ekans
121.7K

NADCHÁZEJÍCÍ TREST

Otec Constant Louis Marie Pel (1876-1966) není příliš známé jméno mezi dušemi obdařenými Bohem věděním o tom, jak chce Bůh napravit dnešní svět, …
Andrea Top
Zaujímavé, zhoduje sa s inými proroctvami.
ekans
všeobecně mají společného jmenovatele a tím je odpad od víry a trest za to