Proroctwa na czasy prześladowania Kościoła

Ostatnio był artykuł przedstawiający nieprawdę na temat orędzi „Ostrzeżenie”. Oto kilka fragmentów,
nie jako odpowiedź, lecz aby Słowo Boga zostało usłyszane, i by więcej mogło w Nie wierzyć.


13.04.2013 – Orędzie nr 761 – Kościół Katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii.

…Każdy, kto Mnie oskarża, że poprzez tę Misję zachęcam dusze do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, nie rozumie Moich poleceń. Po prostu proszę was o pozostanie wiernymi Mojemu Nauczaniu, gdy przekonacie się, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. Ta nowa wersja nigdy nie zostanie zaakceptowana w Oczach Boga

03.03.2013 – Orędzie nr 719 – Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane.

…Te biedne dusze, które nie wierzą, że w tych Orędziach mówię prawdę, muszą zapytać siebie w ten sposób. Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki przebiegłym sposobom? Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas, kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość – to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam unikać Prawdy…

25.02.2013 – Orędzie nr 714 – Będzie on bardzo bliskim sprzymierzeńcem fałszywego proroka i nie ma żadnych złudzeń co do tego, kim on jest – synem szatana.

Moja szczerze umiłowana córko, czasy, które nadchodzą, wytrącą świat z letargu, ludzie bez względu na ich religię, nawet niewierzący, pójdą za głosem małego rogu, który przyciągnie uwagę całego świata. Ten oszust, siedząc na Stolicy Piotrowej, będzie głośno krzyczał i dumnie głosił swoje rozwiązanie polegające na zjednoczeniu wszystkich kościołów w jeden. Obwołany współczesnym innowatorem będzie oklaskiwany przez świecki świat, bo przyzwoli na grzech.

Wprowadzi nowe prawa, które będą sprzeczne nie tylko z nauczaniem Kościoła Katolickiego, ale i wszystkimi prawami chrześcijańskimi. Kapłani, którzy sprzeciwiają się tym Orędziom, będą musieli ponownie je rozważyć, kiedy objawi się straszna prawda. Prawda Mojego Słowa dana tobie, Moja córko, w końcu powoli im zaświta. Jak bardzo będą płakać ze smutku, kiedy uświadomią sobie, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Który – z błogosławieństwem Mojego Ojca – w każdym szczególe ujawnia ci proroctwa końca czasów. Potem będą pochłaniać każde Słowo z Moich Świętych Ust, gdy ujawnię więcej wydarzeń, jakie mają nadejść, aby przygotować ludzkość. Jest istotne, aby człowiek słuchał i odpowiadał na Moje wezwanie, abym mógł uratować wszystkich z uścisku bestii…

28.12.2012 – Orędzie nr 654 – Bardzo często wiedza może was zaślepić na prawdę.

…Wielu mówi, że prosili o Dar rozeznania i modlili się do Ducha Świętego, aby go otrzymać. Jednak nie wszyscy, którzy proszą, otrzymują zrozumienie, którego potrzebują, aby otrzymać ten ceny Dar. A jednak będą utrzymywać, że go mają. Następnie obrażają Mnie, twierdząc, że Moje święte Słowo sprawia, że czują się nieswojo. Twierdzą, że ich niepokój musi oznaczać, że Moje święte Orędzia pochodzą od złego ducha.

Tym z was, którzy dumnie głoszą swoją wypaczoną interpretację Mojego świętego Słowa danego wam w tych Orędziach, uważając je za błędne, muszę to powiedzieć.

Kiedy ostatnim razem przybyliście do Mnie nadzy, bez parawanu dumy, który was osłania? Kiedy przybyliście do Mnie na kolanach, wzywając Mnie, abym was dobrze prowadził, bez zatkania sobie najpierw uszu rękami, by nie słuchać? Czyż nie wiecie, że będę oświecał was Darem rozeznania dopiero wtedy, gdy przyjdziecie do Mnie bez uprzednio wymyślonych przez siebie poglądów? Nie możecie zostać uwolnieni z łańcuchów intelektualnej pychy, która zaślepiła was naprawdę wiedzy duchowej, dopóki nie zostaniecie pozbawieni wszelkiej ludzkiej pychy.

Wy, którzy spędzacie lata na studiowaniu Pisma Świętego i uważacie się za dobrze z nim obeznanych – i z tego powodu czujecie się bardziej godnymi, aby objaśniać Moje Słowo – musicie to jeszcze raz przemyśleć.

Wiedza o Księdze Mojego Ojca nie upoważnia was bardziej niż żebraka z ulicy bez żadnego wykształcenia w sprawach duchowych. Bardzo często wiedza może was zaślepić na Prawdę. Wiedza oparta na waszej własnej ludzkiej interpretacji Księgi Mojego Ojca nic nie znaczy, jeśli chodzi o zrozumienie Słowa Bożego

Wy, którzy chlubicie się swoimi uczonymi sposobami postępowania według świętego Słowa Boga, a następnie używacie tego do odrzucenia Mojego Słowa dawanego dziś światu, jesteście winni grzechu. Wasz grzech jest grzechem pychy. Obrażacie Mnie, bo wasza duma jest dla was więcej warta niż Miłość do Mnie w swojej najprostszej formie.

Miłość do Mnie, waszego Jezusa, pochodzi z serca. Dusze godne Mojego Królestwa szybko rozpoznają Mój Głos. Dusze, które przeciwstawiają się Mojemu Słowu i zachęcają innych do otwartego odrzucenia Mnie, są pod wpływem złego ducha. Napełniacie Mnie obrzydzeniem. Wasze nikczemne głosy, kiedy donośnie i z dumą ogłaszacie swoją godność wynikającą z waszej znajomości Pisma Świętego, zostaną uciszone.
...

06.08.2012 – Orędzie nr 511 – Gdy takie dusze atakują Moje święte Słowo z tak wielkim jadem, jest to znak potwierdzenia od szatana, że te Orędzia są autentyczne.

…Wy, którzy jesteście przekonani, że to niechrześcijanie i ateiści potępią Moje Słowo w tych Orędziach, to wiedzcie. To ci, co otwarcie głoszą swoją wiarę we Mnie, ich Jezusa, najbardziej Mnie zranią. Oni są zaćmieni przez oszustwo króla kłamstw, który wysłał wiele upadłych aniołów do takich dusz. Nie zadowalając się odrzuceniem Moich świętych Orędzi, będą starali się uzyskać wśród Moich kapłanów możliwie największe wsparcie, aby szkodzić tej Misji. Takie dusze nigdy się nie zatrzymają, aby zapytać samych siebie, dlaczego to czynią. Albo dlaczego odczuwają taką nienawiść do ciebie, Moja córko. Albo dlaczego Moje święte Słowo tak bardzo ich niepokoi. Gdy takie dusze atakują Moje święte Słowo z tak wielkim jadem, jest to znak potwierdzenia od szatana, że te Orędzia są autentyczne…

…Do nich mówię. Ten dzień, w którym przyjdziecie przede Mnie, aby odpowiedzieć za tak małoduszne działania, będzie dla was bardzo trudny. Będziecie musieli odpowiedzieć nie tylko za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć także za kłamstwa o Mnie, Moim świętym Słowie, które rozpowszechniacie innym.

Czy to wasz lęk przed Moim świętym Słowem prowadzi was do takiej niegodziwości? Lęk pochodzi od szatana. Pycha również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że to, iż uważacie, że tak bardzo znacie Moje Pismo Święte, sprawia, że rozstrzygacie, iż wiecie więcej, niż naprawdę wiecie? Znajdujecie błędy w Moim świętym Słowie tak jak faryzeusze. Czyniąc to, orzekacie, że więcej wiecie o Prawdzie niż Bóg. Pamiętajcie, że im więcej kłamstw szerzycie w odniesieniu do Mojego świętego Słowa, tym bardziej grzeszycie przeciwko Słowu Boga. Ten grzech przeciwko prorokowi Pana jest jednym z najbardziej nieakceptowanych przez Mojego Ojca. Wszyscy ci, którzy grzeszyli przeciwko prorokom Pana, zostali ukarani. Bo kiedy próbują powstrzymać Słowo Boga dane światu dla ratowania dusz, uniemożliwiają zbawienie dusz. Zostaną za to powaleni, bo nic nie powstrzyma przekazywania Słowa Boga Jego drogim dzieciom…

09.04.2013 – Orędzie nr 757 – Tak wielu dobrych i świętych kapłanów się połączyło i rozrywają te Orędzia .

Moja szczerze umiłowana córko, jest tak wielu dobrych i świętych kapłanów, którzy się połączyli i rozrywają te Orędzia, ale nie mają kompetencji ani wiedzy, aby to robić. Ich drogą jest służenie Bogu. Nie mogą oni dopuścić, by się w ten sposób skazić, ponieważ stwarza to zagrożenie dla dusz, które rozpoznają Mój Głos w tych Orędziach.

Podczas gdy wielu księży publicznie naświetla praktyki duchowe New Age, to jednocześnie uważa, że ich wiedza o duchowości oznacza, że mają talent do rozpoznawania prawdziwych proroków Bożych. Tak bardzo się ode Mnie oddalili, że nie potrafią rozeznać Mojego świętego Słowa. Nie dałem im takich Łask, bo pycha im przeszkadza.

Zwracam się do tych z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy spiskujecie, knujecie i wykorzystujecie oznaki swojego świętego urzędu w służbie Boga, by odwrócić parafian od Mojego Słowa – wiedzcie, że zostaniecie ukarani. Wy naprawdę Mnie nie znacie. Nie jesteście Mi wierni. Jesteście ignorantami, jeśli chodzi o wiedzę duchową, i nie macie pozwolenia na publiczne upokarzanie, wylewanie pogardy na innych ani poniżanie kogokolwiek w Moje Imię.

Każdy z was będzie musiał odpowiedzieć przede Mną. Ukarzę was nie z powodu waszej niewiary, ale za grzech pychy, która sprawia, że uważacie, iż wiecie więcej o sprawach duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, wasz Mistrz. Jakże Mnie ranicie. Sprawiliście Mi zawód, ponieważ wasza zdrada szkodzi Mojej Misji, ostatniej tego rodzaju. Będziecie musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za duszę każdego grzesznika, którego odciągniecie ode Mnie. A kiedy Prawda zostanie wam ukazana, wtedy z ciężkim sercem będziecie musieli odpowiedzieć na te pytania.

Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy dano wam Prawdę z miłością i zaufaniem i kiedy poznaliście w swoich sercach, że pochodził on ode Mnie? Dlaczego więc staracie się zniszczyć Moje Orędzia? Czy macie świadomość powagi świętych ślubów, jakie złożyliście w Moje Imię? Musicie teraz odbyć rekolekcje i przeczytać Moje Modlitwy Krucjaty. Gdy to zrobicie, dam wam Moje błogosławieństwo i moc rozeznania. Ale tylko ci, którzy mają pokorne serca, mogą do Mnie przyjść.

Zawróćcie. A potem stańcie nadzy przede Mną. Porzućcie wszystkie swoje cyniczne poglądy, wasze niesprawiedliwe opinie i waszą ocenę tych Orędzi, opartą na pogłoskach, plotkach i insynuacjach. Kiedy nadejdzie ten dzień, ochrzczę was na nowo i staniecie się ponownie czyści. Wasze dusze staną się jak dusze małych dzieci i będą bardzo spragnione Mojej Obecności.

Czekam na waszą odpowiedź. Ja Jestem samą Miłością. Ja Jestem samym Miłosierdziem. Przyjdźcie do Mnie. Ja jestem wszystkim, czego wam potrzeba.

Wasz Jezus

17.01.2015 – Orędzie nr 1310 – Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie.

Moja szczerze umiłowana córko, to mówię Ja, wasz Jezus, wasz Odkupiciel.

Tak wielu ludzi, którzy czytają te Orędzia, jest przestraszonych. Lęk niesie ze sobą pewien rodzaj nienawiści, bo tak wielu nie chce Mnie uznać. Lęk jest zrozumiały, ale nie wolno dopuścić do tego, by przyćmił on wasze zaufanie. Ja tylko wołam was, abyście do Mnie przyszli. Nie pragnę budzić w was niepokoju. Wasz czas na ziemi jest krótki, ale ten czas, który spędzicie ze Mną, jest na wieczność.

Skoro was kocham, to dlaczego miałbym was nie ostrzec przed konsekwencjami odrzucenia Mojego Miłosierdzia? Moją jedyną potrzebą i pragnieniem jest doprowadzenie was wszystkich do Mojego Królestwa. Nie mówię o rzeczach, które nie są zawarte w Mojej świętej Księdze. Nie. Raczej po prostu przypominam wam o Prawdzie i o wszystkich rzeczach, które mają nadejść, abyście do Mnie przyszli.

Przyjdźcie, Moje maleństwa, nie lękajcie się Mojej Miłości. Nie lękajcie się Mojego Królestwa, bo jest to wasze naturalne prawo, przysługujące od urodzenia. To za nie oddałem Swoje Życie na ziemi. Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie. Jestem pokorny w Moim pragnieniu i po prostu chcę otoczyć was życiem wielkiej Chwały, gdzie będziecie się radować Życiem Wiecznym. Dlaczego więc obawiacie się Mojego wołania? Kocham was. Nigdy bym was nie skrzywdził. Jedyna krzywda, jaką spotykacie, pochodzi od was samych. Jestem tu zawsze, wyczekuję na waszą miłość z wielką nadzieją.

Mój świat bez końca przewyższa wszystko, czego kiedykolwiek moglibyście zapragnąć na tej ziemi. Wasze życie na ziemi blednie w porównaniu z nadzwyczajnym pięknem Mojego Królestwa. Po to właśnie, by sprawić, abyście mieli Życie Wieczne – wasze prawowite Dziedzictwo – umarłem za wasze grzechy. Nie wyrzekajcie się tej wielkiej Ofiary, bo z wielką Chwałą zostałem w waszym imieniu ukrzyżowany.

Nie odrzucajcie Mnie po raz drugi.

Wasz umiłowany Jezus

19.04. 2013 – Orędzie nr 766 – Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali.

…Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali. Czyż nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet jeśli się na Mnie oburzacie. Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za nieprzyjęci tych Orędzi, danych wam tylko po to, żebym mógł was przygotować i wzmocnić na próby, które stoją przed wami? Czyż Mnie nie poznajecie, waszego ukochanego Jezusa, kiedy wołam do was teraz?

Jestem waszym Zbawicielem i nigdy bym was nie odrzucił, gdyby w waszych umysłach pojawiły się wątpliwości. Jak mógłbym być na was rozgniewany, kiedy Mnie kochacie i troszczycie się tylko o Prawdę? Przygotowuję was w tej chwili do wyzwań, z którymi będziecie musieli się teraz zmierzyć, gdy realizują się przepowiedziane proroctwa prześladowania Mojego Kościoła na ziemi…

…Proszę tych z was, którzy rzucają oszczerstwa na te Orędzia i którzy je odrzucają, abyście do Mnie przyszli. Pokażę wam Prawdę. Przygarnę was i pocieszę. Zawsze będę was kochał bez względu na to, jak Mnie obrażacie…

19.03.2013 – Orędzie nr 734 – Ich złe intencje będą się stawały przejrzyste warstwa po warstwie, gdy zaczną popełniać błędy .


...Niektórzy z was będą stawiać opór Prawdzie, bo brakuje wam wiary w Moją obietnicę ofiarowania wam Życia Wiecznego. Dla wielu z was jest to przerażające i wolelibyście, żeby ten wielki Dzień Pański nie nastąpił za waszego życia. Dlatego zamykacie oczy, zatykacie uszy i szukacie pocieszenia w innych rzeczach. Bezpieczeństwo, które odczuwacie, próbując znaleźć pokój, tam gdzie go można znaleźć, będzie krótkotrwałe. Wkrótce zostaniecie pozbawieni Słowa bożego. Słowa, które zwykliście słyszeć od waszych biskupów i kardynałów znikną z homilii i listów przekazywanych wam i wszystkim Moim niczego nie podejrzewającym wyznawcom.

Sekty masońskie przenikają Kościół w Rzymie. Nie miejcie złudzeń – w tym samym czasie może być tylko jeden papież.....

MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
159
Sekty masońskie przenikają Kościół w Rzymie. Nie miejcie złudzeń – w tym samym czasie może być tylko jeden papież.....
radyjko11
Czy mogę wiedzieć do kogo i gdzie mówi JEZUS w tych orędziach? Wierzę, że one są prawdziwe, bo stanowią zwartą całość z innymi oredziami na czasy ostateczne.
CUDOWNY MEDALIK shares this
467
,,Kościół Katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii.''
poznanieprawdy
15.07.2013, 17:52 Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych …More
15.07.2013, 17:52 Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.

Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:
"Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz z ich religiami - jesteście obłudnikami."
Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna - że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego - wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.
Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno - nie będzie się już głosić Mojej Boskości.

W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.
Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję - oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.

Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni

Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.
Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.
Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy
Mój Panie, otwórz mi oczy.
Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce
na oszustwa.
Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.
Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.

Wasz Jezus

tytuł - Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie popro-
szeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki
Anieobecny
Przykazaniem naszym, słuchać proroków...
Doktor wiee
Jeśli chodzi o działanie zła to może ono posługiwać się 99 % prawdy i tylko 1 % fałszu i już efekt będzie osiągnięty.Dlatego w przypadku tego typu orędzi zalecał bym szczególną ostrożność.
Anieobecny
Prawda broni się sama...
Broni i nas...
Anieobecny
PRAWDA broni się sama...