Language

Clicks
2.2K
MEDŽUGORIE 100-Mariánske centrum Medžugorie.Sk

johnfrax
www.marianskecentrum.sk/books Áno, vďaka, milí priatelia Modlitbovej akcie, že ste pred mnohými rokmi prijali do sŕdc túžbu Matky Božej a nechávate sa privádzať k pokoju, ktorý môže dať iba jej Syn a ona, Gospa, ktorá je s ním „Kráľovnou pokoja“. … [More]

Write a comment …
johnfrax
Na záver generálnej audiencie 1. decembra
2010 sa pápež ako obvykle v rámci príhovorov
v rozličných rečiach obrátil aj na chorvátskych
pútnikov v chorvátčine: „Zo srdca zdravím všetkých
chorvátskych pútnikov, najmä veriacich
z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Púť do Ríma
je súčasťou prípravy na Pánov príchod. Očakávajte
a ohlasujte teda Božiu lásku vo vašom národe.
Pochválený buď Ježiš Kristus!“
--------------------------
Zdá sa , že je to prvá verejná
zmienka o Medžugorí z úst Pontifexa
maxima… [More]