Clicks4.3K
Robert Fico o očkovaní 14.06.2021
Ivana Beránková shares this
4.3K
Bratia a sestry
Libor Halik
Nejdůležitější část z toho: .....Současné očkování není vůbec žádné očkování. Je to chemická patogenní injekce, která má za úkol způsobit patogenní reakci v buňkách očkovaného člověka. Tato látka naprogramuje lidské tělo aby samo začalo vyrábět tak zvanou hrotovou bílkovinu (spike protein), která je pro nás jedovatá a škodlivá. Jakmile je tato bílkovina vyráběna, obranné části našeho organizmu …More
Nejdůležitější část z toho: .....Současné očkování není vůbec žádné očkování. Je to chemická patogenní injekce, která má za úkol způsobit patogenní reakci v buňkách očkovaného člověka. Tato látka naprogramuje lidské tělo aby samo začalo vyrábět tak zvanou hrotovou bílkovinu (spike protein), která je pro nás jedovatá a škodlivá. Jakmile je tato bílkovina vyráběna, obranné části našeho organizmu proti ní začnou vytvářet protilátky. Tato funkce pokračuje do nekonečna; není známo, že by injekčně dodaná látka měla v sobě něco, co ji zastaví. Když je protilátek příliš mnoho, zahubí člověka.

Pomocí tohoto vlivu jsou také v těle postupně vytvářeny tak zvané auto-imunitní nemoci. Těchto nemocí je asi stovka a patří mezi ně cukrovka, roztroušená skleróza, lupenka, Crohnova nemoc, Addisonova nemoc, revmatická artritida, pankreatida, Gravesova nemoc.

Kanadský výzkumní pracovník Dr. Byram Bridle říká, že v tomto směru se stala obrovská chyba. Zpočátku byla hrotová bílkovina považována za výborný antigen, ale nikdo si neuvědomil, že je to ve skutečnosti jed a patogen. Takže všichni očkovaní byli očkováni škodlivým jedem. Až teprve později bylo zjištěno – poté, co byly miliony lidí očkovány – že hrotová bílkovina se dostane do krevního oběhu, což vysvětluje ty stovky vedlejších účinků, jako jsou krevní sraženiny, srdeční a mozkové poruchy a problémy pohlavních orgánů.

„Toto je poprvé, co mohli vědci sledovat kam tyto mRNA očkování po vpichu jdou,“ říká Dr. Bridle. „Dříve se myslelo, že očkování zůstane v rameni, ale to není vůbec pravda.“ Je vidět, že vědci nevidí les kvůli stromům. To je přece logické, že očkování nezůstane v místě vpichu jako jedna celistvá hrudka, ale že se postupně vstřebá do systému. To je, jak lidské tělo funguje.

Podle japonské studie cestuje hrotová bílkovina přímo do krve a několik dní s ní cirkuluje, než se začne hromadit v orgánech, jako jsou hlavně vaječníky a pak slezina, kostní dřeň, játra, nadledvinky. Očkované kojící matky ohrožují svá nemluvňata, protož bílkovina pronikne skrze mléko až k nim. Mladé maminky, těhotné ženy a ty, které chtějí mít v budoucnu děti by vůbec neměly být těmito jedy očkovány, protože to uškodí jejich dětem a je to učiní neplodné. Tím ovšem neříkám, že všichni ostatní by se měli nechat očkovat – v žádném případě!

Hrotová bílkovina také způsobuje těžké záněty srdce, jak jsou hlášeny ve spojení s tímto očkováním. Nemoc zvaná myokarditida, kterou to způsobuje, je velmi nebezpečná a zákeřná nemoc, o které nikdo nikdy neví kdy se objeví, jak říká Dr. Roger Hodkinson. Myokarditida může přijít třeba za několik let a člověka zničit.

Nejhorší na tom je, že buňky srdečního svalu se neobnovují. Jakmile je něco napadne a některé odumřou, na jejich místa už nepřijdou další, aby je nahradily, jak je tomu na příklad u jater a u ledvin. Nikdo nikdy nemůže odhadnout kolik buněk je zničeno a jaký to bude mít vliv později. Takže my dnes děláme pokusy s něčím, u čeho nikdo nemůže předvídat jaké dlouhodobé následky to bude mít.

Všichni lékaři dobře ví, že zastavit šíření virového onemocnění horních dýchacích cest není možné ničím, co současná medicína zná. Absolutně to není možné. A přesto byla na lidi nanucena nesmyslná opatření, která nejen že nefungují, ale ještě jim ubližují.

Tisíce a tisíce lékařů se všemi těmito současnými nesmysly nesouhlasí. Ale když o tom zkoušejí mluvit a informovat veřejnost, jsou ponižováni, zastrašováni, zesměšňováni, censurováni a prohlašováni za tvůrce konspiračních teorií. I dříve zmíněný Dr. Bridle byl ponižován, hanlivá internetová stránka byla založena pod jeho jménem a byl vystaven nejrůznějším zákeřným útokům. Globalisté si své plány a své peníze dobře chrání!

Lékaři pro etické řešení situace

Organizace „Lékaři pro etiku v Covidu“ (Doctors for Covid Ethics), což je velká skupina amerických a evropských lékařů prohlašují, že ti, jejichž imunitní systém je zdravý, žádné očkování nepotřebují. A ti, kteří mají slabší imunitu, pro ty je možno použít celou škálu účinných léků. Očkování jim nejen že nepomůže, ale ještě uškodí. Již před začátkem koronavirové krize byla velká většina lidí proti této chřipce imunní. A jestliže je člověk imunní proti jedné variantě viru, je imunní i proti jeho ostatním mutacím.

Současné názory, že ten, kdo nemá žádné příznaky nemoci tuto nemoc přesto může roznášet jsou naprosto chybné. Tito lidé jsou naopak zdraví a potvrdila to obsáhlá studie skoro 10 milionů lidí.

Účinnost všech nových očkování je nulová, protože vytvoření protilátek neudělá člověka odolného proti nemoci. Žádné testy se současnými vakcínami neprokázaly, že očkování zabrání přenosu nemoci. Naopak, tato očkování jsou nebezpečná jak pro nemocné, tak pro zdravé.

Tak zvané „Digitální zelené pasy,“ které mají oddělovat očkované od zbytku populace jsou podle těchto lékařů nesmyslné už kvůli tomu, že v Evropě budou mít platnost pouze půl roku. To znamená, každého půl roku se nechat naočkovat tím největším odpadem, jaký farmaceutické firmy sehnaly. A ještě ke všemu, slovo „digitální“ naznačuje, že to mohou být implanty.

Za vším je Big Tech a Big Pharma a všecko mají patentováno

V tom všem, co se dnes děje jsou obrovské peníze. Nejen že farmaceutické firmy vydělávají na nefunkčním a škodlivém vakcinačním programu, za který nenesou nejmenší zodpovědnost. Výrobci roušek získávají zrovna tak, testování také přináší pěkný výdělek.

Výtěžek z patentů je také značný a patentů bylo podáno celé hejno. Na příklad, americká telefonní firma AT&T vlastní patent US 101-63055B2, který usměrňuje převod informací mezi člověkem a sítí počítačové technologie, která je jak uvnitř jeho těla, tak i zvenčí. Toto je plánováno využívat (pokud to už využíváno není) ke spojení člověka s digitální technologií.

Jejich další patent US 2013-0142363 pojednává o zařízení a metodách jak převádět informace do lidského těla s použitím milimetrových 5G vln, Bluetooth technologie a jiných komunikačních prostředků. Zvýšení zabezpečení vysílané zprávy je docíleno vysíláním signálu skrze kosti a kůži člověka. Piezzo-elektrický transducer, neboli mikrofon, může vysílat vibrace, které obsahují potřebné informace a tyto nechat pronikat do lidského těla.

Již známý patent firmy Microsoft WO 2020-060606 je součástí systému odměn a trestů, který využívá aktivitu lidského těla na získávání krypto měny. Když sensory, do těla vpravené hlásí, že se člověk chová tak, jak mu bylo přikázáno, dostane nějaké peníze na účet. Když se člověk nechová podle příkazu, jsou mu peníze odebrány, anebo v nejlepším nedostane nic.

A nejenom to …

Globalisté si nás pojistili i jinak. V r. 2015 přijaly všechny státy OSN smlouvu, nazvanou „2030 Udržitelné cíle vývoje“ (2030 Sustainable Development Goals), které zahrnují podmínku, že do r. 2030 budou mít pro své občany systém identifikace, který bude obsahovat i informace o jejich narození. Základní složkou tohoto systému je digitální ID, které má být soukromé a trvalé a které bude s člověkem od narození až do smrti. To může znamenat, že je budeme přímo uvnitř těla.

Globalisté jsou toho názoru, že vyhubení lidstva je nezbytné a biosenzory v lidském organismu jim umožní sledovat celý proces, aby mohli později opačným způsobem vytvořit nového člověka. Budoucího člověka chtějí vytvářet v laboratořích, v plastikových sáčcích, nebo ve zvláštních nádobách. Pokusy tohoto druhu už se dějí na zvířatech. V r. 2030 má být tento způsob použit i u lidí, a to je kdy se přestanou rodit běžně známým způsobem.

Děti mají být kvůli karanténovým zákonům a vládním příkazům odděleny od rodičů a vychovávat je bude stát. Podle současných zkušenosti s takto vychovávanými dětmi víme, že tito chudáčci jsou vystaveni zneužívání, násilnostem, pohlavním zvrácenostem pedofilů, že jsou zneužívány na dětskou prostituci a jako satanistické rituální oběti, o dětské pornografii nemluvě.

Dříve tajný britský dokument říká: „2020-2023 – Zničení ekonomie je dosažitelné pouze když budou zavedena trvalá omezení, která zabrání obchodu mezi komerčními podniky a službami, bez ohledu na velikost organizace. Je možné, že stávky a všeobecné nepokoje budou následovat, které bude vláda nucena potlačit … tyto nepokoje budou bržděny veřejnou zdravotní kampaní, která bude rozšiřovat smíšeninu zdravotních informací a analýz, které budou vydávány vládou a nezávislými institucemi. Všichni ministři budou zainteresováni v publikování těchto zdravotních příkazů s použitím veřejných a soukromých medií.“

Praktické shrnutí

Biologická laboratoř ve Wuhanu v Číně je vlastněna velkou nadnárodní farmaceuticko firmou GlaxoSmithKline. Glaxo souběžně vlastní kontrolní počet papírů (68%) firmy Pfizer. Pfizer má své finance obhospodařovány firmou BlackRock. Jako náhodou, BlackRock vlastní 8% firmy Pfizer a 6,8% firmy Astra Zeneca. Vedení investiční firmy BlackRock je zaměřeno na přeměnu finančního systému s ohledem na budoucí změny zemského klima. Spolu s Francií, Německem a jinými státy založili „Klimatické finanční společenství“ (Climate Finance Partnership).

BlackRock je v partnerském poměru s Thomson Reuters, což je mnoha-milion-dolarový a mezinárodní zpravodajský gigant, který dodává zprávy všem radio stanicím, televizním stanicím a novinám. Thomson Reuters založil oddělení, které se zabývá kontrolou správnosti informací (Fact Check) na společenských internetových stránkách. Světová banka (World Bank), která zcizila Afričanům jejich přírodní bohatství výměnou za nefunkční chemoterapii proti AIDS, dnes říká, že celé Covidové šílenství bude pokračovat až do 31. března 2025.

Je očekáváno, že v té době bude veškeré světové podnikání zničeno. Lidé budou naprosto chudí, okradeni o všecko, co kdy měli a budou hladovět, pokud ovšem dříve nezemřou na nucená očkování, testy a nedostatek péče a potravin.

Autor: JANE K.
AMBROSY shares this
4.3K
Libor Halik shares this
4.3K
Očkovat se nedám! Bývalý premiér Slovenska R. Fico 14.06.2021
Jan Kubny shares this
4.3K
agnesino
johanika
Konečne nejaký politik povedal na plné ústa to, čo mnohí cítime a prežívame.
Peter(skala)
som si spomenul ako povedal za všetkých, čo si myslia o romov, čo parazituju na štate, ale Ficík hrae na 2 strany, takže aj ked povie niečo dobré, predsa by v parlamente ani nemal byť.

Chapem pointu článku, aspon niekto sa ozval i ked Fico :)
johanika
Takmer nikto z tých 150 ľudí, ktorí údajne berú za morálny, právny, ekonomický rozklad Slovenska od 5100-5900 Eur/mesiac (podľa bydliska 5100 s trvalým pobytom v Bratislave a 5900 mimo Bratislavy) by tam nemal byť. Za socializmu bola funkcia poslanca bezplatná...
Až keby sa zrušili tieto vysoké platy (aj v súčasnosti) by sme uvideli, kto skutočne chce pracovať pre dobro vlasti.
Zo súčasných posla…More
Takmer nikto z tých 150 ľudí, ktorí údajne berú za morálny, právny, ekonomický rozklad Slovenska od 5100-5900 Eur/mesiac (podľa bydliska 5100 s trvalým pobytom v Bratislave a 5900 mimo Bratislavy) by tam nemal byť. Za socializmu bola funkcia poslanca bezplatná...
Až keby sa zrušili tieto vysoké platy (aj v súčasnosti) by sme uvideli, kto skutočne chce pracovať pre dobro vlasti.
Zo súčasných poslancov by tam však nezostal nikto...
Bratia a sestry
Očkovanie proti koronavírusu si vyžiadalo ďalšiu obeť.

Na nitrianskej radnici sú v šoku. Zomrela ich 39-ročná kolegyňa. „Včera bola na úrade, plná života. Potom sa išla dať zaočkovať,“ povedal nám zdroj.

Mladá žena sa už ráno nezobudila. Údajne ju manžel našiel bez známok života.

„Samozrejme, že to mnohí spájajú s očkovaním. Podľa mojich informácií malo ísť o druhú dávku vakcíny Pfizer,“ tvrd…More
Očkovanie proti koronavírusu si vyžiadalo ďalšiu obeť.

Na nitrianskej radnici sú v šoku. Zomrela ich 39-ročná kolegyňa. „Včera bola na úrade, plná života. Potom sa išla dať zaočkovať,“ povedal nám zdroj.

Mladá žena sa už ráno nezobudila. Údajne ju manžel našiel bez známok života.

„Samozrejme, že to mnohí spájajú s očkovaním. Podľa mojich informácií malo ísť o druhú dávku vakcíny Pfizer,“ tvrdí zdroj.

Niektorí úradníci majú vraj teraz obavu ísť na druhú dávku vakcíny. Objavila sa už neoficiálna predbežná informácia, že žena nezomrela v priamej súvislosti s očkovaním.

O vyjadrenie sme požiadali Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vyjadrí sa, až keď dostane laboratórne výsledky.

"Všetkých na meste nás dnes hlboko zasiahla správa o nečakanom úmrtí našej kolegyne. Sme otrasení a zronení z jej náhleho odchodu. Aj prostredníctvom médií nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť jej rodine, priateľom a blízkym," vyjadril sa hovorca mesta Tomáš Holúbok.

Zdroj: mynitra.sme.sk
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ďalšiu obeť ! Skutočne nepovedia pravdu. Skutočne sú tu už plno poškodených a mŕtvych len na Slovensku a už nehovoriac koľko začínajú po celom svete.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nikdy nebudú spájať s očkovaním lebo to je ich plán všetko budú zatajovať. Na jeseň príde ďalšie vlny,ale v skutočnosti to bude z vakcín a cez médiá povedia,že buď ten istý alebo nové mutácie čo v skutočnosti tiež to je iba z vakcín.
To už bude totálne otroctvo lebo to už bude o život. Aj u nás už uzákonili satanské zákony aj s hospodárskou mobilizáciou atď.
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
nobody1 shares this
4.3K
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Po veľmi dlhom čase som počul od neho aspoň nejakú pravdu.
Marieta Ria
Perfektné odpovede, tlieskam... nebudem robiť agenta farmafiriem... dosť ľudí ho počúva, bolo by dobré, keby si zobrali príklad jeho prístupu k "očkovaniu"!!
forthetruth333
vytrel im kocúra kovidšialencom