언어

클릭 수
2.3천
Modlitba za nas všetkych,...

olinka
Modlitba za nas: "Modlime sa jeden za druheho",..
공개 공유

댓글 쓰기…
olinka
Môj Pane,
ďakujem ti za dar NÁDEJE, ktorý si mi dal
vo veľkonočnom ráne, pretože cez teba spoznávam,
že žiadny problém nie je príliš veľký a ani smrť nemá
nado mnou moc.

Ďakujem ti za dar RADOSTI, ktorý si mi dal, keď si vstal
z mŕtvych, pretože spoznávam, že nezáleží na tom,
aký náročný môže život byť, lebo na konci sa budem
znova radovať.

Ďakujem ti za dar LÁSKY, ktorý si mi dal, keď si … 더보기