3
4
1
2
Clicks2.2K

1972_halik_office

+Joseph+
301
TATO ZRŮDA MUSÍ MÍT NA MODERNISTICKÝ EPISKOPÁT NĚJAKÝ VELKÝ PICH, ŽE HO NEBYLI SCHOPNI DODNES SESTŘELIT
Vévoda
Mešuge.
Honzovo svědectví - mnohočetný myelom - můžeme si o tom myslet cokoli, ale každé svědectví je ohromně důležité: www.youtube.com/watch
Zde sděluješ LIbore:
Proč kněz Kuffa o mlze liberalismu ve světě mluví, a o mlze v církvi mlčí? Asi proto, že biskupové mají o. Kuffu jako vývěsní štít charity v církvi. Má 30 let 1 farnost, nestěhují ho co 5 let na rozdíl od jiných kněží. Proto dnešní mlhu v církvi nezažil. Nemá čas o ní vědět - napravuje 300 kriminálníků, kteří vyšli z vězení a biskupové by si je k sobě do bytu nevzali.

Víš …More
Zde sděluješ LIbore:
Proč kněz Kuffa o mlze liberalismu ve světě mluví, a o mlze v církvi mlčí? Asi proto, že biskupové mají o. Kuffu jako vývěsní štít charity v církvi. Má 30 let 1 farnost, nestěhují ho co 5 let na rozdíl od jiných kněží. Proto dnešní mlhu v církvi nezažil. Nemá čas o ní vědět - napravuje 300 kriminálníků, kteří vyšli z vězení a biskupové by si je k sobě do bytu nevzali.

Víš Libore @Libor Halik ber to prosím tak, že P. Marián Kuffa je mnohem zdatnější než ty, rozhodl se ke kněžství na základě rozhodnutí a věrnosti, rozhodl se i navzdory bojům co musel podniknout i se sebou samým a byl poslušný svého biskupa. Proto je statečným knězem Kristovým a činný v Církvi a po letech sklízí zasloužené ovoce. Vzešlo na poslušnosti a pokoře. V tom je nesporným vzorem i kněžím. A proč má jednu farnost? On tam něco tvoří a vytvářel, možná ti to uniklo co a začal sis ho všímat až přes media... Byl jsi tam někdy? Je to dost poučné jet na místo a sdílet týden a pomáhat... Vím o takových... Mlha v Církvi? Libore, ty žiješ ve spiklenecké bublině a nakonec po pár letech vidíš kde jsi? A kde? Pořád na začátku. Stále jen kritika a slova. Ve zkratce - K a S. :) Marián maká, maká i na sobě... A výsledek vidíme.... Vážím si takových.... Jsou pro mne majákem pravdy.

PS: Jen dodám - chudák registrace troll Barbarin. Je také stále na začátku. Co předá ostatním, čím je obohatí....
5 more comments from Kallistratos
A jen doplňuji Libore @Libor Halik
Jde o rozhovor z Grano Salis.... Uvádíš tam:
"Své tehdy sedmileté dcerce jsem doma řekl, že lékaři od dob Lenina věřili, že miminko v bříšku je jen ryba či opice, kterou mohou zabít. Avšak od zavedení jakési zvláštní kamery v 80.letech 20.století všichni lékaři ví, že v maminčině bříšku je člověk. Lékaři si ale už zvykli zabíjet, a tak zabíjejí dál."
Libore, …More
A jen doplňuji Libore @Libor Halik
Jde o rozhovor z Grano Salis.... Uvádíš tam:
"Své tehdy sedmileté dcerce jsem doma řekl, že lékaři od dob Lenina věřili, že miminko v bříšku je jen ryba či opice, kterou mohou zabít. Avšak od zavedení jakési zvláštní kamery v 80.letech 20.století všichni lékaři ví, že v maminčině bříšku je člověk. Lékaři si ale už zvykli zabíjet, a tak zabíjejí dál."
Libore, nijak neschvaluji potraty ale také neschvaluji falešné polopravdy v jakémkoli oboru.
Pochybuji, že lékaři od dob Lenina věřili tomu co uvádíš :) Jak spojení s Leninem, tak spojení s přesvědčením o rybě či opici je přece zjevná hloupost... Zjednodušené tvrzení, možná v dobrém míněno směrem k dětem. Nevím.

Lékařská věda jde přece svými cestami bez ohledu na Leniny, Staliny a celiny :) Je vývoj embryonální, fetální a perinatální. Prostě malý človíček se vyvíjí a že je podobný dokonce i rybě? (ale zajisté není ryba :)) Vznikají zárodečné listy, naprosto unikátní a krásný projev dynamiky života... Ta křehkost... Neurální indukce.... Proces neurulace.... Absolutní zázrak! A žaberní oblouky? Ano, paradoxně jimi jsme vybaveni a ejhle jistý pozůstatek po podobné formě živé hmoty.... A co má být? Je to proces transformace..... V těle matky vzniká tolik neuvěřitelných přeměn, že musí člověk jen žasnout..... Tak úžasný a komplikovaný je tvůrčí proces života. Tak dokonalý je Bůh, který vetkl do základu světa život.... Nepadáme čápovi ze zobáku i s plínou. Nemáváme kouzelným proutkem.... O to bolestnější je, když se vyskytne problém a neuzavře se zmiňovaná neurální trubice a je tu hydrocefalus, encefalokéla, anencefalus a další a další problémy.... Pro život dítěte i život nejbližších. Nic není bez chyb... Máš-li zdravé děti, milující děti, buď jenom rád... Jsi šťastný člověk :)
----------------------------------------------------
POZN: Pro úplnost - za dva roky po rozhovoru Libor Halík dostává anticenu na Grano Salis granosalis.cz/modules.php a později ukončeno jeho působení na tomto portále.... Důvody si jistě každý dohledá sám a koneckonců se o způsobu projevu a generování jistých informací můžeme přesvědčit zde na GTV....
A jen doplňuji Libore z toho starého rozhovoru na Grano Salis.... Uvádíš zde: "Své tehdy sedmileté dcerce jsem doma řekl, že lékaři od dob Lenina věřili, že miminko v bříšku je jen ryba či opice, kterou mohou zabít. Avšak od zavedení jakési zvláštní kamery v 80.letech 20.století všichni lékaři ví, že v maminčině bříšku je člověk. Lékaři si ale už zvykli zabíjet, a tak zabíjejí dál."

Libore, nija…More
A jen doplňuji Libore z toho starého rozhovoru na Grano Salis.... Uvádíš zde: "Své tehdy sedmileté dcerce jsem doma řekl, že lékaři od dob Lenina věřili, že miminko v bříšku je jen ryba či opice, kterou mohou zabít. Avšak od zavedení jakési zvláštní kamery v 80.letech 20.století všichni lékaři ví, že v maminčině bříšku je člověk. Lékaři si ale už zvykli zabíjet, a tak zabíjejí dál."

Libore, nijak neschvaluji potraty ale také neschvaluji polopravdy. Pochybuji, že lékaři od dob Lenina věřili tomu co uvádíš :) Jak spojení s Leninem, tak spojení s přesvědčením o rybě či opici je přece hloupost... Zjednodušené tvrzení, možná v dobrém míněno směrem k dětem, Nevím. Lékařská věda jde přece svými cestami bez ohledu na Leniny, Staliny a celiny :) Je vývoj embryonální, fetální a perinatální. Prostě malý človíček se vyvíjí a že je podobný dokonce i rybě? Vznikají zárodečné listy, naprosto unikátní a krásný projev dynamiky života... Ta křehkost... Neurální indukce.... Proces neurulace.... Absolutní zázrak! A žaberní oblouky? Ano, paradoxně jimi jsme vybaveni a ejhle jistý pozůstatek po podobné formě živé hmoty.... A co má být? Je to proces transformace..... V těle matky vzniká tolik neuvěřitelných přeměn, že musí člověk jen žasnout..... Tak úžasný a komplikovaný je tvůrčí proces života. Tak dokonalý je Bůh, který vetknul do základu světa život.... Nepadáme čápovi ze zobáku i s plínou. Nemáváme kouzelným proutkem.... O to bolestnější je, když se vyskytne problém a neuzavře se zmiňovaná neurální trubice a je tu hydrocefalus, encefalokéla, anencefalus a další a další problémy.... Pro život dítěte i život nejbližších. Nic není bez chyb... Máš-li zdravé děti, milující děti, buď jenom rád... Jsi šťastný člověk :)
----------------------------------------------------

POZN: Pro úplnost - za dva roky po rozhovoru Libor Halík dostává anticenu na Grano Salis granosalis.cz/modules.php a později ukončeno jeho působení na tomto portále.... Důvody si jistě každý dohledá sám a koneckonců se o způsobu projevu a generování jistých informací můžeme přesvědčit zde na GTV...
A snad jen drobnost, kdysi jsem si přečetl Libore @Libor Halik jeden článek a současně si vybavil svatého Jana z Kříže jak ho vyhledávaly různé ženy a neustále sdělovaly svá vidění, poselství, vize... Svatý Jan z Kříže byl vůči tomuto velmi konzervativní a učil je střízlivosti a selskému rozumu...
Ovšem trochu se naopak nechal oblbnout Jan Amos Komenský Kristinou Poniatowkou, o Kryštofu Kotter…More
A snad jen drobnost, kdysi jsem si přečetl Libore @Libor Halik jeden článek a současně si vybavil svatého Jana z Kříže jak ho vyhledávaly různé ženy a neustále sdělovaly svá vidění, poselství, vize... Svatý Jan z Kříže byl vůči tomuto velmi konzervativní a učil je střízlivosti a selskému rozumu...
Ovšem trochu se naopak nechal oblbnout Jan Amos Komenský Kristinou Poniatowkou, o Kryštofu Kotterovi ani nemluvě....
Tak jen POZOR, pokud mají lidé příliš mnoho vizí a zjevení a směrovek a pobídek od Boha či různých slibů....tak to vždy nemusí být od Nejvyššího.... To jen kamarádské varování....

Jak vidíš, tento rozhovor byl před 18 lety a jaká je situace dnes? V zásadě je mi to líto, že ten entuziasmus a přesvědčení vydrželo jen "plnoletost". Ale o to více si nyní vážím katolických kněží, co umí ustát některé věci a svěří to poslušnosti, službě, oddanosti a vytrvalosti a Lásce.... Čas vše prověří, vždy a spolehlivě....
-------------------------------------------------------------
Jste duchovním Pravoslavné církve. Mohl byste našim čtenářům přiblížit jak jste se dostal k této církvi a jak jste se stal jejím duchovním?

Mé mamince, které lékaři řekli, že nebude moci rodit, se zjevil anděl a řekl jí, že se jí narodí syn. Narodil jsem se v Praze roku 1966. Brzy má maminka přestala věřit Bohu, i když si zážitek pamatovala. Byl jsem vychováván jako ateista. V ateismus jsem přestal věřit až r.1984. V létě 1985 jsem málem zemřel, ale Bůh mi zachránil život výměnou za slib, že Ho budu poslouchat. O to jsem se pak ze všech svých sil snažil. Začátkem léta 1986 jsem zažil hrůzu z Pekla - z věčné opuštěnosti dobrým Bohem, neboť jak učí svatý apoštol Petr: „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ (Viz 1.list Petrův, 5.kapitola, 5.verš) Prosil jsem Pána Boha o odpuštění a slíbil mu, že přestanu plánovat. Vzápětí jsem během celé noci zažil něco, co lze snad označit biblickým termínem „pomazání Duchem svatým“. (Dnes mohu konstatovat to, že zážitek se do jisté míry podobal zážitku Motovilova, když hovořil se svatým Serafimem Sarovským o Svatém Duchu. Tento zážitek je v pravoslavné teologii dobře znám od r.1903, kdy byl poprvé zveřejněn tiskem.) Na vojně roku 1988 jsem slíbil Bohu, že jsem ochoten podstoupit jakékoli utrpení, umožní-li to obyvatelům Československa poznat Boha, plakat nad svými hříchy a neskončit navěky v Pekle. Po pádu komunismu, mi r.1990 bylo vnuknuto, že se mám stát jakoby Mojžíšem. Brzy poté jsem chtěl zjistit, co učí Pravoslavná církev, čím se liší od Katolické církve a od nepřeberného množství církví protestantských. Proto jsem se přihlásil ke studiu na pravoslavné teologické fakultě. Pravoslavná teologie a životopisy svatých se mi líbily, a tak roku 1995 jsem byl v Olomouci ustanoven (vysvěcen) pravoslavným biskupem Kryštofem na presbytera (kněze). Předtím jsem jistou dobu váhal, neboť jsem nahlédl, že stav moravské místní Pravoslavné církve zdaleka neodpovídá ideálům naučeným na teologické fakultě.


zdroj: www.granosalis.cz/modules.php
Dobře Libore, zkusím to jinak - a je mi jasné, že reakce žádná nebude, protože lidé co mají tyto rekurzivní anomálie postrádají sebereflexi. Přesto mne to fakticky zajímá - Je rok 2019 a ty tady píšeš o M. Kolbem a vytahuješ nějaké zažloutlé podružnosti ze soboty 13.10.1917? Z doby kdy se naši dědové rodili a soudruh Lenin jednal s bolševiky a dobytí jižního pólu byla čerstvá záležitost... :)
---…More
Dobře Libore, zkusím to jinak - a je mi jasné, že reakce žádná nebude, protože lidé co mají tyto rekurzivní anomálie postrádají sebereflexi. Přesto mne to fakticky zajímá - Je rok 2019 a ty tady píšeš o M. Kolbem a vytahuješ nějaké zažloutlé podružnosti ze soboty 13.10.1917? Z doby kdy se naši dědové rodili a soudruh Lenin jednal s bolševiky a dobytí jižního pólu byla čerstvá záležitost... :)
----------------------------------
Libor Halik
před 2 hodinami
Dle plánu z 13.10.1917 satan vládne ve Vatikánu a papež je jeho otrok
Je nutno se VYTRVALE modlit za vysvobození církve v ČR z moci SOSOMITŮ !.....
Libore, nejsem škodolibý, ale fakt mne to pobavilo s těmi SOSOMITY. A je mi jedno, kde si která písmenka na klávesnici stojí :) Kouzlo nechtěného. Co by na to řekla Asomita Sosomita :))

Mimochodem, jaký to plán je od roku 13.10.1917 že satan vládne Vatikánu a papeže je otrok... :) Kde to tvá hlava zase vydumala a vyšpekulovala :) Myslím, že je to klasická psychická rekurzivní anomálie, která …More
Libore, nejsem škodolibý, ale fakt mne to pobavilo s těmi SOSOMITY. A je mi jedno, kde si která písmenka na klávesnici stojí :) Kouzlo nechtěného. Co by na to řekla Asomita Sosomita :))

Mimochodem, jaký to plán je od roku 13.10.1917 že satan vládne Vatikánu a papeže je otrok... :) Kde to tvá hlava zase vydumala a vyšpekulovala :) Myslím, že je to klasická psychická rekurzivní anomálie, která dokáže z malicherností a okrajových jevů generovat zdánlivou rozhodující a příčinnou podstatu. Těchto lidí bývá poměrně hodně Libore, hůř se žije těm, kteří mají vysoké IQ a navíc úzkoprofilový a v rámci své "parkety" širší záběr. Dokáží někdy oblbnout i sami sebe. A jedno zda věda nebo náboženství a nebo cokoli jiného... Například Olga Borisovna Lepešinská budiž důkazem ve vědě.

A jde-li o Max. Kolbeho, raději připomínat a to i z bulváru /sic!/ toto: extrastory.cz/za-schovavani-z…
----------------------------------
Libor Halik
před 2 hodinami
Dle plánu z 13.10.1917 satan vládne ve Vatikánu a papež je jeho otrok
Je nutno se VYTRVALE modlit za vysvobození církve v ČR z moci SOSOMITŮ !Jidášovská ohavnost a ovoce homosexuální hereze! Jsou historicky první pár v registrovaném partnerství v ČR, ve kterém je jeden z partnerů katolický kněz, vojenský kaplan, byť od r.2017 nekonající veřejnou bohoslužbu. Připomínám, že církevním šéfem vojenských kaplanů byl dnešní plzeňský biskup Holub. Taky homosexuál? Pokud v tom nelžou a opravdu 1/3 dnešních katolických kněží v ČR jsou maskovaní homosexuálové, tak je to méně než v USA, než v Itálii. Přesto by to byla tragédie a je nutno se modlit za vysvobození církve v ČR z jejich moci. Pro @Samson1
Zedad
No p. Tomáš Halík není sestřelen. Vůbec nechápu kroky nuncia. P. T. Halík přece dostal napomenutí kardinála.
Zedad
@Barbarin ale nebuď smutný, baví to i Kallistrata.
One more comment from Zedad
Zedad
@Barbarin no vidíš, pak je tvoje pátrání zbytečné.
Libore, děkuji ti, žes mne dnes rozesmál. Ten překlep se SOSOMITY to stojí za to. Jen se chci zeptat, je to nějaká nová odnož sodomitů? :)
----------------------------------
Libor Halik
před 2 hodinami
Dle plánu z 13.10.1917 satan vládne ve Vatikánu a papež je jeho otrok
Je nutno se VYTRVALE modlit za vysvobození církve v ČR z moci SOSOMITŮ !Jidášovská ohavnost a ovoce homosexuální hereze! Jsou …More
Libore, děkuji ti, žes mne dnes rozesmál. Ten překlep se SOSOMITY to stojí za to. Jen se chci zeptat, je to nějaká nová odnož sodomitů? :)
----------------------------------
Libor Halik
před 2 hodinami
Dle plánu z 13.10.1917 satan vládne ve Vatikánu a papež je jeho otrok
Je nutno se VYTRVALE modlit za vysvobození církve v ČR z moci SOSOMITŮ !Jidášovská ohavnost a ovoce homosexuální hereze! Jsou historicky první pár v registrovaném partnerství v ČR, ve kterém je jeden z partnerů katolický kněz, vojenský kaplan, byť od r.2017 nekonající veřejnou bohoslužbu. Připomínám, že církevním šéfem vojenských kaplanů byl dnešní plzeňský biskup Holub. Taky homosexuál? Pokud v tom nelžou a opravdu 1/3 dnešních katolických kněží v ČR jsou maskovaní homosexuálové, tak je to méně než v USA, než v Itálii. Přesto by to byla tragédie a je nutno se modlit za vysvobození církve v ČR z jejich moci. Pro @Samson1
+Joseph+
soudruh hokinář už neodpoví, leda někde na svém hnoji, zde dostal banánek
Hoki dnešní Kallistratos aj u mňa dostal Ban. :)
Segal likes this.
Ach ty vaše banány.... A Matýsku, neotírej se o Kallistrata, neudělal ti nic zlého, pouze konstatuje, že 5485 píše někdy zatrolené trolloviny a někdy i voloviny :)
Ružena
Monk 24.6.2013 08:05:07
Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu lež a manipulace, vkládám sem a končím. Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne …More
Monk 24.6.2013 08:05:07
Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu lež a manipulace, vkládám sem a končím. Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.

Můj čas není nekonečný a přestože pro mne nebylo problémem dělat na PC, protože jej užívám takřka nepřetržitě, tak i čas každého se krátí a je třeba s ním nakládat zodpovědněji. Pokoj Vám.
+ Hoki (Hooki) 10.5.2018 LA
dnes zodpovědný Kallistratos Praha
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
Zedad
No tak Hoki, podle toho, co považuješ za pýchu. Pýcha je prvotní hřích. Ano, pýcha ničí člověka.
Mates5485 likes this.
Zedad
Hoki člověk může věřit Bohu a nebo si sám vytvoří bůžka. Pýcha. Dobro a zlo.
5 more comments from Zedad
Zedad
Hoki - přeběhl jsi od jedné otázky ke druhé. Nebudu ti tu hledat, co píše P. Tomáš Halík o Hospodinu. Držme se Bible.
Zedad
Hoki - jo a pokud je P. Tomáš Halík akademický intelektuál, mohl by vědět, kdo je to Hospodin, Bůh vznešený a mocný. Nevím, možná to jenom neumí dát do slov. Ta lidová zbožnost, no tak on asi po poutích nejezdí. Důležité je, aby uměl odpovědět na otázku, kdo je to Bůh.
Zedad
Hoki na legrácky si moc nepotrpím . Otázka zní, jestli věříš na zázraky nebo jenom na to, co držíš v hrsti. No a pokud jsi gramotný, tak se podívej na lajky, když se píše o P. Tomáši Halíkovi.
Zedad
Hoki a nebo kdo ho brání, že. Hoki, viš, co? Nepletu se jako ty.
Zedad
Hoki -Upřesním - kde se mluví na sítích oslavně o P. Tomáši Halíkovi, no tak si těch lajků rač povšimnouti Hoki. Nemyslím si, že sám veliký P. Tomáš Halík bude ťukat do klávesnice a bude s tebou mluvit o tom, kolik má lajků.
Monika G
Vždycky jsem byla toho názoru, že přílišné fiozofování vnáší do veškeré lidské činnosti jen zmatek. Bohužel ani katolická církev není vůči tomu imunní. Celé jsem to přečíst nezvládla, ale stěží tam bude od pana T. Halíka něco duchaplného, co by mě mohlo obohatit.
Caesar likes this.
Zedad
Podle lajků na sociálních sítích nemá P. Tomáš Halík o fraucimor nouzi.
+Joseph+ likes this.
Zedad
Kam se na P. Tomáše Halíka hrabe Socrates
+Joseph+
silně pochybuju že ho nato nějaký katolický biskup vysvětil, jedině tak starokatolík
+Joseph+
raději zvracím s alkoholu ten se nepříčí v krku když jde ven, proto takové žvásty ani nečtu, podívaje se na jeho podobiznu která mluví za vše
Sv.Prokop
Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. (Marek 4,22)
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
+Joseph+ likes this.
Sv.Prokop
A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; (2. Kor 11,14)
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Caesar likes this.