3
4
1
2
Clicks1.2K

"Vědeckého" lhaní je tolik, že mu není konce. Zeměkruh, ne koule

Libor Halik
191
Když jsem poprvé narazil na stránky o "Flat Earth" (Placatá Země), tak jsem je zavřel s tím, že to je to poslední, čemu bych věřil. O několik měsíců pozdějí jsem se ale dostal k videu o placaté Zemi,…More
Když jsem poprvé narazil na stránky o "Flat Earth" (Placatá Země), tak jsem je zavřel s tím, že to je to poslední, čemu bych věřil. O několik měsíců pozdějí jsem se ale dostal k videu o placaté Zemi, jehož důkazy mne přivedly k zamyšlení a vlastnímu zkoumání. Je Země placatá? Že by nám ve školkách, školách, na univerzitách, v časopisech, televizi, rozhlase, vědci, politici i NASA lhali? ... O pět měsíců později jsem se rozhodl vytvořit tyto stránky, aby i ti, kteří neumí anglicky, měli přístup k informacím. "Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí." (viz Jan 8,32)

Důkazy že naše Země není rotující Zeměkoule naše Země je placatá
Placatá Země - Důkaz č. 1: Horizont je vždy dokonale rovný
Horizont se vždy jeví dokonale rovný 360 stupňů okolo pozorovatele, bez ohledu na zeměpisnou výšku, ve které se člověk nachází. Všechny amatérské záběry z balónu, rakety, letadla nebo dronu ukazují naprosto rovný horizont i ve výšce větší než 20 mil (asi 32 km). Jen NASA a jiné vládní "vesmírné společnosti" ukazují zakřivení země ve svých počítačově vypracovaných fotografiích a videích.
Země není zakřivená, Země je placatá!
Salar de Uyuni (nejrovnější místo na Zemi - Daniel Campos Province v Potosí v jihozápadní Bolívii)
Ve výšce 3656 m, 10582 km2
Placatá Země - Důkaz č. 6: Zakřivení Země
Kdyby Země byla koulí o obvodu 25.000 mil (40.000 km), jak NASA a moderní atronomie tvrdí, sférická trigonometrie by určovala, že každou míli by se hladina stojaté vody zakřivila a klesla dolů o změřitelných 8 palců (20,32 cm). To znamená, že na vodním kanálu stojaté vody 6 mil (10 km) dlouhém by Země klesla o 6 stop (1,82 m) na každém konci od středu této vzdálenosti. Pokaždé, když byl takovýto experiment vykonán, stojatá voda prokázala, že hladina je naprosto rovná po celé délce.
Placatá Země -Důkaz č. 7: Zakřivení Země
Zeměměřiči, inženýři a architekti nikdy nejsou žádáni, aby brali v úvahu zakřivení Země do svých projektů. Vodní kanály, koleje, mosty a tunely jsou například vždy vrtány a pokládány horizontálně rovně, často po stovky mil bez jakéhokoliv zřetelu na zakřivení Země.
Placatá Země - Důkaz č. 9: Zakřivení Země
Inženýr W. Winckler byl publikován v Earth Review ohledně zakřivení Země, kde uvedl: "Jako dlouholetý inženýr mohu říci, že tato absurdní hodnota zakřivení Země je dovolená jen ve školních knihách. Žádný inženýr nesní o nečem podobném. Projektoval jsem mnoho mil kolejí a ještě více mil kanálů a o nějakém zakřivení se ani neuvažovalo, ani nedovolovalo. Tato norma zakřivení znamená toto - 8 palců zakřivení na první míli kanálu a nárust kvadratického násobku s dalšími mílemi; proto malý navigační kanál pro lodě, řekněme 30 mil dlouhý, by znamenal podle výše uvedeného pravidla povolené zakřivení 600 stop (asi 200 metrů). Přemýšlejte o tom a pak prosím nemějte inženýry za úplné hlupáky. Nic takového není dovoleno. My neuvažujeme o zakřivení 600 stop (200m) na kolejnici dlouhé 30 mil nebo na vodním kanálu, stejně jako nemaříme náš čas tím, že bychom chtěli ze čtverce udělat kruh."
Placatá Země - Důkaz č. 12: Zakřivení Země
The Manchester Ship Canal Company publikovala v Earth Review: "Je zvyklostí v železničních a kanálových stavbách pro všechny úrovně používat horizontální linie a to ve všech sekcích. Není praxí provádět Veřejné Stavby s výpočtem zakřivení Země."
Placatá Země - Důkaz č. 13: Zakřivení Země
V 19. století byl proveden francouzský experiment skrze M.M. Biot a Arago. Silná lampa s mocnými reflektory byla umístěna na vrcholku Desierto las Palmas ve Španělsku a byla vidět po celé trase z Camprey na Ostrov Ibiza. Jelikož výška těchto dvou bodů byla stejná a vzdálenost byla téměř 100 mil: Kdyby Země byla koulí o obvodu 25.000 mil (40 tisíc km), světlo by svítilo 6600 stop, jednu míli a čtvrt, pod linií pohledu!
Placatá Země - Důkaz č. 14: Zakřivení Země
Podplukovník Portlock provedl experiment, kde použil kyslíkovodíkové Drummondovy světla a heliostaty, aby odrážely sluneční paprsky mezi stanicemi na obou stranách kanálu St. George (Anglie, Irsko) na vzdálenost 108 mil. Kdyby byla Země skutečně koulí o obvodu 25.000 mil, Portlockovo světlo by zůstalo 1,5 míle pod zakřivením Země.
Placatá Země - Důkaz č. 16: Pohyb hvězd
Experiment známý jako "Airy´s Failure" (Airův nezdar) dokázal, že hvězdy se pohybují vůči nepohyblivé zemi a ne naopak. Prvně se naplnil teleskop vodou, aby se zpomalila rychlost světla uvnitř, pak se vypočítal sklon potřebný k tomu, aby se světlo z hvězdy dostalo přímo do trubice teleskopu. Airy neprokázal heliocentrickou teorii, protože světlo hvězdy již dorazilo pod správným úhlem bez žádné nezbytné změny, a naopak prokázal geocentrický model jako správný.
Placatá Země - Důkaz č. 18: Země se nehýbe
Experimenty Michelson-Morleyho a Sagnaca se pokoušely změřit změnu rychlosti světla kvůli domnělému pohybu Země ve vesmíru. Poté, co změřili všemi možnými směry různé lokace, nedokázali vůbec rozpoznat žádné významnější změnu, čímž se opět potvrdil stacionární geocentrický model.
Placatá Země - Důkaz č. 19: Tycho de Brahe
Tycho Brahe slavně argumentoval proti heliocentrické teorii ve své době, když tvrdil, že kdyby Země obíhala kolem Slunce, musela by být viditelná změna vzájemných postavení hvězd po 6 měsících orbitálního pohybu. Argumentoval tím, že hvězdy by se měly jevit tak, že se od sebe vzdalují, když se přibližujeme, a že se sbližují, když se vzdalujeme. Je prověřeným faktem, že po 190.000.000 mílích domnělého pohybu kolem Slunce se ani o centimetr nezměnily vzdálenosti mezi hvězdami na obloze, čímž je dokázáno, že se vůbec nehýbeme.
Placatá Země - Důkaz č.22: Rotace Země
Kdyby Země byla skutečně Zeměkoulí konstantně a východně rotující kolem své osy rychlostí přes 1600 km/h, pak by Felix Baumgartner (během svého Red Bull stratosférního seskoku), který stoupal 3 hodiny vzhůru ze státu Nové Mexico, musel pak skočit a dopadnout 2500 mil západně od výchozího místa, a sice do Pacifického oceánu. On ale dopadl několik desítek mil východně od místa, odkud začal stoupat vzhůru!
Dle přání původního autora anglického textu (Eric Dubay), můžete volně šířit.
L: Čtenář mi napsal, že 79 ze zde uvedených 101 důkazů, je dobré ZNÁT. Chtěl by, aby si všichni těch 79 důkazů, že země NENÍ rotující Zeměkoule, přečetli. Obává se, že lidi těch 79 důkazů nepřijmou kvůli těm 22 nedůkazům. Čili důkazy jsou dle něj č.1,6,7,9,12,13,14,16, 18,19,22,29, 34 až 58, 60 až 101. K dle něj nedůkazům, napsal: 2 - pojem "v úrovni očí" nic nevypovídá
3 - argument nic neprokazuje, i v případě kulaté země by zaoblení vodoroviny bylo pozorovatelné jen ve velmi velkém měřítku
4, 5 - nesmyslný argument, v teorii kulaté země je vodorovina kolmá na přímku ke středu země, nikoliv souběžná s vodorovinou v místě pozorovatele, nelze pravidla, které by platily ve variantě placatá zeme roubovat snažit napasovat na variantu kulaté země a tímto argumentovat
8 - nesmyslný argument, teorie kulaté země netvrdí, že je vodorovina v každém místě zeměkoule souběžná, naopak
10 - chybný argument, nelze nijak uchopit, obhájit, rozporovat, nic neprokazuje ani nevyvrací, nelze nijak doložit
11 - subjektivně vnímám argumentaci jako úplný nesmysl, fyzikálně i prakticky
15 - nesmyslný argument, let letadla je v souladu s teorií gravitace v teorii kulaté země
17 - teorii hvězd těžko rozporovat, když se není čeho chytit
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 - nesmyslmný argument, teorie kulaté země zahrnuje teorii atmosféry, který jako obal země do určité výšky rotuje s ní, že se vzduch nehýbe vůči vhledem k údajné rotaci země tedy teorii kulaté země nevyvrací
32, 33 - fyzikálně zcela chybné argumenty
59 - je vysvětlitelná teorií naklonění zeměkoule
A ještě poznámka k 1 - argument je správný, ale vůbec nevyužívá svůj potenciál, když by se k němu přidal počítačový model zeměkoule, který by ukazoval co by měl pozorovatel v té které výšce vidět, bylo by mnohem evidentnější, že to neodpovídá.
Libor Halik
Čtenář mi napsal, že 79 ze zde uvedených 101 důkazů, je dobré ZNÁT. Chtěl by, aby si všichni těch 79 důkazů, že země NENÍ rotující Zeměkoule, přečetli. Obává se, že lidi těch 79 důkazů nepřijmou kvůli těm 22 nedůkazům. Čili důkazy jsou dle něj č.1,6,7,9,12,13,14,16, 18,19,22,29, 34 až 58, 60 až 101. K dle něj nedůkazům, napsal: 2 - pojem "v úrovni očí" nic nevypovídá
3 - argument nic neprokazuj…More
Čtenář mi napsal, že 79 ze zde uvedených 101 důkazů, je dobré ZNÁT. Chtěl by, aby si všichni těch 79 důkazů, že země NENÍ rotující Zeměkoule, přečetli. Obává se, že lidi těch 79 důkazů nepřijmou kvůli těm 22 nedůkazům. Čili důkazy jsou dle něj č.1,6,7,9,12,13,14,16, 18,19,22,29, 34 až 58, 60 až 101. K dle něj nedůkazům, napsal: 2 - pojem "v úrovni očí" nic nevypovídá
3 - argument nic neprokazuje, i v případě kulaté země by zaoblení vodoroviny bylo pozorovatelné jen ve velmi velkém měřítku
4, 5 - nesmyslný argument, v teorii kulaté země je vodorovina kolmá na přímku ke středu země, nikoliv souběžná s vodorovinou v místě pozorovatele, nelze pravidla, které by platily ve variantě placatá zeme roubovat snažit napasovat na variantu kulaté země a tímto argumentovat
8 - nesmyslný argument, teorie kulaté země netvrdí, že je vodorovina v každém místě zeměkoule souběžná, naopak
10 - chybný argument, nelze nijak uchopit, obhájit, rozporovat, nic neprokazuje ani nevyvrací, nelze nijak doložit
11 - subjektivně vnímám argumentaci jako úplný nesmysl, fyzikálně i prakticky
15 - nesmyslný argument, let letadla je v souladu s teorií gravitace v teorii kulaté země
17 - teorii hvězd těžko rozporovat, když se není čeho chytit
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 - nesmyslmný argument, teorie kulaté země zahrnuje teorii atmosféry, který jako obal země do určité výšky rotuje s ní, že se vzduch nehýbe vůči vhledem k údajné rotaci země tedy teorii kulaté země nevyvrací
32, 33 - fyzikálně zcela chybné argumenty
59 - je vysvětlitelná teorií naklonění zeměkoule
A ještě poznámka k 1 - argument je správný, ale vůbec nevyužívá svůj potenciál, když by se k němu přidal počítačový model zeměkoule, který by ukazoval co by měl pozorovatel v té které výšce vidět, bylo by mnohem evidentnější, že to neodpovídá
pokrk likes this.
Libor Halik
Nekomentujte, dokud si nepřečtete celý článek. Zvětší se Vám text, klepnete-li na to myší. Nebo si to stáhněte do počítače, a pak přečtěte v klidu jindy - to mohou jen přihlášení registrovaní účastníci. Vypnu prozatím komentáře. Viz i video: Zeměkruh, ne koule, důkaz v 5 minutách Pro Irbise i MilanJan Loď „mizne“ pod obzor z titulu perspektivy a maleho dohľadu oka. Pri zazoomovaní napr. nikon…More
Nekomentujte, dokud si nepřečtete celý článek. Zvětší se Vám text, klepnete-li na to myší. Nebo si to stáhněte do počítače, a pak přečtěte v klidu jindy - to mohou jen přihlášení registrovaní účastníci. Vypnu prozatím komentáře. Viz i video: Zeměkruh, ne koule, důkaz v 5 minutách Pro Irbise i MilanJan Loď „mizne“ pod obzor z titulu perspektivy a maleho dohľadu oka. Pri zazoomovaní napr. nikon radu 800 , zoom – cca 88 X,vidno celú loď. Tu : www.youtube.com/watch
Irbis
Takže za celý měsíc tu nebyl nikdo schopný vyvrátit ten nejzákladnější důkaz kulaté Země - loď za obzorem. Důkazy kulatosti Země
Přesto tu nahráváte videa a jiný materiál šířící demagogické lži. Jestli v tom chcete pokračovat, tak jste obyčejní sprostí lháři.
Irbis
@MilanJan Tak tohle fakt není vtipné. Že se nestydíte takhle vodit lidi za nos!
www.youtube.com/watch
Libor Halik
Družice a satelity krouží v kružnici nad Zeměkruhem, ne nad koulí. Zednáři pracující ve vrcholné kosmonautice mají 33 stupňový slib mlčenlivosti pod trestem okamžité popravy. Proto lžou, i když vidí, že se praxe Zeměkruhu od naučené teorie Zeměkoule liší.
MilanJan
Loď „mizne“ pod obzor z titulu perspektivy a maleho dohľadu oka. Pri zazoomovaní napr. nikon radu 800 , zoom – cca 88 X,vidno celú loď. Tu : www.youtube.com/watch
Samson1
No, říká se, že přistání na měsíci byl podvod zn. Holiwood. Ale, že létají družice a jiné satelity asi popřít nejde. Jinak hento starej se o své slabosti, máš jich na nesení podle Písma svatého též dost.
Irbis
Pořád čekám na vysvětlení, proč loď mizí pod obzor, když je podle vás Země placatá.
Jestli nemáte vysvětlení, tak je zbytečné se o čemkoliv dalším bavit.
Libor Halik
Před 47 lety byli prý lidé šestkrát na údajně 384 000 km vzdáleném Měsíci. Od té doby byli nejdále údajně nějakých 550 km nad zemí!
Plány od Apolla prý ztratili, stejně jako všechny filmové záběry z Měsíce – všech 700 krabic! NASA tento neuvěřitelný fakt přiznala po roce marného ‚hledání‘ a agentura Reuters o tom referovala 15.8.2006. V těch krabicích byla i veškerá telemetrická data monitorující…More
Před 47 lety byli prý lidé šestkrát na údajně 384 000 km vzdáleném Měsíci. Od té doby byli nejdále údajně nějakých 550 km nad zemí!
Plány od Apolla prý ztratili, stejně jako všechny filmové záběry z Měsíce – všech 700 krabic! NASA tento neuvěřitelný fakt přiznala po roce marného ‚hledání‘ a agentura Reuters o tom referovala 15.8.2006. V těch krabicích byla i veškerá telemetrická data monitorující všechny funkce rakety. Takže nikdo nemůže například zkontrolovat, jaký kouzelný trik NASA použila, když raketa měla pouze 1% potřebného paliva na těch 760 000 km tam a zpět. (Nikdy ani nebylo dokázáno žádným nezávislým experimentem, že raketový pohon vůbec ve vakuu funguje.
Irbis
Mě by jen zajímalo, jak se vy placatozemci vypořádáváte s důkazy o kulatosti Země Důkazy kulatosti Země
Např. hned ten první, dosud nikdo z vás nepřišel na to, proč loď postupně mizí za obzorem.
Libor Halik
Z cyrilometodejské literatury vím, že sv. křesťanští Řekové Cyril a Metod na Velké Moravě odmítali blud předkřesťanských homosexuálních řeckých pytagorejců, tj. víru v kulatou Zemi. Tehdejší Němci s Vichingem nesmysl pytagorejců zastávali a žáky sv. Cyrila a Metoda mučili a vyhnali. V pohanském Řecku začala být Země všeobecně považována za kouli od 5.stol.před Kristem. Bludy o kulatosti (místo …More
Z cyrilometodejské literatury vím, že sv. křesťanští Řekové Cyril a Metod na Velké Moravě odmítali blud předkřesťanských homosexuálních řeckých pytagorejců, tj. víru v kulatou Zemi. Tehdejší Němci s Vichingem nesmysl pytagorejců zastávali a žáky sv. Cyrila a Metoda mučili a vyhnali. V pohanském Řecku začala být Země všeobecně považována za kouli od 5.stol.před Kristem. Bludy o kulatosti (místo pravdy o geocentrismu a Zeměkruhu) se rozšířily s pohanskou renesancí od 15.-16. století. Po 50 letech ve ‚vesmíru’, jsme až do června 2015 měli JEN 1 údajnou fotku zeměkoule z roku 1972, která je také ve všech učebnicích (ostatní zobrazení jsou přiznané kompozity a realistické malby).
Libor Halik
NASA je hebrejské slovo, které znamená vzít nahoru, nést, jít nahoru. Také má ale negativní význam: svést, oklamat, očarovat. Loga NASA a dalších vesmírných agentur jsou plná okultní symboliky a její manažeři i kosmonauti jsou většinou vysoce postavení svobodní zednáři a ani se tím nijak netají.
Do roku 1957 měly obě země rakety schopné dolétnout do výšek, kde bylo možné jasně ověřit a zdokumen…More
NASA je hebrejské slovo, které znamená vzít nahoru, nést, jít nahoru. Také má ale negativní význam: svést, oklamat, očarovat. Loga NASA a dalších vesmírných agentur jsou plná okultní symboliky a její manažeři i kosmonauti jsou většinou vysoce postavení svobodní zednáři a ani se tím nijak netají.
Do roku 1957 měly obě země rakety schopné dolétnout do výšek, kde bylo možné jasně ověřit a zdokumentovat tvar Země. Místo aby se ale pochlubily tímto výkonem a ukázaly po 400 letech teoretizování všem lidem, jaká je Země koule, tak v roce 1958 začaly odpalovat rakety s nukleárními hlavicemi přímo nahoru do stratosféry (viz. Operace Dominic a Fishbowl – Dominic znamená ‚boží‘ a fishbowl je akvárium). Záběry z těchto šílených experimentů (spolu se záběry fenoménu sprites a elves) jsou opravdu zajímavé a výmluvné. Mezitím v roce 1959 došlo k bezprecedentní dohodě ohledně Antarktidy, kdy 10 zemí podepsalo smlouvu o zákazu kolonizace Antarktidy a posléze ji podepsalo více než dalších 40 zemí, a to poté, co admirál Byrd popsal Antarktidu jako zem ohromného nerostného bohatství. Dohoda zakazuje jakékoliv nezávislé prozkoumávání a není otevřena pro jakékoliv revize až do roku 2041!
Proč je tato ledová pustina takto chráněna již od doby, kdy pojem ‚ochrana životního prostředí‘ ještě nikdo neznal, zatímco vzácné a důležité ekosystémy jsou drancovány? Vydržela nějaká jiná dohoda mezi více než 50 státy déle než tato? Antarktida je zjevně pro mocnáře velice důležitá. (Na placaté Zemi je samozřejmě okrajem Země, nikoli kontinent ostrov). Ve stejném roce 1959 Van Allen prý objevil pásy nebezpečné radiace kolem Země, a vypadalo to, že člověk výše než na ‚oběžnou dráhu‘ nepoletí. NASA to ale zjevně přehodnotila, inspirována Julesem Vernem se zahleděla na Měsíc, a Van Allenovy pásy byly záhy dočasně zapomenuty. Ještě před založením NASA, v roce 1958, již vzniklo přímé spojení mezi Hollywoodem a raketovým programem, obzvláště skrze úzkou spolupráci a přátelství Walta Disneyho a Wernhera von Brauna.
Pohádkový mýtus o dobývaní vesmíru byl vždy holywoodskou doménou a Hollywood působil i jako propagandistický nástroj NASA. Byl vytvořen dojem ‚vesmírného závodu‘ s Rusy, zatímco na nejvyšší úrovni oba tábory spolupracovaly. Měly totiž jeden hlavní společný cíl, a tím bylo zakrýt skutečnou realitu, která se nejvíce ze všeho podobala biblické verzi stvoření a formě světa, v kterou věřily téměř všechny staré civilizace. To poslední, co mocní světa chtěli, ať takzvaní kapitalisté, nebo komunisté, bylo, aby vyšlo najevo, jaký je skutečně náš svět, a hlavní světová náboženství tak měla nejsilnější důkaz Stvořitele. Celá koperníkovsko-evolučně-relativistická virtuální realita by byla odhalena. Falešný král světa, tohoto věku, by byl nahý. Čas na odhalení tehdy ještě nedozrál. Mocnáře světa spojuje luciferiánská ideologie – tj. „Bůh je omezující tyran a Lucifer nám přinesl skutečné světlo – ‚osvícení’, aby se člověk sám mohl stát bohem.“ Tedy stále ta samá původní lež od zahrady Eden.
Dnes jsme na každém kroku stále pod vlivem globálně/vesmírné propagandy. Ve znělce každých televizních zpráv je animace rotující zeměkoule. Stále je nám připomínáno, že vesmír je skutečný a nepředstavitelně velký. Existují tisíce pořadů o vesmíru a stovky filmů z ‚vesmíru’, všechny umocňující pocit, že jsme obklopeni nekonečným vesmírem a že ty světélkující body světla jsou ohromná tělesa (některá prý větší než celá naše galaxie!) tisíce a miliony světelných let daleko. Je to realita? Co z toho, co nám ukazují, jsou skutečné záběry, a co je animace a simulované? Jsme schopni na obrazovce rozeznat simulaci od reality? Jsme schopni rozeznat malbu ‚zeměkoule‘ od toho, co je nám prezentováno jako fotka zeměkoule? Jak to, že za celou tu dobu letů do vesmíru máme pouze dvě údajné fotky Země z vesmíru a těch pár ostatních jsou přiznané kompozity poskládané z fotek z mnohem nižších výšek? Zobrazení Země z vesmíru jsou dokonalé koule, zatímco dle vědy je Země oblý sféroid. Na některých vidíme opakující se identické mraky. Barvy jsou úplně ostré skrz celou hloubku atmosféry. (Nevídaná věc i z výšky pouhých 10 km). Barvy i velikost kontinentů se liší od jednoho zobrazení k druhému.
A možná nejabsurdnější kuriozita ze všech – kontinenty se nejvíce podobají Mercatorově mapě světa z roku 1569, která ale zkresluje velikosti kontinentů, protože byla navrhnuta hlavně jako navigační pomůcka, zatímco Peters Projection mapa (1974) je přesnější zobrazení skutečné velikosti kontinentů. Je ale úplně odlišná od Mercatorovy projekce a nejsme na ni zvyklí.
Tak proč na těch dvou údajných fotkách glóbu z vesmíru (a všech ostatních kompozitech ‚zeměkoule’) vidíme zobrazení, které se nejvíce podobá přiznaně zkreslující mapě pro námořníky?! Odpověď je nasnadě. Jsme na ni zvyklí. V roce 1990 nám sonda Galileo údajně poslala záběry 24hodinové rotace země-koule. Mraky se ale za celou dobu rotace ani o trochu nepohnou a NASA se nyní od tohoto očividně zfalšovaného ‚pokusu‘ snaží distancovat. Je rok 2016 a stále nemáme žádné skutečné záběry celé rotující zeměkoule z vesmíru! Nemáme žádné fotky satelitů ve vesmíru, „Tak NASA rozhodni se, jak skutečně vypadá Země?
Pouze malby a digitální animace! Jediné skutečné záběry, které nám NASA a další vesmírné agentury ukázaly, jsou, jak rakety vzlétají ze Země a mizí v nedohlednu, nikoliv ale ve výšce, ale horizontálně v dálce. Jak upozornili Max Malone, Mark Sargent a další: „Během padesáti let ‚ve vesmíru‘ a stovek hodin natočeného materiálu ANI JEDNOU nemáme záběr, kde se kamera otočí o 180 stupňů (o 360 ani nemluvě)!“ Zobrazení Země z vesmíru je neuvěřitelně málo a téměř všechny jsou přiznané kompozity poskládané z fotek z nižších výšek, identické mraky se opakují, nikdy nejsou vidět hvězdy, atd. Dokumentace země(koule) z vesmíru je pro globalisty opravdu velký problém, kterého si nyní více lidí všímá, a proto také narůstá propaganda glóbu a vesmíru.
Podivuhodná Cesta
Před 46 lety byli prý lidé šestkrát na údajně 384 000 km vzdáleném Měsíci. Od té doby byli nejdále údajně nějakých 550 km nad zemí! NASA nyní přiznala, že Van Allenovy pásy radiace jsou vážným problémem pro cestu člověka do vesmíru a zatím tento problém prý nevyřešila. Podle NASA je to nyní hlavní překážka ‚dalších‘ cest člověka do vesmíru. Na Měsíc (a kamkoliv jinam do ‚vesmíru’) se tedy člověk hned tak nedostane, a kdyby chtěli použít stejné rakety, které je tam tehdy údajně tak spolehlivě prý šestkrát dopravily, tak to je také zjevně problém, protože plány od Apolla prý ztratili, stejně jako všechny filmové záběry z Měsíce – všech 700 krabic!
To není vtip. NASA tento neuvěřitelný fakt přiznala po roce marného ‚hledání‘ a agentura Reuters o tom referovala 15.8.2006. V těch krabicích byla i veškerá telemetrická data monitorující všechny funkce rakety. Takže nikdo nemůže například zkontrolovat, jaký kouzelný trik NASA použila, když raketa měla pouze 1% potřebného paliva na těch 760 000 km tam a zpět. (Nikdy ani nebylo dokázáno žádným nezávislým experimentem, že raketový pohon vůbec ve vakuu funguje, naopak pokusy amatérů ukazují, že nikoli). Už je to asi celkem jedno, co nám ještě prozradí, protože ty, co těmto profesionálním podvodníkům a okultistům chtějí věřit, asi nerozhodí, ani kdyby jim někdo ukázal, že skrze Měsíc jsou někdy vidět hvězdy. Měsíc skutečně dle všeho není pevné nebeské těleso, na kterém by se dalo přistát. Měsíc vydává své vlastní světlo s opačnými vlastnostmi slunečního, tj. měsíční světlo je stříbrné, chladí (o 1 až 4 stupně) a působí septicky. Sluneční světlo je zlaté, ohřívá a působí antisepticky. „Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi“. (Gn.1:16, Č.s.p.) Za druhé, sférická tělesa velice špatně odrážejí světlo, protože ho odrážejí ve všech směrech, takže hlavně na dálku je reflektivní efekt prakticky anulován. To jsou takové ‚drobnosti’, které moderní astronomická věda nezmiňuje. Nehodí se.
Dobytí měsíce Apollem má pro okultní NASA hlubší význam, a jak správně poukázal bývalý externí zaměstnanec NASA a realistický malíř Math Boylan, hlavně příležitost poprvé v dějinách ukázat Zemi coby planetu ve vesmíru. Problém ale je, že to, co nám ukázali, je zjevně zfalšované. Lidé se ale dále navzdory všem důkazům drží a z velké části asi budou držet těchto iluzí, které jsou pouhé pohádky pro dospělé. Hlavním důvodem je strach. Není to ta samotná lež, která lidi tak děsí, ale co ta lež (lži) vypovídá o světě kolem nás a o tom, jak skutečně funguje. Co to vypovídá o médiích, vědecké komunitě, vzdělávacímu systému a všech ostatních institucích, od kterých většina lidí čerpá své informace? Co to vypovídá o samé podstatě světa, v kterém žijeme?
Pro věřící křesťany by to nemělo být až takové překvapení, protože Bible jasně mluví o tom, že tento svět je plný lží a klamu a že dočasným vládcem tohoto světa je sám Lucifer, otec lži, který nedělá nic jiného, než klame a lže. Mnozí křesťané jsou ale ještě příliš spjati s Babylonem – vládnoucím systémem tohoto padlého světa – na to, aby se na něj dokázali podívat kriticky a s odstupem. Souvisí to také s pýchou, že těžko přijímáme fakt, že bychom mohli být celý život až takto oklamáni. Ti, co ale staví svůj život na skále Krista a Božího slova, si uvědomují, že jejich identita není závislá na tom, jestli byli jako malé děti oklamáni o realitě světa. Ti, co ale následně řeknou, že je to tedy v podstatě jedno, ještě nepochopili, o co zde jde. Každý klam, v kterém žijeme, každá Luciferova lež, které věříme, má dopad na náš duchovní život. Bůh nás vložil do tohoto světa plného lži a klamu a na každém z nás se v průběhu života usazují různé klamy a falešné postoje tohoto světa. My pak máme z těchto falešných postojů vycházet, tak jak nám Bůh postupně zjevuje svou pravdu. Jedině Kristus žil v plnosti pravdy ve všech oblastech a my ho máme následovat.
Pokud Boží slovo praví, že Země má pevné základy a je nehybná, a my věříme, že jsme na rotující kouli řítící se prostorem kolem Slunce, tak se dle všeho zdá, že buď se mýlíme my a nebo se mýlí Bible. Nejsme náhodou zde oklamáni Babylonem a jeho uctíváním boha Slunce? Bůh nám říká, abychom vyšli z Babylonu a neměli na něm žádnou účast.

Novodobí Baalovi kouzelníci a mistři iluze: Sci-fi spisovatel, Arthur C. Clarke, režisér, Stanley Kubrick, a George Mueller (Ředitel NASA, 1963-1969)
Duchovní pozadí
Počátek poznání je bázeň před Jahvem“ (Př. 1:7, Č.s.p.)
Pro nás následovníky Krista je na prvním místě v poznávání pravdy Boží slovo. Bázeň před Bohem samozřejmě znamená také respekt k Božímu slovu. Bible ani zdánlivě nepopisuje nic jako rotující zeměkouli obíhající kolem Slunce v nekonečném vesmíru. Bible jasně mluví o pevně založené nehybné Zemi s pohybujícími nebeskými tělesy na nebeské klenbě stvořenými až čtvrtý den. Židé zobrazovali Zem založenou na pilířích na hlubině s pevnou nebeskou klenbou, dle Božího slova. V takovou Zem bezpochyby věřili Boží muži a ženy Bible, včetně apoštolů a Ježíše. Zakládali svou ‚kosmologii‘ předně na Božím slovu a na pozorovatelné realitě, takže by je těžko napadlo uvažovat, jako někteří Řekové, o kulovité Zemi volně vznášející se v prostoru, nebo dokonce kroužící kolem Slunce. Bůh stvořil Slunce až po tom, co stvořil zem a moře, a jako „svítilnu k osvětlování Země.“ Pokud bude architekt navrhovat světlo pro místnost, navrhne světlo 1 278 000 krát větší než je samotná místnost a umístí ho 150 000 000 km od místnosti?
Jako křesťané víme, že ten boj se odehrává na duchovní rovině, odkud se promítá do materiální reality. Bylo by vlastně spíše překvapením, kdyby se Lucifer nesnažil překroutit Boží slovo od samého začátku – Genesis 1. Jak jinak přesvědčit tolik lidí, že žádný Bůh ani Satan (Lucifer) není, že vše vzniklo samo a je pouhou kosmickou shodou okolností? Dokud lidé věřili, že Země je nehybná rovina s nebeskou klenbou a vše se odehrává zde, tak nemohla být ani řeč o nějakém ‚velkém třesku’, evoluci, a mimozemském životě. Mohli by právě ‚mimozemšťané‘ být součástí toho velkého klamu na konci tohoto věku? První jezuitský papež v dějinách vyznal svou víru v evoluci a katolická církev přiznává pravděpodobnost mimozemského života. Profesor na katolické universitě ve Vatikánu Giuseppe Tanzella-Nitti napsal: “Velmi brzy nebudeme muset zapřít svou křesťanskou víru… ale jsou informace přicházející z jiného světa a až budou potvrzené, bude to vyžadovat přehodnocení evangelia, tak jak ho známe.
Marshall Hall upozorňuje na spojitost s farizejským mystickým náboženstvím kabala, kde již v prvním století kabalista HaKanna s použitím jména boha o 42 písmenech vypočítal stáří vesmíru na 15.3 bilionů let, což je pouze o nějaký jeden bilion víc, než k čemu ‚dospěla‘ moderní věda. Další kabalista Nachmanides již v třináctém století psal o rotující Zemi, relativitě, ‚velkému třesku’, rozšiřujícímu se vesmíru. To, co si myslíme o svém původu, určuje vše ostatní. Marshall Hall také upozorňuje, že trik moderní ‚vědecké‘ doby je prezentace kosmologické vědy coby čistě sekulární, pragmatické, zatímco je v jádru nábožensky mystická, s cílem vytvořit alternativní model a příběh stvoření od toho, který nám prezentuje Bůh v Bibli.
Zatímco klam evoluce byl do velké míry křesťany odhalen, tak samý základ tohoto klamu, byl až donedávna většinou přijímán absolutně nekriticky, a to i mezi křesťany. Ano zpočátku nebyla koperníkovská teorie přijímána stejně jako cokoliv nového a nezvyklého, ale pomalu, ale jistě časem zapouštěla své kořeny mezi evropskou inteligencí a vládnoucí třídou, odkud se také rozšířila do světa. Newtonská všehoschopná, kouzelná gravitace a matematika pak zvítězila nad zdravým rozumem a ověřitelnou realitou. Když se tato spekulativní realita pak ocitla v smrtelném nebezpečí v tváři mnoha experimentů svědčících proti ní, tak se zjevil zachránce Einstein, zvolený v časopise Time ‚člověk století’. Nad zvoleným největším géniem lidstva se přece nedá zvítězit – hotovo.
Pseudovědecký establishment na odpůrce prostřednictvím pana génia vyplázl jazyk a dal jasný vzkaz, ať už je neotravují s experimenty a realitou. Nyní se ale kruh uzavírá, protože v době (zatím svobodného) internetu nemohla tato virtuální realita vydržet věčně. Zajíc je z pytle venku, ale už se asi nestihne moc rozmnožit. Okultisté a kabalisté z NASA a dalších ‚vesmírných‘ a pseudovědeckých institucí vědí, že spotřební datum jejich virtuální reality je u konce. Sto let od vzniku teorie relativity nyní NASA prý ‚objevila‘ galaxii ‚Cheshire cat’, která vypadá jako chechtající se kočka. Na Plutu (římském bohu podsvětí) jsou pro změnu přesné obrysy psa Pluta. Mega podvodníci a okultisté z NASA se očividně baví, a vědí, že oklamané masy je budou ještě obhajovat.
Když se ale podíváte na hvězdy a planety dobrým hvězdářským dalekohledem, tak rozdíly mezi realitou a kreslenou fikcí v učebnicích a virtuální realitou na TV obrazovkách jsou mnohdy až šokující. Pokud ale máte magické dalekohledy (jako Hubble) ve vesmíru, které ‚vidí‘ to, co jsme ze Země nikdy neviděli a nikdy neuvidíme, tak si můžete ‚generovat images‘ dle libosti a ještě se při tom vysmívat lidem do očí obrázky chechtajících se koček, s jistotou, že většina bude nadále tuto realitu bezmyšlenkovitě přijímat jako potvrzenou a jistou skutečnost, i kdyby si kosmonauti ve vesmíru nasadili šnorchly (o čemž už NASA mluvila poté, co se jeden z jejich kosmo-herců topil).
Koperníkovský model stvoření s nekonečným vesmírem a Zemí coby nepatrnou tečkou kroužící kolem jednoho z miliard sluncí je jeden velký podvod, na kterém stojí většina moderní ‚vědy’. Je to duchovní pevnost, jako každá lež, která se staví proti pravdě a poznání Boha. „Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha.“ (2. Kor.10:4,5, Č.s.p.)
Soud začíná v Božím domě a jako křesťané jsme povoláni k tomu, aby pro nás bylo Boží slovo primární autoritou nad všemi lidskými teoriemi předstírajícími nezávislou objektivitu. Bůh nepotřebuje biblické ‚apologety’, kteří se ‚omlouvají‘ za Boží slovo před chrámem vědy a snaží se ho vysvětlit tak, aby se vešlo do chrámu vědy. Boží slovo je pravdivé, co se týká duchovního světa, a je pravdivé, co se týká hmotné reality. Skutečná věda, zetetické poznání, vždy potvrdí Boží slovo. Lidská teoretická kosmologická věda nesouhlasí a nebude souhlasit s Biblí, protože je ve své podstatě antibiblická, antikristovská. Bible je buď zdrojem absolutní pravdy ve všech oblastech, o kterých mluví, a nebo jí nelze důvěřovat v ničem. Satan toto dobře ví, na rozdíl od mnohých nás křesťanů. Dobře ví, že pokud zpochybní Bibli hned na jejím začátku a popisu stvoření, tak tím zpochybňuje vše ostatní. Bůh mu umožnil, aby zpochybnil Boží stvoření s nehybnou Zemí coby středem a jediným místem Božího děje. Církev postupně přijala čistě teoretický, neověřený model stvoření, a to vedlo k revizi celého příběhu stvoření dle člověka a jeho ‚vědy’. Není to ale nic jiného než babylonské mystické náboženství s bohem Apollem dobývajícím Boží trůn a nárokujícím si poslušnost a obdiv od obyvatel světa. I planety (Bibli slovo neznámé) coby bludné hvězdy, které se odklonily od svých Bohem vymezených tras v tom klamu, také hrají svou roli. (Jud.1:13)
Slovo planeta je původem z řeckého planetes (planetai), které znamená ‚bludné hvězdy’. Je to jako by někdo chtěl zařadit Zem do kategorie bloudících hvězd (tzv. planet). Ty hvězdy, které v noci vidíme, budou na konci tohoto věku padat na zem: „a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.“ (Zj. 6:13, Bible 21). „Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.“ (Mk. 13:25, Bible 21).
Nejde tedy o žádné ohromné planety, jako třeba ‚planeta X’, jak jsme si někteří mysleli. Křesťanská církev je tu od toho, aby hlásala Boží pravdu od první kapitoly Genesis až po poslední kapitolu Zjevení, a nikoliv aby Boží slovo přizpůsobovala lidským teoriím. Boží slovo je pravdivé od A do Z a nesnese relativizaci dle pohanské kosmologické pseudovědy, převlečené do bílého pláště objektivního vědeckého poznání. Boží slovo je naprosto spolehlivé a pravdivé a obstojí ve světle reality a jakéhokoliv skutečného poznání. Koperníkovská heliocentrická relativistická pseudověda je přijímána všemi církvemi bez rozdílu. Bůh věděl, že se to stane, a dokonce to umožnil. O to větší je nyní a bude pád Babylonu, když tato lež o podstatě samotného světa vychází na povrch.
Je to základní kámen lži konce věku, ale zároveň Achillova pata celého systému. Když se svět dozvídá a dozví, že heliocentrismus a celá lež o země-kouli a vesmíru je pouze chytrý, ale totálně fiktivní model, založený na naprosto scestném výkladu skutečnosti, tak vyjde najevo celý plán na zbavení se Boha Stvořitele a Ježíše a biblického křesťanství. Nyní, na konci věku, kdy vychází jasně najevo velikost podvodu o podstatě reality, kterou jsme obklopeni, jsou křesťané všude povoláváni, aby se vrátili k čisté biblické pravdě ve všech oblastech, včetně popisu stvoření. Jedinou zbraní křesťanů je biblická pravda. Jedině ona odhaluje a odhalí satanskou lež, která drží svět ve své moci. Pravda placaté, nehybné Země s nebeskou klenbou byla obecně známa od stvoření až po Galilea. Jen posledních zhruba 400 let lidé začali věřit, že žijeme na rotující kouli. Věříme tomu ale pouze proto, že nám to někdo řekl, když jsme ještě neměli rozum, a ukázali nám obrázky.
Věříme tomu, protože věříme lidským ‚autoritám‘ více než Bibli. Sami jsme si to ale neověřili a historie tohoto podvodu ukazuje, jak relativně lehké je oklamat člověka, který ztratil bázeň před Bohem a úctu k Jeho slovu. Je prakticky nevyhnutelné, že budeme oklamáni všude tam, kde začneme relativizovat a přizpůsobovat Boží slovo lidským teoriím. Návrat této pravdy, o formě našeho světa, byl připraven Bohem od počátku. Odhalení falešné, fiktivní Země a vesmíru má probudit ze snu alespoň některé z těch, co doposud spali nebo dřímali, a jednou provždy potvrdit fakt, že vše, co nám Bůh napsal v Bibli, je pravda a nemůže být změněno, i kdyby celý svět věřil něčemu jinému. „Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: ‚Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.‘ (Ř. 3:4, Č.s.p.)
Bůh nás nechal žít v klamu přesně tam, kde jsme ustoupili od biblické pravdy a činili kompromisy se světem – s lidskými výmysly. Nechali jsme se naivně ošálit pohádkou o objektivních, upřímných vědcích a jako bychom zapomněli, že je to ďábel, který vládne světu a má své služebníky (ať vědomé, či nevědomé) všude. (Ovšem do míry a do doby umožněné mu Bohem. Vše má svůj význam). Lucifer byl a je lhář od počátku a jeho plány se naplňují po staletí, a nyní už má velmi málo času i proto, že matrix země-koule a nekonečného vesmíru, tak usilovně po staletí budovaný, se začíná hroutit. Bůh a Jeho slovo je spolehlivé a přesné a nikdy se neskloní před „prázdnými řečmi a protikladnými tvrzeními toho, co se falešně nazývá poznání“. (1. Tm.6:20).
To pouze my, bláhoví lidé, když upřednostníme bezbožné lidské teorie před Božím slovem. Velká část světa je oklamána evolucí a téměř celý svět je oklamán zeměkoulí a vesmírem. Pro církev to byla ale úplně zbytečná kapitulace, protože celá koperníkovská teorie je prokazatelně nesmyslný výklad pozorovatelné a ověřitelné skutečnosti. Jak tento teoreticky-matematický model uspěl v totálním dobytí vědy v posledních čtyřech a půl staletích – bez jediného skutečného důkazu – je opravdu fascinující a velice smutný příběh o tom, jak teorie o původu člověka a formě stvoření jsou tvořeny v jádru touhou popřít Boha a utéct od něj. Již první lidé Adam a Eva se schovávali před Bohem, když zhřešili. Utéct před Bohem ale nejde ani do nekonečného vesmíru – do virtuální reality. Pokud se mají na světě opět objevit Luciferovi padlí andělé, tak potřebují oklamat lidi ohledně jejich skutečné identity. Proto také potřebují vesmír, odkud můžou ‚přiletět‘ coby ‚mimozemšťané‘. (Propaganda mimozemšťanů běží na plné obrátky již od roku 1947 a Roswellu).
Může pak dojít na scénář, kdy ‚hodní mimozemšťané‘ budou svět varovat a připravovat na příchod ‚zlých mimozemšťanů‘ (návrat Ježíše Krista se svými svatými), a nebo se budou prezentovat jako naši zachránci od nás samotných. V každém případě nezapomeňme, že na konci věku „povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.“ (Mt. 24:24)
Základ tohoto klamu tu již máme od doby Koperníka a Galilea, a prakticky celý svět, včetně křesťanů, tomuto nesmyslu podlehl. Co to napovídá o klamu na samém konci věku? Pokud se nedržíme Božího slova, tak jsme velice lehce oklamáni. My, kteří stavíme naše životy na Kristu a Božím slovu, ale tomuto klamu nemáme podlehnout. Vyžaduje to ale oddělení se od Babylonu a jeho falešných proroků a kouzelníků, náboženství teoretické pseudovědy a uctívání jeho kněží a novodobých podvodníků a iluzionistů typu NASA, kteří jasně deklarují, komu patří ve svých symbolech a názvosloví. Návrat k placaté, pevně založené, nehybné Zemi Bible je radostný návrat. Je radostné objevovat, že i zde můžeme a máme brát Boží slovo tak, jak je, protože Země i nebesa jsou přesně takové, jak je popisuje Bůh. Pravé a správné poznání pochází pouze od Boha Stvořitele, který ví vše a je zdrojem veškeré pravdy.
David Starosta 2016 Zdrojem konec článku na: streetzurnal.cz/nebe-a-zeme-obs…
Roubal and one more user like this.
Roubal likes this.
dusan.podstavsky likes this.
7 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Placatá Země - Důkaz č. 9: Zakřivení Země.
Inženýr W. Winckler byl publikován v Earth Review ohledně zakřivení Země, kde uvedl: "Jako dlouholetý inženýr mohu říci, že tato absurdní hodnota zakřivení Země je dovolená jen ve školních knihách. Žádný inženýr nesní o nečem podobném. Projektoval jsem mnoho mil kolejí a ještě více mil kanálů a o nějakém zakřivení se ani neuvažovalo, ani nedovolovalo. …More
Placatá Země - Důkaz č. 9: Zakřivení Země.
Inženýr W. Winckler byl publikován v Earth Review ohledně zakřivení Země, kde uvedl: "Jako dlouholetý inženýr mohu říci, že tato absurdní hodnota zakřivení Země je dovolená jen ve školních knihách. Žádný inženýr nesní o nečem podobném. Projektoval jsem mnoho mil kolejí a ještě více mil kanálů a o nějakém zakřivení se ani neuvažovalo, ani nedovolovalo. Tato norma zakřivení znamená toto - 8 palců zakřivení na první míli kanálu a nárust kvadratického násobku s dalšími mílemi; proto malý navigační kanál pro lodě, řekněme 30 mil dlouhý, by znamenal podle výše uvedeného pravidla povolené zakřivení 600 stop (asi 200 metrů). Přemýšlejte o tom a pak prosím nemějte inženýry za úplné hlupáky. Nic takového není dovoleno. My neuvažujeme o zakřivení 600 stop (200m) na kolejnici dlouhé 30 mil nebo na vodním kanálu, stejně jako nemaříme náš čas tím, že bychom chtěli ze čtverce udělat kruh." www.placata-zeme.cz
Libor Halik
Placatá Země - Důkaz č. 43: Antarktida. Kdyby naše Země byla koule, pak existuje několik letů na Jížní polokouli, které by zaručovaly nejkratší a nejrychlejší let přes Antarktický kontinent, jako například ze Santiaga (Chile) do Sydney (Austrálie). Avšak namísto toho, aby se létalo tou nejkratší, nejrychlejší cestou po přímé linii přes Antarktidu, všechny takové lety jsou přesměrovány všemi …More
Placatá Země - Důkaz č. 43: Antarktida. Kdyby naše Země byla koule, pak existuje několik letů na Jížní polokouli, které by zaručovaly nejkratší a nejrychlejší let přes Antarktický kontinent, jako například ze Santiaga (Chile) do Sydney (Austrálie). Avšak namísto toho, aby se létalo tou nejkratší, nejrychlejší cestou po přímé linii přes Antarktidu, všechny takové lety jsou přesměrovány všemi možnými jinými směry, jen ne přes Antarktidu, s tvrzením, že tamní teploty jsou příliš studené, aby tam mohla létat letadla! Když zvážíme skutečnost, že existuje mnoho letů na a přes Arktidu, přičemž NASA tvrdí, že má technologie na daleko chladnější (nebo teplejší) podmínky, než jaké jsou na Zemi, taková výmluva je skutečně jen výmluvou, a tyto lety se nekonají jedině z toho důvodu, že to je nemožné.

Placatá Země - Důkaz č. 44: Přímé lety na Jížní polokouli. Kdyby Země byla koule a Antarktida byla příliš studená na to, aby se přes ní létalo, jediným logickým nápadem by bylo, aby se tedy ze Sydney do Santiaga letělo přímo přes Pacifik a zůstalo se stále na Jížní polokouli. Dotankování by bylo možné na Novém Zélandu nebo na jiné destinaci na Jížní polokouli, pokud by to bylo nezbytně nutné. Nicméně praxe je taková, že lety Santiago-Sydney létají přes Severní polokouli s mezipřistáním v LAX (letiště v Los Angeles) a jiných letištích Severní Ameriky, dříve než pokražují opět dolů na Jížní polokouli. Taková směšná a nesmyslná oklika nedává žádný smysl na modelu koule, ale dává naprostý smysl a formu přímých spojů, pokud se podíváme na mapu placaté Země. Více zde: www.placata-zeme.cz
Libor Halik
Bible a placatá Země 19 - Okruh Země
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu:

Izajáš 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,

Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earthH2329, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth …
More
Bible a placatá Země 19 - Okruh Země
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu:

Izajáš 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,

Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earthH2329, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:

H2329
- stejné slovo je použito v těchto verších:

Jób 22:14 Thick cloudsH5645 are a coveringH5643 to him, that he seethH7200 not;H3808 and he walkethH1980 in the circuitH2329 of heaven.H8064
Přísloví 8:27 When he preparedH3559 the heavens,H8064 IH589 was there:H8033 when he setH2710 a compassH2329 uponH5921 the faceH6440 of the depth:H8415
Izaiáš 40:22 It is he that sittethH3427 uponH5921 the circleH2329 of the earth,H776 and the inhabitantsH3427 thereof are as grasshoppers;H2284 that stretcheth outH5186 the heavensH8064 as a curtain,H1852 and spreadeth them outH4969 as a tentH168 to dwell in:H3427


Izaiáš věděl, jaký je rozdíl mezi kruhem a koulí, protože o kouli psal v Izaiáši 22:18:

Izaiáš 22:18 smotá, jako klubko tě svine, jako míč tě odhodí do široširé země. Tam umřeš a tam skončí tvé slavné vozy, pohano domu svého pána.(Ekum.)
Izaiáš 22:18 Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné. Tam umřeš, tam i vozové slávy tvé, ó ohyzdo domu Pána svého (Kral.)

Izaiáš 22:18 He will surely violently turnH6801 H6801 and tossH6802 thee like a ballH1754 intoH413 a largeH7342 H3027 country:H776 thereH8033 shalt thou die,H4191 and thereH8033 the chariotsH4818 of thy gloryH3519 shall be the shameH7036 of thy lord'sH113 house.H1004 (KJV+¨)

Více zde: www.placata-zeme.cz/…/bible-a-placata…
Libor Halik
Placatá Země - Důkaz č. 42: Antarktida

Na modelu Zeměkoule je Antarktida ledovým kontinentem, který pokrývá dolní část koule od 78. do 90. stupně jížní šířky a nemůže mít proto více než 12.000 mil po obvodu. Mnoho dřívějších mořeplavců včetně Kapitána Cooka a Jamese Clarka Rosse však při svých pokusech zcela obeplout Antarktidu potřebovalo 3-4 roky a uplout 50-60.000 mil. Britská loď Challenger…More
Placatá Země - Důkaz č. 42: Antarktida

Na modelu Zeměkoule je Antarktida ledovým kontinentem, který pokrývá dolní část koule od 78. do 90. stupně jížní šířky a nemůže mít proto více než 12.000 mil po obvodu. Mnoho dřívějších mořeplavců včetně Kapitána Cooka a Jamese Clarka Rosse však při svých pokusech zcela obeplout Antarktidu potřebovalo 3-4 roky a uplout 50-60.000 mil. Britská loď Challenger učinila také nepřímé, ale úplné obeplutí Antarktidy s překonáním hranice 69.000 mil. To se naprosto neslučuje s modelem Země jako Zeměkoule. Více zde: www.placata-zeme.cz
Libor Halik
Ako to, že španielská kráľovná Izabela sa dala presvedčiť a darovala potrebné prostriedky (3 lode a financie) na plavbu pre Kolumba?! Veď to celkom jasne znamenalo, že súhlasí s tým, že zem je guľatá. L: To platí, i když je Země kruhem. Kolumbus měl starobylé mapy Země jako kruhu, kde byly zakresleny kontinenty správně.
Ignac72 likes this.
Libor Halik
Stiahnite si do počítača a zkúste si prečítať argumenty, bez toho nemá cenu debatovať o tématu.
Libor Halik
Text mi daroval kamarád. Přečetl jsem ho a zní to logicky. Proto ho zveřejňuji.