AJPM
41885
Montfort AJPM
« Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer,
récitez chaque soir le Chapelet en famille.»
(St Pie X)


🙏 PDF illustré de 12 pages : Le ROSAIRE : MÉTHODE & EXPLICATION en CANTIQUE par St Louis-Marie Grignion de Montfort 🙏

>>> Le CHAPELET QUOTIDIEN RÉCITÉ avec vous !
AJPM shares this
1185
AVE MARIA von LOURDES & FATIMA : MUSIK zur UNTERSTÜTZUNG des ROSENKRANZGEBETES -148-

« Der ROSENKRANZ ist bewundernswert!
Er gibt allen Hilfe,
Es heilt die unheilbare Seele:
LASST ES UNS JEDEN TAG SAGEN! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
montfort.kingeshop.com
« Wenn Sie Frieden in Ihrem Haus wollen, beten Sie jeden Abend als Familie den Rosenkranz. »🙏
(St. Pius X.)
Montfort AJPM shares this
1213
AVE MARIA di LOURDES & FATIMA : MUSICA per SOSTENTARE la PREGHIERA del ROSARIO -148-

« Il ROSARIO è ADMIRABILE!
Egli dà aiuto a tutti,
Guarisce l'anima incurabile:
DICIAMOLO TUTTI I GIORNI! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(San Luigi Maria Grignion de Montfort)
AJPM
« Se volete la pace nella vostra casa, dite il Rosario ogni sera in famiglia. »🙏
(San Pio X)
GChevalier shares this
2211
AVE MARIA v LOURDES & FATIMA : MUZYKA WSPIERAJĄCA MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ -148-

« RÓŻANIEC jest GODNY PODZIWU !
On wszystkim pomaga,
Uzdrawia nieuleczalną duszę:
POWIEDZMY TO KAŻDEGO DNIA! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort)
Montfort AJPM
« Jeśli chcecie pokoju w waszym domu, odmawiajcie Różaniec każdego wieczoru jako rodzina. »🙏
(Św. Pius X)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Maryja prosiła w Fatimie przede wszystkim o modlitwę, szczególnie Różańcową: «Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach. Chcę, by rodziny chrześcijańskie zaczęły na nowo się modlić ze Mną i za Moim pośrednictwem, aby doznać ocalenia od wielkich zagrażającym im nieszczęść» (13.05.84). W orędziu nr 192 zachęciła …More
,,Maryja prosiła w Fatimie przede wszystkim o modlitwę, szczególnie Różańcową: «Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach. Chcę, by rodziny chrześcijańskie zaczęły na nowo się modlić ze Mną i za Moim pośrednictwem, aby doznać ocalenia od wielkich zagrażającym im nieszczęść» (13.05.84). W orędziu nr 192 zachęciła do podjęcia konkretnych działań dla uniknięcia ciążącej nad nami kary: «Módlcie się coraz więcej. Módlcie się ze Mną, odmawiając Różaniec Święty. Módlcie się i czyńcie pokutę, aby te godziny zostały skrócone i aby możliwie jak najwięcej Moich dzieci osiągnęło wieczne zbawienie. Módlcie się, aby cierpienia przyczyniły się do nawrócenia wszystkich oddalonych od Boga. Módlcie się, abyście nigdy nie zwątpili w miłość Ojca, który zawsze na was patrzy i zajmuje się wami. On posługuje się cierpieniem jako środkiem wyleczenia was z choroby zepsucia, niewierności, buntu, nieczystości i ateizmu. Proszę was obecnie o bardziej intensywną modlitwę... Powiększajcie liczbę waszych Wieczerników modlitwy. Mnóżcie wasze Różańce, odmawiajcie je dobrze i ze Mną. Ofiarowujcie Mi także wasze cierpienie i pokutę... Dzięki temu utworzymy razem wielką sieć miłości, która obejmie i uratuje cały świat.''
montfort.kingeshop.com shares this
1196
AVE MARIA v LURDECH a FATIMSKÉ : HUDBA na POMOC při RECITACI MODLITBY RUŽENCE -148-

« RUŽENEC je obdivuhodný!
Pomáhá každému,
Uzdravuje nevyléčitelnou duši:
ŘÍKEJME KAŽDÝ DEN! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Svatý Louis-Marie Grignion de Montfort)
GChevalier
« Ak chcete mať doma pokoj, modlite sa ako rodina každý večer Ruženec. »🙏
(sv. Pius X.)