Popiół lotny węgla zrzucany przez geoinżynierie; PM-2.5 i 10 to wynik oprysków z samolotów

„Naprawdę szkodliwy smog, to cząstki poniżej 10 nm. Ale takie cząstki nie powstają przy spalaniu w piecach. Takie cząstki powstają tylko i wyłącznie przy elektrofiltrach”. „Smog to zanieczyszczenie powietrza na wysokości ok. 130 m cząsteczkami o wymiarach poniżej 2.5 mikrometra... Smog powstaje od urządzeń przemysłowych z elektrofiltrami. Nie widziałem na żadnej chacie chłopskiej elektrofiltrów”...


Popiół lotny z węgla używany w geoinżynierii: geofizyk przedstawia niezbite dowody

Popiół lotny z węgla „Dowody na toksyczne popioły lotne z węgla i geoinżynieria chemiczna w troposferze: konsekwencje dla zdrowia publicznego” — dr J. Marvin Herndon.
Opublikowano recenzowaną, dopuszczoną przez sąd publikację naukową ujawniającą geoinżynierię. Obecnie istnieją dowody naukowe wskazujące na obecność „ toksycznego popiołu lotnego ze spalania węgla ” w atmosferze ziemskiej. Poniższy fragment streszczenia pochodzi z niedawno opublikowanego recenzowanego artykułu w wydaniu International Journal of Environmental Research and Public Health z 11 sierpnia pod tytułem cytowanym powyżej i do którego link znajduje się tutaj .

„Powszechne, celowe i coraz częstsze umieszczanie substancji chemicznych w troposferze przez lata pozostawało niezidentyfikowane i niezauważane w literaturze naukowej. Autor przedstawia dowody na to, że toksyczny popiół lotny ze spalania węgla jest najprawdopodobniej aerozolem cząstek stałych rozpylanych przez tankowce do celów geoinżynierii oraz modyfikacji pogody i klimatu, a także opisuje niektóre z wielorakich konsekwencji dla zdrowia publicznego. [1]

Tym, co czyni te odkrycia naukowe tak wybuchowymi, jest źródło — dr J. Marvin Herndon. Ten wysoce doświadczony i szanowany naukowiec nie tylko zastosował rygorystyczne metody naukowe, aby dojść do swoich ostatecznych wniosków, ale także artykuł badawczy został opublikowany w prestiżowym, recenzowanym czasopiśmie o otwartym dostępie.
W istocie na przestrzeni lat czasopismo International Journal of Environmental Research and Public Health umożliwiło publikację wielu niezwykle istotnych artykułów naukowych. Jednak to konkretne badanie naukowe dotyczące geoinżynierii chemicznej jest tak poważne, jak to tylko możliwe. Nasuwa się pytanie: kim właściwie jest J. Marvin Herndon?

Marvin Herndon nie jest zwykłym geofizykiem. Według jego strony w Wikipedii „The Washington Post” nazwał go „indywidualnym geofizykiem”. To jego niezwykle różnorodne pochodzenie, głęboka i szeroka baza wiedzy, a także unikalny zestaw umiejętności wyróżnia go na tle rówieśników. Aby lepiej poznać źródło tych kluczowych informacji na temat tajnych programów geoinżynieryjnych, poniżej zaprezentowano profil wiki doktora Herndona.

J. Marvin Herndon (ur. 1944) to amerykański interdyscyplinarny naukowiec, który uzyskał tytuł licencjata z fizyki w 1970 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego oraz tytuł doktora. uzyskał dyplom z chemii nuklearnej w 1974 r. na Uniwersytecie Texas A&M . Przez trzy lata J. Marvin Herndon był asystentem podoktorskim Hansa Suessa i Harolda C. Ureya w dziedzinie geochemii i kosmochemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego . Jest prezesem Transdyne Corporation w San Diego w Kalifornii. Jego profil opisano w Current Biographyi nazwany przez „ The Washington Post ” „indywidualnym geofizykiem” . [1] [2] Najbardziej znany jest z tego, że wywnioskował, że skład wewnętrznego jądra Ziemi to krzemek niklu , a nie częściowo skrystalizowany metal niklowo-żelazowy . [3] Niedawno zasugerował „ georeaktor ” – planetocentryczne reaktory rozszczepienia jądrowego jako źródła energii dla zewnętrznych planet gazowych gigantów . [4] jako źródło energii i mechanizm wytwarzania pola geomagnetycznego [5] oraz zapłon gwiazd w wyniku rozszczepienia jądrowego .[6] [2]

Mając takie referencje, rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych bardzo trudno będzie zaprzeczyć faktowi, że toksyczny popiół lotny z węgla jest systematycznie wykorzystywany w obecnie wszechobecnym programie geoinżynierii, który regularnie generuje smugi chemiczne na całym świecie. Wyjątkowo dokładny i autorytatywny artykuł dr Herndona stwierdza dalej, co następuje na temat toksycznych i/lub trujących składników znajdujących się w aerozolach ze smugami chemicznymi.

„Konsekwencje dla zdrowia publicznego są poważne i obejmują narażenie na różne toksyczne metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne i neurologicznie mobilny chemicznie aluminium uwalniany przez wilgoć ciała in situ po inhalacji lub poprzez indukcję przezskórną”. [1]

Z poprzedniego fragmentu wynika, że każdy, kto żyje, pracuje lub bawi się pod chmurami zaciągniętymi chemikaliami, jest narażony na całą gamę zanieczyszczeń chemicznych i toksycznych. Dlatego im dłużej te osoby (czytaj: każdy mieszkaniec USA) są narażone na działanie takich aerozoli chemtrail, które ostatecznie opadają na Ziemię, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będą bezpośrednio zaangażowane w rozwijającą się katastrofę zdrowia publicznego.

Dla tych, którzy nie są świadomi zjawiska smug chemicznych, prosimy o zapoznanie się z poniższym obszernym fotodokumentem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących smug chemicznych lub chmur chemicznych, programów geoinżynieryjnych lub operacji związanych ze smugami chemicznymi, prosimy obejrzeć filmy zamieszczone tutaj i tutaj - CHEMTRAILS: Katastrofa planetarna stworzona przez geoinżynierię

Typowa niebiańska szachownica w kółko i krzyżyk generowana przez smugi chemiczne, podświetlona zachodem słońca

Obawy zdrowotne i konsekwencje medyczne
Szczególnie niepokojące są niektóre „ słowa kluczowe ” wymienione w artykule w czasopiśmie Marvina Herndona:
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
• Choroba Alzheimera
• Choroba Parkinsona
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
• Zaburzenia neurologiczne


Zrzut ekranu z Int. J.Środowisko. Rozdzielczość Zdrowie Publiczne 2015, 12(8), 9375-9390; doi: 10.3390/ijerph120809375

Istnieje wiele innych schorzeń i schorzeń, które są powodowane i/lub zaostrzane przez popiół lotny z węgla rozprzestrzeniany przez smugi chemiczne i inne toksyczne zanieczyszczenia. Istnieje nawet dość powszechna choroba, która jest obecnie dobrze znana jako zespół Chemtrail , która jest szczegółowo wyjaśniona pod linkiem poniżej.
ZESPÓŁ CHEMTRAIL: Globalna pandemia o epickich rozmiarach

Czym właściwie jest popiół lotny z węgla i co zawiera? (już wiadomo z czego jest smog dopow.) Jak wynika z artykułu badawczego, popiół lotny z węgla jest jednym z czterech głównych produktów ubocznych procesu przemysłowego spalania węgla. Oto zestawienie:

Podczas przemysłowego spalania węgla powstają cztery rodzaje pozostałości po spalaniu węgla (CCR): popiół lotny, popiół paleniskowy, żużel kotłowy i produkt odsiarczania gazów spalinowych (FGDP), tj . gips. Popiół paleniskowy jest ciężki i osiada; Z drugiej strony popiół lotny z węgla składa się z cząstek mikronowych i submikronowych, które przedostałyby się do komina, gdyby nie zostały wyłapane i zmagazynowane. Ze względu na dobrze znany niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie, kraje zachodnie obecnie nakazują wychwytywanie i składowanie popiołów lotnych ze spalania węgla. [1]

We wstępie do artykułu badawczego wyjaśniono „ potencjalne zagrożenia dla zdrowia dla środowiska ”, które są związane z wieloma pierwiastkami śladowymi skoncentrowanymi w składowisku popiołów lotnych . Niektóre z bardziej toksycznych i/lub potencjalnie trujących pierwiastków to: arsen, bar, beryl, bor, kadm, chrom, kobalt, ołów, mangan, rtęć, molibden, selen, tal, tor, wanad i uran

Nikt nie wie, dlaczego EPA pozwoliła na masowe, systematyczne i szerokopowierzchniowe rozpylanie aerozoli na bazie popiołów lotnych z węgla, zawierających arsen, ołów, rtęć, tal, tor i uran. Taka praktyka stanowi bezpośrednie naruszenie tak wielu zasad i przepisów EPA, że z pewnością nie da się jej wyjaśnić.

Zastosowano dwie metody testowe, które dały prawie identyczne wyniki
Wyniki dwóch różnych metod badawczych, w ramach których porównano skład aerozolowanych cząstek stałych ze znanymi pierwiastkami z popiołów lotnych z węgla, były nie tylko przekonujące, ale wręcz przytłaczająco podobne. Fakt, że uzyskano praktycznie identyczne wyniki, stanowi doskonałą podstawę prawną dla pomyślnego prowadzenia pozwów zbiorowych. Zarówno osoby fizyczne, jak i rodziny, społeczności i przedsiębiorstwa, które odniosły szkody w wyniku trwających operacji geoinżynieryjnych, dysponują obecnie wystarczającymi dowodami naukowymi, aby pozwać rząd zarówno o odszkodowanie, jak i odszkodowanie o charakterze karnym.
Wyniki testu podane w streszczeniu są następujące:

Wyniki pokazują, że: (1) zestawienie pierwiastków w wodzie deszczowej iw odpowiadającym jej odcieku doświadczalnym jest zasadniczo identyczne. Przy 99% przedziale ufności mają one identyczne średnie (test T) i identyczne wariancje (test F); oraz (2) zestawienie pierwiastków w pyle HEPA i w odpowiadającym im przeciętnym nieługowanym popiele lotnym z węgla jest również zasadniczo identyczne. [1]

Biorąc pod uwagę informacje, które zostały dotychczas przedstawione, kto przy zdrowych zmysłach nie chciałby od razu dotrzeć do sedna tego, w jaki sposób ten niezwykle niebezpieczny produkt odpadowy — popiół lotny z węgla — jest CODZIENNIE ROZPYLANY NA NASZYM NIEBIE!

Programy geoinżynieryjne muszą zostać zakończone; Chemtrails należy zatrzymać
Teraz wielu lepiej zrozumie, dlaczego tak wielu obrońców zdrowia i działaczy na rzecz ochrony środowiska w ruchu przeciw geoinżynierii wierzy, że geoinżynierowie są naprawdę szaleni, klinicznie szaleni, albo certyfikowani szaleńcy, albo wszyscy trzej. Kto, jeśli nie upośledzeni umysłowo geoinżynierowie, wdrożyłby kiedykolwiek tak niezwykle niebezpieczny i niszczycielski program inżynierii atmosferycznej? Na całej planecie, nie mniej!

To toksyczne/trujące zanieczyszczenia chemiczne stale przenikają do powietrza, którym oddychamy – do każdego z nas. Popiół lotny z węgla spada do zbiorników i cieków wodnych świata. Popiół lotny z węgla spada teraz na uprawy, sady i pola zbożowe poniżej. Popiół lotny z węgla opada na lasy i pola, miasta i przedmieścia. Toksyczny napar z chemitrailu trafia do naszych domów, trawników, pojazdów i naszych wcześniej organicznych ogrodów.

W świetle tej stale pogarszającej się sytuacji pojawia się jedno pytanie. Jak możemy powstrzymać to ludobójstwo w zwolnionym tempie? Michael J. Murphy, producent/reżyser filmu Dlaczego oni opryskują? inicjuje pozew zbiorowy dotyczący szkodliwych skutków trwających ogólnoświatowych programów geoinżynieryjnych. Został poinformowany, że recenzowana praca naukowa na temat procesu i procedury geoinżynierii, aerozoli i ich składu chemicznego będzie miała wystarczającą wagę prawną w pozwie zbiorowym. Ten niezaprzeczalny dowód zostanie zaprezentowany w nadchodzącym dokumencie Michaela Niekonwencjonalny odcień szarości .

Pozew zbiorowy z pewnością ujawni wiele faktów i liczb, które pan Herndon skrupulatnie odszukał i potwierdził. Poprzez prawny proces odkrywania agencje rządowe, obiekty wojskowe i kontrahenci korporacyjni, którzy bezpośrednio uczestniczą w tej zbrodni przeciwko ludzkości, będą zmuszeni ujawnić wiele swoich ściśle skrywanych tajemnic. Poniższy link zawiera więcej informacji na temat tego, jak może wyglądać pozew zbiorowy. POZWY ZBIOROWE

Konkluzja jest taka, że „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE” nie będzie już dłużej stanowić akceptowalnego uzasadnienia zatruwania nieba nad światem. Właśnie na to będzie powoływał się rząd i wojsko USA – na „bezpieczeństwo narodowe”. Są przyzwyczajeni do tego, by – każdego dnia – przez wiele dziesięcioleci popełniać liczne zbrodnie przeciwko ludzkości w interesie „bezpieczeństwa narodowego”. Poniższy artykuł przedstawia świadectwa z pierwszej ręki na temat tego, jak dobrze ta strategia służyła ich tajnym programom geoinżynieryjnym przez dziesięciolecia. OPERACJA INDIGO SKYFOLD: Najbardziej tajna operacja w historii świata

Czasy się zmieniły… gruntownie. Wiele osób zdaje sobie sprawę z poważnych konsekwencji medycznych, które zidentyfikował dr Herndon. Kiedy zdrowie wszystkich ludzi, zwierząt i roślin jest zagrożone, należy podjąć radykalne działania. Jest oczywiste, że implikacje badania Herndona są tak rozległe i poważne, że naród amerykański musi odpowiednio zareagować.

Na początek może powinni rozważyć, jak pokojowo walczyć – POST HASTE – przeciwko wszelkim programom geoinżynieryjnym, które rozpylają smugi chemiczne. Zdecydowanie zaleca się podjęcie takiej decyzji „po pośpiechu” ze względu na obecne międzynarodowe dążenie do legalizacji geoinżynierii jako środka walki z globalną zmianą klimatu. Jeżeli smugi chemiczne zostaną bezprawnie zalegalizowane na mocy międzynarodowych traktatów lub przepisów, wyzwanie związane z cofnięciem tych środków będzie ogromne. Jak wskazuje poniższy artykuł, nadchodząca konferencja klimatyczna w Paryżu w grudniu 2015 r. jest ważnym kamieniem milowym w dążeniu do legitymizacji geoinżynierii na całym świecie.

Aktywista sygnalisty obnaża tajny program stojący za geoinżynieryjną globalną zmianą klimatu

* POPIÓŁ Z WĘGLA ”, jak widać na powyższym zdjęciu, to ogólne określenie pozostałości po spalaniu węgla lub CCR. Popiół lotny węglowy , znany również jako „popiół ze sproszkowanego paliwa”, jest jednym z głównych produktów odpadowych wytwarzanych przez elektrownie węglowe. Dlatego też popiół węglowy często odnosi się do któregokolwiek z 4 głównych niebezpiecznych produktów odpadowych wytwarzanych podczas spalania węgla, w tym popiołów lotnych węglowych .

Wniosek
Kiedy naukowcy tacy jak Marvin Herndon ryzykują swoją karierę, swoją reputację, a nawet życie, aby ujawnić szczegóły ściśle tajnych programów geoinżynieryjnych, nadszedł czas, aby zjednoczyć się wokół nich i wesprzeć ich wysiłki.Artykuł Marvina jest jednym z zaledwie dwóch recenzowanych artykułów naukowych, jakie kiedykolwiek napisano na temat związku między geoinżynierią a zanieczyszczeniem środowiska. Napisał je oba. Ponieważ są recenzowane, można je z wielkim skutkiem wykorzystać w sądzie. Można je zatem wykorzystać w pozwie zbiorowym.

Marvin współpracuje z innymi naukowcami, starając się udostępnić publicznie więcej testów i recenzowanych artykułów. W przyszłych badaniach podejmą próbę udowodnienia bezpośrednich korelacji między zanieczyszczeniami smugami chemicznymi a innymi chorobami/dolegliwościami/stanami. Choroby związane z aluminium są przedmiotem szczególnego zainteresowania tych odważnych badaczy. Podobnie są z innymi znanymi toksynami i związanymi z nimi powikłaniami zdrowotnymi, które obecnie często pojawiają się w populacjach ludzkich na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji i przyszłe aktualizacje, przejdź do: ChemtrailMustStop.com .

To ujawnienie geoinżynierii chemicznej jest tak wybuchowe, że z pewnością spotka się z różnego rodzaju atakami. Ataki ad hominem w formie bezpodstawnych twierdzeń są zwykle pierwszym rodzajem krytyki, jaki należy skierować. W celu dalszego ugruntowania wiarygodności doktora Herndona w zakresie fachowego badania składu smug chemicznych, czytelnikowi udostępniamy następujący fragment.

„W 2005 roku Herndon postulował coś, co nazywa dynamiką dekompresji całej Ziemi, którą opisuje jako ujednoliconą teorię łączącą elementy tektoniki płyt i ekspansji Ziemi. Sugeruje, że Ziemia powstała z gazowego giganta wielkości Jowisza w wyniku katastrofalnej utraty gazowej atmosfery, a następnie dekompresji i ekspansji skalistej pozostałości planety, co doprowadziło do powstania pęknięć dekompresyjnych na obrzeżach kontynentów, które są wypełnione bazaltami z grzbietów śródoceanicznych. [2]

SOTN opublikowało wcześniej esej zatytułowany How The Hard Science PhDs Have Wrecked The World . Podtytuł tego naukowego i akademickiego komentarza brzmi: Doktoranci z zakresu geoinżynierów są szczególnie niebezpieczni i zabójczy w swoich poczynaniach . Ten konkretny utwór głęboko penetruje istniejące rozwiązania instytucjonalne i wszechobecną „poprawność polityczną”, które stworzyły środowisko dla tak wielu naukowców do robienia rzeczy, które bezlitośnie niszczą biosferę. Tak wielu z nas niewłaściwie pokładało zaufanie w całkowicie wprowadzonych w błąd naukowcach i ich niszczycielskiej śmieciowej nauce. Powyższy komentarz obnaża, jak naprawdę działa cały skorumpowany system badań akademickich i naukowych. Dlatego też niewierzący ignorują tę kluczową informację na własne ryzyko.

Doktor Herndon najwyraźniej uniknął tego samego systemu. Nie tylko prowadzi własną firmę, ale wydaje się, że cieszy się wysokim stopniem licencji na prowadzenie badań śledczych. Innymi słowy, może badać poważne sprawy, których zabrania się naukowcom zajmującym się systemami. Z tego powodu Marvin Herndon zasługuje na każdą formę wsparcia materialnego i duchowego. Niezależnie od tego, czy jest to jego podana przyczyna, czy nie, misja badawcza, którą podjął, nie jest niczym innym jak uratowaniem ludzkości przed pewną samozagładą.

W końcu co jest bardziej istotne dla życia – niezbędne dla ludzkiej egzystencji – niż samo powietrze, którym oddychamy… 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu… gdziekolwiek i gdziekolwiek się udamy?

[1] Dowody na toksyczną geoinżynierię chemiczną w troposferze: konsekwencje dla zdrowia publicznego autorstwa J. Marvina Herndona
[2] Wikipedia —
J. Marvin Herndon
Pozew zbiorowy przeciwko GEOINŻYNIERII I CHEMTRAILS w toku
GEOENGINEERING ACTION NETWORK / U.S. Government Spraying Tons Of Toxic Coal Fly Ash Into Atmosphere Via Chemtrails | SOTN: Alternative News, Analysis & Commentary

Popiół lotny z węgla

Już w październiku 1979 roku przeprowadzono badania dotyczące skutków zdrowotnych aerozolu lotnego popiołu węglowego. Nic dziwnego, że autorzy badania stwierdzili, że narażenie na aerozol lotny popiołu węglowego przez płuca powoduje szkody. W innych wiadomościach geniusze ze Światowej Organizacji Zdrowia odkryli, że kule wystrzelone z broni mogą zabijać ludzi.

Powinniśmy być wdzięczni, że dobry dr Marvin Herndon opublikował niedawno serię recenzowanych artykułów w czasopismach, w których szczegółowo opisano skutki zdrowotne narażenia na ten konkretny materiał, który jest rutynowo wypompowywany z samolotów odrzutowych. Jego pierwszy artykuł w tej dziedzinie, zatytułowany „Aerozol z popiołów lotnych węglem: czynnik ryzyka raka płuc”, opublikowany w lutym 2018 r., był współautorem dr. Marka Whiteside'a, MD, MPH, dyrektora medycznego departamentu hrabstwa Monroe na Florydzie zdrowia. Herndon i Whiteside odkryli, że lotny popiół węglowy zawiera wiele paskudnych, rakotwórczych substancji. Autorzy piszą: „CFA [popiół lotny z węgla] zawiera różnorodne potencjalnie rakotwórcze substancje, w tym glinokrzemiany, frakcję magnetyczną zawierającą tlenek żelaza, kilka toksycznych pierwiastków śladowych, nanocząstki i radionuklidy emitujące cząstki alfa. Krzemionka, arsen, kadm i sześciowartościowy chrom znajdują się w CFA i wszystkie są związane ze zwiększonym ryzykiem raka płuc”. Co więcej, autorzy piszą: „Przewlekłe narażenie na aerozol CFA, umieszczony w atmosferze w celu interwencji klimatycznej, może być ważnym, ale nierozpoznanym, środowiskowym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuc”.

Jak widać z powyższego fragmentu i jak wielu się obawiało, dr Herndon i Whiteside odkryli, że przynajmniej niektóre z tych atmosferycznych cząstek lotnego popiołu węglowego mają rozmiary nano. Jest to problem, ponieważ wdychane cząsteczki nanometryczne są tak małe, że trafiają bezpośrednio do krwiobiegu i bezpośrednio do mózgu, często powodując szereg zaburzeń neurologicznych. Cząsteczki wielkości nano są tak małe, że połyka się je przez skórę. Herndon i Whiteside ponownie połączyli siły, aby opublikować w marcu 2018 r. ich artykuł „Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for Neurodegenerative Disease”. Autorzy piszą:
„Niedawne odkrycie sferycznych egzogennych nanocząstek magnetytu (Fe3O4) w tkance mózgowej osób z demencją sugeruje pochodzenie zanieczyszczenia powietrza wytwarzanego przez popiół lotny węglowy. Główne składniki lotnego popiołu węglowego, tlenki żelaza i glinokrzemiany znajdują się w nieprawidłowych białkach charakteryzujących demencję Alzheimera. Obecność tych substancji w tkance mózgowej prowadzi do stresu oksydacyjnego i przewlekłego stanu zapalnego. Energia pochłonięta przez magnetyt z zewnętrznych pól elektromagnetycznych może przyczynić się do tej neuropatologii”.

Później, w maju 2018, Herndon i Whiteside zostały ponownie opublikowane. Tym razem w ich artykule zatytułowanym „Popiół lotny z węgla w aerozolu: czynnik ryzyka dla POChP i chorób układu oddechowego” stwierdzono, że: „CFA w aerozolu [popiół lotny z węgla] jest szczególnie niebezpieczną formą celowego zanieczyszczenia powietrza. Ultradrobne cząstki i nanocząsteczki znajdujące się w popiele lotnym z węgla mogą być wdychane do płuc i powodować wiele toksycznych skutków, w tym zmniejszoną obronę gospodarza, zapalenie tkanek, zmienioną komórkową równowagę redoks w kierunku utleniania i genotoksyczność. Stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny mogą predysponować do przewlekłej choroby płuc. Uznanie i publiczne ujawnienie negatywnych skutków zdrowotnych projektów geoinżynieryjnych odbywających się na naszym niebie oraz ich jednoczesne zaprzestanie będzie konieczne, aby zapobiec stale rozszerzającej się epidemii POChP i innych chorób układu oddechowego.

Uzupełniając serię artykułów tego duetu na temat wpływu smug chemicznych na zdrowie ludzi, Herndon i Whiteside napisali artykuł z listopada 2019 r. zatytułowany „Geoinżynieria, popiół lotny z węgla i nowe połączenie serce-żelazo: uniwersalna ekspozycja na nanocząstki tlenku żelaza”. Autorzy piszą: „Popiół lotny z węgla jest bogatym źródłem nanometrycznych metali, tlenku żelaza i cząstek węglowych. Wcześniejsze odkrycia wykazały, że popiół lotny z węgla jest szeroko wykorzystywany w nieujawnionej geoinżynierii aerozoli w troposferze. Właściwa równowaga żelaza ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i chorób człowieka, a szkodliwym skutkom żelaza zwykle zapobiegają ściśle kontrolowane procesy ogólnoustrojowej i komórkowej homeostazy żelaza. Zmieniona równowaga żelaza jest powiązana z tradycyjnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Hipoteza żelaznego serca jest poparta badaniami epidemiologicznymi, klinicznymi i eksperymentalnymi. Biogenny magnetyt (Fe3O4) pełni podstawowe funkcje życiowe, ale nanocząsteczki tlenku żelaza ze źródeł antropogenicznych powodują choroby.Niedawne odkrycie niezliczonych nanocząstek magnetycznych typu spalania w uszkodzonych sercach osób z obszarów silnie zanieczyszczonych jest ostatecznym dowodem na związek między frakcją tlenków żelaza w zanieczyszczonym powietrzu a chorobami układu krążenia. Kuliste magnetyczne cząstki tlenku żelaza znajdujące się w popiele lotnym z węgla i niektóre emisje z pojazdów odpowiadają egzogennym cząsteczkom zanieczyszczenia żelazem znajdującym się w ludzkim sercu. Nanocząsteczki tlenku żelaza przenikają przez łożysko i mogą działać jako materiał zarodkowy dla przyszłych chorób sercowo-naczyniowych. Pandemia chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia, a także gwałtowne globalne ocieplenie, można złagodzić poprzez radykalne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza nanocząsteczkami. Niezbędne jest zatrzymanie geoinżynierii aerozoli troposferycznych,oraz ograniczyć emisje drobnych cząstek stałych ze źródeł przemysłowych i drogowych, aby uniknąć dalszego poważnego zanieczyszczenia rasy ludzkiej nanocząsteczkami typu tlenku żelaza”. Teraz, gdy widzieliśmy wpływ pyłu lotnego z węgla w aerozolu na zdrowie ludzi, przyjrzymy się teraz wpływowi na zdrowie niektórych znanych składników popiołu lotnego z węgla.... Smugi chemiczne: skutki biologiczne

Smog - prawdziwe przyczyny - SMOG – Monitoring powietrza – zwykła głupota!
„Naprawdę szkodliwy smog, to cząstki poniżej 10 nm. Ale takie cząstki nie powstają przy spalaniu w piecach. Takie cząstki powstają tylko i wyłącznie przy elektrofiltrach”. „Smog to zanieczyszczenie powietrza na wysokości ok. 130 m cząsteczkami o wymiarach poniżej 2.5 mikrometra... Smog powstaje od urządzeń przemysłowych z elektrofiltrami. Nie widziałem na żadnej chacie chłopskiej elektrofiltrów”.

Przypomnę, smog, to zanieczyszczenie środowiska cząsteczkami poniżej 10 nm, na wysokości ok. 130 m. Smog produkują głównie elektrofiltry. Jakieś dwa lata temu, nagle rząd warszawski zaczął pod pojęciem smogu, walkę z niską emisją i reklamował głównie kotły producentów niemieckich, jako rzekomo lepsze. Nie wiem czy to prawda, ponieważ żadnych ekspertyz nie przedstawiano.Problem walki ze smogiem poruszałem już kilkakrotnie w kolejnych artykułach i wykładach. Twierdziłem i twierdzę nadal, że cała sprawa jest fałszywą flagą, a chodzi głównie o dodatkowe opodatkowanie ludności zamieszkującej jeszcze tereny pomiędzy Odrą , a Bugiem. Smog powstaje tylko w czasie spalania przemysłowego! Jerzy Jaśkowski Nauka i technologia - Wychodzi szydło z worka - smog a zdrowie. - Prison Planet

Drugim aspektem sprawy było wysiedlenie mieszkańców centrów miejskich, pod pretekstem zmiany systemu grzewczego. Jak wiadomo, wszystkie elektrociepłownie zostały przejęte przez kapitał zagraniczny i to on decyduje o cenie ogrzewania. W samym Krakowie chodziło podobno o 90 000 mieszkań, które podłączono do centralnego systemu grzewczego.
O ile wzrósł dochód elektrociepłowni, musisz sobie sam policzyć, Dobry Człeku. Znalazłem dodatkowe potwierdzenie, że chodziło tylko i wyłącznie o oskubanie polskiego społeczeństwa przez międzynarodowe koncerny. W czerwcu doniósł, że Minister od Środowiska, przeznacza na walkę ze smogiem, aż 103 miliardy złotych. To znaczy, że Minister od Środowiska, chce na tyle oskubać społeczeństwo, pod pretekstem walki ze smogiem. Popatrzmy.

Do 1989 roku żadnej walki ze smogiem nie było, pomimo, że powietrze było strasznie zanieczyszczone, np: w Gdańsku, pył zawieszony przekraczał 5000 cząstek, przy normie do 50. Obecnie, kiedy właściwie nie ma żadnego polskiego zakładu przemysłu ciężkiego, to co niby ma zanieczyszczać powietrze? Powtarzam, smog powstaje w elektrofiltrach. Nie znam żadnej chałupy z elektrofiltrami. ...

Należy także przypomnieć, że Minister od Środowiska, przez ostatnie 15 lat nic nie robi w sprawie trwałych smug. Jak wiadomo, od 2003 roku nad Polską latają nieoznakowane samoloty, rozsypując nad naszymi głowami setki kilogramów różnych substancji. Badania wykonane w USA wykazały, że takie samoloty rozsypują m.in toksyczne pierwiastki, podane w tabeli poniżej. W procentach podano przekroczenie norm dopuszczalnego skażenia. www.youtube.com www.youtube.com www.polishclub.org www.kuprawdzie.pl
Przypomnę: Aluminium przyczynia się między innymi do demencji, ołów to ciężkie uszkodzenie nerek. Ferromagnetyki, to znikanie pszczół, obserwowane w Polsce od 2006 roku. Nauka i technologia - Znikanie pszczół a trwałe smugi - chemtrials. #1 - Prison Planet www.polishclub.org

Kolejnym problemem jest sprawa trwałych smug, nad polskimi obszarami, czyli chemtrialsów. Pan jako człowiek zajmujący się chorobami płuc, powinien znać piśmiennictwo naukowe np. The Lancet, które już od wielu lat podaje jakie to negatywne skutki dla zdrowia, szczególnie dzieci, powodują chemtrialsy. www.youtube.com www.cda.pl. Autor: Dr Jerzy Jaśkowski źródło, www.polishclub.org
JOKAMA shares this
426
jacenty_11 shares this
531
Piotr Piotr
czym więcej "elektryków" jeździ po drogach to "smog" większy
Przykład z Niemiec
Coś nie wyszło. Niemcy kupili rekordową liczbę elektryków, a emisja CO2 wzrosła