Clicks2.8K

Przerażający Kontrakt stawia państwa na łasce Pfizera.

Przerażający Kontrakt stawia państwa na łasce Pfizera.
Państwa nie będą miały żadnego sposobu na zatrzymanie
dostaw.


Kolejne “fale” muszą nadejść, bo państwa zmuszone są do kupowania “szczepionek”:
PfizerLeak: Umowy Pfizera i ich zaskakujące klauzule.
==============

Kontrakt, o którym mowa jest po prostu przerażający i
stawia państwa na łasce Pfizera. Miliardy zamówionych
dawek nadal będą dostarczane, a państwa nie będą miały
żadnego sposobu na zatrzymanie dostaw.


wordpress.com/…izerleak-umowy-pfizera-i-ich-zaskakujace-klauzule/

Date: 30 luglio 2021Author: Uczta Baltazara
wikistrike.com/…contrats-pfizer-et-leurs-clauses-surprenantes.html

Redakcja Wikistreaks France Przekład: «Uczta Baltazara»
Kontrakty z Pfizerem są niezwykle wymagające w stosunku do państw, które je podpisały. W zasadzie wiążą im ręce.

Poniżej kilka wyjaśnień na podstawie tweetów Marceau, który przetłumaczył i skomentował powyższe odkrycia (również na Twitterze).

=====================

=

Chociaż dokument, który wyciekł, jest w rzeczywistości jedynie “szkicem”, tj. nie jest wersją ostateczną kontraktu, prawdopodobnie zawarte umowy są bardzo podobne do niego. Firma Pfizer bardzo agresywnie stara się chronić szczegóły swoich umów międzynarodowych dotyczących szczepionki Covid-19. Dysponujemy jednakże jej kopią.

Dokument, który za chwilę przestudiujemy, został upubliczniony przez Albanię w styczniu 2021 roku.

Przede wszystkim należy pamiętać, że koszty sporządzenia takich umów są bardzo wysokie (cykle przeglądów prawnych).

Pfizer, podobnie jak wszystkie firmy międzynarodowe, opracowuje standardowy wzór umowy i stosuje go ze stosunkowo niewielkimi zmianami w różnych krajach. Umowy te mają pozostać poufne.

Jak się zaraz przekonacie, istnieją uzasadnione powody, dla którego Pfizer zadaje sobie wiele trudu, aby ukryć szczegóły umów.

Na początek porozmawiajmy o produkcie.

Umowa obejmuje nie tylko produkcję szczepionek przeciwko Sars-COV-2 i jego mutacjom, ale także wszelkie “urządzenia, technologie lub produkty używane do podawania lub ulepszenia stosowania lub działania tego rodzaju szczepionek”.
Jeśli zastanawiacie się, dlaczego Ivermektyna jest blokowana – jak chodzi o leczenie nią chorych na Covida – cóż, dzieje się tak po prostu dlatego, że umowa z Pfizerem nie pozwala państwom uciec z jej kleszczy.

Umowa przewiduje, że nawet wtedy, gdy zostanie opracowany skuteczny lek do leczenia Covid-19, kontrakt nie będzie mógł zostać rozwiązany.
Tak więc, współistnienie obydwu metod [leku i szczepionki] jest naprawdę trudne.

Czy wyobrażacie sobie, ile milionów zapłaconych dawek zostałoby przeznaczonych do zniszczenia, gdyby istniało skuteczne i tanie leczenie?

Dostarczanie szczepionek:


“Firma Pfizer nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dawek zgodnie z zaplanowanymi terminami dostawy. Tego rodzaju uchybienie nie daje nabywcy prawa do anulowania zamówienia w odniesieniu do jakiejkolwiek ilości produktu.
Pfizer dokona wszelkich niezbędnych korekt liczby dawek i harmonogramu dostaw zakontraktowanych z Kupującym (…) w oparciu o zasady określone przez Pfizer (…) Kupujący będzie zobowiązany do zaakceptowania wszelkich korekt”.

Aby było jasne, “Kupujący zrzeka się wszelkich uprawnień wynikających z obowiązującego prawa” i tym samym, jeśli sytuacja tego wymaga, będzie ponosił konsekwencje wadliwych i/lub brakujących produktów bez możliwości odwołania się.

Jedynym sposobem dochodzenia roszczeń jest udowodnienie wady produkcyjnej:

“Dla jasności, kupujący nie będzie uprawniony do odrzucenia produktu, chyba że nie jest on materialnie zgodny ze specyfikacjami lub normami produkcyjnymi.”
Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju wadliwości są trudne do udowodnienia, ponieważ proces produkcyjny szczepionek nie jest jeszcze ustabilizowany.

Umowa ta znajduje się zatem ponad wszelkim prawem państwowym.
Przyjrzyjmy się teraz czemuś, co może być interesujące dla prawników:
“Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i że w związku z tym mogą wystąpić działania niepożądane, które nie są obecnie znane.”

Nabywca nie dysponuje więc prawie niczym, co można byłoby uznać za istotne naruszenie (także w przypadku nieskuteczności szczepionki lub “poważnych skutków ubocznych”/śmierci), podczas gdy Pfizer może robić, co chce, jeśli tylko uzna to za stosowne.

Innymi słowy, umowa funkcjonuje wyłącznie w jedną stronę.
“Kupujący zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Pfizer i jej podmioty stowarzyszone (…) przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, działaniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, karami, grzywnami, kosztami i wydatkami …”
Świat wywrócił się do góry nogami; co wy na to?

Państwo kupujące szczepionki zobowiazane jest do bronienia firmy Pfizer:
“Pfizer powinien powiadomić nabywcę o stratach, w związku z którymi ubiega się o odszkodowanie Po otrzymaniu takiego powiadomienia Kupujący niezwłocznie przejmie prowadzenie i obronę tego typu roszczeń w imieniu firmy “Pfizer”.

Jednakże: “Pfizer ma prawo przejąć kontrolę nad taką obroną, a nabywca szczepionek pokryje wszelkie straty, w tym, bez ograniczeń, uzasadnione honoraria adwokackie i inne poniesione wydatki”.

Pfizer zabezpieczył się, że kraj, o którym mowa, zapłaci za wszystko:
“Koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie i wydatki poniesione w związku z roszczeniem podlegającym odszkodowaniu, będą zwracane kwartalnie przez kupującego”.

Państwo nabywające ponosi zatem pełną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do immunitetu. W rezultacie musi ono przyznać firmie Pfizer pełny immunitet od wszelkich roszczeń i strat związanych z jakimkolwiek prawem lub regulacją.

Wyłącznie firma Pfizer może zdecydować, jaki poziom ochrony jest wystarczający.

Ponadto, mimo że indywidualne dane zdrowotne są coraz częściej ujawniane i analizowane, nadal obowiązuje w stosunku do nich poufność, w szczególności w odniesieniu do praw firmy Pfizer.

W związku z tym każdy kraj jest zobowiązany do ochrony swoich danych oraz umów z firmą Pfizer, a także do
“ujawniania informacji poufnych wyłącznie tym przedstawicielom, którzy muszą znać takie informacje poufne z uwagi na wypełnianie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy”.

Umowa, teoretycznie, powinna pozostać poufna przez 10 lat. Da to firmie Pfizer czas na ocenę skutków ubocznych i zabezpieczenie się przed nimi.

Komentarz redaktora wikistrike:

Kontrakt, o którym mowa jest po prostu przerażający i stawia państwa na łasce Pfizera. Miliardy zamówionych dawek nadal będą dostarczane, a państwa nie będą miały żadnego sposobu na zatrzymanie dostaw.

Jedynym sposobem na zerwanie umowy jest udowodnienie wady fabrycznej, co jest praktycznie niemożliwe. Proces produkcji nie jest ustabilizowany i dlatego niemożliwe jest udowodnienie nieprawidłowości.

Pfizer posiada całkowity immunitet i nie ponosi odpowiedzialności także z tytułu nieskuteczności swoich szczepionek lub wystąpienia skutków ubocznych, krótko- lub długoterminowych wskutek ich przyjęcia.

Kwoty z tym związane są tak wielkie, a ryzyko dla państw tak ogromne, że obecnie bardzo łatwo jest zrozumieć, dlaczego nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii nie istnieje.

Prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań nad skutkami ubocznymi szczepionek byłoby jak strzelanie sobie w stopę, ponieważ państwa musiałyby zapłacić za wszystkie ich konsekwencje.

Państwo zrobi zatem wszystko, co w jego mocy, aby zminimalizować, ukryć i zaprzeczyć wszelkim skutkom ubocznym, aby uniknąć oskarżenia i konieczności zapłaty firmie Pfizer.

Państwa wyraźnie oddały się na usługi tejże firmy farmaceutycznej ze szkodą dla zdrowia swoich społeczeństw.

Pozostają do postawienia dwa pytania:

Czy rządowi francuskiemu, po podpisaniu tego rodzaju umowy z firmą Pfizer, wolno narzucić nam obowiązkowe szczepienia, tylko dlatego, że zmuszony jest do zakupu uzgodnionych dawek?

– Dlaczego rządy zgodziły się na podpisywanie tego typu umów?


================

Szczegóły (wersja francuska oraz wersja angielska, zaopatrzone w foto części umowy) pod linkami:

threadreaderapp.com/thread/1420017526977749004.html
threadreaderapp.com/thread/1419653002818990085.html

Bos016
Gdyby Mój lud Mnie posłuchał, natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników.
Ps 81
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
GŁUPIEGO ŚMIESZNIE POSŁUCHAĆ !!!

Premier izraela bredzi, ale śmiesznie. Mówi o
za słabo zaszczepionych i ukrytych niezaszczepionych.

Premier Izraela, Naftali Bennet, przekonuje opinię publiczną, że najbardziej narażoną na zakażenie grupą są osoby zaszczepione dwiema dawkami, a niezaszczepieni ukrywają się gdzieś w swoich pokojach i nie wychodzą na zewnątrz.
Izrael mimo bicia światowych …More
.
GŁUPIEGO ŚMIESZNIE POSŁUCHAĆ !!!

Premier izraela bredzi, ale śmiesznie. Mówi o
za słabo zaszczepionych i ukrytych niezaszczepionych.

Premier Izraela, Naftali Bennet, przekonuje opinię publiczną, że najbardziej narażoną na zakażenie grupą są osoby zaszczepione dwiema dawkami, a niezaszczepieni ukrywają się gdzieś w swoich pokojach i nie wychodzą na zewnątrz.
Izrael mimo bicia światowych rekordów wyszczepialności ma problem z dużą liczbą zakażeń. Premier Naftali Bennet próbuje przekonywać opinię publiczną do zaszczepienia się kolejną już dawką szczepionki. Zdaje się jednak, że polityk jest bardzo odrealniony i rzeczy, o których mówi, brzmią śmiesznie, a nie przekonująco.

– Bardzo ważna sprawa, którą opinia publiczna powinna zrozumieć, a myślę, że większość ludzi jeszcze nie jest tego świadoma. Najbardziej wrażliwą populacją w tej chwili paradoksalnie są ci, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki, a nie trzecią – twierdzi na przykład Benner.

– Dlaczego? Ponieważ chodzą czując, że są chronieni, bo otrzymali dwie dawki – dodaje.

– Nie rozumieją, że druga szczepionka wyblakła przeciwko Delcie – i trzeba szybko zaszczepić się trzecią dawką szczepionki – tłumaczy.

– Dlatego każdy z nas [powinien się zaszczepić], w tym członkowie Knesetu Gilad Kariv i Itamar Ben-Gvir, którzy są młodzi – jest wielu młodych ludzi, którzy są poważnie chorzy, w tym hospitalizowani – przekonuje.

Najlepsze teorię Bennet wygłosił jednak na końcu. Według polityka niezaszczepieni się gdzieś ukrywają.

– Te grupy wiekowe są najbardziej narażone. Bo ktoś, kto nie został zaszczepiony, wie o tym od półtora roku – pewnie siedzi w zamkniętym pokoju czy gdzieś powiedział całkiem poważnie.
.
Bos016
Bos016
PAN OD KECZUPU ARESZTOWANY ! ! !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Dr Mike Yeadon: Zwykle nie używam takich sformułowań, ale uważam, że stoimy u wrót piekieł.
- ex wiceszef Pfizera ostrzega

Joanna M.Wiórkiewicz
neon24.pl/…162951,dr-mike-yeadon-ex-wiceszef-pfizera-ostrzega

Przedstawiam poniżej transkrypcję wywiadu doktora Michaela Yeadona, byłego wiceszefa ds naukowych firmy Pfizer. To, co ma nam do powiedzenia nie zostawia żadnych złudzeń.

Zaznaczam, że …More
Dr Mike Yeadon: Zwykle nie używam takich sformułowań, ale uważam, że stoimy u wrót piekieł.
- ex wiceszef Pfizera ostrzega

Joanna M.Wiórkiewicz
neon24.pl/…162951,dr-mike-yeadon-ex-wiceszef-pfizera-ostrzega

Przedstawiam poniżej transkrypcję wywiadu doktora Michaela Yeadona, byłego wiceszefa ds naukowych firmy Pfizer. To, co ma nam do powiedzenia nie zostawia żadnych złudzeń.

Zaznaczam, że wywiad do powstającego filmu dokumentalnego pt- Lockdown Planet dr Yeadon dał w kwietniu 2021 r. Przypuszczalnie wiedział już, co zawiera szczepionka, ale nie mógł tego przyznać oficjalnie czekając na raport hiszpańskich naukowców. Tymczasem od 28 czerwca wiemy już, że szczepionki zawierają w 99% silnie toksyczny tlenek grafenu o porażających ludzki organizm właściwościach.
Wywiad należy koniecznie przeczytać Dokonałam w nim pewnych niezbędnych skrótów. Może za parę dni opublikuję jego drugą część.


Transkrypcji dokonała Georgina Orwell, której za udostępnienie transkrypcji niniejszym serdecznie dziękuję.

Dzięki niej wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć ten wywiad w oryginale z polskimi napisami tutaj .


A teraz głos ma dr Michael Yeadon:
=======================

Witajcie, nazywam się dr Mike Yeadon. Moją specjalizacją są nauki przyrodnicze. Ukończyłem biochemię i toksykologię, mam również doktorat z farmakologii chorób układu oddechowego.

Przez 32 lata pracowałem głównie w dużych firmach farmaceutycznych oraz 10 lat w sektorze biotechnologii. Moje ostatnie stanowisko w Big Pharmie to wiceprezes i dyrektor naukowy do spraw badań alergologicznych i chorób układu oddechowego.

Odszedłem z firmy Pfizer w 2011 r. Następnie założyłem, rozwinąłem i sprzedałem firmę biotechnologiczną o nazwie Ziarco, to było w 2017 r. Jednocześnie jestem niezależnym doradcą ponad 30 firm biotechnologicznych. Jestem zwolennikiem nowych technologii medycznych, czy to produktów biologicznych, czy szczepionek, czy tabletek, kremów, sprayów, czy maści. Ale bardzo zdecydowanie sprzeciwiam się lekom niebezpiecznym i używanym w niewłaściwy sposób.

Część z tego, co dziś powiem, nie będzie po myśli producentów promowanych aktualnie szczepionek na Covid.

W dostrzeżeniu i ocenie tego, co się aktualnie dzieje na świecie pomogły mi dwie rzeczy.

Po pierwsze, kocham biologię od dziecka. W tym roku mija 40 lat odkąd zacząłem mieć do czynienia z naukami biologicznymi, farmakologią, chemią, biologią molekularną i toksykologią. Mam bardzo szerokie rozeznanie i doświadczenie w wykorzystaniu nauk przyrodniczych w leczeniu chorób. Gdy dla większości ludzi jest za mało danych by wyciągnąć jakieś wnioski, ja często potrafię to zrobić. Wcześniej niż inni dostrzegam tworzące się prawidłowości. Przeprowadzam w głowie symulacje i analizuję co te informacje mogą oznaczać, zamiast czekać na więcej danych.

W przeszłości wykorzystywałem tą umiejętność do określania grup targetowych [tj. docelowych md] , tworzenia planów projektu lub analizy działań konkurencji. A w obecnej sytuacji ten dar pozwolił mi się szybko zorientować, że to, co nam się mówi na temat tego wirusa i metod jego zwalczania, jest po prostu nieprawdą.

Na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, już na samym początku pandemii wprowadzono olbrzymie zmiany w sposobie klasyfikacji zgonów. Nigdy wcześniej te wytyczne nie były tak absurdalne, jak teraz. Jeśli ktoś umrze w przeciągu 28 dni od otrzymania dodatniego wyniku testu na Covid, nota bene testu całkowicie nieadekwatnego, uznaje się, że zgon nastąpił z powodu Covid.

To absurd. I nie jest to kwestia rozbieżności opinii, to po prostu obiektywny nonsens.

Można by tu wiele powiedzieć o nierzetelności samej metodologii testowania metodą PCR.

Innym absurdem jest choćby lockdown, począwszy już od samej nazwy.

To absolutnie bezprecedensowy środek, mający na celu zminimalizowanie kontaktów między ludźmi, rzekomo dla ich bezpieczeństwa. Od samego początku było dla mnie jasne, że to nonsens. A to dlatego, że jedynymi ludźmi stwarzającymi jakieś zagrożenie są osoby chore i posiadające objawy chorobowe, a tacy ludzie z zasady nie szwendają się po ulicach. Gdy ktoś ma wirusa i jego objawy, czyli jest chory, to zostaje w domu, w łóżku. W ekstremalnych przypadkach trafia do szpitala i być może umiera.

Tak więc pomysł, że odcięcie wszystkich ludzi od normalnych kontaktów i pracy oraz sparaliżowanie całego społeczeństwa i gospodarki pomoże spowolnić epidemię, od początku było dla mnie oczywistą bzdurą.

Niestety oficjalnie potwierdzono to dopiero po kilku miesiącach, a do tego czasu zdążono już wbić ludziom do głowy ideę zasadności lockdownu.

Zasadniczo wszystko to, co mówi wam wasz rząd na temat tego wirusa i metod walki z nim, jest kłamstwem. Absolutnie wszystko. Będę za te słowa atakowany, ale dosłownie nic z tego co słyszycie w mediach, od "bezobjawowych zakażeń" po wymagające wielu dawek szczepionki, nie ma pokrycia w faktach naukowych.

Każdy z tych elementów bardzo sprytnie zawiera cząstkę prawdy, ale sam w sobie jest kłamstwem.

A wszystko razem doprowadziło do sytuacji, w której znajdujemy się obecnie.

Zwykle nie używam takich sformułowań, ale uważam, że stoimy u wrót piekieł.

Gdy po raz pierwszy usłyszałem określenie "lockdown", skojarzyłem je - jak wielu ludzi - z jego pierwotną definicją, pochodzącą z więziennictwa czyli kontrolowaniem niesfornych więźniów. To jest narzędzie kontroli. I uważam, że wszystkie te wprowadzone środki służą kontroli nad ludźmi.

Mit o "bezobjawowych zakażeniach", jak już mówiłem, także jest kłamstwem. Żeby móc zarażać innych wirusem, trzeba mieć go w organizmie wystarczająco dużo. Gdy wirus atakuje organizm, ciało się broni. Ten proces nieodmiennie skutkuje objawami chorobowymi.

Nie okazjonalnie, lecz zawsze.

W miarę jak tworzone były kolejne mity wokół pandemii i sposobów jej zwalczania, stało się jasne, że jesteśmy okłamywani. Non stop. Przez rząd, naukowców, rządowych doradców i media. I w miarę upływu czasu tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu.

Tu chodzi tylko i wyłącznie o kontrolę.

Oczywiście mam podejrzenia, do czego ta kontrola będzie używana. I zdecydowanie chcę się z wami nimi podzielić.

Już na samym początku epidemii zacząłem publicznie krytykować pomysł diagnozowania wirusa przy użyciu testów PCR bazujących na łańcuchowej reakcji polimerazy. Rozumiem na czym polega metoda PCR, czyli na opracowywaniu starterów o sekwencji zbliżonej do tej, którą chce się wykryć, a następnie wielokrotnym ich powielaniu, nawet do biliona razy.

Wielu ludzi ma rozeznanie jak działa test DNA wykorzystywany w medycynie śledczej. Test PCR bazuje w większości na tej samej technologii.

Wyobraźcie sobie rozprawę sądową. Wspólnie z prawnikiem pokazujecie sędziemu

warunki, w jakich przeprowadza się testy PCR: relatywnie niedoświadczony personel wykonujący setki tysięcy powtórzeń pipetowania dziennie, w jednym laboratorium.

Mówicie sędziemu: "Gdzieś wśród tych fiolek jest próbka DNA mojego klienta."

"Wprawdzie mogła ulec zanieczyszczeniu krzyżowemu, jest to właściwie pewne, ale wkrótce będą wyniki."

Sędzia unieważniłby cały materiał dowodowy. I słusznie. Ale właśnie w ten sposób określa się, czy dana próbka ma wynik dodatni na obecność tego wirusa, czy nie.

To kompletne wypaczenie procedur. Nie można przeprowadzać takiego procesu na skalę przemysłową i spodziewać się rzetelnych wyników. Te wyniki są zafałszowane od samego początku.

Kolejnym przekrętem polityków i ludzi, których wyznaczyli do przeprowadzania testów jest ignorowanie faktu, że istnieje coś takiego jak wyniki fałszywie dodatnie. Zapewniam, że przy wielokrotnym powtarzaniu jakiejkolwiek metody diagnostycznej czasem wynik testu jest dodatni nawet gdy nie pobrano żadnej próbki - wynik fałszywie dodatni.

Bywają też wyniki fałszywie ujemne, ale skupmy się na fałszywie dodatnich.

Nie wiadomo czy ich wskaźnik w tym wypadku to 0,5% czy 4%, a ta informacja jest kluczowa by móc oszacować prawdziwą skalę zagrożenia.

Nigdzie na świecie nie określono i nie opublikowano żadnych danych na temat operacyjnego odsetka wyników fałszywie dodatnich. Dlatego wszelkie medialne doniesienia na temat "nowych przypadków" należy zignorować. To kompletne oszustwo. Nie wolno przeprowadzać żadnego testu diagnostycznego nie ustaliwszy najpierw marginesu błędu dla każdego laboratorium z osobna, za każdym razem. Zwracałem na to uwagę wielokrotnie i w odpowiedzi spotykałem się jedynie z cenzurą i obelgami.

Na Twitterze wypisywano o mnie straszliwe oszczerstwa. Opłacani ludzie wypisują pełne nienawiści i inwektyw komentarze na mój temat. Nikt nawet nie próbował podważać mych słów na gruncie naukowym. I to bardzo szybko odstraszyło innych od mówienia prawdy, ludzi mniej wkurzonych i mniej pewnych siebie niż ja.

I myślę, że o to chodziło.

W miarę upływu czasu rozmawiałem z innymi naukowcami, często emerytowanymi, wykładowcami akademickimi, ludźmi piastującymi czołowe stanowiska w obszarze immunologii.

I oni wszyscy prywatnie zgadzają się ze mną, że diagnostyka za pomocą testów PCR to kompletny nonsens i oszustwo, że wytyczne odnośnie określania przyczyny zgonu to idiotyzm, że lockdowny są kompletnie nieracjonalne i zabijają mnóstwo ludzi.

Ale żaden z nich nie powie tego publicznie, bo dano im do zrozumienia, że władze uniwersytetu nie życzą sobie podważania oficjalnej narracji rządu i jego doradców. Tak więc nie podważają. Ludzie wiedzą co jest grane i siedzą cicho. A im więcej z nich siedzi cicho, tym mniej jest ludzi takich jak ja. Tak więc wkrótce stałem się znany jako "ten naukowiec, który się stawia".

A w tej sytuacji łatwo jest mnie dyskredytować, pisać kłamliwe historie na mój temat, wyzywać mnie od "antyszczepionkowców", sugerować, że postradałem zmysły.

Bo kto by chciał słuchać wariata i traktować poważnie to, co mówi. Lecz zapewniam was, że to wszystko kłamstwa.

I mówię dziś do was, bo jestem przekonany, że niszczone jest nie tylko nasze życie, ale i życie naszych dzieci i wnuków. Przez systematyczne utrzymywanie ludzi w strachu i wzmacnianie nad nimi kontroli, co będzie miało straszne skutki.

Idą bardzo złe czasy. Desperacko próbuję was obudzić.


Gdy rząd okłamie nas raz czy dwa, przymykamy na to oko, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że politycy kłamią. Ale jeśli okłamuje nas w kwestiach technicznych, które łatwo samemu zweryfikować, powtarza to kłamstwo miesiącami i kłamstwo to obejmuje wiele różnych aspektów tej samej sprawy, to uwierzcie mi – okłamuje was z premedytacją.

I jeśli was okłamuje, to znaczy, że coś tu jest grane.

I jestem tu by wam powiedzieć,że jest to coś bardzo, bardzo złego.

I jeśli się tym nie zainteresujecie, za chwilę stracicie jakąkolwiek szansę powstrzymania tego.

Nie mówcie wtedy, że was nie ostrzegano. Bo ja ostrzegam ludzi jak tylko mogę. Nadal jeszcze macie szansę uratować swe społeczeństwo. Moglibyście to zrobić w jeden dzień.

Nie potrzebujecie masek, one nic nie dają.

Zapomnijcie o lockdownach, one nie mają żadnego wpływu na spadek zakażeń.

Nie ma potrzeby wstrzykiwać sobie nienależycie przetestowanych i niebezpiecznych modyfikujących geny, produkujących białka kolczaste preparatów.


Nie musicie robić tego, co wam każą skorumpowani naukowcy piastujący stanowiska doradców rządowych.

Jeśli tego nie zrobicie w ciągu kilku najbliższych tygodni, to już po nas.

Jeśli dojdzie do powszechnego wprowadzenia tzw. Paszportów Szczepionkowych, to na zawsze stracicie szansę na powrót do normalności i będziecie tego żałować.


Zalecenia rządu, od samego początku, nawet jeszcze zanim wirus dotarł do naszego kraju, przeczą dekadom wiedzy naukowej w dziedzinie walki z chorobami zakaźnymi.

Idea, że ktoś może być chory nawet jeśli nie ma żadnych objawów, że każdy, nawet nie mając żadnych objawów, może przenosić wirusa dróg oddechowych, także została stworzona w roku 2020. Nie tylko nie ma to żadnego poparcia w faktach historycznych, ale przeczy zdrowemu rozsądkowi.

Ewolucja wyposażyła nas w potężne narzędzie do wyczuwania, kto może być dla nas zagrożeniem.

A jednak oni tłuką wciąż to samo: lockdown, bezobjawowe zakażenia, testy PCR, noszenie masek. Wszystkich tych rzeczy albo nigdy wcześniej nie stosowano, albo wiadomo, że i tak nie działają. Każdy z was może sam to sprawdzić w 5 minut, jeśli jeszcze tego nie zrobił.
Tu dzieje się coś innego.

Jako naukowiec jestem bardzo zadowolony z przebiegu swojej kariery.
Nikt mi nie płaci za to, bym tu do was mówił. Za moje słowa spotyka mnie tylko lawina krytyki, środowiska naukowego.

Możecie ufać, że to co mówię jest prawdą, bo ja sam jeszcze srogo za to płacę: straciłem pracę, ludzie których znam od dziesięcioleci nie chcą ze mną rozmawiać. Nie mam powodów być nieszczery.

I ostrzegam was, że rządy na całym świecie, w tym wasz rząd, okłamują was. Jesteście obiektem propagandy i kłamstw głoszonych przez ludzi bardzo dobrze w tym wyszkolonych.

Nie sądzicie, że jako były wiceprezes Pfizera mam jednak pewne rozeznanie w temacie?
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Do zaszczepionych Polaków
Anthony Ivanowitz 2.06.2021r. pospoliteruszenie.org/do wyszczepionych Polakow.html

Na czym polega problem milionów Polaków którzy dali się „wyszczepić”? Tym problemem jest ich safandulstwo!

Z natury (w większości) są to dobrzy ludzi, żyjących "po Bożemu", nie czyniący nikomu krzywdy, pogodni i nastawieni pozytywnie do życia? Dobrzy fachowcy w swoich dziedzinach, …More
Do zaszczepionych Polaków
Anthony Ivanowitz 2.06.2021r. pospoliteruszenie.org/do wyszczepionych Polakow.html

Na czym polega problem milionów Polaków którzy dali się „wyszczepić”? Tym problemem jest ich safandulstwo!

Z natury (w większości) są to dobrzy ludzi, żyjących "po Bożemu", nie czyniący nikomu krzywdy, pogodni i nastawieni pozytywnie do życia? Dobrzy fachowcy w swoich dziedzinach, dobrzy i opiekuńczy rodzice, itp.

Tym Safandułom nie przyjdzie do głowy myśl, że istnieją inni ludzie: tak zdeprawowani i zdziczali, że będą mordować innych, jeśli tylko ktoś im za to zapłaci !

A jeśli tymi mordercami okazują się lekarze i pielęgniarki, to taki fakt naiwni ludzie wypierają ze swojej świadomości!!


Są „ludzie” którzy dla 60 zł (tyle płacą lekarzowi za jedno zaszczepienie) są gotowi dać się wyruchać psu, a za 1000 zł zamordują człowieka pod respiratorem!

Wy (ludzie dobrzy i łatwowierni) nie dopuszczacie nawet myśli, że rząd który z własnych podatków utrzymujecie, może być tak zbrodniczy, że chce Was wymordować!

Przecież to jest niemożliwe, żeby większość rządów na świecie chciała wymordować własnych obywateli!

To jest niemożliwe - tak sobie kalkulujecie.

Identycznie kalkulowali sobie żydzi w czasie II wojny światowej, którym Niemcy obiecali, że wywożą ich na roboty!

Przecież Niemcy to kulturalny naród który wydał na świat niezliczoną ilość naukowców, poetów, pisarzy, filozofów i różnych innych twórców. Więc jak tak kulturalny naród mógłby mordować żydów w skali masowej?? Przecież to jest całkowicie nie możliwe!

I jechali żydzi w bydlęcych wagonach "na roboty" i dopiero w komorach gazowych dowiadywali się, że kulturalni Niemcy ich właśnie mordują!

Ci żydzie (nieliczni) którzy nie dali się zwieść hitlerowskiej propagandzie i nie wykonywali polecań niemieckich siepaczy- przeżyli!

Wy osoby zaszczepione jesteście takimi samymi ofiarami zbrodniczego reżimu jak żydzi w czasie II wojny światowej.

Daliście się oszukać bandyckiemu systemowi i teraz tkwicie w komorach gazowych czekając kiedy zbrodniarze szczepionkowi wpuszczą gaz!


Jest mi Was autentycznie żal, wielu moich znajomych się zaszczepiło, porządnych, wartościowych ludzi - lecz niestety naiwnych i łatwowiernych, dających wiarę kłamliwej propagandzie żydowskich gebelsowkich mediów!

Giniecie na własne życzenie w okrutnym świecie, którego nie rozpoznaliście z powodu własnego safandulstwa!

Jest mi was autentycznie żal - niech Was Bóg ma w swojej opiece!!!
Czas ucisku shares this
13
Przerażający Kontrakt stawia państwa na łasce Pfizera.
olek19801
Masoni już są pewni, że świat do nich należy...nic podobnego!
olek19801 shares this
1499
Przerażający Kontrakt stawia państwa na łasce Pfizera.
Bos016
Osoby zniechęcające do protestów robią krecią robotę. W dobie cenzury to niemal jedyna forma dotarcia do nowych ludzi i dania sobie tak potrzebnej nadziei. Róbmy swoje!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jedynym sposobem na zerwanie umowy jest udowodnienie wady fabrycznej, co jest praktycznie niemożliwe. Proces produkcji nie jest ustabilizowany i dlatego niemożliwe jest udowodnienie nieprawidłowości.

Pfizer posiada całkowity immunitet i nie ponosi odpowiedzialności także z tytułu nieskuteczności swoich szczepionek lub wystąpienia skutków ubocznych, krótko- lub długoterminowych wskutek ich …More
Jedynym sposobem na zerwanie umowy jest udowodnienie wady fabrycznej, co jest praktycznie niemożliwe. Proces produkcji nie jest ustabilizowany i dlatego niemożliwe jest udowodnienie nieprawidłowości.

Pfizer posiada całkowity immunitet i nie ponosi odpowiedzialności także z tytułu nieskuteczności swoich szczepionek lub wystąpienia skutków ubocznych, krótko- lub długoterminowych wskutek ich przyjęcia.

Kwoty z tym związane są tak wielkie, a ryzyko dla państw tak ogromne, że obecnie bardzo łatwo jest zrozumieć, dlaczego nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii nie istnieje.

Prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań nad skutkami ubocznymi szczepionek byłoby jak strzelanie sobie w stopę, ponieważ państwa musiałyby zapłacić za wszystkie ich konsekwencje.

Państwo zrobi zatem wszystko, co w jego mocy, aby zminimalizować, ukryć i zaprzeczyć wszelkim skutkom ubocznym, aby uniknąć oskarżenia i konieczności zapłaty firmie Pfizer.

Państwa wyraźnie oddały się na usługi tejże firmy farmaceutycznej ze szkodą dla zdrowia swoich społeczeństw.

Pozostają do postawienia dwa pytania:

Czy rządowi francuskiemu, po podpisaniu tego rodzaju umowy z firmą Pfizer, wolno narzucić nam obowiązkowe szczepienia, tylko dlatego, że zmuszony jest do zakupu uzgodnionych dawek?

– Dlaczego rządy zgodziły się na podpisywanie tego typu umów?
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Kolejne “fale” muszą nadejść, bo państwa zmuszone są do kupowania “szczepionek”:
PfizerLeak: Umowy Pfizera i ich zaskakujące klauzule.

==============


Kontrakt, o którym mowa jest po prostu przerażający i
stawia państwa na łasce
Pfizera.

Miliardy zamówionych dawek nadal będą dostarczane, a państwa nie będą miały żadnego sposobu na zatrzymanie dostaw.