Clicks1.2K
ekans
19

PRO ZDE MNOHO PÍŠÍCÍ A PŘISPÍVAJÍCÍ RÁDOBY KŘESŤANY

Mnohé věřící v současnosti rovněž znepokojuje všeobecná společenská a politická situace. Musíme si však uvědomit, že celý vývoj není něčím neočekávaným, něčím, o čem bychom již dlouho nemluvili a s čím bychom nepočítali. Přesto se někdo cítí těmi či oněmi událostmi najednou zaskočen, překvapen. Současný vývoj je ale spíše logický, než překvapivý. Vždyť zodpovědností našich pastýřů se díky liberální a ekumenické ideologii vyprázdněná Církev za posledních třicet let i u nás vyprázdnila personálně. Ideově impotentní koncilní katolictví rozložilo i zbytky po devadesátém roce se obnovující křesťanské politiky a poslední její stopy definitivně zlikvidovali provokatéři s užitečnými idioty. Tak dnes místo ve službě Kristu obnovované a reformované společnosti žijeme ve společnosti postkřesťanské, mravně rozložené, ideově rozvrácené a zvrácené a jen pocitově, nikoliv racionálně reagující na své problémy a různé hrozby. Byť někdo dílčí přirozené věci ještě pravdivě pojmenuje a správně chce řešit, stejně se zmítá v bažině bezbožné současnosti. Není to problém izolovaně český, ale vskutku globální. Taková společnost je ovšem plodným rejdištěm nadnárodního kapitálu a mocenských uskupení, která jsou hlavním zákulisním hybatelem moci a cíleně vnitřní rozvrat společnosti k jejímu zotročení médii (k nim patří i výraznější média rádoby konzervativní, která monitorují opoziční myšlení a ovlivňují ho chtěným směrem) a kontrolovanými finančními toky podporují a udržují. Vždy je důležité ptát se, kdo to platí… A zadarmo nikdo nikomu peníze nedá, každý za ně něco očekává! Bůh byl, je a zůstává přes to vše Pánem dějin a to, co zažíváme, je hlavně trestem za liknavost, nezájem a nevěrnost katolíků, za zradu biskupů, kněží, řeholníků, za ochladnutí lásky k Bohu a sžírající vášeň lásky k tomuto světu. To nám říká Panna Maria v La Salettě. Jediná cesta z tohoto marasmu je „pokání, pokání, pokání“. To ukazuje opět Matka Boží skrze anděla ve Fatimě. A Panna Maria v La Salettě říká: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikristovým.“ Proto byla La Saletta dlouho na indexu zakázaných knih, protože to bylo nepředstavitelné. O všem, co zažíváme, Panna Maria v La Salettě a ve Fatimě hovořila, katolíci to čtou, tak proč, když se z toho zatím jen nepatrná část projevuje, ten neklid? Víme, že Panna Maria nás neopustí, pokud my neopustíme ji, že nás uchová při víře, že nám dá, a ť už živým zde na zemi, nebo na zemi mrtvým pro Krista a v Kristu, život věčný a vítězství svého Neposkvrněného Srdce. Chce to méně internetu, více modlitby a dobrých knih. Někteří se hrozí toho, že „v USA konzervativcům vypínají sociální sít ě“. Kéž by byly vypnuty sociální sítě všem katolíkům, jaké by z toho vzešlo dobro. Vždyť jen modlitbou, plněním stavovských povinností a prací na vinici Páně pro apoštolát, a ne čtením a psaním blbin v mediálním prostoru, přichází požehnání. Rovněž veškeré kvalitní mezilidské vztahy lze pěstovat pouze v osobním kontaktu a ve společenském životě.

S kněžským požehnáním P. Tomáš Stritzko FSSPX
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Veľká a čistá pravda a veľmi dobrý článok.
U.S.C.A.E.
brány pekelné vykladal svätý Hieronym práve ako herézy resp. ich nositeľov heretikov
U.S.C.A.E.
úpadok Pravej Viery je nemožný ale žeby sa to rovnalo grarancii neúpadku Cirkvi je popretie padlej ľudskej prirodzenosti a Cirkevných dejín moc sa fixovať na Božský prvok je blud rovnako ako to robiť s ľudskou časťou aj keby bolo dokopy povedzme 500 veriacich po celom svete či menej, Práva Viera sa zachová jediné čo sa konečne deje akcelerovane je ukazovanie aký je modernizmus v skutočnosti …More
úpadok Pravej Viery je nemožný ale žeby sa to rovnalo grarancii neúpadku Cirkvi je popretie padlej ľudskej prirodzenosti a Cirkevných dejín moc sa fixovať na Božský prvok je blud rovnako ako to robiť s ľudskou časťou aj keby bolo dokopy povedzme 500 veriacich po celom svete či menej, Práva Viera sa zachová jediné čo sa konečne deje akcelerovane je ukazovanie aký je modernizmus v skutočnosti neživotaschopný blud resp. znôška všetkých bludov

ľudská časť si ten konečne viditeľný úpadok záslúži z Pravoverných aj rodín si robili nenávistne posmešky tradicionalistický fundamentalisti a podobné sprosté reči a pritom Verili a Veria čo Cirkev Kristova čiže RKC VŽDY UČILA a nie tie modernistické herézy
ekans
pláčeš na nesprávném hrobečku, modernisto
Tomislav
Nevěřím v úpadek katolické Církve, třebaže do ní pronikají a v ní se projevují hříšníci. Je to Kristovo Tělo a nemůže být nijak postiženo lidským hříchem. Pán zřídil svou Církev pro hříšníky, aby se v ní posvěcovali. Nepřišel léčit zdravé, ale nemocné.
apredsasatoci
Čo by sa asi stalo s organizáciou rkc, keby neprišiel druhýkrát na Zem Ježiš?
Laco Bajzo
Pokoncilová ,Bergogliom riadená RKC je plne v službách globalistov. V tejto situácii ju stále nazývať Kristovou Cirkvou je hriech,lebo tým neveriacich odrádzate od viery v Krista.
ekans
dtto co pro uscae
mjablko shares this
2
Memento.

memento