Language

Clicks
6.9K
2. příchod Krista

Libor Halik
a předposlední papež Benedikt XVI. dle sv. Malachiáše z 12. století.
Public domain

Write a comment …
Libor Halik
Paní Karmel, Vy ještě nechápete, že vše co je pravdivé a správné, ať se to nachází kdekoliv (i v Katolické církvi), je pravoslavné (správně oslavující Boha). Proto nemám problém to přijmout.
Příchodu Krista budou předcházet asi následující nebeské úkazy: česky o varovném nebeském tělese: Planeta X přiletá anglicky více 2012 - The Last Warning