Modlitwa Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
S. I poczęła z Ducha Świętego.

P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
S. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P. Oto ja służebnica Pańska,
S. Niech mi się stanie według słowa Twego.

P. Zdrowaś Maryjo...
S. Święta Maryjo...

P. A słowo stało się Ciałem,
S. I zamieszkało między nami.

P. Zdrowaś Maryjo...
S. Święta Maryjo...

P. Módl się za nami , święta Boża Rodzicielko
S. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się.
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznając za zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż byli doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

S. Amen.

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 3 x
S. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
P. Amen.

P. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
S. A światłość wiekuista niechaj im świeci
P. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
S. Amen.

Regina Caeli
W okresie wielkanocnym zamiast Anioł Pański

P. Królowo nieba, wesel się, alleluja!
S. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!
S. Módl się za nami do Boga, alleluja!

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!
S. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

P. Módlmy się.
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

S. Amen.
D4wCio121 shares this
4