Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Edward7
161.9K

Komunia z Chrystusem teraz bardziej niż kiedykolwiek

Juan Suárez Falcó Drodzy bracia i siostry w wierze, Jak wiecie, "AVC" było jednym z pierwszych katolickich portali w języku hiszpańskim, który potępił …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2820
Jednak w grupie tych z nas, którzy wiedzą, że Jorge Mario Bergoglio jest uzurpatorem i antypapieżem, bardzo głośny sektor opowiada się za tym, by wierni przestali chodzić na Mszę. Ta straszna opinia pochodzi dla odmiany z "filo-lefebvristas" stron i kanałów. Są to ludzie, którzy podążają za Abp Viganò lub bpem Schneiderem (którzy mają Bergoglio za swojego papieża) i - teraz już tylko "sotto voce …More
Jednak w grupie tych z nas, którzy wiedzą, że Jorge Mario Bergoglio jest uzurpatorem i antypapieżem, bardzo głośny sektor opowiada się za tym, by wierni przestali chodzić na Mszę. Ta straszna opinia pochodzi dla odmiany z "filo-lefebvristas" stron i kanałów. Są to ludzie, którzy podążają za Abp Viganò lub bpem Schneiderem (którzy mają Bergoglio za swojego papieża) i - teraz już tylko "sotto voce" - wielokrotnie atakowali Jana Pawła II i Benedykta XVI jako modernistów, ponieważ, jak wszyscy filo-febvryści, uważają Bergoglio za zwieńczenie "heretyckich papieży" okresu posoborowego.

Ludzie ci wychodzą z fałszywej przesłanki: że rak Kościoła pochodzi z SWII, co jest stwierdzeniem zupełnie nieproporcjonalnym, ponieważ nie rozróżniają litery soboru, oraz satanistycznego "ducha", z którym masoni i komuniści infiltrowali Kościół i chcieli zniszczyć właściwą doktrynę, co było prawdziwym problemem. Zapominają, że modernizm nie pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku, ale z XIX, kiedy to był zwalczany na śmierć przez ówczesnych papieży.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Otóż duży problem pojawił się, gdy ten filo-lefebvrystyczny sektor, dumnie nazywający siebie "resztką", poszedł o krok dalej, lekkomyślnie stwierdzając, że kto przyjmuje komunię na mszy novus ordo, w której wymieniony jest Franciszek, z pełną świadomością, że papieżem jest Benedykt, popełnia grzech śmiertelny. To jest PRAWNA I TEOLOGICZNA BAJKA''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dopóki trwa ten nasz Kościół, drodzy bracia i siostry, pełniejszy niż kiedykolwiek chwastów, dopóty sakramenty są ważne i legalne. Co więcej, to właśnie teraz Pan potrzebuje nas najbardziej, kiedy najbardziej potrzebuje nas do uczestnictwa we Mszach Świętych, czyniąc zadość barbarzyństwom tych, którzy zajmują Stolicę Piotrową. Są one ważne nawet wtedy, gdy kapłan jest w grzechu śmiertelnym …More
,,Dopóki trwa ten nasz Kościół, drodzy bracia i siostry, pełniejszy niż kiedykolwiek chwastów, dopóty sakramenty są ważne i legalne. Co więcej, to właśnie teraz Pan potrzebuje nas najbardziej, kiedy najbardziej potrzebuje nas do uczestnictwa we Mszach Świętych, czyniąc zadość barbarzyństwom tych, którzy zajmują Stolicę Piotrową. Są one ważne nawet wtedy, gdy kapłan jest w grzechu śmiertelnym lub zdradził Kościół w swoim sercu (powtarzam, zgodnie z Soborem w Arles i nauczaniem Leona XIII). Kiedy oba Kościoły się rozdzielą, wtedy grzechem śmiertelnym będzie obcowanie z tymi, którzy przez resztę wiernych zostaną uznani za heretyków i schizmatyków, kiedyś "ekskomunikowani" przez Bergoglio.''
Piotr Piotr
V.R.S.
"Ludzie ci wychodzą z fałszywej przesłanki: że rak Kościoła pochodzi z SWII, co jest stwierdzeniem zupełnie nieproporcjonalnym, ponieważ nie rozróżniają litery soboru (ortodoksyjnej i pastoralnej, z wyjątkiem niektórych dwuznacznych wyrażeń, które równie dobrze można by uratować tradycyjną interpretacją)..."
---
Nie lubię jak ktoś robi sobie żarty z poważnej sprawy. Co do tej "ortodoksji" soboru …More
"Ludzie ci wychodzą z fałszywej przesłanki: że rak Kościoła pochodzi z SWII, co jest stwierdzeniem zupełnie nieproporcjonalnym, ponieważ nie rozróżniają litery soboru (ortodoksyjnej i pastoralnej, z wyjątkiem niektórych dwuznacznych wyrażeń, które równie dobrze można by uratować tradycyjną interpretacją)..."
---
Nie lubię jak ktoś robi sobie żarty z poważnej sprawy. Co do tej "ortodoksji" soboru czyli baśni z mchu i paproci nie do obrony polecam zapoznanie się z "kwiatkami" Congarów, de Lubaców, Racyngerów, Murrayów, Rahnerów i Szilebeków obecnymi w dokumentach:
Poznaj swój sobór (1): Gaudium et spes
Poznaj swój sobór (2): Unitatis redintegratio
Poznaj swój sobór (3): Lumen gentium
Poznaj swój sobór (4): Ad Gentes
Poznaj swój sobór (5): Sacrosanctum Concilium
Poznaj swój sobór (6): Nostra Aetate
Poznaj swój sobór (7): Dignitatis Humanae
Poznaj swój sobór (8): Dei Verbum
Poznaj swój sobór (9): Presbyterorum Ordinis
Jeżeli ktoś twierdzi że powyższe teksty są ortodoksyjne jest po prostu intelektualnie nieuczciwy.
I, moim zdaniem, mniejszym zagrożeniem jest Bergoglio, bo to jest posoborowie doprowadzone do absurdu i jaki jest każdy widzi, niż takie ancymony bredzące w oderwaniu od tekstów Vaticanum II, o tym że problemem jest "dobra litera" i "zły duch"
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dopóki trwa ten nasz Kościół, drodzy bracia i siostry, pełniejszy niż kiedykolwiek chwastów, dopóty sakramenty są ważne i legalne. Co więcej, to właśnie teraz Pan potrzebuje nas najbardziej, kiedy najbardziej potrzebuje nas do uczestnictwa we Mszach Świętych, czyniąc zadość barbarzyństwom tych, którzy zajmują Stolicę Piotrową. Są one ważne nawet wtedy, gdy kapłan jest w grzechu śmiertelnym …More
,,Dopóki trwa ten nasz Kościół, drodzy bracia i siostry, pełniejszy niż kiedykolwiek chwastów, dopóty sakramenty są ważne i legalne. Co więcej, to właśnie teraz Pan potrzebuje nas najbardziej, kiedy najbardziej potrzebuje nas do uczestnictwa we Mszach Świętych, czyniąc zadość barbarzyństwom tych, którzy zajmują Stolicę Piotrową. Są one ważne nawet wtedy, gdy kapłan jest w grzechu śmiertelnym lub zdradził Kościół w swoim sercu (powtarzam, zgodnie z Soborem w Arles i nauczaniem Leona XIII). Kiedy oba Kościoły się rozdzielą, wtedy grzechem śmiertelnym będzie obcowanie z tymi, którzy przez resztę wiernych zostaną uznani za heretyków i schizmatyków, kiedyś "ekskomunikowani" przez Bergoglio.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ale z pewnością nie podzielają barbarzyństw Bergoglio, a fakt powołania się na niego w kanonie nie wiąże ich z nim w jego grzechach i błędach, tak samo jak wierni, którzy przyjmują Komunię z rąk kapłana będącego w grzechu śmiertelnym, uczestniczą w grzechach kapłana. EUCHARYSTIA NIE PRZENOSI ANI NIE PRZEKAZUJE KOMUNIKANTOWI GRZECHÓW I BŁĘDÓW W WIERZE SZAFARZA. Ci księża powołują się na Bergoglio …More
,,Ale z pewnością nie podzielają barbarzyństw Bergoglio, a fakt powołania się na niego w kanonie nie wiąże ich z nim w jego grzechach i błędach, tak samo jak wierni, którzy przyjmują Komunię z rąk kapłana będącego w grzechu śmiertelnym, uczestniczą w grzechach kapłana. EUCHARYSTIA NIE PRZENOSI ANI NIE PRZEKAZUJE KOMUNIKANTOWI GRZECHÓW I BŁĘDÓW W WIERZE SZAFARZA. Ci księża powołują się na Bergoglio, bo Kościół oficjalnie uważa go za papieża, choć niewielu z nas wie, że nim nie jest.''
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ludzie ci wychodzą z fałszywej przesłanki: że rak Kościoła pochodzi z SWII, co jest stwierdzeniem zupełnie nieproporcjonalnym, ponieważ nie rozróżniają litery soboru (ortodoksyjnej i pastoralnej, z wyjątkiem niektórych dwuznacznych wyrażeń, które równie dobrze można by uratować tradycyjną interpretacją, zawartą w tekstach, które zostały zaaprobowane przez zdecydowaną większość ojców soborowych …More
,,Ludzie ci wychodzą z fałszywej przesłanki: że rak Kościoła pochodzi z SWII, co jest stwierdzeniem zupełnie nieproporcjonalnym, ponieważ nie rozróżniają litery soboru (ortodoksyjnej i pastoralnej, z wyjątkiem niektórych dwuznacznych wyrażeń, które równie dobrze można by uratować tradycyjną interpretacją, zawartą w tekstach, które zostały zaaprobowane przez zdecydowaną większość ojców soborowych, m.in. bp. Lefebvre, wszyscy biskupi i kardynałowie mianowani i stworzeni przez poprzednich papieży) oraz satanistyczny "duch", z którym masoni i komuniści infiltrowali Kościół i chcieli zniszczyć właściwą doktrynę, co było prawdziwym problemem. Zapominają, że modernizm nie pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku, ale z XIX, kiedy to był zwalczany na śmierć przez ówczesnych papieży. Dlatego Benedykt tak wiele razy wyjaśniał, że SWII należy interpretować zgodnie z wcześniejszą i stałą doktryną Kościoła. I to właśnie uczynili posoborowi papieże, wydając doskonale ortodoksyjne encykliki, które raziły i kłują dzisiejszy modernizm, zakorzeniony wokół Bergoglio, i za które ponieśli prawdziwe białe męczeństwo... a dla niektórych czerwone.''
Edward7
"Amoris Laetitia" i odrzucenie Ewangelii Chrystusa
... Mamy tu do czynienia z deklaracją "magisterialną", która zrywa nie tylko z dotychczasowym Magisterium, ale z Objawieniem, to znaczy z Tradycją i Pismem Świętym, zrywa z wolą Chrystusa, zrywa z Jego mistycznym Ciałem, Kościołem, Niszczy kilka sakramentów, takich jak małżeństwo, Eucharystie i pokute, a nawet wpływa na posługę kapłanów i …
More
"Amoris Laetitia" i odrzucenie Ewangelii Chrystusa

... Mamy tu do czynienia z deklaracją "magisterialną", która zrywa nie tylko z dotychczasowym Magisterium, ale z Objawieniem, to znaczy z Tradycją i Pismem Świętym, zrywa z wolą Chrystusa, zrywa z Jego mistycznym Ciałem, Kościołem, Niszczy kilka sakramentów, takich jak małżeństwo, Eucharystie i pokute, a nawet wpływa na posługę kapłanów i biskupów, szafarzy pojednania i ogólnie świętych szafarzy, kustoszy Najświętszej Eucharystii i Komunii Świętej....

... W posynodalnej "adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia", opublikowanej 19 marca 2016 roku, wśród innych stwierdzeń sprzecznych z doktryną Kościoła, mówiąc o rozwiedzionych lub żyjących w separacji w nowym związku
(a więc w obiektywnej sytuacji cudzołóstwa poza ważnym małżeństwem kanonicznym), stwierdza się, że moralność i dyscyplina sakramentów mogą być dostosowane do sytuacji lub okoliczności: "Jest tylko dalsza zachęta do odpowiedzialnego osobistego i duszpasterskiego rozeznawania poszczególnych przypadków, które powinno uznać, że skoro "stopień odpowiedzialności nie jest taki sam we wszystkich przypadkach, konsekwencje lub skutki normy nie muszą być zawsze takie same", i wyjaśnia w przypisie (336), że "Również w odniesieniu do dyscypliny sakramentalnej, ponieważ rozeznanie może uznać, że w konkretnej sytuacji nie ma winy ciężkiej". Wkrótce potem potwierdza się możliwość życia w łasce Bożej w obiektywnej sytuacji grzechu: "Ze względu na uwarunkowania lub czynniki łagodzące, jest możliwe, że pośród obiektywnej sytuacji grzechu - który nie jest subiektywnie winny lub nie jest w pełni winny - możliwe jest życie w łasce Bożej, miłość, a także wzrastanie w życiu łaski i miłości, otrzymując w tym celu pomoc Kościoła", wyjaśniając w przypisie (355), że "W niektórych przypadkach może to być także pomoc sakramentów. Z tego powodu przypominam kapłanom, że konfesjonał nie może być salą tortur, ale miejscem miłosierdzia Pana": Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium (24 listopada 2013), 44: AAS105 (2013), 1038. Podkreślam również, że Eucharystia "nie jest nagrodą dla doskonałych, ale hojnym lekarstwem i pokarmem dla słabych" (tamże, 47: 1039).
...
KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST PODZIELONY OD 5 CZERWCA 2017 R.

...

Bergoglio nie jest papieżem, Benedykt XVI jest ostatnim Papieżem
Bergoglio podpisuje się jak mason od 1977r.
Strzeżcie się masońskiej "konsekracji"