Clicks1.6K
Renda shares from Anton Čulen
119

Úvaha arcibiskupa Carlo Maria Viganò k Vianociam. Svet, v ktorom horia kostoly, strhávajú kríže, padajú sochy Panny Márie: táto nenávisť, táto satanská zúrivosť proti Kristovi a Matke Božej je znakom Zlého a jeho služobníkov

Úvaha arcibiskupa Carlo Maria Viganò k Vianociam. Svet, v ktorom horia kostoly, strhávajú kríže, padajú sochy Panny Márie: táto nenávisť, táto satanská zúrivosť proti Kristovi a Matke Božej je znakom Zlého a jeho služobníkov
Pán nám dá víťazstvo, len ak sa Mu pokloníme ako nášmu Kráľovi. A ak Ho ešte nemôžeme vyhlásiť za Kráľa našich národov kvôli bezbožnosti tých, ktorí nás riadia, môžeme Mu zasvätiť seba, svoje rodiny a naše spoločenstvá.
ARCIBISKUP VIGANO- NOLITE TIMERE („Nebojte sa!“) Meditácia v očakávaní narodenia najsvätejšieho Vykupiteľa.
Spinkaj, ó nebeské Dieťa.
Národy nevedia
Kto sa narodil
Ale deň príde
Keď budú
Tvojím ušľachtilým dedičstvom.
Teba, ktorý spinkáš tak pokorne,
Teba, ktorý si ukrytý v prachu,
Budú poznať ako Kráľa.
Alessandro Manzoni, Il Natale (1813)

Za menej ako dva týždne sa z milosti Božej tento rok nášho Pána 2020, ktorý je poznačený hroznými udalosťami a veľkými spoločenskými otrasmi, priblíži ku koncu. Dovoľte mi sformulovať krátke zamyslenie, ktorým by som obrátil nadprirodzený pohľad smerom k nedávnej minulosti i bezprostrednej budúcnosti.

Mesiace, ktoré zostávajú za nami, predstavujú jeden z najtemnejších okamihov v dejinách ľudstva – vôbec po prvýkrát, od narodenia Spasiteľa sa Sväté kľúče používajú na zatváranie kostolov a obmedzovanie slávenia omše a sviatostí, takmer v očakávaní zrušenia každodennej obete prorokovanej Danielom, ktorá sa uskutoční za vlády Antikrista.

Prvýkrát v histórii sme boli na veľkonočnej slávnosti Pánovho zmŕtvychvstania nútení asistovať pri omšiach a službách Svätého týždňa prostredníctvom internetu, čo nás pripravilo o sväté prijímanie.

Prvýkrát sme si boli vedomí, s bolesťou a zdesením, že nás opustili naši biskupi a farári, ktorí boli zabarikádovaní vo svojich palácoch a na farách zo strachu pred sezónnou chrípkou, ktorá si vyžiadala približne rovnaký počet obetí ako v iných rokoch.

Videli sme – takpovediac – generálov a dôstojníkov, že opustili svoju armádu a v niektorých prípadoch sa dokonca pridali k nepriateľským radom a uvalili na Cirkev bezpodmienečnú kapituláciu voči absurdným dôvodom pseudo-pandémie.

Nikdy po celé stáročia nenašlo toľko slabosti, toľko zbabelosti a toľko túžby putovať k našim prenasledovateľom, takú úrodnú pôdu u tých, ktorí by mali byť našimi sprievodcami a vodcami.

A čo nás mnohých najviac škandalizovalo, bolo uvedomenie si, že táto zrada sa týka najvyšších úrovní hierarchie Cirkvi – oveľa viac ako kňazov a jednoduchých veriacich.

Presne z najvyššieho trónu, z ktorého sme mali čakať pevný a smerodajný zásah v obrane Božích práv, slobody Cirkvi a spásy duší, sme namiesto toho dostali pozvania na dodržiavanie nespravodlivých zákonov, nelegitímnych noriem a iracionálnych príkazov.


A v slovách, ktoré médiá okamžite šírili zo Santa Marty, sme rozpoznali veľa, príliš veľa, prikývnutí voči zasvätenému jazyku globalistickej elity – bratstvo, univerzálny príjem, nový svetový poriadok, lepšie vybudovať budúcnosť, skvelý reset, nič už nikdy nezostane rovnaké, odolnosť – všetko slová nového jazyka, ktoré svedčia o idem sentire [„rovnakom myslení“] tých, ktorí nimi hovoria, aj tých, ktorí ich počúvajú.

Bol to skutočný akt zastrašovania, slabo zahalená hrozba, ktorou naši pastieri ratifikovali poplach pandémie, zasiali hrôzu medzi jednoduchých a opustili umierajúcich a núdznych.

Na vrchole cynického legalizmu sa to dostalo dokonca do bodu, keď zakázali kňazom počúvať vyznania hriechov/spoveď a udeľovať posledné sviatosti tým, ktorí boli opustení na jednotkách intenzívnej starostlivosti, čím pripravili našich milovaných mŕtvych o náboženské pohreby a odoprenie Najsvätejšej sviatosti mnohým dušiam.


A keď sme po náboženskej stránke videli, že sa s nami zaobchádza ako s ľuďmi na okraji spoločnosti, a bránia nám v prístupe do našich kostolov ako kedysi Saracéni – hoci nesmierna invázia nelegálnych prisťahovalcov pokračovala v doplňovaní pokladníc samozvaných humanitárnych združení – na občianskej a politickej strane sme zistili, že naši vládcovia majú povolanie k tyranii: pomocou rétoriky teraz už vyvrátenej realitou, nás chceli prinútiť, aby sme ich považovali za predstaviteľov suverénneho ľudu.

Hlavy štátov a predsedovia vlád, regionálni guvernéri a miestni starostovia na nás uvaľovali najprísnejšie predpisy a zákony, akoby sme boli búriacimi sa, podozrivými, ktorých treba sledovať dokonca aj v súkromí našich domovov; zločinci, ktorých treba prenasledovať aj na samote v lese alebo pozdĺž morského pobrežia.

Videli sme ľudí násilne odvliekaných vojakmi v bojových odevoch, starších ľudí pokutovaných za návštevu lekárne, obchodníkov prinútených zatvárať dvere svojich prevádzok a reštaurácie, ktoré najskôr prijali nákladné opatrenia v snahe splniť vládne požiadavky a potom aj tak nariadené zatvorenie. So zmätkom sme počuli množstvo samozvaných odborníkov – väčšinou im však chýba vedecká autorita a je vo vážnom konflikte záujmov kvôli ich väzbám na farmaceutické spoločnosti a nadnárodné organizácie – zvrchované poučovanie v televíznych programoch a na stránkach novín o infekciách, očkovacích látkach, imunite, pozitívnych testoch, povinnosti nosiť masky, rizikách pre staršie osoby, o nákazlivosti bez príznakov a nebezpečenstve návštev vlastnej rodiny.

Hrmeli na nás pomocou tajomných slov ako „sociálny dištanc“ a „zhromaždenia“ v nekonečnej sérii groteskných rozporov, absurdných poplachov, apokalyptických hrozieb, sociálnych predpisov a obradov zdravia, ktoré nahradili náboženské obrady.

A keďže naši vládcovia a politici terorizovali obyvateľstvo – a to napriek tomu, že sú bohato platení za výroky v každú dennú hodinu, predvádzali svoje masky pred všetkými televíznymi kamerami, len na to, aby ich potom čo najskôr sňali. (U nás sa jeden premiér a jeho tajtrlíci v akejsi ústrednej komisii ani neunúvajú dáku masku nosiť, pozn. prekl.)

Nútení prezliecť sa za anonymných ľudí bez tváre nám uvalili náhubok, ktorý je absolútne zbytočný na to, aby sme sa vyhli nákaze, a ktorý skutočne škodí nášmu zdraviu, ale nevyhnutný pre ich účely, aby sme sa cítili podmanení a prinútení vyhovieť.

Zloženie: 100% bavlna.
Zabránili nám v liečbe existujúcou a účinnou liečbou, namiesto toho propagujú vakcínu, ktorú teraz chcú zaviesť ako povinnú, a to ešte predtým, ako po neúplnom testovaní zistia jej účinnosť. A aby neohrozili enormné zisky farmaceutických spoločností, poskytli imunitu za škody, ktoré môžu ich vakcíny spôsobiť populácii.

Vakcína je zadarmo, tvrdia nám, ale bude za ňu skutočne zaplatené peniazmi daňových poplatníkov, aj keď jej výrobcovia nezaručujú, že bude chrániť pred nákazou.

V tomto scenári, ktorý je podobný katastrofickým dopadom vojny, leží ekonomika našich krajín dolu tvárou k zemi, kým spoločnosti obchodujúce online, spoločnosti dodávajúce domov a producenti pornografie zažívajú rozmach.
Miestne obchody sa zatvárajú, ale veľké nákupné centrá a supermarkety zostávajú otvorené – pamätníky konzumu, v ktorých všetci, dokonca aj tí, ktorí majú Covid, naďalej plnia svoje vozíky zahraničnými výrobkami, nemeckými syrmi, marockými pomarančmi, kanadskou múkou a mobilnými telefónmi a televízormi vyrobenými v Číne.

„Svet sa pripravuje na Veľký reset,“ povedali nám obsedantne. „Už nikdy nebude nič také ako predtým.“


Budeme si musieť zvyknúť na „život s vírusom“, vystavení večnej pandémii, ktorá živí farmaceutického Molocha a legitimizuje čoraz nenávidenejšie obmedzenia našich základných slobôd.

Tí, ktorí nás od detstva katechizovali, aby sme uctievali slobodu, demokraciu a ľudovú zvrchovanosť, nás dnes riadia tým, že nás zbavujú slobody v mene zdravia, zavádzajú diktatúru a prisvojujú si pre seba moc, ktorú im nikto nikdy neudelil zhora ani zdola.

A časnú moc, proti ktorej sa slobodomurárstvo a liberáli zúrivo stavali u rímskych pontifikov, si dnes prisvojujú v opačnom garde, v snahe podrobiť si Kristovu Cirkev a dostať ju pod moc štátu so súhlasom a spoluprácou najvyšších úrovní hierarchie.


Z tohto celého ľudsky odrádzajúceho scenára sa odvíja nevyhnutná skutočnosť: medzi tými, čo majú autoritu a tými, ktorí sú jej podriadení, medzi vládcami a občanmi, medzi hierarchiou a veriacimi je priepasť.

Je to inštitucionálne monštrum, v ktorom je občianska aj náboženská moc takmer úplne v rukách bezohľadných ľudí, ktorí boli menovaní pre ich absolútnu neschopnosť a veľkú zraniteľnosť voči vydieraniu. Ich úlohou nie je spravovať inštitúciu, ale zbúrať ju, nerešpektovať jej zákony, ale porušovať ich, nechrániť jej členov, ale rozptýliť a vzdialiť ich od seba. Stručne povedané, ocitáme sa pred zvrátenosťou autority, nie kvôli náhode alebo neskúsenosti, ale sledujeme odhodlanie a postup podľa vopred stanoveného plánu: jediným scenárom pod jediným vedením.

Máme teda vládcov, ktorí prenasledujú svojich občanov a zaobchádzajú s nimi ako s nepriateľmi, pričom vítajú a financujú inváziu zločincov a nelegálnych prisťahovalcov; strážcov zákona a sudcov, ktorí zatýkajú a pokutujú tých, ktorí porušujú pravidlá vzdialenosti medzi ľuďmi, aj keď ostentatívne ignorujú zločincov, znásilňovačov, vrahov a zradných politikov; mám učiteľov, ktorí neprednášajú kultúru alebo lásku k vedomostiam, ale namiesto toho indoktrinujú študentov v rodovej a globalistickej ideológii; máme lekárov, ktorí odmietajú liečiť chorých, ale aplikujú geneticky modifikovanú vakcínu, ktorej účinnosť a potenciálne vedľajšie účinky nie sú známe; máme biskupov a kňazov, ktorí odmietajú veriacim vysluhovať sviatosti, ale ktorí nikdy nezmeškajú príležitosť na šírenie svojej vlastnej bezpodmienečnej príslušnosti ku globalistickej agende v mene slobodomurárskeho bratstva.


Tí, ktorí sú proti tomuto rozvráteniu všetkých princípov občianskeho života, sa ocitajú opustení, sami a bez vodcu, ktorý by ich spájal.
Osamelosť v skutočnosti umožňuje našim spoločným nepriateľom – ako dostatočne preukázali, že nimi sú – vzbudzovať strach, zúfalstvo a pocit, že nie sme schopní spolu stáť, aby sme odolávali útokom, ktorým sme boli vystavení.

Občania sú sami tvárou v tvár zneužívaniu občianskej moci, veriaci sú sami tvárou v tvár arogancii kacírskych prelátov vydaných zlozvykom a tí, ktorí chcú nesúhlasiť, zvýšiť hlas alebo protestovať v rámci inštitúcií, sú takisto osamelí.

Osamelosť a strach sa zväčšujú, keď im dáme priestor, na ktorý sa môžu postaviť, ale zmiznú, keď si spomenieme, ako si každý z nás zaslúžil, aby sa Druhá Osoba Najsvätejšej Trojice vtelila v najčistejšom lone Panny Márie; propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. [„Ktorý kvôli nám ľuďom a kvôli našej spáse zostúpil z neba“].

A tu prichádzame k Tajomstvám, nad ktorými sa chystáme uvažovať v nasledujúcich dňoch: k Nepoškvrnenému Počatiu a Pánovmu svätému narodeniu. Z týchto tajomstiev, drahí priatelia, môžeme čerpať obnovenú nádej, s ktorou môžeme čeliť udalostiam, ktoré nás čakajú.

Predovšetkým si musíme uvedomiť, že nikto z nás nikdy nie je skutočne sám: po svojom boku máme Pána. Vždy chce naše dobro, a tak nikdy nezlyháva v posielaní svojej pomoci a milosti; kiež by sme o ne s vierou prosili. Po svojom boku máme Najsvätejšiu Pannu, našu milujúcu Matku a naše bezpečné útočisko. Máme blízko seba zástupy anjelov a množstvo svätých, ktorí sa za nás z nebeskej slávy prihovárajú za nás pred Trónom Božského majestátu.

Uvažovanie o tomto vznešenom spoločenstve, ktorým je Svätá Cirkev, o mystickom Jeruzaleme, ktorého sme občanmi a žijúcimi členmi, by nás malo presvedčiť, že posledná vec, ktorej by sme sa mali báť je, že sme sami. A že nie je dôvod sa báť, aj keď diabol zúri, aby sme uverili, že taký dôvod existuje. Pravá osamelosť je v pekle, kde zatratené duše nemajú žiadnu nádej – to je osamelosť, ktorej by sme sa mali skutočne báť, a pred ňou si musíme vyprosovať milosť vytrvalosti v závere, to znamená, aby sme si mohli zaslúžiť milosť svätej smrti z Božieho milosrdenstva. Smrť, na ktorú by sme mali byť vždy pripravení udržiavaním sa v stave milosti, v priateľstve s Pánom.

Samozrejme, skúšky, ktorým v tejto chvíli čelíme, sú obrovské, pretože nám dávajú pocit, že zlo víťazí, že každý z nás je opustený a sám pre seba, že bezbožní dokázali Pusillus grex [malé stádo] i celé ľudstvo premôcť. A nebol náš Pán azda sám v Getsemanskej záhrade, sám na kríži, sám v hrobke? A keď sa obrátime k tajomstvu Vianoc, ktoré sa teraz rýchlo blížia – neboli Najsvätejšia Matka a svätý Jozef hádam nútení uchýliť sa do stajne, pretože v hostinci nebol priestor pre nich (non erat locus illis in diversorio)?

Predstavte si, ako sa asi mal Ježišov náhradný otec cítiť, keď videl svoju Najsvätejšiu manželku pripravenú porodiť v chladnej noci Palestíny; pomyslite na ich starosti počas úteku do Egypta s vedomím, že kráľ Herodes vyslal svojich vojakov, aby zabili Ježiška. Aj v týchto hrozných situáciách bola samota Svätej rodiny iba zrejmá, kým Boh všetko zariadil podľa svojich plánov. Poslal anjela, aby oznámil narodenie Spasiteľa pastierom.

Pohol ničím menším ako Hviezdou, aby povolal Troch kráľov z Východu, aby sa klaňali Mesiášovi. Poslal zbory svojich anjelov, aby spievali nad betlehemskou jaskyňou. Varoval svätého Jozefa, aby unikol pred Herodesovým masakrom.
Aj k nám, v samote uzamknutia, ktoré sú mnohí z nás nútení vydržať, v opustení nemocnice, v tichu opustených ulíc a kostolov zatvorených pre bohoslužby, prichádza Pán, aby priniesol svoju spoločnosť. Aj k nám posiela svojho anjela, aby nás inšpiroval svätými úmyslami, svoju Najsvätejšiu Matku, aby nás potešila; Utešiteľa, ktorý nám dáva útechu – dulcis hospes animae.

Nie sme sami: nikdy nie sme sami.

A práve toho sa nakoniec autori Veľkého resetu obávajú najviac: že si uvedomíme túto nadprirodzenú – ale nemenej pravú – realitu, ktorá spôsobí zrútenie domu z karát ich pekelných klamstiev.

Ak myslíme na to, ako máme po svojom boku Ju, ktorá rozdrví hlavu Hadovi, alebo Archanjela, ktorý vytasil meč, aby zahnal Lucifera do priepasti; ak si spomenieme, že náš strážny anjel, náš svätý krstný patrón a naši drahí v nebi a očistci sú s nami: čoho sa vôbec môžeme báť?
Chceme uveriť, že Boh armád vytiahnutých do boja čo i len na chvíľku váha nad porážkou ktoréhokoľvek sluhu toho, ktorý je od vekov porazený?


Tá, ktorá v roku 630 zachránila Carihrad pred obkľúčením a terorizovala Avarov a Peržanov, keď sa objavila ako obrovské zjavenie na nebesiach; ktorá bola v roku 1091 v Scicli na Sicílii vzývaná ako Panna Mária milícií a objavila sa na žiarivom oblaku, a tak vyhnala Saracénov; ktorú v roku 1571 v Lepante a znovu v roku 1683 pri Viedni vzývali ako Kráľovnú víťazstva a ktorá udelila víťazstvo kresťanskej armáde proti Turkom; ktorá počas protikatolíckeho prenasledovania v Mexiku chránila Cristeros/kresťanských bojovníkov a odrazila armádu slobodomurára Eliasa Callesa – Ona nám svoju svätú pomoc neodoprie; nenechá nás v bitke osamelých; neopustí tých, ktorí sa na Ňu obrátia s dôvernou modlitbou v okamihu, keď je konflikt rozhodujúci a konfrontácia sa chýli ku koncu.

Mali sme milosť pochopiť, čím sa tento svet môže stať, ak poprieme Božie panstvo a nahradíme ho tyraniou satana.
Toto je svet, ktorý sa búri proti Kristovi Kráľovi a Márii Kráľovnej, v ktorom sú každý deň obetované tisíce nevinných životov v lone ich matiek satanovi; toto je svet, v ktorom zloba a hriech chcú zrušiť každú stopu dobra a cnosti, každú spomienku na kresťanské náboženstvo, každý zákon a pozostatok našej civilizácie, každú stopu poriadku, ktorý dal Stvoriteľ prírode.

Svet, v ktorom horia kostoly, strhávajú kríže, padajú sochy Panny Márie: táto nenávisť, táto satanská zúrivosť proti Kristovi a Matke Božej je znakom Zlého a jeho služobníkov.


Zoči-voči tejto úplnej revolúcii, tomuto prekliatemu Novému svetovému poriadku, ktorý by pripravil cestu pre kráľovstvo Antikrista, stále nemôžeme uveriť, že je možné vytvoriť nejaké bratstvo, ak nie je podľa Božieho zákona, ani že je možné budovať mier, ak nie pod plášťom Kráľovnej pokoja. Pax Christi in regno Christi. [„Kristov pokoj pod Kristovou vládou (alebo v Kristovom kráľovstve).“]

Pán nám dá víťazstvo, len ak sa Mu pokloníme ako nášmu Kráľovi. A ak Ho ešte nemôžeme vyhlásiť za Kráľa našich národov kvôli bezbožnosti tých, ktorí nás riadia, môžeme Mu zasvätiť seba, svoje rodiny a naše spoločenstvá. A tým, ktorí sa odvážia vyzvať nebesia v mene hesla: „Už nič nebude ako predtým“, odpovedáme vzývaním Boha s obnovenou horlivosťou:„Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, až na veky.“

Modlime sa k Nepoškvrnenej Panne, stánku Najvyššieho, a prosme, aby pri našej meditácii o svätom narodení jej Božského Syna, ktoré sa teraz blíži, rozptýlila náš strach a samotu a zhromaždila nás v adorácii okolo jasličiek.
V chudobe jasličiek, v tichu betlehemskej jaskyne zaznieva spev anjelov; svieti jedno pravé Svetlo sveta, uctievané pastiermi a mudrcmi, a samotné stvorenie sa skláňa a zdobí nebeskú klenbu žiarivou hviezdou.


Veni, Emmanuel: Captivum solve Israël. Príď, Emmanuel, oslobodiť svoj uväznený ľud. [alebo „Vykúp zajatý Izrael“].

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
13. decembra 2020
Dominica Gaudete, III Adventus
[Nedeľa Gaudete („Radujte sa“), 3. adventná nedeľa]
Preklad: V. Repka 4.1.2021
alianciazanedelu.sk/archiv/7899
Peter(skala)
Renda shares this
1.6K
.
jezofiko
Je to dôsledok komunistov v južnej amerike a v chile. Kedysi pomerne vyspelá krajina pada na kolená, lebo všetký ostatné krajiny v južnej amerike sú veľmi biedne. Tak prečo by malo byť na tom dobre Chile.Dovezieme k nim ľavicový extremizmus, ktorí šarapatí v okolitých krajinách ktorých ekonomický stav je na zaplakanie. A tak nám horia kostoly v Chile aj inde, lebo v strednej amerike sa nepodailo …More
Je to dôsledok komunistov v južnej amerike a v chile. Kedysi pomerne vyspelá krajina pada na kolená, lebo všetký ostatné krajiny v južnej amerike sú veľmi biedne. Tak prečo by malo byť na tom dobre Chile.Dovezieme k nim ľavicový extremizmus, ktorí šarapatí v okolitých krajinách ktorých ekonomický stav je na zaplakanie. A tak nám horia kostoly v Chile aj inde, lebo v strednej amerike sa nepodailo vykynožiť ľavicových revolucionárov typu Cheguevara, ktorí sa neštítili zabiť biskupa Romera a ďalších kňazov.Toto všetko narobil komunizmus na celom svete.
U.S.C.A.E.
Ale samozrejme že to NIE JE prípustné, ale zas no odkedy bolo a je ŠtB známe úctou k životu? Však tam je PRIAMA LINKA! VRAŽDA > vakcína, a to dávam bokom že je minimálne už tá od pfizeru viditeľne škodlivá.
johanika
Týmto mi chce pán arcibiskup povedať, že keď má byť v aktuálnej situácii chránené moje zdravie, tak môžem ísť na potrat a bude to z hľadiska RKC správne a v poriadku? Ak otehotniem do 2 mesiacov po vakcíne, čo je podľa FDA neodporúčané, môžem ísť na potrat?
Podľa môjho názoru potrat nie je prípustný za nijakých okolností!

Pre vzdialený pôvod očkovacej látky v bunkách umelo potratených detí niekt…More
Týmto mi chce pán arcibiskup povedať, že keď má byť v aktuálnej situácii chránené moje zdravie, tak môžem ísť na potrat a bude to z hľadiska RKC správne a v poriadku? Ak otehotniem do 2 mesiacov po vakcíne, čo je podľa FDA neodporúčané, môžem ísť na potrat?
Podľa môjho názoru potrat nie je prípustný za nijakých okolností!

Pre vzdialený pôvod očkovacej látky v bunkách umelo potratených detí niektorí veriaci takto vyvinutú vakcínu odmietajú. „Keď kdesi na začiatku bola takto vakcína pripravená, tí, ktorí ju v nejakom neskoršom období potom prijímajú, môžu ju prijať preto, lebo sa tým ochráni v aktuálnej situácii zdravie toho jednotlivca a on môže prestať byť nebezpečný pre iných jednotlivcov,“ povedal v diskusii arcibiskup Zvolenský.
hlavnespravy.sk/…-covid-19-je-pripustne/2397542
Hermenegild
Ale veď informovaný súhlas očkovaného obsahuje prehlásenie, že nie je známe, či vakcína ochráni zaočkovaného a v akej dobe pred covidom. Vlastne sa zúčastňuje dobrovoľne na ďalšom svetovom klinickom testovaní vakcíny!!! Všetky ženy a muži, ktorí si chcú založiť rodinu, by sa v žiadnom prípade nemali očkovať, lebo nie je známe, či reťazce živej vakcíny nepoškodia mužskú a ženskú plodnosť, …More
Ale veď informovaný súhlas očkovaného obsahuje prehlásenie, že nie je známe, či vakcína ochráni zaočkovaného a v akej dobe pred covidom. Vlastne sa zúčastňuje dobrovoľne na ďalšom svetovom klinickom testovaní vakcíny!!! Všetky ženy a muži, ktorí si chcú založiť rodinu, by sa v žiadnom prípade nemali očkovať, lebo nie je známe, či reťazce živej vakcíny nepoškodia mužskú a ženskú plodnosť, lebo nejde o vakcínu s prírodnými reťazcami Stvoriteľa, ale o umelý-geneticky modifikovaný laboratórny živý reťazec víru, ktorý má podobný účinok ako u geneticky modifikovaných potravín, teda zbaví ich umelo nejakej vlastnosti.
Hermenegild
Ešte doplním, nič nie je náhoda v Božej prozreteľnosti. Ak má vakcína pôvod v potrate, tak výsledkom bude neplodnosť a o to ide nepriateľovi, ako zničiť rodinu.
ľubica
a na tom nepriateľstve sa podiela top hierarachia VAT a KBS! Šliapu po encyklike sv J. P. II, Evangelium Vitae!!! Tam je jasne napísané o čo beží vo vakcinácii! Slepí a hluchí v KBS a vo VAT ani nehovorím....kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae
ľubica
57. Keď sa taká veľká pozornosť venuje rešpektovaniu každého života, dokonca života páchateľa a nespravodlivého útočníka, prikázanie "Nezabiješ!" má absolútnu hodnotu vzhľadom na nevinnú osobu, a to tým viac vtedy, keď je to človek slabý a bezbranný, ktorý len v absolútnej platnosti Božieho prikázania nachádza radikálnu obranu pred svojvôľou a presilou iných.

Absolútna nenarušiteľnosť nevinného…More
57. Keď sa taká veľká pozornosť venuje rešpektovaniu každého života, dokonca života páchateľa a nespravodlivého útočníka, prikázanie "Nezabiješ!" má absolútnu hodnotu vzhľadom na nevinnú osobu, a to tým viac vtedy, keď je to človek slabý a bezbranný, ktorý len v absolútnej platnosti Božieho prikázania nachádza radikálnu obranu pred svojvôľou a presilou iných.

Absolútna nenarušiteľnosť nevinného ľudského života je totiž morálna pravda, priamo vyplývajúca z náuky Svätého písma, ktorú neustále uznáva tradícia Cirkvi a jednomyseľne ju hlása jej Magistérium. Táto jednomyseľnosť je zrejmým ovocím "nadprirodzeného zmyslu viery", podnieteného a posilňovaného Svätým Duchom, ktorý takto chráni od omylu Boží ľud, "keď tento vyjadruje všeobecnú zhodu vo veciach viery a mravov". 49

Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti postupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad Cirkvi zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nenarušiteľnosti ľudského života.

S pápežským Magistériom, ktoré sa zvlásť často vracalo k tejto otázke, bolo vždy spojené učenie biskupov, obsiahnuté v početných rozsiahlych doktrinálnych a pastoračných dokumentoch, či už biskupských konferencií alebo jednotlivých biskupov. Aj II. vatikánsky koncil venoval tejto veci stručnú, ale rozhodnú a jednoznačnú výpoveď. 50

Preto Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Túto náuku, zakladajúcu sa na nepísanom zákone, ktoré každý človek pomocou svetla rozumu nachádza vo vlastnom srdci (porov. Rim 2,14-15), potvrdzuje Sväté písmo, odovzdáva ju tradícia Cirkvi a učí ju riadne a všeobecné Magistérium. 51

Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to čin, ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lásky.

"Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Źiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť".52kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae
Zuz S
Pan Zvolensky sa zrejme riadi nejakym inym katechizmom... katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=3043
ľubica
Pokiaľ ide o právo na život, každá nevinná ľudská bytosť je absolútne rovná so všetkými ostatnými. Táto rovnosť je základom všetkých autentických spoločenských vzťahov, ktoré si naozaj zasluhujú toto meno len dovtedy, kým sa zakladajú na pravde a spravodlivosti, keď uznávajú a bránia každého človeka ako osobu, a nie ako vec, ktorou možno disponovať. Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje …More
Pokiaľ ide o právo na život, každá nevinná ľudská bytosť je absolútne rovná so všetkými ostatnými. Táto rovnosť je základom všetkých autentických spoločenských vzťahov, ktoré si naozaj zasluhujú toto meno len dovtedy, kým sa zakladajú na pravde a spravodlivosti, keď uznávajú a bránia každého človeka ako osobu, a nie ako vec, ktorou možno disponovať. Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, "niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek. Vôbec nezáleží na tom, či je niekto vládcom sveta, alebo je na tejto zemi posledným «úbožiakom»: vzhľadom na morálne požiadavky sme všetci absolútne rovní".53

"Keď som vznikal v skrytosti, tvoje oči ma už vtedy videli" (porov. Ź 139(138),15-16): odporný zločin potratu.

58. Medzi všetkými prečinmi proti životu, akých sa človek môže dopustiť, umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin". 54

Dnes sa však vedomie tohto zla vo svedomiach mnohých ľudí postupne oslabuje. Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život.
V tejto hroznej situácii je dnes zvlásť potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, nazývať veci pravými menami a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom či pokušeniu klamať samého seba. Do tohto kontextu môžeme umiestniť kategorickú výstrahu proroka: "Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom" (Iz 5,20).

Práve v prípade umelého potratu možno sa dnes stretnúť s dvojznačnou terminológiou, ako napríklad "prerušenie tehotenstva", ktorým chcú zakryť jeho pravú povahu a vo verejnej mienke zmierniť jeho závažnosť.
Možno práve tento jazykový jav je symptómom nepokojného svedomia. Nijaké slovo však nie je schopné zmeniť skutočnosť: umelý potrat je - nezávisle od toho, ako je vykonaný - vedomým a priamym zabitím ľudskej bytosti v počiatočnom štádiu jej života medzi počatím a narodením.


Morálna závažnosť umelého potratu sa javí v celej pravde, ak uznáme, že tu ide o vraždu, a najmä keď sa vezmú do úvahy osobitné okolnosti, ktorú ho definujú. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač. Je úplne zverená starostlivosti tej, ktorá ju nosí v lone. Ale niekedy je to práve ona, matka, ktorá urobí rozhodnutie a žiada zavraždenie tejto bytosti, ba i sama ho spôsobí.

Je pravda, že matka umelý potrat prežíva často dramaticky a bolestne, lebo rozhodnutie zbaviť sa počatého plodu nepochádza vždy z čisto egoistických dôvodov a z pohodlnosti, ale má za cieľ chrániť isté dôležité dobrá, ako je vlastné zdravie alebo dôstojná životná úroveň ostatných členov rodiny. Niekedy prichádza obava, že počaté dieťa bude musieť žiť v takých zlých podmienkach, že sa stane lepšie, ak sa nenarodí. Ale všetky tieto a im podobné dôvody, akokoľvek sú vážne a dramatické, nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

59. Rozhodnutie zabiť ešte nenarodené dieťa robí často nielen matka, ale aj iné osoby. Vinný môže byť najmä otec dieťaťa, a to nielen vtedy, keď priamo nabáda ženu k umelému potratu, ale aj vtedy, keď sa o takéto jej rozhodnutie pričiňuje nepriamo - keď ju v problémoch, súvisiacich s tehotenstvom, necháva samotnú: 55 toto však rodinu smrteľne zraňuje a zneucťuje v jej povahe spoločenstva lásky a "svätyne života". Netreba tu opomenúť ani nátlak, aký vyvíja širšia rodina a priatelia. Nezriedka žena podlieha takému silnému tlaku, že sa cíti psychicky donútená s potratom súhlasiť: niet pochýb, že v takom prípade morálna zodpovednosť je osobitným spôsobom na tých, ktorí ju priamo či nepriamo k potratu donútili. Zodpovední sú aj lekári a pracovníci zdravotníctva, keď poznanie a schopnosti venujú službe smrti, hoci ich nadobudli na to, aby život bránili.

Zodpovednosť majú aj zákonodarci, ktorí podporili a schválili zákony, pripúšťajúce umelý potrat a - v miere, v akej to od nich závisí - aj vedúci zdravotníckych zariadení, v ktorých sa umelé potraty vykonávajú. Všeobecnú a nemenej závažnú zodpovednosť nesú tí, čo napomáhali šíreniu sa sexuálneho permisivizmu a zmýšľaniu, ktoré podceňuje materstvo, ako aj tí, ktorí sa mali postarať o účinnú rodinnú a spoločenskú politiku na podporu rodín, najmä mnohodetných a zápasiacich s osobitnými materiálnymi a výchovnými ťažkosťami, ale neurobili tak. Napokon netreba podceňovať organizované sprisahanie medzinárodných organizácií, fundácií a združení, ktoré vedú naprogramovaný boj za legalizovanie a rozšírenie potratu na celom svete. V tomto zmysle sa umelý potrat vymyká sfére zodpovednosti jednotlivých osôb a zlo, ktoré spôsobili, naberá ďalekosiahly spoločenský rozmer: umelý potrat je mimoriadne bolestnou ranou zasadenou spoločnosti a jej kultúre zo strany tých, ktorí majú byť jej budovateľmi a obrancami. Ako som napísal v Liste rodinám "stojíme pred obrovským ohrozením nielen jednotlivého ľudského života jedinca, ale celej našej civilizácie".56 Stojíme tvárou v tvár čomusi, čo možno definovať ako "štruktúra hriechu", namierená proti ešte nenarodenému ľudskému životu.kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae
ľubica
60. Niektorí sa pokúšajú ospravedlniť umelý potrat tým, že počatý plod nemožno pred uplynutím určitého počtu dní považovať za osobný ľudský život. V skutočnosti však "od okamihu oplodnenia vaječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto momentu. Túto evidentnú, vždy …More
60. Niektorí sa pokúšajú ospravedlniť umelý potrat tým, že počatý plod nemožno pred uplynutím určitého počtu dní považovať za osobný ľudský život. V skutočnosti však "od okamihu oplodnenia vaječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto momentu. Túto evidentnú, vždy uznávanú pravdu (...) moderná genetika dokladá cennými dôkazmi. Napríklad tým, že od prvého okamihu je určený program toho, čím táto živá bytosť bude: osoba, táto individuálna osoba so svojimi presne určenými charakteristickými črtami. Oplodnením sa začína dobrodružstvo ľudského života, hoci treba čas na to, aby sa každá z veľkých potenciálnych schopností plne sformovala a mohla pôsobiť".57 Hoci prítomnosť rozumnej duše nemožno v žiadnom prípade dokázať empiricky, predsa samotné vedecké poznanie o ľudskom embryu "poskytuje cenné indikácie na racionálne zistenie osobnej prítomnosti od prvého okamihu objavenia sa ľudského života: ako by ľudský jednotlivec mohol nebyť ľudskou osobou?"58

Z morálneho hľadiska tu ide napokon o tak veľkú vec, že už samotná pravdepodobnosť jestvovania osoby by stačila na ospravedlnenie najkategorickejšieho zákazu akýchkoľvek zásahov smerujúcich k zabitiu ľudského embrya. Práve preto, nezávisle od vedeckých diskusií a filozofických tvrdení, do ktorých sa Magistérium priamo nezapájalo, Cirkev vždy učila a naďalej učí, že plod ľudskej prokreácie má od prvého momentu svojho jestvovania právo na bekzvýhradné rešpektovanie, aké morálne prislúcha ľudskej bytosti v jej integrite a telesnej a duchovnej jednote: "Ľudskú bytosť treba rešpektovať a zaobchádzať s ňou ako s osobou od okamihu jej počatia, preto od tohto istého momentu jej treba priznať práva osoby, medzi nimi predovšetkým nenarušiteľné právo na život každej nevinnej ľudskej bytosti".59

61. Texty Svätého písma, ktoré dobrovoľný potrat vôbec nespomínajú, a teda neobsahujú priame a špecifické odsúdenie tohto činu, vyjadrujú veľkú úctu k ľudskej bytosti v matkinom lone, čoho logickým dôsledkom je, že aj na ňu sa vzťahuje Božie prikázanie "Nezabiješ!".
Ľudský život je posvätný a nenarušiteľný v každom okamihu svojho jestvovania, aj v počiatočnej fáze, ktorá predchádza narodenie. Človek už v lone matky patrí Bohu, lebo ten, ktorý všetko preniká a pozná, utvára ho a formuje vlastnými rukami, vidí ho, keď je ešte malým, beztvarým embryom, a dokáže v ňom vidieť dospelého človeka, akým sa stane v budúcnosti: jeho dni sú spočítané a jeho povolanie je zapísané "v knihe života" (porov. Ź 139 (138),1.13-16). Ako to dosvedčujú mnohé biblické texty,60 aj človek, ešte ukrytý v matkinom lone, je plne osobnou bytosťou, ktorá je predmetom láskyplnej otcovskej Božej prozreteľnosti.

Kresťanská tradícia - ako to výslovne uvádza Deklarácia, ktorú v tejto veci vydala Kongregácia pre náuku viery61 - od počiatku až do našich čias je jasná a jednomyseľná, keď umelý potrat kvalifikuje ako zvlášť vážny morálny neporiadok. Od prvého okamihu stretnutia sa s grécko-rímskym svetom, v ktorom sa umelý potrat a zabíjanie detí všeobecne široko praktizovalo, kresťanské spoločenstvo sa svojím učením i konaním rozhodne postavilo proti mravom vtedajšej spoločnosti, ako o tom svedčí už skôr citované Didaché.62

Atenagoras, jeden z gréckych cirkevných spisovateľov pripomína, že kresťania považujú za vrahyne ženy, ktoré užívajú prostriedky, vyvolávajúce potrat, pretože deti, hoci ešte ukryté v lone matky "už zahŕňa starostlivosť Božej Prozreteľnosti".63 Spisovateľ latinskej oblasti Tertulián hovorí: "Nedovoliť narodiť sa je anticipovaná vražda; nezáleží, či sa zabíja osoba už narodená, alebo či sa spôsobí smrť v okamihu narodenia. Už je človekom ten, čo ním má byť".64
Počas takmer dvoch tisícročí jestvovania Cirkvi túto náuku neustále hlásali cirkevní otcovia, pastieri a učitelia. Ani diskusie v oblasti prírodných vied a filozofie, týkajúce sa konkrétneho okamihu, v ktorom nastáva zjednotenie s rozumnou dušou, nikdy ani v najmenšej miere neoslabili morálne odsúdenie potratu.

62. Najnovšie učenie pápežov veľmi rozhodne potvrdilo túto všeobecnú náuku. Zvlášť Pius XI. v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu;65 Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu";66

Ján XXIII. potvrdil pravdu, že ľudský život je posvätný, lebo "od samého počiatku si vyžaduje pôsobenie Boha Stvoriteľa".67 II. vatikánsky koncil, ako sme už spomínali, veľmi prísne odsúdil umelý potrat: "Źivot, ktorý sa už raz počal, treba chrániť s najväčšou starostlivosťou; a vypudenie plodu, rovnako ako zabíjanie detí sú odporné zločiny".68

Kanonická disciplína Cirkvi už od prvých storočí ukladala trestné sankcie tým, ktorí sa poškvrnili hriechom vykonania umelého potratu a túto prax, ktorá predpokladala ľahšie alebo ťažšie tresty, potvrdzujú rôzne historické obdobia. Kódex kanonického práva z roku 1917 za umelý potrat hrozil trestom exkomunikácie.69 Aj obnovené cirkevné právo pokračuje v tejto línii, keď hovorí: "Ten, kto spôsobí potrat, po dosiahnutí účinku spadá pod exkomunikáciu latae sententiae",70 to jest automaticky samým faktom spáchania priestupku.

Exkomunikácia zasahuje všetkých, ktorí sa tohto prečinu dopúšťajú s tým, že poznajú, aký trest z neho vyplýva, vrátane spoluvinníkov, bez účasti ktorých by sa tento prečin neuskutočnil.
71 Pomocou takéhoto prísneho trestu Cirkev poukazuje na tento prečin ako na jeden z najťažších a najnebezpečnejších, povzbudzujúc vinníka horlivo vykročiť na cestu obrátenia. V Cirkvi sa totiž trest exkomunikácie ukladá preto, aby si vinník plne uvedomil vážnosť spáchaného hriechu a aby ho to viedlo k nutnému obráteniu a k pokániu.

Táto veľká jednomyseľnosť doktrinálnej a disciplinárnej tradíce Cirkvi umožnila Pavlovi VI. vyhlásiť, že učenie v tejto oblasti sa "nezmenilo a je nemeniteľné".72 Preto mocou autority, ktorú Kristus udelil Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi, ktorí veľakrát odsúdili umelý potrat, a v rámci spomínanej predchádzajúcej konzultácie, hoci roztratení po svete, jednomyseľne toto učenie schválili, vyhlasujem, že priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Toto učenie, ktoré sa zakladá na prirodzenom zákone a na písanom Božom slove, odovzdáva sa tradíciou Cirkvi a učí ho riadne a všeobecné Magistérium.73

Źiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev.

63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. Hoci "treba považovať za prípustné také zákroky na ľudskom embryu, pri ktorých sa rešpektuje život a integrálnosť embrya, nevystavuje sa neprimerane veľkému riziku, ale robí sa kvôli liečeniu, vylepšeniu jeho zdravotného stavu alebo kvôli záchrane ohrozeného života",74

treba hneď povedať, že užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb,ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.75

Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí - niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.

Treba venovať osobitnú pozornosť morálnemu zhodnoteniu prenatálnych diagnostických techník, ktoré umožňujú včasné zistenie prípadných anomálií v organizme ešte nenarodeného dieťaťa. Je pravda, že vzhľadom na zložitosť týchto techník ich zhodnotenie by malo byť presnejšie a rozlíšenejšie. Sú morálne oprávnené, ak nie sú pre dieťa a matku neprimeraným rizikom a ak sa uplatňujú preto, aby umožnili včasné liečenie alebo aby napomohli pokojné a vedomé prijatie dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Keď však berieme do úvahy, že možnosti liečenia pred narodením sú ešte obmedzené, nezriedka sa stáva, že tieto techniky slúžia eugenickému zmýšľaniu, ktoré pripúšťa selektívny potrat, aby sa zabránilo narodeniu detí postihnutých rôznymi anomáliami.

Takéto zmýšľanie je hanebné a v najvyššej miere odsúdeniahodné, lebo si osobuje právo merať hodnotu ľudského života výlučne podľa kritérií "normálnosti" a fyzického zdravia, čím otvára cestu k uznaniu oprávnenosti zabíjať deti a uplatňovať eutanáziu.
kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae
One more comment from ľubica
ľubica
Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tieto kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú
2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu
3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (paci…
More
Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tieto kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú
2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu
3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

.....................

VIDEO: Plandémia (cenzurovaný dokument o pandémii Covid-19 a vakcinačnej agende)

KNIHA:
obchod.kulturblog.sk - Knihy - Dr. Sucharit Bhakdi. Dr. Karina Reiss: KORONA Falošný poplach?
Peter(skala)
Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí - niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb.
🤔

Táto časť z dokumentu sv.JPII. poukazuje na sučasné zneužitie živých tkanív z …More
Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí - niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb.
🤔

Táto časť z dokumentu sv.JPII. poukazuje na sučasné zneužitie živých tkanív z embrya na liečbu choroby (z koronavirusu) prostrednictvom vakciny.

Takže klerici a laici, ktorí si ospravedlnuju vakciny z potratených detí bud klamu sami seba alebo ak o tom nevedeli, mali by sa nad tým poriadne zamyslieť.
Peter(skala)
Hermenegild
Ešte doplním, nič nie je náhoda v Božej prozreteľnosti. Ak má vakcína pôvod v potrate, tak výsledkom bude neplodnosť a o to ide nepriateľovi, ako zničiť rodinu.

🤔

presne si to vystihol... a to nie len preto, že niekto prišiel na to ako vakciny su nebezpečne pre plodnosť (z vedeckeho hladiska), ale aj z duchovneho-naboženskeho-cirkevneho... kedy platí stare známe: nerobte …More
Hermenegild
Ešte doplním, nič nie je náhoda v Božej prozreteľnosti. Ak má vakcína pôvod v potrate, tak výsledkom bude neplodnosť a o to ide nepriateľovi, ako zničiť rodinu.

🤔

presne si to vystihol... a to nie len preto, že niekto prišiel na to ako vakciny su nebezpečne pre plodnosť (z vedeckeho hladiska), ale aj z duchovneho-naboženskeho-cirkevneho... kedy platí stare známe: nerobte druhým to, čo nechcete, aby robili vám - oko za oko, zub za zub...

Ináč povedané: ak človek parazituje na zničenom živote iného, tak sa mu to vrati tým, že pride o život, ale aby mal čas na pokanie, tak nepotrestá jeho tým, že sám pride o život (to až na koniec) ale najprv tým, že príde o život jeho dieťa.

Navonok sa zdá, že neuveritelne, ale tak to robil Boh v minulosti a tak to je aj v sučasnosti, len ludia to nechcu pripisovať Zakonu a Prorokom (Biblii)

Takže nič noveho pod slnkom, len spravodlivosť.
U.S.C.A.E.
Až jeden z tisíc prípadov môže po mRNA vakcíne skončiť ochrnutím tváre

Bratislava 5. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

Aké riziká sa spájajú spoužívaním mRNA vakcíny Comirnaty od spoločnosti, BionTech/Pfizer, ktorá prvá sa používa proti COVID-19 v SR v týchto dňoch? MZ SR dalo na web materiál, ktorý dáva odpovede na časté otázky

Na snímke prípad akútnej periférnej faciálnej paralýzy alebo …More
Až jeden z tisíc prípadov môže po mRNA vakcíne skončiť ochrnutím tváre

Bratislava 5. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

Aké riziká sa spájajú spoužívaním mRNA vakcíny Comirnaty od spoločnosti, BionTech/Pfizer, ktorá prvá sa používa proti COVID-19 v SR v týchto dňoch? MZ SR dalo na web materiál, ktorý dáva odpovede na časté otázky

Na snímke prípad akútnej periférnej faciálnej paralýzy alebo ochrnutia tváre

V dokumente sa uvádza:
„Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus, ani ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.“ Škoda len, že nemienia sledovať placebo účastníkov klinických štúdií dlhšie, už teraz ich chcú očkovať. Tým pádom nebude s kým porovnávať výskyt dlhodobejších dopadov na zdravie zaočkovaných účastníkov.
Tak ako každá očkovacia látka, ani očkovanie očkovacou látkou Comirnaty nemusí chrániť každého, kto ju dostane“. Aj podľa príbalového letáku sa „neuskutočnili žiadne interakčné štúdie“, čo znamená, že nie sú známe riziká v kombinácií s používaním liekov. „Súbežné podávanie očkovacej látky Comirnaty s inými očkovacími látkami sa neskúmalo.“ Ďalej sa uvádza, že sa ani „nevykonali štúdie genotoxicity ani karcinogenity“.„O ľuďoch s oslabeným imunitným systémom existujú iba obmedzené dôkazy. Hoci odpoveď ľudí s oslabeným imunitným systémom na očkovaciu látku nie je až taká dobrá, neexistujú žiadne výhrady týkajúce sa bezpečnosti.“ Aj tí môžu byť zaočkovaní podľa ministerských inštrukcií.

„Účinnosť, bezpečnosť a imunogenita očkovacej látky sa nehodnotila u imunokompromitovaných osôb vrátane osôb liečených imunosupresívami.“ Napriek tomu náš Národný očkovací plán uvádza osoby s autoimúnnymi ochoreniami ako prioritnú skupinu na očkovanie, hoci sám hlavný infektológ varoval, že kontraindikáciou pre očkovanie majú práve ľudia s autoimúnnymi ochoreniamim a alergiami. „Pri očkovaní očkovacou látkou Comirnaty sa vyskytli alergické reakcie, pričom veľmi malý počet z nich tvorili ťažké alergické (anafylaktické) reakcie.“ Odporúča sa pri očkovaní mať „k dispozícii vhodné lekárske vybavenie na liečbu takýchto reakcií.“

„Zriedkavo sa vyskytla svalová slabosť na jednej strane tváre (akútna periférna faciálna paralýza alebo ochrnutie) u menej ako 1 osoby z 1000. Začiatok vzniku paralýzy tváre bol 37. deň po 1. dávke (účastník nedostal 2. dávku) a 3., 9. a 48. deň po 2. dávke. V skupine s placebom sa nehlásili žiadne prípady akútnej periférnej paralýzy (alebo ochrnutia) tváre.“ Aj pri klinických skúškach druhej mRNA vakcíny spoločnosti Moderna sa vyskytli tri prípady paralýzy tváre v skupine zaočkovaných.
„Začervenanie na mieste podania injekcie a nauzea (nutkanie na zvracanie) sa pozorovali umenej ako 1 osoby z 10. Menej častými vedľajšími účinkami bolo svrbenie namieste podania injekcie, bolesť v končatinách, zväčšenie lymfatických uzlín, ťažkosti so spánkom a pocit nevoľnosti. Najčastejšie vedľajšie účinky očkovacej látky Comirnaty pozorované v klinickom skúšaní boli zvyčajne miernej alebo strednej intenzity a ustúpili počas niekoľkých dňoch po očkovaní. Patria sem bolesť a opuch na mieste podania injekcie, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov, zimnica a horúčka.“
Rovnako ako nežiaduce účinky očkovania, ktoré sú častejšie po 2. dávke, sa prejavujú aj symptómy COVID-19 s miernym priebehom. 80% pozitívnych však nemá žiadne alebo len veľmi ľahké symptómy. Šanca na prežitie COVID-19 je 99,8% v porovnaní s chrípkou 99,9%.
Jana Ray-Tutková

hlavnespravy.sk/…koncit-ochrnutim-tvare/2397874
Zuz S
Na fb stranke TK KBS sa knazi v komentoch biju ZA vakcinu... v dnesnej dobe uz neprekvapi, ale zaboli...
ľubica
všetko to ide ruka v ruke s úctou k presvätej Eucharistii, kňaz, ktorý má úctu k E., a nepodáva ju našpinavé ruky, bude mať vždy vietor do plachiet, Ducha Svätého, ktorý ho odveje odkiaľ cerí nebezpečenstvo svoje zubiská a doveje ho tam, kde má byť, aj za cenu mučeníctva, pochopte, ekonomického a nepohodlného, lebo ten stráca svoj byt, celu, výplatu...., svoju farnosť, vplyv na nu, je onálepkovan…More
všetko to ide ruka v ruke s úctou k presvätej Eucharistii, kňaz, ktorý má úctu k E., a nepodáva ju našpinavé ruky, bude mať vždy vietor do plachiet, Ducha Svätého, ktorý ho odveje odkiaľ cerí nebezpečenstvo svoje zubiská a doveje ho tam, kde má byť, aj za cenu mučeníctva, pochopte, ekonomického a nepohodlného, lebo ten stráca svoj byt, celu, výplatu...., svoju farnosť, vplyv na nu, je onálepkovaný zasvätenými bratmi ako konšpirator, neposlušný, sebec, individualista a pod., ....lebo sa nepodvolí tzv pandemickým nariadeniam vlády a vládocirkvi.... V-RKC, ktorá už dávno zvetrala...