Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
486
Total Control - novodobé digitálne otroctvo. Celosvetová totalita.
Marieta Ria shares this
11.2K
AGENDA 21 - manuál
Marieta Ria
Marieta Ria
... všetko pre "spoločné dobro" to mi niečo pripomína... - môžeme prijať vakcínu na báze potratených detí... lebo je to pre "spoločné dobro" a keď ju nevezmeš, si proti 5. Božiemu prikázaniu, páchaš ťažký hriech... si nesolidárny... atď.
Všetko má len jedného menovateľa TOTAL KONTROL!