Language Contact
clicks
6.9k

2. příchod Krista

a předposlední papež Benedikt XVI. dle sv. Malachiáše z 12. století.
Public domain
Please type your posting here

Paní Karmel, Vy ještě nechápete, že vše co je pravdivé a správné, ať se to nachází kdekoliv (i v Katolické církvi), je pravoslavné (správně oslavující Boha). Proto nemám problém to přijmout.
Příchodu Krista budou předcházet asi následující nebeské úkazy: česky o varovném nebeském tělese: Planeta X přiletá anglicky více 2012 - The Last Warning