1
2
Clicks3.3K

Don Stefano GOBBI a Panna Maria proti Assisi!

Růženec
99
Z knihy "Kněžím, přemilým synům Panny Marie"
Jovana
Žito to jsi myslel
Růženec
@Lenka
Kéž mu skutečný Bůh dopřeje dostatek času k obrácení.
Růženec
@gattolino: Růženec jen uráží a haní. S ním jsem skončil.

To mne od uctívače budhistického marxisty , čarobaby Míly , čarodědka Edy ani nepřekvapuje.

Jen si trochu protiřečíš. Tvrdíš, že tvůj bůh je VŠEOBSAŽNÝ a přitom ho ve mne nenalézáš!

Jsi jen žvanil.
Vlož sem ještě nějaká New Age videa, ať se zasmějeme.
3 more comments from Růženec
Růženec
@gattolino

Jsem marxista, přiznal dalajláma.
www.prvnizpravy.cz/…/jsem-marxista-r…

Dalajláma šokuje.
www.cas.sk/…/dalajlama-sokuj…
Růženec
@fary: Prosím, nevytrhujte jen části z mých komentářů...

Mohu vytrhovat, protože celé komentáře zůstávají na vlákně.

Každý si může přečíst vše.
Růženec
Koruna moudrosti:

Pro všechny, kteří nechápou, jak by ďábelníci mohli zpívat chvály na Hospodina:

Nebo takoví falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy.

A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.

Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podl…
More
Koruna moudrosti:

Pro všechny, kteří nechápou, jak by ďábelníci mohli zpívat chvály na Hospodina:

Nebo takoví falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy.

A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.

Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.
2k 11, 13-15
fary
Pro Růženec:
Tak to jste teď tomu dodal korunu
Chtěl bych vidět satana, jak zpívá: Milosrdenství Boží budu opěvovat navěky
fary
Pro Růženec:
Naopak- já mám v tom celkem jasno...
Prosím, nevytrhujte jen části z mých komentářů...
Růženec
Satan v Taizé se proměňuje v anděla světlosti a zpívá Misericordias Domini.
Misericordias Domini

fary
Pro Růženec:
Co bych Vám naordinoval: v první řadě svátost smíření...
Vím, že Duch Svatý se neprojevuje skrze pýchu...
Velmi si vážím toho, že jste nesmazal mé komentáře
Růženec
@fary škapulíř: I kdyby jste měl pravdu což nemáte

Sám nevíš.
Raději mlč, ukazuješ jen své rozpaky.
Růženec
@fary škapulíř: Pro Růženec:
Měl by jste se asi léčit...
Chorobně se vyžíváte v tom, že ostatní jsou hříšníci, naslouchači satana, sektáři New Age apod.
Buď je to psychická choroba, nebo jen pýcha...


Co bys mi asi naordinoval, když neumíš určit diagnozu?

Víš, jak se projevuje síla Ducha svatého?
Že ti, kteří jsou účastní Jeho moci, nemažou komentáře oponentů.

To dělají jen satanis…More
@fary škapulíř: Pro Růženec:
Měl by jste se asi léčit...
Chorobně se vyžíváte v tom, že ostatní jsou hříšníci, naslouchači satana, sektáři New Age apod.
Buď je to psychická choroba, nebo jen pýcha...


Co bys mi asi naordinoval, když neumíš určit diagnozu?

Víš, jak se projevuje síla Ducha svatého?
Že ti, kteří jsou účastní Jeho moci, nemažou komentáře oponentů.

To dělají jen satanističtí ustrašenci - fary, johnfrax a gattolino.
fary
Pro Růženec:
I kdyby jste měl pravdu (což nemáte- přeji Vám abyste to brzy pochopil), tak to, jak neustále ostatním opakujete jací jsou hříšníci atd. je projevem velké pýchy...
Růženec
Pro všechny, kteří nechápou, jak by ďábelníci mohli zpívat chvály na Hospodina:

Nebo takoví falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy.

A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.

Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.
2k 11, 13-15
fary
Pro Růženec:
Měl by jste se asi léčit...
Chorobně se vyžíváte v tom, že ostatní jsou hříšníci, naslouchači satana, sektáři New Age apod.
Buď je to psychická choroba, nebo jen pýcha...
Růženec
ĺubica a StellaMARIA - dvě můry, které přilétly za světlem Luciferovým.
Růženec
@fary
Máš přehled jako svíčková bába.
Žmoulej si svůj škapulíř a propaguj dál nevědomě New Age.

K tomu ti dopomáhej gattolino a Satan.
fary
Pro Růženec:
Jak jsem již napsal:
Nejprve si o tom něco přečtěte, abyste byl schopen rozumně diskutovat...
Růženec
@fary
Nejsi ve stavu, abys mohl přijmout pravdu o Taizé.
Růženec
@fary: Zdá se mi, že mluvíte o něčem, o čem vůbec nic nevíte...

Chápu, že hlupáci jako ty, pověrčivě žmoulají škapulíře.

Když někdo není schopen rozeznat ďábelství v Taizé, nemá Ducha svatého.
4 more comments from Růženec
Růženec
V tom spočívá tajemství Boží lásky - že totiž do Jeho království nevejde nic nečistého.
Růženec
@gattolino
Svými výroky popíráš křesťanské vyznání víry.

Jsi omámen Satanem, který našeptává svým obětem, že soud nebude.

To se homohříšníkům líbí.
Růženec
Eda a Míla Tomášovi - bludy pekelné obludy.
Růženec
@gattolino: Svět je milovaným dílem láskyplného Boha, ne zkumavkou nevyzpytatelného všehoschopného sadistického šílence.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.


Tvoje falešné představy plnou z nepochopení. Vybíráš si zřejmě …More
@gattolino: Svět je milovaným dílem láskyplného Boha, ne zkumavkou nevyzpytatelného všehoschopného sadistického šílence.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.


Tvoje falešné představy plnou z nepochopení. Vybíráš si zřejmě ze všeho jen to, co se ti líbí.
Ve skutečnosti se tebou vybraná citace týká jen minulosti. To, co se týká budoucnosti, věří a vyznávají křesťané:

...sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit
živé i mrtvé.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ale že jsem vám tyto věci mluvil, zámutek naplnil srdce vaše.
Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.

A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.
Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;
A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzříte mne;
Z soudu pak, že Kníže tohoto světa již jest odsouzeno.

J 16, 6-11
Libor Halik
Ke Gobiho falšování Panny Marie by lefebvristický katolický biskup Williamson řekl, že jde o typický druhovatikánský podvod. crux.lightbb.com/t898-komentao-eleison-148 „Samozřejmě se neukazuje snadné uvést v soulad 2+2=4 (tradice a SSPX) s 2+2=4 nebo 5 (Druhý vatikánský koncil a koncilní Řím). Nacházíme se v přítomnosti svou zásadně rozdílných pojetí aritmetiky, dvou právě tak zásadně …More
Ke Gobiho falšování Panny Marie by lefebvristický katolický biskup Williamson řekl, že jde o typický druhovatikánský podvod. crux.lightbb.com/t898-komentao-eleison-148 „Samozřejmě se neukazuje snadné uvést v soulad 2+2=4 (tradice a SSPX) s 2+2=4 nebo 5 (Druhý vatikánský koncil a koncilní Řím). Nacházíme se v přítomnosti svou zásadně rozdílných pojetí aritmetiky, dvou právě tak zásadně rozdílných pojetí katolické pravdy. 2+2=4 je pravda, neměnící se a nezměnitelná, tudíž „tradiční“. 2+2=4 nebo 5 je značka nové aritmetiky, tak „živé“ jak se komu zlíbí, ale naprosto nereálné a tak vůbec ne tradiční. figlio1 napsal o Gobiho Marii: To nemá hlavu ani patu.
Na začátku tohle: „Proste za mír v dnešní den, který shromažďuje zástupce všech náboženství ve společenství modlitby a půstu. To je cesta, kterou jsem vám ukázala." Na konci: "Snaha shromáždit všechna náboženství, i taková, která vyznávají bohy falešné a lživé, v perspektivě světové náboženské jednoty na ochranu lidských hodnot, taková snaha je marná a nebezpečná a neshoduje se s tužbou mého Neposkvrněného Srdce. Může vést k rozmnožení zmatku a k náboženské lhostejnosti, ba může ztížit dosažení opravdového míru."
Nerozumím tomu. Čili na začátku Gobi říká 2+2=5 čili vyzývá Jana Pavla II. k modloslužbě v Assisi 1986 a na konci skrze 2+2=4 modloslužbu odmítá.
Růženec
Gattolino není první rapl, který naletěl Satanovi.
Takových vymytých mozků už bylo...

www.youtube.com/watch

Růženec
Ubohý gattolino se spoléhá na svůj rozžhavený rozoumek: Svět je milovaným dílem láskyplného Boha, ne zkumavkou nevyzpytatelného všehoschopného sadistického šílence.

V tom je právě Satanův svod, hříšné spoléhání na milosrdenství Boží. Takže ve skutečnosti se svět stává laboratoří satanských šílenců, kteří chtějí zavést nový světový řád a jednotné náboženství. Apoštolem těchto šíleností je tu …More
Ubohý gattolino se spoléhá na svůj rozžhavený rozoumek: Svět je milovaným dílem láskyplného Boha, ne zkumavkou nevyzpytatelného všehoschopného sadistického šílence.

V tom je právě Satanův svod, hříšné spoléhání na milosrdenství Boží. Takže ve skutečnosti se svět stává laboratoří satanských šílenců, kteří chtějí zavést nový světový řád a jednotné náboženství. Apoštolem těchto šíleností je tu gattolino.

Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.

Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest hojný k odpuštění..

Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin.

Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.
Iz 55, 6-9
5 more comments from Růženec
Růženec
Ubohý gattolino není první, kdo směšuje haleluja s hare krišna!

To dělala už rozvratnická skupina, kerá ovlivnila dnešní čerstvé důchodce.

www.youtube.com/watch
Růženec
Varování před duchovním smilstvem (směšováním)!

A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi?

A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím?

A jaké spolčení chrámu Božího s modlami?

Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a …
More
Varování před duchovním smilstvem (směšováním)!

A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi?

A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím?

A jaké spolčení chrámu Božího s modlami?

Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.

A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.
2k 6, 14-18
Růženec
Prohlášení k čtenářům Glorie.

Na příkladu ubožáka, který sám sebe pojmenoval "gattolino", můžete pochopit, proč muž pravé víry - prorok Eliáš vybízí kněze k vyznání víry.

Mezi nás se totiž vtírají existence, které zjevně slouží knížeti tohoto světa - Satanu. Líbivou řečí o bourání plotů a budování světového míru se snaží poplést méně přemýšlivé bratry a sestry.

Proto je dobré, abychom veřejně…More
Prohlášení k čtenářům Glorie.

Na příkladu ubožáka, který sám sebe pojmenoval "gattolino", můžete pochopit, proč muž pravé víry - prorok Eliáš vybízí kněze k vyznání víry.

Mezi nás se totiž vtírají existence, které zjevně slouží knížeti tohoto světa - Satanu. Líbivou řečí o bourání plotů a budování světového míru se snaží poplést méně přemýšlivé bratry a sestry.

Proto je dobré, abychom veřejně vyznali svou víru v pravého Boha.

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit
živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen
Růženec
@zmatený gattolino: Odmítnuty budiž snahy těch, kdo chtějí opět stavět drátěné ploty, kdo chtějí opět stavět zdi a železné opony, kdo chtějí rozdmýchávat náboženskou nenávist a stavět bližní proti sobě jen kvůli tomu, že pro stejné věci mají jiná jména, jiná označení, že se trochu liší.

Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho…More
@zmatený gattolino: Odmítnuty budiž snahy těch, kdo chtějí opět stavět drátěné ploty, kdo chtějí opět stavět zdi a železné opony, kdo chtějí rozdmýchávat náboženskou nenávist a stavět bližní proti sobě jen kvůli tomu, že pro stejné věci mají jiná jména, jiná označení, že se trochu liší.

Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho. J 1, 12

Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,
Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí.
Fp 2, 9-10

Každé koleno!
Těch, kteří jsou na nebesích,
těch, kteří jsou na zemi,
i těch, kteří jsou pod zemí!!!

Zmatený gattolino, popletená hlavo, převtělený lháři, dezorientovaný rarachu, tvoje žvásty jsou ubohé!

Nic nejsi proti Pánu Ježíši!
Růženec
@gattolino: VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA = VŠECHNY TRADIČNÍ DUCHOVNÍ SMĚRY SMĚŘUJÍ K TÉMUŽ BOHU

Pán Ježíš Kristus: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. J 14, 6

Je jen jedna cesta, která vede k pravému Bohu.

Ježíš Kristus.

Ostatní cesty vedou do ohnivého jezera.
fary
Pro Růženec:
Takže výzvy k tomu, aby se lidé nerouhali proti Bohu, neuráželi Boha svými hříchy a obrátili se k Bohu celým srdcem jsou podle Vás slova démonů?
Pokud vím, démoni neumí nikdy udělat dobro- lákají lidi jen na zdánlivé dobro a nebo dílčí dobro...
Bůh Vám žehnej...
Růženec
Dobrou noc, bando neznabohů.
Růženec
@fary: že by démon stále vybízel lidi k obrácení? -to mi připadá trošku legrační- nemyslíte?

No, ono to legrační není, když se démoni vydávají za Pannu Marii.
A cos myslel, že budou démoni skrze médium vybízet ke skupinovému sexu? To by asi moc křesťanů nesvedli.

(I když - možná jo.)
4 more comments from Růženec
Růženec
@gattolino: A začínáš být trochu dotěrný a drzý, což mne netěší. Já rád debatuji seriózně a plodně.

Co je tvá plodná debata, gattolino?
Tento poměšný výkřik:

To zas vypukne ryk: "New Age! Pomóc!"
Růženec
@gattolino: Růženče, Růženče, zkus se soustředit do svého nitra, kdo Ti našeptává Tvé komentáře ku mně? A nelekni se, že to bude trochu rohaté ....
Myslíš, že je špatné, když mi našeptává rohatý Mojžíš?

www.myty.info/view.php
Růženec
@gattolino: Tys to pochopil tak, že si Bůh vybere koho chce? Takžes to pochopil zcela špatně. Bůh dal člověku svobodnou vůli a Abel volil A a Kain volil B.

Co udělal Kain špatně, že na něj Hospodin neshlédl?

Jaké B volil Kain?
Růženec
@gattolino
Bůh si stále vybírá:

Břímě slova Hospodinova proti Izraelovi skrze Malachiáše.

Miluji vás, praví Hospodin, vy pak říkáte: V čem nás miluješ?

Zdaliž Ezau nebyl bratr Jákobův? praví Hospodin. A však jsem miloval Jákoba.

Ezau pak měl jsem v nenávisti; protož zanechal jsem hor jeho pustých, a dědictví jeho drakům pouště.
Mal 1, 1-3

Proč, gattolino?
gattolino
Oj, oj, vy jste mi roztomilá partička amatérských psychologů, doposavad jsem si myslel, že pouze náboženských domácích kutilů. Ale dost legrace, co trochu seriózního zamyšlení se nad sebou a svém úkolu v Božím řádu?
Růženec
@gattolino
Nejspíš je to Mojžíš!

www.myty.info/view.php
gattolino
Růženče, Růženče, zkus se soustředit do svého nitra, kdo Ti našeptává Tvé komentáře ku mně? A nelekni se, že to bude trochu rohaté ....
Růženec
@gattolino
Šetrně a s láskou jsem tě vrátil do diskuze:

Ty jsi zvítězil, gattolino.
Přemohl jsi sám sebe!

Ale ty ses vrátil nikoliv jako vítěz, ale jako šmudlík, který se mstí dámám, že viděly jeho hanbu. Nebuď trapák a pochlap se!
gattolino
Paní Moranová, vidím, že s Vámi cloumají démoni.
Růženec
@StellaMARIA: Vysvetlené to už bolo.... o pár hodín nižšie ...ale zrejme ľudia ako ruženec = provokatéri a s tvrdým srdcom plným urážok...

lubica napísala:
Aby nedošlo v tomto k nedorozumeniu: je tu písané o snahe, o úsilí zhromaždiť všetky náboženstvá, aj také, ktoré vyznávajú bohov falošných a lživých za jediným cieľom( perspektiva): zjednotiť všetky náboženstvápod nálepkou ochrana ľudských …More
@StellaMARIA: Vysvetlené to už bolo.... o pár hodín nižšie ...ale zrejme ľudia ako ruženec = provokatéri a s tvrdým srdcom plným urážok...

lubica napísala:
Aby nedošlo v tomto k nedorozumeniu: je tu písané o snahe, o úsilí zhromaždiť všetky náboženstvá, aj také, ktoré vyznávajú bohov falošných a lživých za jediným cieľom( perspektiva): zjednotiť všetky náboženstvápod nálepkou ochrana ľudských hodnôt.
A toto je marné a nebezpečné. Toto sa nezhopduje s TUŽBOU jej NEPOSKVRNENEHO SRDCA. TOTO može viest k chaose, k zmätku, k náboženskej lahostajnosti... až ku sťaženiu skutočného pokoja....


Milé dívky Páně, jenže Assisi se pořádalo, aby se představitelé všech světových náboženství modlili za světový mír.

Modlit se za světový mír je podle mne nálepka lidských hodnot. Podle Panny Marie, která promlouvá v srdci Dona Gobbiho rovněž. Neboť ústy Dona Gobbiho Pana Maria pokračuje těmito slovy: Může vést k rozmnožení zmatku a k náboženské lhostejnosti, ba může ztížit dosažení opravdového míru.

Jsem tedy stejný provokatér se srdcem plným urážek, jako Panna Maria Dona Gobbiho?
gattolino
Táži se, a jaképak to "urážení" v mých slovech viděti ráčíte?
Ambrož
Lenko to se netýká D.G. to se týká působení "pravověrných". KAJTE SE!!!
Ambrož
To není provokace:to si o tomto mediu myslí zýástupce pravoslavné církve na Moravě a to ne nevýznamný.Tak se nad tím laskavě zamyslete a nepruďte a nedělejte nesváry mezi církvemi
gattolino
Sváry tu provokují pouze ti, co napadají Církev svatou a její zákonné představitele.
Ambrož
Večer mi napsal jeden pravoslavný diákon,že tu občas odpovídal na blbiny bratrstva z Pithirici,ale že to nemá smysl...doslova napsal,že je to stádo omezenců.Tak to vám jen píšu abyste věděli,co si o Vás lidi myslí a píšu to taky proto aby nevznikl dojem,že je to akce pravoslavné církve.To v žádném případě není.Takže tento člověk Vám zde už nebude nioc psát.Asi jste se zbavili jednoho odpůrce.…More
Večer mi napsal jeden pravoslavný diákon,že tu občas odpovídal na blbiny bratrstva z Pithirici,ale že to nemá smysl...doslova napsal,že je to stádo omezenců.Tak to vám jen píšu abyste věděli,co si o Vás lidi myslí a píšu to taky proto aby nevznikl dojem,že je to akce pravoslavné církve.To v žádném případě není.Takže tento člověk Vám zde už nebude nioc psát.Asi jste se zbavili jednoho odpůrce.Řekl:kdyby se radši modlili................