1
2
Clicks879

Arcibiskup napaden při přednášce o rouhání

Marki
423
Mons. Léonard byl napaden aktivistkami z hnutí Femen.
superiel
www.nuestrasenoradeloshomosexuales.com

Všiměte si značek pohlaví na rámu obrazu
Josefka
Marki - MEMENTO MORI !!!
jolefoto likes this.
alino
Ten list im nesedí do karát, najradšej by ho spálili, že marki?
Marki likes this.
Vilém
POKOJNOU NOC VŠEM ...
Samson1
Možná že jsem četl letmo, ale dopis sv. Otci jsem přečetl celý.
Samson1
Jovano, že napíši komentář, to mne ještě neexkomunikuje. Pořád Ti budu říkat, že já nemám jistotu o oprávněnosti exkomunikace a v dopise by se mohla dočíst, že v případech svěcení na biskupy, může toto učinit jen papež a né nějaký kardinál Huzar. Nemá to právní účinnost.
2 more comments from Samson1
Samson1
Já osobně i z jioných zdrojů četl, že třeba kardinál Casaroli o kterém je v dopise zmínka.
Samson1
Jo Vodo 44 Četl. Když si někdo nepřeje z jakýchkoli důvodů aby byl nazýván lesbou, přes osobní názory na věci, je třeba zachovat slušnost.
Jovana
Samsone1, nejste-li v jednotě církvi, tak jste se exkomunikoval. Zednáře poslouchat nesmíme, pokud víme, že je to zednář. Kdo je zednář? Napište. Písemně si to ověříme.
Jovana
Co jste proto udělal, ať mne pravoslavný kněz Libor Halík v osobní rovině neuráží? Napsal jste adminovi webu?
Samson1
Jovano přečetla sis ten dopis? Proč by měl poslouchat zednáře v Církvi, to ani já neudělám.
voda44
Samsone1 pročetl sis komentáře, nebo se vyjadřuješ tak jak se ti to zrovna hodí?
Jovana
Samsone, co tím chcete vyzvednout? Neposlušnost samozvaného kacíře? Už začal poslouchat? Tím, že se člověk vydá vědomě na cestu za kacířem a podrývá autoritu církve svaté katolické, tak sám sebe automaticky exkomunikuje.
Samson1
Samozřejmě Jovano nikdo o Tobě nemá mluvit špatně. To je zlé, ale nezavírej oči před argumety jinými.
voda44
Stačilo, nejste pro mě důležitá Jovano tak, abych vám věnoval více času.
Vaše zmatené, většinou nepravdivé kometáře nejsou pro mě povzbuzením.
Samson1
Já jsem vložil tento dopis a byl smazán. Proč?

eho Svatost
Benedikt XVI.
Papež
Řím


Vaše Svatosti,
v synovské důvěře Vám oznamujeme, že jsme my, Markian V. Hitiuk OSBM, Metoděj R. Špiřík OSBM, Eliáš A. Dohnal OSBM a Samuel R. Oberhauser byli vysvěceni na řeckokatolické biskupy. Učinili jsme to ve vědomé poslušnosti vůči Vám, Svatý otče, – z veliké touhy po záchraně naší UHKC.
Našimi světiteli …More
Já jsem vložil tento dopis a byl smazán. Proč?

eho Svatost
Benedikt XVI.
Papež
Řím


Vaše Svatosti,
v synovské důvěře Vám oznamujeme, že jsme my, Markian V. Hitiuk OSBM, Metoděj R. Špiřík OSBM, Eliáš A. Dohnal OSBM a Samuel R. Oberhauser byli vysvěceni na řeckokatolické biskupy. Učinili jsme to ve vědomé poslušnosti vůči Vám, Svatý otče, – z veliké touhy po záchraně naší UHKC.
Našimi světiteli byli ti, kdo se stali biskupy v době, kdy naše církev byla zradou a komunismem zlikvidována. Jsme tedy pravými nástupci mučednické církve narozdíl od těch, kteří přijali ducha zrady. Vzhledem k tomu, aby informace nemohla být zneužita, oznámíme Vám, Svatý otče, všechny detailní údaje našeho svěcení osobně na audienci.
Naše svěcení se uskutečnilo podle stanovených liturgických předpisů. My, všichni čtyři biskupové UHKC, vyznáváme katolickou víru, jednotu s Vámi a synovskou poslušnost vůči Vám. Jsme si vědomi, že jsme porušili církevní kánon 1459 §1 CCEO. Chceme objasnit, proč jsme byli před Bohem i před církví povinni učinit tento krok. Ještě musíme dodat, že východní církevní kodex CCEO nemá tresty latae sententiae, to znamená, na moci samotného práva. Ve východní církvi se musí každému udělení trestu předcházet církevní soud. V našem případě kompetentním soudcem, vzhledem na CCEO kan. 1060 §1, můžete být pouze Vy sám.
Vaše Svatosti, tímto krokem jsme neporušili ani Boží zákon ani církevní tradici, pouze církevní předpis současného kanonického práva. Jestliže umírá člověk, je v některých případech dovoleno jet i na červené světlo. Kardinál A. Casaroli a kard. A. Sodano, které dobře znáte, vybudovali uvnitř církve antipapežský a antikristovský systém, který brání papeži prosazovat na klíčová místa Boží lidi, a tím Božího Ducha. Tento systém, zvláště v UHKC, úzkostlivě hlídá své pozice a nepřipustí, aby se mezi biskupy dostal někdo, kdo by měl Ducha Kristova a kdo by byl srdcem věrný Svatému otci. Takto vybudovaná hierarchická struktura činí pravý opak toho, o co usilujete Vy a co chce Kristus. V důsledku toho se téměř na všech katolických teologických fakultách učí heretické pohledy, které vycházejí z historicko-kritické metody. Představitelé církve se otevřeli duchu apostaze a kromě toho mnozí už nemají víru v papežství – prakticky nevěří v primát a neomylnost Svatého otce.
Biskupové, kněží, řeholníci i laici se otevřeli duchu okultismu (homeopatie, akupunktura, moderní psychologické metody...) a synkretismu s pohanskými religiemi (jóga, zen, bojové umění, východní filosofie, orientální meditace...). Vrcholem všeho však je, že čím dál tím více přibývá biskupů a kněží, kteří jsou homosexuály a pedofily. V naší řeckokatolické církvi je několik biskupů-homosexuálů, což je skandál a rozklad křesťanství ve své podstatě.
Antikristovský systém uvnitř církve, prosazovaný kard. Casarolim, kard. Sodanem a nynějším prefektem KVC kardinálem Sandrim, systematicky a cílevědomě rozložil naši mučednickou církev a přivedl ji nejen do praktické schizmy, ale otevřel ji i duchu apostaze.
Ptáme-li se, po smyslu zákona uvedeného v církevním právu, jaký zakazuje světit biskupa bez dovolení Vatikánu – odpověď zní: Zabezpečit, aby nebyl vysvěcen na biskupa heretik, schizmatik, apostata, homosexuál... Pokud se však dodržováním tohoto zákona v praxi dosahuje pravého opaku, tzn., že právě takoví se světí, ale osoby pravověrné, morální a věrné papeži se nesvětí, pak zákaz uvedený v zákoně ztratil smysl a je ke škodě církve.
Klíčovou roli v historii likvidace naší mučednické církve sehrály tzv. teologické závěry z Balamandu, které Kongregace pro východní církve (KVC) a kard. L. Huzar přijali za své a realizují je ke zničení naší UHKC. Tyto závěry tvrdí, že naše mučednická UHKC byla ekleziologickým omylem a nemá právo na existenci. Podle nich by pak ale i Váš primát byl ekleziologickým omylem!
Druhým klíčovým momentem v likvidaci naší církve bylo protizákonné prosazení za její hlavu Lubomíra Huzara. Byl vysvěcen na biskupa nejen bez dovolení Vatikánu, ale i bez vážné potřeby. Kardinál Sodano, kard. Silvestrini a apoštolský nuncius A. Franko proti vůli synodu a proti vůli třech metropolitů prosadili za hlavu UHKC člověka, který měl i má schizmatické a apostatické myšlení, jak o tom svědčí jeho kniha „Rozhovory s kard. L. Huzarem do postkonfesijního křesťanství“. Kard. L. Huzar hned po svém nezákonném prosazení začal likvidovat veškerou pravověrnou opozici a na klíčová místa jmenoval lidi s duchem schizmy nebo s duchem New Age.
Nepsaným pravidlem při výběru kandidátů na biskupy UHKC jsou tyto podmínky: Kandidát
musí mít ducha schizmy a nazývat své věřící, že jsou schizmatici (pravoslavní);
musí mít odmítavý postoj k těm pobožnostem (růženec, křížová cesta, úcta k Božskému Srdci Páně, ...), které byly v době ilegality silou pro zachování živé víry a věrnosti Svatému otci;
musí mít rovněž ducha světa a ducha New Age.
Vaše Svatosti, z celibátních či řeholních kněží jsme zůstali de facto jen my (přestože stejně smýšlejících kněží je v UHKC velký počet), kteří máme odvahu hájit identitu UHKC i Váš primát a neomylnost. Máme rovněž víru v obrodu naší církve, a proto jsme se rozhodli učinit tento odvážný krok.
Do Vašich rukou, vzhledem na kan 1060 §1 b. 2 CCEO, odevzdáváme budoucnost nás i celé UHKC. Bůh i Vám tímto naším odvážným krokem, dává šanci k otevření církve duchovnímu probuzení. V době komunismu bylo dovoleno některé církevní paragrafy nerespektovat vzhledem na mimořádnou situaci. V dnešní době, i když je zevnější svoboda, podmínky v naší UHKC jsou z určitého hlediska těžší než v době ilegality. Proto v naší situaci platí tato zásada, jaká platila v době ilegality. Kdo nás vysvětil, kdy a kde, to Vám, Svatý otče, osobně oznámíme.
My s Vámi sdílíme jednotu ve víře a jsme ochotni za Vás, jako za zástupce Krista, i za katolickou církev obětovat třeba i svůj život. Pokud byste nás i odsoudil, přesto dále zůstáváme řeckokatolickými biskupy, ale Vy byste tím, Svatý otče, v podstatě odsoudil sám sebe a celý pravověrný proud v katolické církvi, který reprezentujeme. Neusilujeme totiž o nic jiného, než v jednotě s Vámi o duchovní vzkříšení církve – o očistu víry od HKT, od falešné úcty k cizím náboženstvím, od ducha New Age a od morálních deliktů církevní hierarchie – to vše dnes likviduje církev v kořeni.
Je-li třeba trestat, Svatý otče, pak trestejte ty, kteří tuto církev vnitřně ničí, to bude mít pro její očistu smysl.
Vaše Svatosti, prosíme Vás dodatečně o Vaše požehnání k našemu biskupskému svěcení a o zařazení do synodu UHKC.

Vám, ale i synodu UHKC navrhujeme toto řešení:
Jednoho z nás ustanovit za diecézního biskupa do uprázdněné Bučačské eparchie (odtud byl vyštván před několika týdny kardinálem L. Huzarem biskup I. Bilyk OSBM) nebo do plánované Brodivské eparchie, anebo velké eparchie rozdělit na dvě.
Nás, zbývající biskupy, zařadit jako pomocné biskupy, anebo nás vyčlenit pro obnovu řeholníků, kněží a seminářů a zároveň vyčlenit klášter Blahoviščeňa v Pidhirkách z OSBM a ustanovit ho monastýrem papežského práva. Jednoho z nás tří (+ Metoděje OSBM, + Markiana OSBM, +Eliáše OSBM) jmenovat archimandritou.
Předem za Vaše požehnání k biskupskému svěcení a za ustanovení do služby v UHKC děkují a slibují věrnost Vám i katolické církvi:
+ Eliáš A. Dohnal OSBM
+ Metoděj R. Špiřík OSBM
+ Markian V. Hitiuk OSBM
+ Samuel R. Oberhauser
Monastýr OSBM
Pidhirky, 3.3. 2008

Kopie:
Kardinálům a biskupům katolické církve
Synodu UHKC

Adresa: Klášter OSBM, 80660 Pidhirky, Brodivský r-n, Lvovská obl., Ukrajina
www.community.org.ua
voda44
Ano Jovano, to jste napsala správně hřích do nebe volajcící. Tak proč tak nenávidítě
patriarchu Eliaše Dohnala a ostatní kteří zde slovně bojují proti sodomizaci světa?
Vaši nenávist nelze přehlédnout.
Vilém likes this.
Jovana
Exkomunikace latae sententiae (v laické řeči „automatická exkomunikace“) je exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného už samým vykonáním činu, a to i tehdy, když byl čin utajen.
U „exkomunikace latae sententiae“ se rozlišují exkomunikace vyhrazené a nevyhrazené (rozuměj exkomunikace, o jejichž snětí rozhoduje výhradně Svatý stolec, a exkomunikace, o jejichž snětí lze rozhodnout na …More
Exkomunikace latae sententiae (v laické řeči „automatická exkomunikace“) je exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného už samým vykonáním činu, a to i tehdy, když byl čin utajen.
U „exkomunikace latae sententiae“ se rozlišují exkomunikace vyhrazené a nevyhrazené (rozuměj exkomunikace, o jejichž snětí rozhoduje výhradně Svatý stolec, a exkomunikace, o jejichž snětí lze rozhodnout na nižší úrovni, obvykle diecézní)
Jovana
Sodomie, je hřích do nebe volající a víme to všichni. Jsou jenom někteří lidé, kteří nás matou. Jsou to kacíři. Víme přece všichni, proč byla zničena města Sodoma a Gomora.
voda44
Jovano, já jsem křesťan a štítím se všech sodomitů to mi věřte.
Vy děláte zde jen to, že napadáte všechny, kteří nesouhlasí se sodomity.
Vilém
SNAD NEBUDE TÍMTO MÁ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST PO DELŠÍ ODMLCE NA WEBU GLORIA.TV POHORŠENÍM, OSTATNĚ JSEM TU TENTOKRÁTE OPRAVDU POUZE DOČASNĚ ...
POUZE JSEM NAHLÉDL ...
voda44
kostelník 8.6.2013 19:11:17
Kumbaja znamená pocem (pojď sem). Toho Pána si infiltráti vymysleli.
Pocem říkal otrok otrokyni.
Taková je pravda a na pravdě se nic nezmění


V podstatě je tato píseň více satanská než křesťanská. Pokud ti co znali smysl toho
"pocem" tam přidali pána s velkým P. tak jde o neskutečné rouhání.
Děkuji za vysvětlení. Mohu poučit druhé.
Vilém
BRATŘE KOSTELNÍKU TAKTÉŽ TOBĚ POKOJE TÍMTO PŘEJI ...
Vilém
BRATŘI A SESTRY V KRISTU POKOJNÉHO VEČERA.
Jovana
O původu písně Kumbaya My Lord se snad vedou určité spory, jak se můžete dočíst na Wikipedii. Pravděpodobně vznikla ve třicátých letech v USA, mezi bývalými černými otroky na ostrovech Jižní Karolíny a Georgie. V jejich dialektu zmamená Kum Ba Yah Come By Here, tedy název písně znamená Přijď sem, můj Pane.
voda44
Buďte tu s Bohem. Dnes je velký svátek.
voda44
Nemaže Jovana. Jste nepolepšitelná!
Tedy sem:Mě se vám dámo nepodaří vyzvat k hrátkám. Mé srdce patří Matce mého Krista Pána,přijal jsem ji plně i za svou Matku duchovní.
Na mě kumbaja
neplatí
One more comment from voda44
voda44
Monku, nepovídejte, který skutečný křesťan by spojil slova tak jako vy.To bije do očí.
Je to bezvýznamná diskuze. Vy za tím nic nevidíte. Ostatní jsme tedy slepí.

Monk 8.6.2013 15:19:45
....V životě jsem se přesvědčil mimo Glorii, že většinou ti největší odmítači ( tedy posměváčci, agilní homofobisté, úzkoprsí moralisté, peklem dštící, zakomplexovaní, izolovaní se syndromem méněcennosti...) More
Monku, nepovídejte, který skutečný křesťan by spojil slova tak jako vy.To bije do očí.
Je to bezvýznamná diskuze. Vy za tím nic nevidíte. Ostatní jsme tedy slepí.

Monk 8.6.2013 15:19:45
....V životě jsem se přesvědčil mimo Glorii, že většinou ti největší odmítači ( tedy posměváčci, agilní homofobisté, úzkoprsí moralisté, peklem dštící, zakomplexovaní, izolovaní se syndromem méněcennosti...) jsou pak sexuálně velmi aktivní a nadbytečně "stimulovaní".
TULÁK
Opakuji: homofobie z úst údajně křesťana je na pováženou.Sodomský hřích je vážná věc.V současnosti probíráme adopce dětí těmito lidmi.Doposud jsem tento výraz sodomský hřích nepoužívala, abych snad neurazila ty, co s touto odchylkou bojují.Ale dost již!Teď jde o děti.Došlo to příliš daleko.Vzpamatujte se, dokud je čas.
TULÁK
Jovano, jak může otec Libor sám sebe exkomunikovat z katolické církve, když je pravoslavný?Jak snadno používáte zde tento výraz, už to svědčí o vaší nesnášenlivosti.V zápětí o lásce a pokoji.Homofobie, i já se podivuju nad takovými slovy od údajných křesťanů.Aby snad křesŤan neměl odpor k sodomskému hříchu!Ještě za to snad bude exkomunikován v diskuzi.Vždyť je to naprosto převrácené!
voda44
Monku, co to zde provádíte. Chudák vaše paní až se to dozví komu a čemu otvíráme
vrátka.

Monk 8.6.2013 15:19:45
....V životě jsem se přesvědčil mimo Glorii, že většinou ti největší odmítači ( tedy posměváčci, agilní homofobisté, úzkoprsí moralisté, peklem dštící, zakomplexovaní, izolovaní se syndromem méněcennosti...) jsou pak sexuálně velmi aktivní a nadbytečně "stimulovaní".
alino
Zino, kostelník, pokoj vám
V našom pralese bola dnes búrka ktorá všetko obmyla.
Jovana
Libore, na hrůzách, které jsou uzákoňovány a o kterých tu píšete máte svůj poddíl tím, co děláte. Nestavíte se jasně, podrýváte autoritu církve a vaší vinou je v posměchu jméno našeho Pána. Proč? Dal jste se do party s A. Dohnalem a ten místo aby chránil to, co je Boží, útočí na církevní hierarchii a píše stížnosti těm, kteří ty hrozné zákony schvalují. Sám sebe jste exkomunikoval z církve svaté …More
Libore, na hrůzách, které jsou uzákoňovány a o kterých tu píšete máte svůj poddíl tím, co děláte. Nestavíte se jasně, podrýváte autoritu církve a vaší vinou je v posměchu jméno našeho Pána. Proč? Dal jste se do party s A. Dohnalem a ten místo aby chránil to, co je Boží, útočí na církevní hierarchii a píše stížnosti těm, kteří ty hrozné zákony schvalují. Sám sebe jste exkomunikoval z církve svaté katolické.
Libor Halik
Zavírám debatní klub
alino
Kdeže, do toho si oni nedajú hovoriť ani Janu Pavlu II.

Ide predsa o ich lásku.
Jovana
Žalmy 89:2 | O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
Žalmy 101:1 | Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy.
Jovana
Ano, to by bylo skutečně peklo. Až budeme oslavení v tělech v nebi, naše oko nevidělo a ucho neslyšelo, co Bůh připravil pro ty, kteří ho milují.
One more comment from Jovana
Jovana
Jaké ohavnosti dělají lidé, kteří se schovávají za Boha. Jakože v jeho jménu. Jenomže i ze svých slov budeme vydávat počet. I za svá slova sami sebe můžeme exkomunikovat. Vydávat o někom křivé svědectví a vyhrožovat mu smrtí. To se přece nesmí. To je hřích.
A když již vyhrožujete smrtí, nemusíte se jí bát, žijete-li bohabojně. Bůh je s námi. Modleme se, kdo proti nám, když je Bůh s námi. Jdeme …More
Jaké ohavnosti dělají lidé, kteří se schovávají za Boha. Jakože v jeho jménu. Jenomže i ze svých slov budeme vydávat počet. I za svá slova sami sebe můžeme exkomunikovat. Vydávat o někom křivé svědectví a vyhrožovat mu smrtí. To se přece nesmí. To je hřích.
A když již vyhrožujete smrtí, nemusíte se jí bát, žijete-li bohabojně. Bůh je s námi. Modleme se, kdo proti nám, když je Bůh s námi. Jdeme přece do nebe.

Vysvětlil již Libor to peklo? Kde je a jaké bude?
Litujme svých hříchů a prosme našeho Pána o odpuštění.
Chvalme Boha v jeho svatyni. Maranatha.
Segal
Peníze mají ve světě velkou moc. I Jidáš zradil za peníze. Je lépe být chudý.
Marki
FEMEN jednají na objednávku a slušně jim za to platí.

FEMEN dostává dary od jednotlivců jako od Helmuta Geier (také známý DJ pod přezdívkou DJ Hell), Německé podnikatelky Beate Schober (která v současné době pobývá na Ukrajině), americký podnikatel Jed Sundén (zakladatel ukrajinských médií KP a bývalého majitele Kyjev Post novin) a ukrajinští Kanaďané . Spekuluje se, že skupina získává podporu …More
FEMEN jednají na objednávku a slušně jim za to platí.

FEMEN dostává dary od jednotlivců jako od Helmuta Geier (také známý DJ pod přezdívkou DJ Hell), Německé podnikatelky Beate Schober (která v současné době pobývá na Ukrajině), americký podnikatel Jed Sundén (zakladatel ukrajinských médií KP a bývalého majitele Kyjev Post novin) a ukrajinští Kanaďané . Spekuluje se, že skupina získává podporu i z tajných zdrojů.
Ukrajinská novinářka z 1+1 tvrdí že v září 2012 pronikla do kanceláře FEMEN v ukrajinském hlavním městě Kyjev. Jenom pronájem údajně stojí přes 2500 $ měsíčně a každý členský plat je kolem 1000 dolarů. Novinářka také řekla, že cesta do Francie stála organizaci 1000 € za jeden den aktivistů. 1 +1 v září 2012 napsal, že "agent, který s nimi pracuje" řekl,že aktivistky FEMEN může najmout "od 40.000 až stovky Ukrajinských hřiven ", a že zatímco ve Francii klíčové aktivistce Inně Ševčenko koupil boty za € 800.
V březnu 2013 Rádio Svoboda tvrdilo, že podle informací, FEMEN aktivisté platí každému demonstrantovi 2.500 €. Oba tyto platy obstojí i ve srovnání s průměrnou mzdou v Kyjevě 500 €. Zpráva tvrdí, že Pařížské členky mohou získat až € 1000 za den.
Jovana likes this.
Jovana
Papež a magisterium církve svaté katolické nás učí žít podle Božího řádu.
Homosexuálové se mají zdržet pohlavního styku, řekl Mons. Léonard při přednášce o rouhání.
Jovana likes this.
Marki
Femen se šíří jako rakovina.