Peter(skala)
12.9K
One page
Keď Panna Mária už nepríde (...keď sa prestane zjavovať v Medjugorí), svet dostane tri varovania. Tieto varovania budú mať podobu udalostí na planéte. Budú sa konať počas života Mirjany a Mirjana …More
Keď Panna Mária už nepríde (...keď sa prestane zjavovať v Medjugorí), svet dostane tri varovania. Tieto varovania budú mať podobu udalostí na planéte.
Budú sa konať počas života Mirjany a Mirjana im bude svedkom.
Desať dní pred každým varovaním
poradí kňazovi, ktorého si vybrala na túto úlohu (Fráter Petar Ljubičič), ktorý sa bude modliť a postiť s Mirjanou sedem dní.
Potom, tri dni pred akýmkoľvek varovaním, pán Petar oznámi svetu, čo, kde a kedy sa varovanie uskutoční. Otec Petar nemá na výber a musí zverejniť každé varovanie.
Po prvom varovaní budú ďalšie dve nasledovať v pomerne krátkodobom horizonte. Tento interval bude obdobím veľkej milosti a pokánia.
Potom, ako sa na hore, kde sa Panna Mária prvýkrát objavila v Medžugorí, objaví trvalé, viditeľné, nadprirodzené a nezničiteľné znamenie, bude málo času na pokánie. Preto nás Svätá Panna pozýva k naliehavému pokániu a zmiereniu s Bohom aj ľuďmi.
Trvalé znamenie povedie k mnohým uzdraveniam a konverziám skôr, ako sa tajomstvá …More