Zrozumienie związku między glutationem, EMF, 5G, tlenkiem grafenu, hydrożelami i Covid

Tlenek grafenu, substancja trująca dla ludzi, została wykryta w „szczepionkach” Covid 19, w wodzie, powietrzu, którym oddychamy przez chemtrails, a nawet w żywności. Tlenek grafenu oddziałuje i jest aktywowany przez częstotliwości elektromagnetyczne („EMF”), w szczególności szerszy zakres częstotliwości występujących w 5G, co może powodować jeszcze większe szkody dla naszego zdrowia.

Objawy zatrucia tlenkiem grafenu i choroby popromiennej EMF są podobne do objawów określanych jako Covid. Dobrą wiadomością jest to, że teraz, gdy tlenek grafenu został zidentyfikowany jako zanieczyszczenie, istnieją sposoby na usunięcie tlenku grafenu z naszych ciał i przywrócenie zdrowia.

To holistyczne podejście polegające na stosowaniu kilku różnych metod jednocześnie w celu uzyskania najlepszego efektu. W tym specjalne suplementy degradujące tlenek grafenu w organizmie i kontrolowanie pól elektromagnetycznych w środowisku w celu zminimalizowania aktywacji tlenku grafenu.

Informacje te pochodzą z kilku źródeł i są oparte na badaniach naukowych.

Zrozumienie glutationu

Glutation to substancja składająca się z aminokwasów: glicyny, cysteiny i kwasu glutaminowego. Jest produkowany naturalnie przez wątrobę i bierze udział w wielu procesach zachodzących w organizmie, w tym w budowie i naprawie tkanek, wytwarzaniu substancji chemicznych i białek potrzebnych organizmowi oraz układowi odpornościowemu. W naszych organizmach mamy naturalną rezerwę glutationu. To daje nam silny układ odpornościowy.

Kiedy poziom glutationu w organizmie jest wysoki, nie mamy problemów, a nasz układ odpornościowy działa dobrze. Ale kiedy ilość tlenku grafenu w organizmie przekracza ilość glutationu, powoduje to załamanie się układu odpornościowego i wyzwala burzę cytokinową. Sposób, w jaki tlenek grafenu może szybko rosnąć, aby przekroczyć poziom glutationu w organizmie, polega na wzbudzeniu elektronicznym. Oznacza to, że pola elektromagnetyczne bombardują grafen, aby go utlenić, co szybko wywołuje chorobę.

W wieku 65 lat poziom glutationu w organizmie drastycznie spada. To może wyjaśniać, dlaczego populacją najbardziej dotkniętą przez Covid-19 są osoby starsze. Poziomy glutationu są również bardzo niskie u osób z wcześniej istniejącymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, otyłość itp. Podobnie poziom glutationu jest bardzo wysoki u niemowląt, dzieci i sportowców. To może wyjaśniać, dlaczego Covid-19 nie wpłynął na te osoby.

Tlenek grafenu, gdy jest utleniany lub aktywowany przez określone częstotliwości EMF, przekracza zdolność organizmu do wytwarzania wystarczającej ilości glutationu, co niszczy układ odpornościowy i powoduje chorobę. W przypadkach choroby (takich jak objawy Covid i wszystkie „warianty”) konieczne jest podniesienie poziomu glutationu w organizmie, aby poradzić sobie z toksyną (tlenek grafenu), która została wprowadzona lub aktywowana elektrycznie.

Intubowani na OIOM pacjenci z Covid wyleczyli się w ciągu kilku godzin po leczeniu glutationem i NAC, przykład Ricardo Delgado

„Widzieliśmy próby kliniczne z setkami pacjentów przebywających na OIOM-ie, z respiratorem i zaintubowanych, praktycznie na skraju śmierci. Z obustronnym zapaleniem płuc wywołanym przez rozprzestrzenianie się tlenku grafenu, a następnie promieniowanie 5G w blaszkach płucnych. Cóż, ta rozlana plama u tych pacjentów jest symetryczna, co nie miałoby miejsca w przypadku środka biologicznego, ponieważ byłoby raczej asymetryczne, jak na przykład przy infekcji pneumokokowej, prawda? Cóż, w takim przypadku rozlana plama zwykle pojawia się w jednej części płuca, ale nie w innej, nie w obu symetrycznie. Tak więc, gdy leczono glutationem bezpośrednio dożylnie – a nawet doustnie – lub N-acetylocysteiną (NAC) w dawce 600 mg lub wyższej, ludzie w ciągu kilku godzin zaczęli odzyskiwać nasycenie tlenem” – Ricardo Delgado, Piąta Kolumna

N-acetylocysteina („NAC”) to suplement, który powoduje, że organizm wytwarza glutation, jest znany jako prekursor glutationu i powoduje, że organizm wydziela glutation endogennie, tak jak ma to miejsce podczas intensywnego uprawiania sportu. NAC pochodzi z aminokwasu L-cysteiny i jest wykorzystywany przez organizm do budowy przeciwutleniaczy. Przeciwutleniacze to witaminy, minerały i inne składniki odżywcze, które chronią i naprawiają komórki przed uszkodzeniem. Możesz otrzymać NAC jako suplement lub lek na receptę.

Cynk w połączeniu z NAC są niezbędnymi przeciwutleniaczami używanymi do degradacji tlenku grafenu. Ricardo Delgado twierdzi, że dzięki tym dwóm przeciwutleniaczom osobiście pomógł osobom dotkniętym magnetyzmem po zaszczepieniu. Dzieje się tak u osób z dwiema dawkami Pfizera, które stały się magnetyczne i po tych suplementach nie mają już tego objawu.

Inne suplementy, które można stosować, aby pomóc w usuwaniu tlenku grafenu, to:

Astaksantyna
Melatonina
Ostropest plamisty
Kwercetyna
Witamina C
Witamina D3

Zrozumienie związku między EMF, 5G, tlenkiem grafenu, hydrożelami i Covid

Tlenek grafenu jest aktywowany przez pola elektromagnetyczne, w szczególności częstotliwości, które są częścią widma 5G. Wszystkie materiały mają tak zwane elektroniczne pasmo absorpcyjne. Pasmo absorpcji to zakres długości fal, częstotliwości lub energii w widmie elektromagnetycznym, które są charakterystyczne dla określonego przejścia substancji od stanu początkowego do końcowego. Jest to specyficzna częstotliwość, powyżej której substancja jest wzbudzana i bardzo szybko się utlenia. Częstotliwości wysyłane do ludzi, którzy mają nagromadzony tlenek grafenu w swoim ciele, mogą powodować bardzo szybkie namnażanie się tlenku grafenu, zaburzając równowagę glutationu i wywołując burzę cytokin w ciągu kilku godzin.

Tlenek grafenu jest głównym składnikiem opatentowanych hydrożeli DARPA. To właśnie te hydrożele znajdują się w zastrzykach Covid, wymazach do testu PCR i maskach. Przewodzący hydrożel to materiał podobny do polimeru, który ma istotne właściwości i zastosowania. Opracowują różne rodzaje przewodzących hydrożeli, które są używane w wielu rzeczach, w naszej żywności, wodzie i wstrzykiwane do naszego ciała w szczepionkach. Hydrożele przewodzące zawierają nanotechnologię, która łączy się z Twoim DNA i może być kontrolowana przez czujniki 5G. Pozwalają na zbieranie i manipulację DNA. Hydrożele przewodzące pozwalają na śledzenie i namierzanie ludzi. Istnieją tysiące recenzowanych badań naukowych i artykułów omawiających hydrożele przewodzące. Przygotowaliśmy krótką listę niektórych badań względnych jako dokumentację zapasową.

To właśnie na podstawie tych badań możemy podsumować niektóre cechy hydrożeli przewodzących.

Charakterystyka hydrożeli przewodzących: samoodtwarzalność, przewodność elektryczna, przezroczystość, odporność na zamarzanie, rozciąganie, samoleczenie, reakcja na bodźce, co oznacza, że robi pewne rzeczy, gdy dociera do niego 5G (lub inne częstotliwości).

Jesteśmy otoczeni promieniowaniem EMF z telefonów komórkowych (lub telefonów komórkowych), telewizorów i Wi-Fi. Wiele obszarów również włącza 5G i przeprowadzono badania wykazujące korelację między sieciami 5G a epidemiami Covid na danym obszarze. Aby jak najlepiej uchronić się przed zatruciem tlenkiem grafenu i aktywacją tlenku grafenu w twoim ciele, konieczne jest zrobienie kilku rzeczy, aby ograniczyć ekspozycję na pola elektromagnetyczne.

Oto kilka wskazówek, jak to zrobić: nie mieszkaj w mieście z wieloma wieżami, jeśli możesz, wyłączaj Wi-Fi na noc i trzymaj się z dala od inteligentnych liczników i innych inteligentnych urządzeń, jeśli to w ogóle możliwe. Inną opcją jest użycie produktów chroniących przed polami elektromagnetycznymi, takich jak urządzenia wykorzystujące energię orgonu, aby pomóc przekształcić promieniowanie EMF w celu złagodzenia jego szkodliwych skutków.

Energia orgonu, ochrona przed polami elektromagnetycznymi i tlenek grafenu

Ponieważ tlenek grafenu jest aktywowany przez pole elektromagnetyczne, chcesz stworzyć barierę ochronną w swoim bezpośrednim otoczeniu, która łagodzi pole elektromagnetyczne, aby nie aktywował tlenku grafenu. W latach 30. dokonano odkrycia, które można zastosować dzisiaj, aby pomóc w ochronie przed polami elektromagnetycznymi. Podczas serii eksperymentów nieżyjący już dr Wilhelm Reich odkrył, że żywe próbki umieszczone w pojemnikach wykonanych z naprzemiennych warstw stali i nieprzewodzącego materiału organicznego były w stanie wykorzystać zdrową „energię kosmiczną” ze środowiska. Nazwał tę energię „orgonem”. Te akumulatory orgonu miały zdolność: przechowywania próbek krwi przez dłuższy czas; kiełkują zdrowsze sadzonki roślin; i zapewniać ulgę w bólu swoim pacjentom, którzy w nich siedzieli.

Dziś zamiast blach stalowych i plastikowych stosujemy kompozyt z mieszanki proszków tlenku żelaza, stali, mosiądzu, szungitu i kryształów w żywicy epoksydowej. Efektem końcowym jest harmonizator, który jest w stanie przekształcić szkodliwe pola bezprzewodowe z wież komórkowych, inteligentnych liczników, smartfonów, routera internetowego i telewizora w bardziej korzystną energię dla Ciebie, Twoich roślin i zwierząt. Skutki tego zjawiska naukowego zostały powtórzone i dobrze udokumentowane w badaniach przeprowadzonych przez University of Pennsylvania i laboratorium badawcze Heraclitus Microscopic.

Uderzające podobieństwo badania krwi Reicha do ostatnich próbek krwi z tlenku grafenu na pola elektromagnetyczne

Najbardziej uderzające badanie w świetle ostatnich odkryć tlenku grafenu można znaleźć w „Badaniu krwi Reicha” przeprowadzonym przez Laboratorium Badań Mikroskopowych Heraklita. W tym teście pokazują skuteczność energii orgonu we krwi. Pobrali dwie próbki krwi i umieścili jedną w skrzynce kontrolnej, a drugą w skrzynce energetycznej orgonu. Z czasem zrobili mikroskopijne zdjęcia próbek krwi i byli świadkami, że próbka energii orgonu była w stanie utrzymać swoją siłę życiową przez dłuższy czas (było to jak fontanna młodości dla krwi).

Kiedy czerwona krwinka ma defekty i zaczyna umierać, może rozwinąć się coś, co nazywa się tworzeniem akantocytów, gdzie z komórki wystają liczne kolczaste wypustki o różnej długości. Poniższe zdjęcia pokazują, jak wygląda śmierć krwinki.Eksperymentalne badanie krwi Reicha – rozpad krwi

Link z materiałami:

Reich Experimental Blood Test – Blood Disintegration

Rozkładające się komórki krwi formują się w to, co dr Reich nazwał „bionami” z badania krwi przeprowadzonego przez Hericlitus Labs.

Link z materiałami:

ORGONE ENERGY BLOOD TEST

Powyższe slajdy pokazują bioniczny rozpad żywej i nieożywionej materii. Zdrowsza komórka ma bardziej solidną membranę z niebieskim światłem wokół niej. To niebieskie światło jest w rzeczywistości siłą życiową lub „aurą” komórki. To jest to, co dr Reich nazwał energią „orgonu”. Gdy komórka umiera i rozpada się, ściana błony tworzy z niej kolczaste wypustki.

Nanocząsteczki oparte na tlenku grafenu stosowane w zastrzykach Covid są zaprojektowane tak, aby przenikały przez błonę komórek w celu wprowadzenia do nich mRNA. Ta ciągła penetracja ściany błony komórkowej może być przyczyną tych deformacji błony. Według A Laboratory Guide to Clinical Hematology at the Open Education of Alberta:

„Tworzenie akantocytów następuje w wyniku dziedzicznych lub nabytych defektów błony. Defekty powodujące nierównowagę między cholesterolem w błonie a zawartością lipidów wpływają na zdolność RBC do deformacji, co skutkuje sztywniejszą błoną plazmatyczną”

Poniżej pokazane są trzy zdjęcia z niedawnej [aktualizacja 1 października 2021] badania krwi od dr. Roberta Younga .

Jego wniosek jest taki, że to, co widzimy w tych krwinkach, jest skutkiem zatrucia promieniowaniem EMF, zatrucia tlenkiem grafenu. Nazywa tworzenie błon komórkowych krwi „efektem koronowym” i „efektem białka kolczastego”.Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia tlenek grafenu w szczepionkach CoV-19

Wygląda to identycznie jak zachowanie umierających komórek krwi w eksperymencie badania krwi przez Reicha. Widzimy tutaj komórki, które zostały zatrute i umierają. Na ostatnim slajdzie widzimy również tworzenie się białka kolczastego.

Uderzające odkrycie znajduje się w teście krwi Reicha, który pokazuje, jak urządzenia energii orgonowej spowalniają i zatrzymują rozkład komórek krwi. To pokazuje, na poziomie komórkowym, w jaki sposób urządzenia energii orgonu chronią ludzkie ciało przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi.

Poniższy slajd przedstawia wyniki badania krwi Reicha. Próbka po lewej to ta, która znajdowała się w pudełku z akumulatorem orgonu. Szybkość śmierci i rozpadu komórek wynosi 5%. Próbka po prawej stronie to ta, której nie było w pudełku z akumulatorem orgonu. Szybkość rozpadu wynosi 50%. Najwyraźniej energia orgonu robi coś, aby pomóc zachować siłę życiową i zdrowie krwi.

Źródło: How to remove Graphene Oxide, the dangerous & undisclosed ingredient in COVID Vaccines, from the body

Ricardo Delgado o glutationie.


„Tak, cóż, odkryliśmy, że od lutego 2020 r. do września 2020 r. COVID-19 był leczony, oprócz iwermektyny i hydroksychlorochiny, głównie N-acetylocysteiną, a także bezpośrednio glutationem. Dlaczego? Teraz rozumiemy zupełnie dobrze, dlaczego to zadziałało. I spójrzcie, jak to działało: działało poprzez hamowanie lub zmniejszanie burzy cytokinowej; hamowanie zespołu pozapalnego. To znaczy zmniejszanie go, eliminowanie zjawiska koagulacji zakrzepowej . Kiedy masz lek, lek lub suplement — ponieważ jest to suplement diety — który działa na wszystkie objawy i obraz kliniczny choroby, właśnie dlatego, że działa na czynnik etiologiczny, który powoduje chorobę.

Odkryliśmy, że glutation redukuje i utlenia się, czyli eliminuje tlenek grafenu . Dlatego jesteśmy przekonani, że to właśnie tlenek grafenu był przyczyną choroby COVID-19, która została wprowadzona po cichu i ukradkiem w ramach ogólnoświatowej kampanii przeciw grypie 2019. I spowodowały, wraz z kolejnymi licytacjami elektromagnetycznymi, które wszyscy znają — ze słynnym włączeniem 5G, testami — modną chorobą.

Pamiętajcie wszyscy, że to wszystko wydarzyło się w Wuhan, a w Wuhan nie było ani łuskowca, ani zupy z nietoperzy, ani nie było chińskiej damy – jak nam powiedziano w programie Ikera Jimeneza, lub Świrusa Jimeneza, jak już go znacie — który uciekł z laboratorium z wirusem. Dla tych, którzy myśleli, że to coś bardziej naciąganego, cóż, było to coś znacznie prostszego.

Pod koniec listopada 2019 r. miały miejsce pierwsze przypadki prawdziwego COVID-19, w których Chińczycy doznali duszności i upadli na ziemię. Spadliby wszyscy naraz na środku ulicy. Chorego nie ma na ulicy, jest w domu w łóżku. Ale to jest tak śmiertelne – a kiedy mówię „śmiertelne” mam na myśli promieniowanie – że jeśli wcześniej zostali oznaczeni szczepionką przeciw grypie, prawdopodobnie przez wprowadzenie tlenku grafenu do ich ciała, w ciągu zaledwie kilku minut poziom glutationu danej osoby spadają drastycznie i mdleją , bo mamy w organizmie naturalną rezerwę glutationu, a teraz zróbmy kilka konkretów.

Gdy glutation jest wysoki, nie mamy problemu, ale gdy tlenek grafenu w równowadze przekracza poziom glutationu, powoduje załamanie się układu odpornościowego i wywołuje burzę cytokinową. A jak tlenek grafenu przewyższa glutation? Cóż, przez wzbudzenie elektroniczne . Oznacza to, że bombarduje ją, utlenia ją szybciej, a równowaga między utleniaczami i przeciwutleniaczami w organizmie jest znacznie wyższa dla tych pierwszych, tym samym szybko wywołując chorobę.

A po naciśnięciu małego przycisku, który aktywuje 5G , wiedzą, kiedy nadchodzi fala, druga, trzecia... Wariant Delta, Lambda... Wariant Delta to kolejna aktywacja anten 5G, i dlatego musimy być ostrożni. Następnie zauważ, że poziom glutationu jest niski dokładnie od 65 roku życia, w tym wieku zapasy glutationu drastycznie spadają . A która populacja jest najbardziej dotknięta COVID-19? Cóż, to głównie populacja starsza, prawda?

Poziomy glutationu u niemowląt i dzieci są bardzo wysokie, a COVID-19 prawie nie wpływa na populację niemowląt . Poziomy glutationu są niezwykle niskie u osób otyłych iz tego powodu populacja otyłych jest jedną z najbardziej dotkniętych przez COVID-19.

Poziom glutationu jest bardzo wysoki u osób intensywnie uprawiających sport i jak widzimy, populacją docelową, która jest najmniej karana przez COVID-19, są sportowcy.

Wszystko, wszystko prowadzi nas do przekonania, że N-acetylocysteina zadziałała, ponieważ redukowała – jako że jest endogennym prekursorem glutationu – bezpośrednio tlenek grafenu. Więc mamy tam broń; jest to słynny przez całe życie mukolityk, którym leczono ludzi. Widzieliśmy próby kliniczne z setkami pacjentów przebywających na OIOM-ie, na respiratorze i zaintubowanych, praktycznie na skraju śmierci. Z obustronnym zapaleniem płuc wywołanym przez rozprzestrzenianie się tlenku grafenu, a następnie promieniowanie 5G w blaszkach płucnych. Cóż, ta rozlana plama u tych pacjentów jest symetryczna, co nie miałoby miejsca w przypadku środka biologicznego, ponieważ byłoby raczej asymetryczne, jak na przykład przy infekcji pneumokokowej, prawda? Cóż, w takim przypadku plama rozlana zwykle pojawia się w jednej części płuca, ale nie w innej, nie w obu symetrycznie. Więc kiedy leczeni glutationem bezpośrednio dożylnie – a nawet doustnie – lub N-acetylocysteiną w dawce 600 mg lub wyższej, ludzie w ciągu kilku godzin zaczęli odzyskiwać nasycenie tlenem , ponieważ oczywiście podnoszą poziom glutationu, aby poradzić sobie z toksyną który został wprowadzony lub został podekscytowany, mówiąc elektronicznie.

Dobra. Cóż, mogę ci oczywiście powiedzieć, że najpierw skonsultuj się z lekarzem. Nawet jeśli jest to suplement diety, skonsultuj się z receptą — nie ma żadnej — ale po receptę, którą mogą ci wystawić na wypadek, gdybyś miał jakąś wewnętrzną zmienną wewnętrzną, która może uniemożliwić przyjmowanie glutationu . w porządku? Glutationu lub N-acetylocysteiny. Zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem. Ale w zasadzie zaopatrz się w to. Miej N-acetylocysteinę i glutation bezpośrednio w domu.

Ciekawe, Carlos, że 17 czerwca Światowa Organizacja Zdrowia, za pośrednictwem FDA, chciała zakazać komercjalizacji N-acetylocysteiny, która jest na rynku od 57 lat. Kiedy to się stało, pomyśleliśmy, że to dziwne. Tylko dlaczego? Powiedziano nam o wszystkich rzeczach, które sprawiają, że szczepionka traci skuteczność, takich jak etanol. Kiedy mówiono, że nie powinniśmy pić ani kropli alkoholu, pomyśleliśmy, że może to być spowodowane tym, że etanol zmiecie kapsułkę lipidową, do której ma trafić mRNA . Być może był to tlenek grafenu zamknięty w kapsułkach, aby osiągnąć poziom neuronalny i nic związanego z DNA, jak początkowo sądziliśmy. Jeśli usuniemy etanol — z alkoholem etylowym — z kapsułki, to dlatego powiedziano nam, aby nie spożywać ani kropli alkoholu podczas szczepienia. Ponieważ bez kapsułki tlenek grafenu jest całkowicie wystawiony na bezpośredni atak neutrofili organizmu . Możliwe, że była to reakcja zakrzepowa, na którą cierpiało wiele osób i być może później udało im się uratować życie. Nie ma odpowiedzi immunologicznej, jak myślą ludzie.

Potem powiedziano nam, żeby się nie opalać, nie opalać się nadmiernie, bo to również zmniejsza skuteczność szczepionki. Cóż, słońce jest związane z witaminą D, a witamina D jest również związana z glutationem. Kiedy glutation jest niski, witamina D jest również niska, dlatego pacjenci z COVID mają niski poziom witaminy D. Tak więc stymulując organizm do wydzielania glutationu zewnętrznie lub uzupełniająco poprzez wprowadzenie suplementacji, z pewnością uratuje to życie. Istnieją na ten temat badania kliniczne.

Powiedziano nam też, żebyśmy nie jedli owoców morza. Że wykonali słynne testy PCR na małżach i mieli słynnego koronawirusa, sekwencjonowanie SARS-CoV-2, który jest wirtualny i istnieje tylko w algorytmie komputerowym w komputerze.

Wiemy też, że owoce morza również podnoszą poziom glutationu . Więc musimy zrobić coś przeciwnego, niż nam powiedziano."

Źródło: ORWELL CITY: La Quinta Columna: 'N-Acetylcysteine, precursor of glutathione, reduces and oxidizes graphene oxide'
Lukasz Lukasz Lukasz shares this
36
darek104
HE HE He !!! Lub odwrotnie niż ci każe Morawiecki, Niedzielski, Unia, a masz szansę przeżyjesz.
anna.maria shares this
1.3K