Salzburger
Ungewohnt dunkel - ein besonderes ErLebnis!
Montfort AJPM
R./ Sainte Anne, ô bonne Mère !
Priez, priez pour nous :
Vos enfants sur la terre
Tombent à vos genoux.


1- Ô sainte Anne, avec grâce
Daignez bénir des Cieux
Le pèlerin qui passe
Et vous offre ses vœux.

2- Votre bonté m’attire
Au pied de votre autel :
J’aime votre sourire
Si doux, si maternel.

3- Ô Mère de Marie,
Aïeule de Jésus,
Sainte Anne, ornez ma vie
De vos belles vertus !

4- Pour que …
More
R./ Sainte Anne, ô bonne Mère !
Priez, priez pour nous :
Vos enfants sur la terre
Tombent à vos genoux.


1- Ô sainte Anne, avec grâce
Daignez bénir des Cieux
Le pèlerin qui passe
Et vous offre ses vœux.

2- Votre bonté m’attire
Au pied de votre autel :
J’aime votre sourire
Si doux, si maternel.

3- Ô Mère de Marie,
Aïeule de Jésus,
Sainte Anne, ornez ma vie
De vos belles vertus !

4- Pour que je sois fidèle
À servir le Seigneur,
Donnez-moi le saint zèle
Dont brûlait votre cœur !

5- La Vierge Immaculée
De vous reçut le jour :
Ce Lys de la vallée
Fleurit dans votre amour.

6- Dans votre votre sein, ô Mère,
Et sans corruption,
S’accomplit le mystère
De sa Conception.

7- Avec quelle sagesse
Vous formâtes son Cœur
Et sa tendre jeunesse
À l’amour du Seigneur !

8- Vous la menez vous-même
Au pied de l’Éternel ;
Et ce beau Lys qu’il aime
Parfume son autel.

9- Mettez dans la famille
L’amour des saintes lois :
Que l’innocence y brille
À l’ombre de la Croix !

10- À vous, qui s’abandonne
Au milieu des combats,
Ô puissante Patronne
Ne succombera pas !


Chanté ici : montfortajpm.blogspot.com/…/07/sainte-Anne-o-bonne-Mere--les-3-cantiques.html

Fichier PDF des Paroles de ces 3 Cantiques ici :
sitew.fr/…7py3-Sainte_Anne_o_bonne_Mere_les_3_cantiques_.pdf
+ Téléchargement : sitew.fr/…7py3-Sainte_Anne_o_bonne_Mere_les_3_cantiques_.pdf
montfort.kingeshop.com shares this
3284
SVÄTÁ ANNA, Ó, DOBRÁ MATKA! (INŠTRUMENTÁLNA HUDBA)
R./ Svätá Anna, dobrá Matka!
Modlite sa, modlite sa za nás:
Vaše deti na zemi
Padnite na kolená.


1 - Ó, svätá Anna, s milosťou
Prosím, požehnajte z neba
Pútnik, ktorý prechádza okolo
A ponúka vám svoje želania.

2 - Tvoja dobrota ma priťahuje
Pri úpätí tvojho oltára:
Milujem tvoj úsmev
Také milé, také materské.

3 - Ó, Matka Márie,
Ježiš…More
SVÄTÁ ANNA, Ó, DOBRÁ MATKA! (INŠTRUMENTÁLNA HUDBA)
R./ Svätá Anna, dobrá Matka!
Modlite sa, modlite sa za nás:
Vaše deti na zemi
Padnite na kolená.


1 - Ó, svätá Anna, s milosťou
Prosím, požehnajte z neba
Pútnik, ktorý prechádza okolo
A ponúka vám svoje želania.

2 - Tvoja dobrota ma priťahuje
Pri úpätí tvojho oltára:
Milujem tvoj úsmev
Také milé, také materské.

3 - Ó, Matka Márie,
Ježišova babička,
Svätá Anna, ozdob môj život
S tvojimi krásnymi cnosťami!

4 - aby som bol verný
Slúžiť Pánovi,
Daj mi svätú horlivosť
ktorým ti horelo srdce!

5 - Nepoškvrnená Panna
Z teba sa zrodil:
Táto konvalinka
Kvitne vo vašej láske.

6 - V tvojom lone, Matka,
A bez korupcie,
Je dokončená záhada
O jej počatí.

7- S akou múdrosťou
Tvoril si jeho srdce
A jej nežná mladosť
Na lásku k Pánovi!

8 - Vy sami ju vediete
K nohám Pána;
A tá krásna ľalia, ktorú miluje
Parfumuje jeho oltár.

9- Vložte do rodiny
Láska k svätým zákonom:
Nech tam svieti nevinnosť
V tieni kríža!

10- Tebe, ktorý sa vzdávaš
Uprostred boja,
Ó, mocná patrónka
Nepodľahne!
(pôvodný text vo francúzštine: montfortajpm.blogspot.com/…/07/sainte-Anne-o-bonne-Mere--les-3-cantiques.html )
deepl.com/translator
GChevalier
Montfort AJPM
« RUŽENEC je obdivuhodný!
Pomáhá každému,
Uzdravuje nevyléčitelnou duši:
ŘÍKEJME KAŽDÝ DEN! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Svatý Louis-Marie Grignion de Montfort)
Jan defendel defendel
Ten gloria tv ket citam stale tak to je na samovrazdu nic dobre len zle bude to a to rovno napiast zacala us atomova vojna vodikova chemicke biologicke spadol asteroid vibuchlo slnko atd zem us nie je neda sa to vydzat vsade len zlo koniec sveta zacal
GChevalier shares this
2310
ŚWIĘTA ANNO, O DOBRA MATKO! (INSTRUMENTALNY)
R./ Święta Anno, o dobra Matko!
Módlcie się, módlcie się za nas:
Twoje dzieci na ziemi
Padnij na kolana.


1- O święta Anno, z łaską
Proszę o błogosławieństwo z Nieba
Pielgrzym, który przechodzi obok
I składa ci życzenia.

2- Twoja dobroć przyciąga mnie
U stóp Twego ołtarza:
Kocham twój uśmiech
Taka słodka, taka matczyna.

3- O Matko Maryi,
More
ŚWIĘTA ANNO, O DOBRA MATKO! (INSTRUMENTALNY)
R./ Święta Anno, o dobra Matko!
Módlcie się, módlcie się za nas:
Twoje dzieci na ziemi
Padnij na kolana.


1- O święta Anno, z łaską
Proszę o błogosławieństwo z Nieba
Pielgrzym, który przechodzi obok
I składa ci życzenia.

2- Twoja dobroć przyciąga mnie
U stóp Twego ołtarza:
Kocham twój uśmiech
Taka słodka, taka matczyna.

3- O Matko Maryi,
Babcia Jezusa,
Święta Anno, ozdób moje życie
Z waszymi pięknymi cnotami!

4- Abym był wierny
Aby służyć Panu,
Daj mi świętą gorliwość
Z którym płonęło twoje serce!

5- Niepokalana Dziewica
Z ciebie się narodził:
Ta konwalia
Kwitnie w twojej miłości.

6- W Twoim łonie, o Matko,
I bez korupcji,
Czy tajemnica się dopełniła
O jej poczęciu.

7- Z jaką mądrością
Uformowałaś jego serce
A jej delikatna młodość
Za miłość Pana!

8- Ty sam ją prowadzisz
Do stóp Pana;
I ta piękna Lilia, którą kocha
Perfumuje swój ołtarz.

9- Wprowadzić do rodziny
Miłość do świętych praw:
Niech tam błyszczy niewinność
W cieniu Krzyża!

10- Do ciebie, który się poddajesz
W samym środku bitwy,
O potężna Patronko
Nie poddam się!
(oryginał w języku francuskim: montfortajpm.blogspot.com/…/07/sainte-Anne-o-bonne-Mere--les-3-cantiques.html )
deepl.com/translator
AJPM
montfort.kingeshop.com
« RÓŻANIEC jest GODNY PODZIWU !
On wszystkim pomaga,
Uzdrawia nieuleczalną duszę:
POWIEDZMY TO KAŻDEGO DNIA! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort)
AJPM shares this
2291
HEILIGE ANNA, OH GUTE MUTTER! (AUSGEARBEITETES INSTRUMENTALSTÜCK)
R./ Heilige Anna, o gute Mutter!
Betet, betet für uns:
Deine Kinder auf Erden
Auf die Knie fallen.


1- O heilige Anna, mit Gnade
Bitte segnen Sie vom Himmel
Der Pilger, der vorbeikommt
Und bietet Ihnen seine Wünsche an.

2- Deine Güte zieht mich an
Am Fuße deines Altars:
Ich liebe dein Lächeln
So süß, so mütterlich.

3- …More
HEILIGE ANNA, OH GUTE MUTTER! (AUSGEARBEITETES INSTRUMENTALSTÜCK)
R./ Heilige Anna, o gute Mutter!
Betet, betet für uns:
Deine Kinder auf Erden
Auf die Knie fallen.


1- O heilige Anna, mit Gnade
Bitte segnen Sie vom Himmel
Der Pilger, der vorbeikommt
Und bietet Ihnen seine Wünsche an.

2- Deine Güte zieht mich an
Am Fuße deines Altars:
Ich liebe dein Lächeln
So süß, so mütterlich.

3- O Mutter Mariens,
Großmutter von Jesus,
Heilige Anna, schmücke mein Leben
Mit deinen schönen Tugenden!

4- Dass ich treu sein kann
Um dem Herrn zu dienen,
Gib mir den heiligen Eifer
Mit dem dein Herz brannte!

5- Die unbefleckte Jungfrau
Aus dir wurde geboren:
Diese Maiglöckchen
Erblüht in deiner Liebe.

6- In deinem Schoß, o Mutter,
Und ohne Korruption,
Ist das Geheimnis vollbracht
Von ihrer Empfängnis.

7- Mit welcher Weisheit
Du hast sein Herz geformt
Und ihre zarte Jugend
Auf die Liebe des Herrn!

8- Sie selbst führen sie
Zu den Füßen des Herrn;
Und die schöne Lilie, die er liebt
Parfümiert seinen Altar.

9- In die Familie bringen
Die Liebe zu den heiligen Gesetzen:
Lass die Unschuld dort leuchten
Im Schatten des Kreuzes!

10- Für dich, der du aufgibst
Mitten in der Schlacht,
O mächtige Patronin
Wir werden uns nicht unterwerfen!
(Original auf Französisch: montfortajpm.blogspot.com/…/07/sainte-Anne-o-bonne-Mere--les-3-cantiques.html )

Übersetzt mit deepl.com/translator (kostenlose Version)
Montfort AJPM
Dasselbe Kirchenlied: Instrumental für 8 Strophen
GChevalier
« Der ROSENKRANZ ist bewundernswert!
Er gibt allen Hilfe,
Es heilt die unheilbare Seele:
LASST ES UNS JEDEN TAG SAGEN! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
Montfort AJPM shares this
2238
"SANT'ANNA, O BUONA MADRE! (STRUMENTALE SCARNIFICATO)
R./ Santa Anna, o buona Madre!
Prega, prega per noi:
I tuoi figli sulla terra
Cadere in ginocchio.


1- O santa Anna, con grazia
Per favore, benedici dal cielo
Il pellegrino che passa
E ti offre i suoi auguri.

2- La tua bontà mi attira
Ai piedi del tuo altare:
Amo il tuo sorriso
Così dolce, così materno.

3- O Madre di Maria,
La nonna…More
"SANT'ANNA, O BUONA MADRE! (STRUMENTALE SCARNIFICATO)
R./ Santa Anna, o buona Madre!
Prega, prega per noi:
I tuoi figli sulla terra
Cadere in ginocchio.


1- O santa Anna, con grazia
Per favore, benedici dal cielo
Il pellegrino che passa
E ti offre i suoi auguri.

2- La tua bontà mi attira
Ai piedi del tuo altare:
Amo il tuo sorriso
Così dolce, così materno.

3- O Madre di Maria,
La nonna di Gesù,
Sant'Anna, adorna la mia vita
Con le tue belle virtù!

4- Che io sia fedele
Per servire il Signore,
Dammi il santo zelo
Con cui il tuo cuore bruciava!

5- La Vergine Immacolata
Da te è nato:
Questo mughetto
Fiorisce nel tuo amore.

6- Nel tuo grembo, o Madre,
E senza corruzione,
È compiuto il mistero
Del suo concepimento.

7- Con quale saggezza
Hai formato il suo cuore
E la sua tenera giovinezza
All'amore del Signore!

8- Tu stesso la conduci
Ai piedi del Signore;
E quel bel giglio che ama
Profuma il suo altare.

9- Mettere in famiglia
L'amore per le leggi sante:
Lascia che l'innocenza risplenda lì
All'ombra della croce!

10- A te, che ti arrendi
Nel mezzo della battaglia,
O potente Patrona
Non soccomberà!
(originale in francese: montfortajpm.blogspot.com/…/07/sainte-Anne-o-bonne-Mere--les-3-cantiques.html )

Tradotto con deepl.com/translator (versione gratuita)
GChevalier
Lo stesso Cantico: strumentale per 8 versi
AJPM
« Il ROSARIO è ADMIRABILE!
Egli dà aiuto a tutti,
Guarisce l'anima incurabile:
DICIAMOLO TUTTI I GIORNI! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(San Luigi Maria Grignion de Montfort)