AB Novak
11.2K

Příprava nekrvavým mučednictvím na možné krvavé....

(...)Mučedníci jsou velkými šampiony naší svaté víry. Nikdo se nemůže tázat na jejich lásku ke Kristu, lásku k bližnímu a jejich lpění k jedné …