné krvavé.....

(...)Mučedníci jsou velkými šampiony naší svaté víry. Nikdo se nemůže tázat na jejich lásku ke Kristu, lásku k bližnímu a jejich lpění k jedné pravé víře. Není pochyb o tom, že mučedníci dávných dob, vešli ihned do bran nebeských (…).

Mučednictví vyžaduje dvě věci – první a nejpřednější - člověk musí obdržet zvláštní milost od dobrotivého Boha a také další věci. Opakuji, první a nejpřednější věc - musí obdržet milost, mučednictví je zvláštní milostí (…). Je zde ale další věc, kterou potencionální mučedníci potřebují. Potřebují být formováni životem velkorysé oběti zatímco žijí v tomto slzavém údolí. Potřebují zmařit samy sebe k takovéto zvláštní Boží milosti praktikováním umrtvování, umírat sami sobě každý den.

Musí na sebe denně brát svůj kříž, musí se naučit milovat i své nepřátele, 20. Avšak „lační-li nepřítel tvůj, nakrm ho: žízní-li, dej mu píti; neboť to čině, uhlí žhavé shrneš na hlavu jeho“. 21. Nedej se přemoci zlému, nýbrž přemáhej zlé dobrým.

Jinými slovy, tito mučedníci nejprve přijímali bílé (nekrvavé) mučednictví, aby takto umírali sami sobě každý den, což je více disponovalo k tomu, aby čelili krvavému mučednictví, když k němu došlo. (...)


Jak svět více a více směřuje do podoby Sodomy a Gomory, jak katolíci více a více odmítají víru a dokonce od ní odpadají, až k tomu bodu, kdy se domníváte, zda není antikrist už poblíž…. Vězte, že antikristovo pronásledování a mučení bude ze všech nejextrémnější. Jedinečný typ mučení, který dalece překonává i pohanské císaře dávných dob. Jsme připraveni čelit tomuto potencionálnímu mučednictví? Bude nám dána tato zvláštní milost? Jsme dobře disponováni díky hojnému pokání a obětem obdržet takovou milost? Podívejme se na nás dnes, poměřme sebe samy, jsme v tomto životě ochotni trpět i nejmenší nepohodlí? Jsme ochotni být k ostatním trpěliví a milovat ty, co nemáme přímo v oblibě? Jsme ochotni trpět nápravná ponížení? Praktikujeme pravidelně umrtvování? Jsme ochotni snášet jeden druhého, trpět ostatní? Toto vše je příprava na krvavé mučednictví - prožíváním současného bílého (nekrvavého) mučednictví. (…)

Mučedníci jsou stvořeni díky Boží milosti, ale také díky dobré formaci a mnoha cvičením. Jsou svědky lásky předtím než se stanou svědky krve.
Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Amen.

*********************************************

Zkrácený a mírně upravený překlad: A.B.N.

White Martyrdom Before Red Martyrdom

*********************************************

zajímavé (a pro nás někdy poučné) příběhy (hlavně) katolíků, kteří byli pronásledováni v naší zemi:


Katolický duchovní | Paměť národa

*********************************************

Konzervativci by se neměli nechat zmást Vladimírem Putinem, nebojuje proti globalismu - Lifesitenews

Konzervativci by se neměli nechat zmást Vladimírem…

A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabíti nemohou, ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla.

(Matouš 10:28)

*********************************************

Nezapomeňte na "pobožnost pěti prvních sobot" jak po nás Panna Maria žádala ve Fatimě!


Pobožnost pěti prvních sobot

*********************************************

A nezapomeňte vzývat další mocné přímluvce: svatého Josefa a svatého Michaela archanděla!

*********************************************


# fatima #mučednictví #oběti #umrtvování #mučedníci #sebezápor

#pokání #svatá #agnes #utrpení #milost #la #salette #quito

#svatý #josef #svatý #michael #archanděl #panna #maria #ježíš

#kristus #příprava # pamětníci #pronásledování #tresty #nacismus #komunismus