Clicks1.4K

Totální zrada katolické víry na

Arcibiskup Carlo Maria Viganò se vyjádřil k plánované konferenci ve Vatikánu 6.-8. května týkající se ochrany zdraví. Poukázal na to, že výběr přednášejících a moderátorů nabízí jednoznačné hodnocení. Má být „následným, skandálním potvrzením odchodu naší hierarchie od pravověrnosti, zvláště jejich nejvyšších římských představitelů. Apoštolský stolec se záměrně zřekl nadpřirozené mise Církve tím, že ji nahradil antikristovským kontramagisteriem, jež slouží Novému světovému řádu a zednářskému globalismu”.

„Michael Haynes z LifeSiteNews informoval o tématech, která tam budou projednávána a o účastnících konference, mezi nimiž je i smutně proslulý doktor Anthony Fauci, pro něhož skandální střet zájmů neznamenal žádnou překážku, aby řídil opatření proti pandemii v USA (pozn. překl.: Fauci má finanční podíly ve farmaceutickém průmyslu); dále je to Chelsea Clintonová, vyznavačka satanské církve a zarytá propagátorka potratů; guru New Age Deepak Choper; Jane Goodallová, expertka ochrany životního prostředí a šimpanzů; zástupci Pfizera a Moderny; představitelé Big Tech a celá řada všeobecně známých potratářů, malthusiánů a globalistů. K účasti na konferenci v roli moderátorů bylo vybráno pět novinářů z výhradně levicových médií jako CNN, MSNBC, CBS i Forbes” – píše abp Viganò.

Dále bývalý apoštolský nuncius srovnává tuto konferenci s jinými iniciativami, do nichž je Sv. stolec zapojen, včetně spolupráce s Radou inkluzivního kapitalismu. „Apoštolský stolec se záměrně zřekl nadpřirozené mise Církve tím, že ji nahradil antikristovským kontramagisteriem, jež slouží Novému světovému řádu a zednářskému globalismu. Římské kongregace, okupované lidmi ideologicky blízkými Bergogliovi, jím chráněnými a prosazovanými, nyní bezostyšně i když marně pokračují v ničení víry, morálky a disciplíny. Kristovu Snoubenku tak mění na charitativní spolek ve službách Velké Mocnosti. Výsledkem je překrytí pravdivé Církve sektou heretických a zvrácených modernistů, usilujících legalizovat cizoložství, sodomii, potraty, eutanázii, modloslužbu a všechny deviace intelektu a vůle. Pravdivá Církev je nyní zatemněna, popírána a diskreditována jejími pastýři, zrazována dokonce i tím, který usedl na jejím nejvyšším trůnu. Teze, že deep church (hluboká církev, pozn. překl: zákulisní, skrytá) byla schopna zvolit jednoho ze svých představitelů s cílem realizace tohoto pekelného plánu spolu s deep state (hluboký stát, pozn. překl.: skryté temné síly, které státy řídí ze zákulisí), už není nadále pouhým podezřením, ale pravdou, která si vyžaduje nejen další otázky, ale též aby na ni bylo vrženo jasné světlo. Podřízenost Cathedra veritatis (katedra pravdy) zájmům zednářských elit se manifestuje ve všech veřejných vyjádřeních za ohlušujícího ticha pastýřů a šoku Boží lidu ponechaného samému sobě” – píše arcibiskup Carlo Maria Viganò.

Tento duchovní si též všímá, že tuto diagnózu potvrzuje i volba přednášejících, kteří na vatikánské zdravotní konferenci vystoupí: „zastánců potratů a využívání plodů potracených dětí při výzkumu, demografického poklesu, pansexuálního programu LGBT a konečně – báchorek o COVIDu a tzv. vakcínách”. Za představitele modernistické „deep church” bývalý vatikánský diplomat označil kardinála Gianfranca Ravasiho, prefekta Papežské rady pro kulturu a organizátora „Nádvoří pohanů“. To vysvětluje, proč spoluorganizátorem konference se stala Stem for Life Foundation, jejímž cílem je urychlení výzkumu, který využívá buněčné linie potracených dětí. Arcibiskup se pozastavuje nad tím, že tato Papežská rada pro kulturu r. 2003 odsoudila jógu a New Age, ale nyní svým výběrem přednášejících na konferenci bude fakticky působit ve prospěch New Age…

Viganò poukazuje i na symboliku samotné konference. Byla k tomu použita freska ze Sixtinské kaple představující stvoření. Na dlaních Boha Stvořitele i Adama byly ale umístěny ochranné rukavice, jež mají připomenout „předpisy nové, tzv. ´zdravotní´ liturgie, která sugeruje, že i sám Bůh se může nakazit virem“. Dále bývalý diplomat soudí, že za aktivitami Sv. stolce ve prospěch vakcín mohou být „ekonomické důvody jakožto kompenzace za ztráty způsobené Vatikánu a diecézím v důsledku lockdownu a úbytku věřících na mši a u svátostí”. Dále mons. Viganó připojuje větu ze zjevení Matky Boží v La Sallette, že „Řím ztratí víru“. Dle jeho názoru se to netýká Církve, nýbrž „sekty okupující katedru sv. Petra a která dnes, jak jsme toho svědky, rozšiřuje antievangelium Nového světového řádu. Mlčet už není za této situace možné, neboť mlčení by nás učinilo společníky nepřátel Boha a lidského rodu”.

„Proto prosím své bratry v biskupské službě, kněze, řeholníky a zejména věřící laiky, kteří se cítí zrazenými svou hierarchií, aby v duchu pravdivé poslušnosti našemu Pánu, Hlavě mystického Těla, jímž je Církev, rozhodně a odvážně odsoudili tuto apostázi a její autory. Všechny vyzývám k modlitbě o smilování k Božímu Majestátu, aby On zasáhl a pomohl nám. Kéž Nejsvětější Panna Maria, terribilis ut castrorum acies ordinata (hrůzná jak seřazený šik vojsk), se za nás přimlouvá před trůnem Boha a svými zásluhami ho odprošuje za nehodnost jejich dětí, vzývajících ji jako Pomocnici křesťanů“ – čteme ve vyjádření mons. Vigana.
johanika
alianciazanedelu.sk/archiv/8785 Každému je to už z tejto konferencie jasné, že Vatikán je už v područí stratený.
Libor Halik
Arcibiskup Carlo Maria Viganò se vyjádřil k plánované konferenci ve Vatikánu 6.-8. května 2021 týkající se ochrany zdraví. ...Dále mons. Viganó připojuje větu ze zjevení Matky Boží v La Sallette, že „Řím ztratí víru“. Dle jeho názoru se to netýká Církve, nýbrž „sekty okupující katedru sv. Petra a která dnes, jak jsme toho svědky, rozšiřuje antievangelium Nového světového řádu. Mlčet už není za …More
Arcibiskup Carlo Maria Viganò se vyjádřil k plánované konferenci ve Vatikánu 6.-8. května 2021 týkající se ochrany zdraví. ...Dále mons. Viganó připojuje větu ze zjevení Matky Boží v La Sallette, že „Řím ztratí víru“. Dle jeho názoru se to netýká Církve, nýbrž „sekty okupující katedru sv. Petra a která dnes, jak jsme toho svědky, rozšiřuje antievangelium Nového světového řádu. Mlčet už není za této situace možné, neboť mlčení by nás učinilo společníky nepřátel Boha a lidského rodu”. „Proto prosím své bratry v biskupské službě, kněze, řeholníky a zejména věřící laiky, kteří se cítí zrazenými svou hierarchií, aby v duchu pravdivé poslušnosti našemu Pánu, Hlavě mystického Těla, jímž je Církev, rozhodně a odvážně odsoudili tuto apostázi a její autory. Všechny vyzývám k modlitbě o smilování k Božímu Majestátu, aby On zasáhl a pomohl nám. Kéž Nejsvětější Panna Maria, terribilis ut castrorum acies ordinata (hrůzná jak seřazený šik vojsk), se za nás přimlouvá před trůnem Boha a svými zásluhami ho odprošuje za nehodnost jejich dětí, vzývajících ji jako Pomocnici křesťanů“ – čteme ve vyjádření mons. Vigana.
agnesino
ľubica
Podřízenost Cathedra veritatis (katedra pravdy) zájmům zednářských elit se manifestuje ve všech veřejných vyjádřeních za ohlušujícího ticha pastýřů a šoku Boží lidu ponechaného samému sobě” – píše arcibiskup Carlo Maria Viganò.
johanika
Pani Lutherová, každý nech sa pýta sám seba a nie druhých, či sú pripravení!
mjablko shares this
2
Memento.

memento