Language Contact
clicks
2.6k

ATHET PIAN SHINTAW PAULU: ZPĚT ZE SMRTI

Ježiš povedal: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Lk 24, 46-48 Ježiš pristúpil k nim a … [More]
Please type your posting here