1
2
Viu254

L’emprema flur

Verseta
1
Alfons Tuor (1871-1904)
Quei plai a Virgina