3
4
1
2
Clicks1.3K

Lutherova smrť obesením! PDF dokument! Ako hovorí náš Pán - všetko čo je skryté, bude odhalené

defendfaith
12
Krištufkov dejepis z roku 1895. Predsa sa našiel tento skrytý dokument a potvrdzuje to tézu o Lutherovi ktorý spáchal nehanebnú samovraždu. Kto už takéhoto človeka môže dnes velebiť v katolíckej …More
Krištufkov dejepis z roku 1895. Predsa sa našiel tento skrytý dokument a potvrdzuje to tézu o Lutherovi ktorý spáchal nehanebnú samovraždu. Kto už takéhoto človeka môže dnes velebiť v katolíckej Cirkvi? Odpoveď si dajte každý sám...
defendfaith
Našiel sa tento vzácny dokument...