stefan.mordel
stefan.mordel shares from Ján Jánošík
23.3K

Matka Božia.

Príspevok č. 1148- voľný preklad ...Ešte chvíľu a Slová dané z neba pre ľudstvo skončia. Z Božej vôle budem musieť čoskoro mlčať a začať pracovať v Božej svätej spravodlivosti. Čoraz viac kňazov, …More
Príspevok č. 1148- voľný preklad
...Ešte chvíľu a Slová dané z neba pre ľudstvo skončia. Z Božej vôle budem musieť čoskoro mlčať a začať pracovať v Božej svätej spravodlivosti. Čoraz viac kňazov, biskupov a kardinálov uviazlo v sekundárnom pohanstve. Biskupi nútia svojich kňazov pod svoju autoritu, aby konali ich vôľu namiesto Božej vôle. Chcem, aby každý kňaz, ktorého biskup prinútil, aby si zvolil vernosť Bohu, uskutočňoval predovšetkým Božiu vôľu a uskutočňoval vôľu biskupa v takom rozsahu a doteraz, do akej ho vôľa biskupa nedonúti porušiť Boží zákon č. dekalógu...
Pripomínam vám, drahé deti Božie, že Najsvätejšia Trojica si neželá, aby žiaden laik neprijímal Najsvätejšiu sviatosť inak ako pokľaknutím a ústami. Ospravedlnením je nemožnosť pokľaknúť, vtedy má prijímajúci zaujať taký postoj, ktorý dokáže zaujať, ale vždy k ústam. Sväté prijímanie môže udeľovať iba diakon, kňaz a biskup. Sväté prijímanie má každý diakon, ale aj laici bez výnimky prijímať na kolenách a do úst.
Kto …More
Ján Jánošík
Nemůžu
ekans
Můžete mě prosím zdělit důvod tohoto sdílení?