언어
댓글 쓰기…
Beno
Ano, i naše církev má odvrácenou tvář, svou temnou stránku. Nesmíme zapomínat, že Kristovy učedníky si vyžádal Satan, aby je tříbil jako pšenici. Tak je tomu až do dnešního dne a bude tomu tak až do skonání světa.
Proto je potřebné a užitečné číst Písmo svaté, abychom se seznámili s učením Pána Ježíše. Je jasné že jsou v církvi temné síly, které nám Ježíšovo učení překrucují k obrazu svému. … 더보기
henta
Pozor Beno, nebuď idealist. Pohleď pravdě do očí co vlastně se učí
v seminářích HKT, homosex se respektuje ect.
Postav se na obě nohy a napřim se!
Beno
Při četbě evangelií poznáváme skutečné Ježíšovo učení. Každé Ježíšovo slovo, které vstřebáme, nás posouvá blíže k pravdě.
V lidských dějinách byli vždy jedinci, kteří chtěli na informacích profitovat, dělali si na výklady monopol. Tento nešvar neminul ani naší církev, naštěstí je tato temná kapitola církevních dějin za námi. Nikdo vám už četbu Bible nezakazuje, naopak. Kněžský dorost je už po … 더보기
henta
Nejhorší pro duši je odpírat poznané pravdě.
Stylita před 9 minutami
Worte der Gottesmutter - über den Islam -
Ateismus je větší nebezpečí. Kam až vede lidská pýcha...
Hoki
Zmlkni Beno a pochybuj nikoli o Zedadovi, ale o sobě. To by Ti prospělo.
Beno
Protiřečíš si, ale pochybuji, že to někdy pochopíš :)))
-----------------------------------------------------
Zedad včera
Spoluvykupitelka proti revolucionářům
Panna Maria nepotřebuje naši lidskou obhajobu. Ona řekla své ano Bohu a bez jejího fiat by nebylo naše vykoupení. Lidstvo by stále čekalo Vykupitele.
Zedad před 42 minutami
Extra Ecclesiam Nulla Salus (Není spásy mimo Církev)
nove-stvore… 더보기
Hoki
Zmlkni Beno a koukni se v čem žiješ sám ty matrixu.
Beno
Hoki před 9 hodinami
Muž, ktorý sa oženil so svojím počítačom, sa súdi so štátom
Kdybys lubico více milovala, méně bys takto psala.
Kdybys alespoň trochu miloval, nepsal bys na Glorii vůbec. Ten, kdo miluje, je v Pravdě a když jednou napíše, že ho v diskuzích neuvidíme, tak miluje a mlčí. Ty ale žiješ ve lži, mimo Boží řád, proto místo odpočinku na lůžku s milovanou chotí máš o půlnoci plno starostí o jiné. Sjíždíš internet, protože ve skutečnosti žiješ paralelní život v matrixu. Je mi tě hodně líto, když vidím, jak blouzníš.
Hoki
Přečetl jsem si pod jedním vláknem vklad ceskoslo a vzápětí mikeho. Hoši, hoši... Je mi Vás vlastně trošinku líto... Snad okoralé jizvy strachu a odtažitosti, snad vyplašenost z bláznivých rycholokvašek, které si Boha "uzurpují" a škatulkování, které nepomůže vám ani druhým lidem. Osobní vztah k Bohu může mít každý člověk, každá duše a to je mimořádné a plně křesťanské. Jiná věc je eso blouznit … 더보기
Hoki
Je to mé bývalé vlákno, 2 přezdívky mi tenkrát "bratra" zneaktivnily a pak se "vypařily"... Dovol mi mít tedy prosbu, aby pod vláknem o modlitbě nebyli pindy. Měj/te trochu úcty. Děkuji.
Beno
ceskoslo před 7 minutami
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
Teroristi neponechají nic náhodě. Nejdřív zavraždí cara s celou rodinou...
Kdybys raději hledal Boha. 더보기
Beno
Uklidni se a vyber si jedno nebo druhé. Mlčet nebo se modlit? Žít ve lži má následky, které se projeví ve schizofrenických komentářích. Zkus už vzít na vědomí, že nemůžeš rozhodovat o tom, kdo kam co má psát.
Hoki
Mlčte pod tímto vláknem, dohady totálně o ničem - prosím mlčte. Raději se modlete.
Beno
mike084 pred 53 minútami
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
symbolická vražda a zasa rukami tých ktorý vykonali reálnu však vieme a veľmi oceňujem že nikoho neidealizuje ani ľud ani kozákov ani šľachtu ani klérus drží sa pravdy veď Judáš bol Biskup
Někteří tady trpí chorobnou touhou všechno okomentovat. Subjektivním názorem, který postrádá … 더보기
Beno
Starej se o svou porušenou mysl, multinicku, pokud to ještě dokážeš. Psát o Kristově nevěstě takové sprostoty dokáže pouze okultista.
henta 3.8.2017 10:02:49
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
Velmi vážné a smutné téma. Připomíná mi to bývalou nevěstu Kristovu, která hnusným odpadem kleriků poplivala vše svaté .
henta
Neuvěřitelné jak může zmínka o Opus Dei někoho vyvést z míry.
Buď dobré mysli.
Beno
Schizmatik a rouhač, který nemá nic lepšího na práci, než špinit Kristovu nevěstu. Proto si tak dobře rozumíš s tím skřetem mike084, který neplní své závazky. Jste na stejné vlnové délce.

henta 3.8.2017 10:02:49
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
Velmi vážné a smutné téma. Připomíná mi to bývalou nevěstu Kristovu, která hnusným odpadem kleriků poplivala vše svaté .

Žádný věřící člověk by nenapsal takové rouhání. Ty ano, protože nevěříš.
Beno
henta 3.8.2017 10:02:49
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
Velmi vážné a smutné téma. Připomíná mi to bývalou nevěstu Kristovu, která hnusným odpadem kleriků poplivala vše svaté .
Žádný věřící člověk by nenapsal takové rouhání. Ty ano, protože nevěříš.
henta
Myslíš např. věřícího z Opus Dei? POkud ano pak máš recht!
Beno před 14 minutami
Modlitba
henta 3.8.2017 10:02:49
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
Velmi vážné a smutné téma. Připomíná mi to bývalou nevěstu Kristovu, která hnusným odpadem kleriků poplivala vše svaté .

Tohle by věřící člověk nikdy nenapsal :(
henta 이(가) 이 게시물을 Modlitba 에 언급했습니다.
Beno
henta 3.8.2017 10:02:49
Rusko zanikne, ukřižují-li 26.10.2017 sv. cara podruhé (cs titulky nad hlavou kněze)
Velmi vážné a smutné téma. Připomíná mi to bývalou nevěstu Kristovu, která hnusným odpadem kleriků poplivala vše svaté .

Tohle by věřící člověk nikdy nenapsal :(
Hoki
Zelený mozek možná jen momentálně nefunguje :) To nic.
kostelník
Mirek co pamatuji, nikdy žádné výměny názorů neprovozoval. Vždycky vedl jen monology a hlavně do každého rýpal. Beno, to se načekáš, když od něho požaduješ odpověď. 더보기
Hoki
Beno nehloupni prosím.
Beno
Záleží na tom, co si představuješ pod pojmem bratrská výměna názorů. Pokud je to něco jako s Langem, kdy jsi s neskrývaně deviantním zájmem řešil, co si fotil, tak o takové výměny názorů nemám zájem. Vidím, že ve skutečnosti nemáš, co bys vyměňoval. Když jsi chtěl naposledy zazářit, napsal jsi nesmysl o podstatě slyšení. Vyvedl jsem tě z bludu a nezdá se, že bys nějak bratrsky diskutov… 더보기
Hoki
Poukázáno Beno mnohokrát... Nemyslím, že jsi přístupný bratrské výměně názorů. Rozeštváváš. Přeji ti pokojný den.
Beno
Hoki včera
Máš pravdu Beno - tvé vyjadřování je někdy směšné...
Podívej se Hoki Hooki atd, jestli jsem něco napsal špatně, tak na to ukaž. Tak, jak to dělám já u tvých komentářů. Tvoje neurčité vrhání nepřesností do prostoru vypovídá jen o tvé duchovní, ale i duševní prázdnotě. :)))
Beno
ceskoslo před 19 minutami
starý riaditel firmy protirečil novemu riaditelovi.
---
Vzal jsi to nějako z druhého konce. Je to jinak. Pokud nový ředitel protiřečí vyhlášením starého, nesmíme se jím řídit. To dá rozum. A ne naopak.

Myslíš to vážně? Zaměstnanci budou bolševicky rozhodovat o tom, kdo je a kdo není jejich ředitel?
A co když Ježíšovo učení zastínilo Mojžíše? Budeme poslouchat raději … 더보기
Hoki
Máš pravdu Beno - tvé vyjadřování je někdy směšné... A proč? Protože nese rysy typického samorostlého sektářství jednotlivce, které je ve své podstatě značně nejisté a potřebuje ke své obhajobě především elitářské zašlapávání názorů druhých. Sektářskou soutěživost. Prostě důsledné vymezení se za každou cenu. Tyto prvky jsou tak typické až to bolí... Zkus to někdy dostat pod kontrolu.
Beno
Podstatou není slyšení. Kdo slyší Boží Slovo, ten ještě na Kristu nestaví. Skutečným základem je živý Kristus, tedy vykonaná Boží vůle. Tak málo víte o tom, co Ježíš učil, Nedělejte ze sebe mistry, je to směšné
Hoki
Ti, kteří adorují na Kristu bič a mlčí o pravdě, lásce a naději Krista asi jen nepochopili.
Beno
mike084 před 5 hodinami
František podporou sodomizace se rouhá Duchu Svatému
ono žena nemá čo byť vojak má prirodzene zábrany život zobrať aj keď ide o spravodlivú príčinu lebo je utvorená ako darca života kdežto muž má vrodený ochranársky pud a je tvrdší Ježiš Kristus Pravý Boh a Pravý Človek je síce princom pokoja ale nie je to pacifista použil bič na peleš lotrovskú a sám kázal kúpiť si … 더보기
Hoki
Nevím na co zde reaguješ Beno. Dávej prosím své tematické vklady kam máš, ty jeden přízračný neosobní moralisto.
Beno
Brousíte po internetu a hledáte kdejaký nesmysl, abyste mohli pohoršovat sebe i jiné. Jak asi měl umělec znázornit domnělé vítězství pána tohoto světa? Zúčastnili jste se vůbec někdy pobožnosti křížové cesty? Zasekli jste se s celým průvodem u devátého zastavení nebo jste pokračovali až na konec? Všimli jste si, že reptáte jako Izraelci, kteří odešli z Egypta? Zemřeli na cestě, protože jim Bůh nedovolil vejít do zaslíbené země. Dejte si pozor, abyste nedopadli stejně.
Hoki
Vždy se něco zakazovalo....
-----------------------------------------
Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid
Jedno z nejuznávanějších beletristických děl o první světové válce zakázala nacistická vláda v roce 1933. Důvodem bylo nepřátelské zobrazování německých vojenských sil.

Boris Pasternak – Doktor Živago
Boris Pasternak ve své knize Doktor Živago popisuje život v Rusku po bolševické … 더보기
Beno
Hooki
S HP nemám problém ani mé děti...

P. Amorth:
Knihy a filmy „Harry Potter“ jsou mistrovským dílem Ďábla.
Je to on, kdo vede autorčino pero…Harry Potter vydává miliony dětí Satanovi.Žádná forma magie a žádné vyvolávání nadpřirozena se neděje ve jménu Božím. Je to dílo Satana. To platí i pro vyvolávání duchů z onoho světa. Harry Potter praktikuje magii a dovolává se moci Ďábla. Svěřuje se … 더보기
kostelník
Hodně štěstí v jakékoli tvé registraci, Mirku. Když už máš tu potřebu dětinsky se předvádět. Víš, co je markantním průvodním projevem schizofrenika? Že ostatním podsouvá multinickaření, zatímco píše sám z mnoha registrací. Ale takový jsi i v osobním styku. Ty máš svůj pověstný ukazováček stále napřažený. Dej pozor aby ti to nezůstalo. 더보기
Hoki
Nebudu reagovat na registrace typu kostelník aj., které používají lež jako oblíbenou hračku k manipulaci. Kdyby aspoň v minulosti nedošlo u těchto několikrát k mentálním prolapsům a usvědčením ze lži o druhých.... Jsou ale určité typy registrací, které nesou stále stejné bla, bla charakteristiky. I projevy diskuzního schizoida jsem ochoten tolerovat, byť někdy se maskuje, ale pokud neškodí, tím … 더보기
kostelník
Já ano, Mirku. Tebe a bohužel příliš často. 더보기
Hoki
Potkali jste někdy schizoidního člověka naživo? Pravděpodobně nikoli, ale je možné, že na diskuzním fóru se takový rád uvelebí, kde hodlá nalézat svou "seberealizaci". Takže hodně štěstí v jakékoli registraci.... www.psychotesty.psyx.cz/texty/schizoidni-poru…
Beno
ceskoslo před 5 minutami
Čo hovorí o nás dievčatách a ženách oblečenie?
Do kostela by měl člověk chodit zkrátka řádně oblečen.
Každý člověk by měl chodit řádně oblečen. Nejen do kostela. Mnozí mají rozvolněné mravy, protože jsou formováni nevhodnými filmy a literaturou.
Každý člověk, který začíná den radostně s modlitbou se snaží, aby nezarmoutil ani Boha, ani své bližní. Obléká se slušně, aby nikoho nepohoršil.
Beno
Hooki před 8 minutami
Vyvětrej pleny
Nadmíru často užívané slovo pleny ve tvých komentářích svědčí o deviaci - fetišismu. Nechceš se o svém problému poradit s odborníkem?
Hooki
Vyvětrej pleny multinicku GTV a pobav.... Kolik máš registrací? Na plochou Zemi reagovalo 10 REGISTRACÍ :) Tak spusť, dám ti volné pole pro různá moudra v různých registracích tady i jinde.... Jen pod Petera nepiš, maže jako nová guma....
PS: Co zas budeš probírat - pohoršování se, komentování výchovy dětí, výpočet plochosti či plodnosti země a nebo nějakou plenoidní konspiračku? :) … 더보기
Beno
Protože nezačíná den s modlitbou, ale hledáním hnid a černočerné tmy. To je chyba.
Luboš
Hooki a Hoki, každý by měl mít pouze jednu registraci. Proč se stále chováš, jako nejhorší podvodník?
Beno
Pán Ježíš mluvil pouze pravdu. Některým učedníkům se Boží pravda také nezdála. Chyba však není v pravdě, ta nemůže být bez lásky. Vždyť když v pravdě napomenu bratra, abych ho uchránil od pekelného ohně, tak to činím z lásky! Mdlému bratru je však líto, že by si měl odepřít okultistickou literaturu nebo zábavné filmy a hned se snaží manipulativně namítat o pravdě bez lásky. Pravda je tvrdá jako … 더보기
Beno
To můžeš přemýšlet, jak dlouho budeš chtít. Je to ale nesmysl. Pravda je součástí lásky, pravdu od lásky neoddělíš. Pravda zabolí člověka, který miluje lež a chybně (egoisticky) to vyhodnotí ve svůj prospěch.
Začni svůj den s modlitbou a pros, abys měl v této věci jasno.
Zedad
Můžeme přemýšlet o tom, co to je, když říkáme pravdu bez lásky.