3
4
1
2
Clicks274

Dopis třinácti kardinálů papeži

ľubica
4
ľubica
Také na další tiskové konferenci, třetí v pořadí, kritizoval vatikánský mluvčí Lombardi „osudný dopis, který vyvolal daleko větší ohlas, než si zasloužil“. Dosud se mělo za to, že jako první, kdo tento soukromý dopis zveřejnil, byl novinář-vatikanista Sandro Magister, konzervativec, jemuž před několika měsíci byla odňata akreditace. Tím padá stín na kardinály, kteří brání na synodě rodinné …More
Také na další tiskové konferenci, třetí v pořadí, kritizoval vatikánský mluvčí Lombardi „osudný dopis, který vyvolal daleko větší ohlas, než si zasloužil“. Dosud se mělo za to, že jako první, kdo tento soukromý dopis zveřejnil, byl novinář-vatikanista Sandro Magister, konzervativec, jemuž před několika měsíci byla odňata akreditace. Tím padá stín na kardinály, kteří brání na synodě rodinné hodnoty, jakoby únik tohoto soukromého dopisu pocházel od nich. Jenže omyl!

Magister k tomu napsal: „Zástup prelátů a žurnalistů zapomíná, že prvním, kdo nechal zprávu o tomto důvěrném aktu explodovat, nebyl žádný agent signatářů dopisu, ale s papežem Františkem přátelsky spjatý a jemu blízko stojící vatikanista, který je častým hostem v Domu sv. Marty a publikuje s papežem četné rozhovory: Andrea Tornielli, koordinátor zpravodajského portálu Vatican Insider“. Tornielli je též známý svojí knihou o papeži Františkovi, kterou příznačně nazval „Papež, který mění Církev“.

Tornielli už minulý čtvrtek 8. října zveřejnil článek o „13 synodálních otcích“, kteří se obrátili na papeže s kritickými připomínkami. To bylo plné 4 dny předtím, než se objevil Magistrův článek. Tornielli ho publikoval ve Vatican Insider a v deníku La Stampa. To znamená, že již den předtím, tj. ve středu 7. října, musel informace o dopisu mít. La Stampa zveřejnila článek pod titulem: „Řízená synoda: Žaloba 13 prelátů. Odpověď papeže: Konec s konspirativní logikou“.

V článku La Stampy 8. října podává Tornielli zprávu o 13 synodálních otcích a signatářích kritického apelu na papeže. Jmenovitě byl uveden pouze kardinál George Pell, prefekt kongregace pro ekonomické záležitosti, jehož Tornielli označil za „nejtvrdšího“. Přesto tento „dvorní“ Františkův vatikanista nenapsal výslovně, že se jednalo o dopis. Použil formulace, že „13 synodálních otců apelovalo na papeže“ a sice už první den práce synody, tj. v pondělí 5. října.

Poté Tornielli jmenoval témata, která se skutečně nacházejí v dopise publikovaném Magistrem 12. října. To tedy znamená, že Tornielli s velkou pravděpodobností viděl tento dopis hned poté, co byl papeži předán. Jinými slovy tedy: Papež sám musel Torniellimu dopis ukázat.

Tornielli představil dopis a jeho signatáře tak, aby je ukázal v co nejhorším světle. Označil je jako „lobby“, která se pokouší, motivovaná „konspirativní logikou“, vyvinout tlak s cílem „vyvolat dojem, že synoda je řízena generálním sekretariátem a potažmo papežem, aby kráčela směrem k otevřenosti“.

Článek potom opakoval výslovně „odpověď“, kterou poskytli 6. října v synodní aule generální sekretář kardinál Baldisseri a papež František, aniž by přitom zmínili jména stěžovatelů a jejich dopis.

Rekonstrukce:

Pondělí, 5. října 2015


Kardinál George Pell předává osobně papeži Františkovi odpoledne, v rámci 2. generální kongregace, kritický dopis, podepsaný 13 kardinály, synodálními otci, kteří hovoří jménem „mnoha“ dalších synodálních otců.

Papež si musel uvědomit explozivní význam dopisu.

Úterý, 6. října 2015

První protireakce papeže Františka:

Na počátku 3. generální kongregace si vzali kard. Baldisseri a papež František nečekaně slovo. Nevzpomenuli ani dopis, ani signatáře. Oba hovořili jen o ostré kritice a „konspirativní hermeneutice“.

Středa, 7. října 2015

Druhá protireakce papeže Františka:

Papež ukazuje Torniellimu, svému důvěrníkovi mezi vatikanisty, dopis. Ten je ještě důvěrný. Počítá se ale s tím, že pravděpodobně bude publikován. Kdo tento první krok učiní, bude mít náskok a může směr diskuse ovlivnit.

Tornielli činí tento první krok, aby předešel papežovy kritiky.

Čtvrtek, 8. října 2015

Tornielli odhaluje v La Stampa a Vatican Insider „starost“ těchto prelátů jako spikleneckou teorii a předhazuje jim odboj proti papeži Františkovi. To, že tito preláti nejsou uvedeni jménem, způsobilo nejspíš, že tento Tornielliho článek zapadl. Jedním z mála, kdo si ho všiml, byl právě Sandro Magister, který se snažil dopídit bližších infiormací. Výsledkem bylo publikování dopisu 12. října, byť s nejasnostmi ohledně přesného znění a podpisů signatářů, který zapůsobil jako bomba.

Pobouření nad zveřejněním a jeho adresáti

Jestliže tedy mnoho tiskařské černě a slov bylo vyplýtváno na rozhořčení nad únikem dopisu určeného důvěrně pouze papeži, tak je zřejmé, že platí falešným adresátům. Není to Sandro Magister a není to 13 podepsaných (z nichž dosud za svým podpisem pevně stojí jen 12), nýbrž jsou to právě Andrea Tornielli a papež František. V kruhu papežových důvěrníků se počítalo s tím, že zveřejnění obsahu dopisu Torniellim bez uvedení dalších konkrétností vyprovokuje někoho z kruhů obránců neměnné nauky Církve a odpůrců „nového milosrdenství“ k zájmu o podrobnější fakta. Tím se stal právě Magister. Pak už nebylo těžké zařídit, aby dostal text dopisu a jména signatářů. Tyto publikované konkrétní údaje potom svolaly bouři hněvu na Magistra a na sigantáře dopisu, jakoby oni byli tím, kdo tady inicioval další „vatileaks“, únik informací. Zájmem je kompromitovat obránce rodiny na synodě jako lidi, kteří pracují pochybnými metodami, únikem informací a manipulacemi, ve skutečnosti je to však právě opačná strana (Lombardi, Semeraro, Forte, Baldisseri), kdo takových metod používá.

Giuseppe Nardi

Zdroj: katholisches.info

Přeložil R. Malý
ľubica
Vyjádření kardinála Pella k prohlášení třinácti kardinálů

Novinář Sandro Magister včera zveřejnil dopis, který měl být podepsán třinácti kardinály a upozorňoval na vážné obavy týkající se Instrumenta laboris řádné synody a procedur, podle nichž je synoda řízena. Krátce nato čtyři údajné signatáři svůj podpis popřeli.

Existence dopisu potvrdil kardinál Napier v rozhovoru pro list Crux, řekl …More
Vyjádření kardinála Pella k prohlášení třinácti kardinálů

Novinář Sandro Magister včera zveřejnil dopis, který měl být podepsán třinácti kardinály a upozorňoval na vážné obavy týkající se Instrumenta laboris řádné synody a procedur, podle nichž je synoda řízena. Krátce nato čtyři údajné signatáři svůj podpis popřeli.

Existence dopisu potvrdil kardinál Napier v rozhovoru pro list Crux, řekl však, že text zveřejněný Magisterem nebyl text, který podepsal. Uvedl, že sdílí obavy z „výběru lidí, kteří píší závěrečný dokument“, a dodal, že skutečně pochybuje, že „papež František má právo se takto rozhodnout“.

Kardinál George Pell vydal prohlášení, v němž rovněž potvrzuje, že dopis existuje, ale konstatuje, že ani text, ani seznam signatářů, jak je zveřejnil Magister, nebyly přesné.

Kardinál Pell rovněž uvádí, že synodní otcové jsou skutečně znepokojeni složením komise, která bude koncipovat závěrečnou zprávu, a procedurálními pravidly synody.

Jeho prohlášení přinášíme v plném znění:

Prohlášení tiskového mluvčího kardinála George Pella

Pondělí 12. října 2015

Tiskový mluvčí kardinála Pella řekl, že na synodě panuje silný souhlas ve většině bodů, je však zřejmé, že existují i určité rozepře, protože menšinové elementy chtějí změnit nauku Církve o správných dispozicích nutných k přistoupení ke svatému přijímání.

Je zřejmé, že neexistuje možnost změny tohoto učení.

Soukromý dopis by měl zůstat soukromým, zdá se ale, že jak v obsahu, tak v seznamu signatářů jsou chyby.

Kardinál si uvědomuje, že trvají obavy mnoha synodních otců, pokud jde o složení komise pro redakci závěrečného textu i co se týče postupu, jak bude předložen synodním otcům a jak se o něm bude hlasovat.

Zdroj: voiceofthefamily.com
2 more comments from ľubica
ľubica
Kto viete anglicky tak tu je aj VIDEO:

www.youtube.com/watch
ľubica
z komentárov pod oroginálom:
Velká škoda, že svůj podpis nedal i náš pan kardinál D. Duka, kterého si velmi vážím. Domnívám se, že církev a věřící už tak nemají jednoduchou pozici ve světě, ale to, co dělá papež František, je církev ohrožující. Papež Jan Pavel II, nebo Benedikt 16 vírou žili a pevně se drželi odkazu Ježíše Krista, zato František se snaží s dalšími, jemu podobnými kardinály …More
z komentárov pod oroginálom:
Velká škoda, že svůj podpis nedal i náš pan kardinál D. Duka, kterého si velmi vážím. Domnívám se, že církev a věřící už tak nemají jednoduchou pozici ve světě, ale to, co dělá papež František, je církev ohrožující. Papež Jan Pavel II, nebo Benedikt 16 vírou žili a pevně se drželi odkazu Ježíše Krista, zato František se snaží s dalšími, jemu podobnými kardinály narušit učení církve. Připomíná svým vystupováním V. Havla, který jako nějaký šoumen chce před kamerami co nejvíce šokovat. Havel např. řekl, „co to je národ?“ a podle toho se choval a předváděl, ale Česká republika a její obyvatelé ho moc nezajímali. Modlím se za to, aby soudní a pravdiví kardinálové se dokázali vzepřít tomuto, podle mého soudu špatnému směřování církve. A vadí mi také to jeho Bueno giorno, protože oslovuje své věřící ovečky, tak by lépe zněl pozdrav Bůh s vámi.
..............................................................

Čím asi ty 4 zastrašili, že popřeli svůj podpis? Osobně nepochybuji, že to podepsali, to by si nedovolili jejich podpisy bez souhlasu zveřejnit. Jsou to prapodivné praktiky připomínající naši normalizaci po r.1968, kterou jsem osobně zažil.
..........................................................................................................................
VIDEO OD www.cfnews.org/page4/cfn_media.html

www.youtube.com/watch