01:16:10
+ Carlo Maria Viganò, "Úvahy o Velkém resetu a Novém světovém řádu" 28. srpna 2021. "Nikdo nebude součástí Nového světového řádu, dokud neprovede akt uctívání Lucifera. Nikdo nevejde do Nové éry, …More
+ Carlo Maria Viganò, "Úvahy o Velkém resetu a Novém světovém řádu" 28. srpna 2021.

"Nikdo nebude součástí Nového světového řádu, dokud neprovede akt uctívání Lucifera. Nikdo nevejde do Nové éry, dokud nedostane luciferské zasvěcení."
David Spangle
Ředitel projektu OSN pro planetární iniciativu
(Reflections on the Christ, Findhorn, 1978)
Tina Rastlina shares this
17
ľubica shares this
32
VIGANO: VELKY RESET
majina1 shares this
118
tavor shares this
1.4K
Samson1
9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:
10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v …More
9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:
10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.
13 Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.

Zjevení Janovo 18

14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."
15 A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země."
Samson1
Když Benedikt XVI mluvil o jedné světové vládě, myslím, že ten tučný text jasně mluví, že nevybočoval s Písma svatého.
17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
Protože Bůh vkládá do srdce úmysl.
Ale: 14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král …More
Když Benedikt XVI mluvil o jedné světové vládě, myslím, že ten tučný text jasně mluví, že nevybočoval s Písma svatého.
17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
Protože Bůh vkládá do srdce úmysl.
Ale: 14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."

Ono to má vše něco společného s číslem 666 a to je dílo lidské, kdo je moudrý, má to spočítat. Spása spočívá jen a jen v Boží milosti a víře v Ježíše Krista, skrze výkupnou oběť na kříži. Žádná jiíná cersta ke spáse nevede.
krumpeľ shares this
1306
Arcibiskup Carlo Maria Viganò Úvahy o Veľkom resete a Novom svetovom poriadku
ľubica
Kate Novak shares this
4
Zachrana 21
Ivermektin 12mg-blizsi info: IVER21@protonmail.com
johanika
Zachrana 21
Plan podle Protokolů sionskych mudrcu
johanika
Je veľmi smutné, že my sa od mnohých vedcov a lekárov dozvedáme o kanibalizme a veľkom ľudskom zločine - ako živé deti trhajú pre získanie orgánov, vakcín... A takéto správy nepočúvajú naši cirkevní predstavitelia? Veď to je čistá hrôza a spoluúčasť na vražde, mnohých vraždách... Veď my máme celé ruky zaliate krvou nevinných. Ja sa čudujem, že Pán Boh má ešte s nami toľkú trpezlivosť.
Pane Bože, …More
Je veľmi smutné, že my sa od mnohých vedcov a lekárov dozvedáme o kanibalizme a veľkom ľudskom zločine - ako živé deti trhajú pre získanie orgánov, vakcín... A takéto správy nepočúvajú naši cirkevní predstavitelia? Veď to je čistá hrôza a spoluúčasť na vražde, mnohých vraždách... Veď my máme celé ruky zaliate krvou nevinných. Ja sa čudujem, že Pán Boh má ešte s nami toľkú trpezlivosť.
Pane Bože, odpusť nám pre krv Kristovu.