언어

클릭 수
2.2천
MEDŽUGORIE 100-Mariánske centrum Medžugorie.Sk

johnfrax
www.marianskecentrum.sk/books Áno, vďaka, milí priatelia Modlitbovej akcie, že ste pred mnohými rokmi prijali do sŕdc túžbu Matky Božej a nechávate sa privádzať k pokoju, ktorý môže dať iba jej … 더보기

댓글 쓰기…
johnfrax
Na záver generálnej audiencie 1. decembra
2010 sa pápež ako obvykle v rámci príhovorov
v rozličných rečiach obrátil aj na chorvátskych
pútnikov v chorvátčine: „Zo srdca zdravím všetkých
chorvátskych pútnikov, najmä veriacich
z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Púť do Ríma
je súčasťou prípravy na Pánov príchod. Očakávajte
a ohlasujte teda Božiu lásku vo vašom národe.
Pochválený buď Ježiš Kristus!“
더보기