Vladyka Chautur: „Naozaj otca, mamu alebo kňaza, biskupa nemá trápiť zlý postoj k životu u tých, …

Vladyka Chautur: „Naozaj otca, mamu alebo kňaza, biskupa nemá trápiť zlý postoj k životu u tých, ktorí sú im zverení?“ Treba sa nám včas zamyslieť nad tým, kam povedie naše mlčanie v rodine, kde sa …More
Vladyka Chautur: „Naozaj otca, mamu alebo kňaza, biskupa nemá trápiť zlý postoj k životu u tých, ktorí sú im zverení?“
Treba sa nám včas zamyslieť nad tým, kam povedie naše mlčanie v rodine, kde sa vytráca kresťanský duch a kam povedie naše mlčanie v spoločnosti, kde sa vnucujú nové ideológie bez ohľadu na to, kam sa spoločnosť uberá.

Dávame vám do pozornosti slová vladyku Milana Chautura, ktoré publikoval na sociálnej sieti.
– Možno si dnes človek ani neuvedomil to, že z rodín, ba i z Cirkvi sa akosi vytratilo dobromyseľné napomínanie. My nemáme chuť si všímať to, čo sme povinní vidieť a reagovať na to. Tento spôsob hľadania nápravy napomenutím dnes hrubo nahradili hádky, nadávky, posmešky a zlomyseľné „ohovárky“ aj na mediálnej úrovni. Kedysi dokázal rodič rozumne vytknúť mnohé veci aj dospelým deťom, no dnes sa zháčime pred drzými odpoveďami detí, typu: – Oco, nerieš to!, – Nestaraj sa do mňa!, – Ja mám svoj život!, – Ja lepšie viem, ako to má byť!, – Mám svoj rozum! … atď.
Namiesto …More
macusana
Už sa budia a čo tak konkretne pomenovať zlo.