Language

Clicks
2.6k
ATHET PIAN SHINTAW PAULU: ZPĚT ZE SMRTI

Ignac72
Ježiš povedal: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Lk 24, 46-48 Ježiš pristúpil k nim a … [More]

Write a comment …