Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
tictac
tictac

To byla facka od Bohorodičky Františku, příště bude hůř

Jak se tomu říká; člověk míní, ale Bůh mění?
Homō putat, Deus mūtat
tictac

To byla facka od Bohorodičky Františku, příště bude hůř

Objevil se však i jiný druh údivu, který nebyl tak všeobecný, protože se vyskytnul jenom v řadách Tovaryšstva Ježíšova, ale byl tak evidentní i navenek, že jej byl nucen přiznat i jeden z nich, italský jezuita O. Federico Lombardi, toho času tiskový mluvčí Svatého stolce: Jezuité si totiž bezděčně osvojili přesvědčení, že papežem nemůže být zvolen někdo z jejich řad; snaží se v církvi sloužit …More
Objevil se však i jiný druh údivu, který nebyl tak všeobecný, protože se vyskytnul jenom v řadách Tovaryšstva Ježíšova, ale byl tak evidentní i navenek, že jej byl nucen přiznat i jeden z nich, italský jezuita O. Federico Lombardi, toho času tiskový mluvčí Svatého stolce: Jezuité si totiž bezděčně osvojili přesvědčení, že papežem nemůže být zvolen někdo z jejich řad; snaží se v církvi sloužit jenom jako služebníci a odmítají proto biskupská či kardinálská jmenování. „A proto nám připadá poněkud divné, že byl jeden z nás zvolen papežem,“ řekl na středeční tiskové konferenci tentokrát za sebe a své spolubratry. Způsobené rozpaky byly patrně také příčinou toho, že oficiální gratulace Tovaryšstva Ježíšova Svatému otci přišla až na druhý den odpoledne, tedy až po několika jiných oficiálních projevech sympatií řeholních řádů a církevních hnutí na čele s františkány.
radiovaticana.cz/clanek.php4
tictac

To byla facka od Bohorodičky Františku, příště bude hůř

První papež také cestoval , až do Říma, ... ale teď k videu a komentářím. Taková věc se někdy stane, podlomí se kolena, udělá nevolnost či ztráta stability, papež není žádný mladík. Facka Bohorodičky, hm, to snad ne, nic tomu nenasvědčuje, pouze čísi bujná fantazie. O statické elektřině bych v tom tomto případě také vůbec nemluvil, zase jen bujná fantazie. Spíše bych řekl, že se papež …More
První papež také cestoval , až do Říma, ... ale teď k videu a komentářím. Taková věc se někdy stane, podlomí se kolena, udělá nevolnost či ztráta stability, papež není žádný mladík. Facka Bohorodičky, hm, to snad ne, nic tomu nenasvědčuje, pouze čísi bujná fantazie. O statické elektřině bych v tom tomto případě také vůbec nemluvil, zase jen bujná fantazie. Spíše bych řekl, že se papež z nějaké fyzické slabosti až posadil, to se někdy prostě stane, třeba je nemocný. Je k nevíře, co vše zaujaté lidi napadne jen aby mohli ihned vznést kritiku. Obecně se přikláním k myšlence, že to celé kolem papeže, jak si po polibku sedne, je obyčejná hloupost, kterou se nemá cenu vůbec zaobírat. Zlé jazyky ale hloupostí oplývájí, tak alespoň máme v přímém přenosu lekci o hlouposti aneb jak hlupák svou hloupost zušlechťuje.
tictac

Víte, že používáte-li Windows 10, jste odposlucháváni?

www.linux-mint-czech.cz/bude-windows-10…
www.root.cz/…/telemetrie-pric…
Nepopulární telemetrie (sběr a posílání dat o uživatelově aktivitě) z Windows 10 přichází nyní i do Windows 7 a 8 ve formě záplat KB3075249, KB3080149 a KB3068708.
Zdá se, že nové záplaty ignorují stávající uživatelská nastavení týkající se odesílaní dat Microsoftu včetně změn v hosts souboru a hned zahájí …More
www.linux-mint-czech.cz/bude-windows-10…

www.root.cz/…/telemetrie-pric…

Nepopulární telemetrie (sběr a posílání dat o uživatelově aktivitě) z Windows 10 přichází nyní i do Windows 7 a 8 ve formě záplat KB3075249, KB3080149 a KB3068708.
Zdá se, že nové záplaty ignorují stávající uživatelská nastavení týkající se odesílaní dat Microsoftu včetně změn v hosts souboru a hned zahájí komunikaci s vortex-win.data.microsoft.com a settings-win.data.microsoft.com.
Detaily o komunikaci Windows směrem do internetu najdete v článku Windows 10: analýza probíhající komunikace.
tictac

Sv. Pelagie Rjazaňská prorokovala o naší době i Antikristu 1.část

Pelágia Rjazanskaja – proroctvá
Blažená Pelagia Rjazanskaja sa narodila v roku 1892 v dedine Zacharovo
Zacharovského rajóna v Rjazanskej oblasti a zomrela v roku 1966. Od narodenia bola
slepá, ale Boh jej dal v troch rokoch dar prozreteľnosti (predvídania). Veľa ľudí od nej
dostalo poučenia a varovania. Hoci vám z nich ukážem len veľmi malú časť. Blažená,
spravodlivá a veľká podvižnica dávala …More
Pelágia Rjazanskaja – proroctvá
Blažená Pelagia Rjazanskaja sa narodila v roku 1892 v dedine Zacharovo
Zacharovského rajóna v Rjazanskej oblasti a zomrela v roku 1966. Od narodenia bola
slepá, ale Boh jej dal v troch rokoch dar prozreteľnosti (predvídania). Veľa ľudí od nej
dostalo poučenia a varovania. Hoci vám z nich ukážem len veľmi malú časť. Blažená,
spravodlivá a veľká podvižnica dávala odpovede na všetky otázky. Keď bola otázka
zložitá, vtedy sa modlila celú noc a rozprávala sa so sv. Serafimom Sarovským. A tak
jej odpovede boli bezchybné. Okrem toho, že blažená Pelagia bola veľká
modlitebnica, bola veľká aj pôstnica. Od narodenia nikdy nejedla mäso a v 1-4-7
týždeň Veľkého pôstu vôbec neprijímala potravu. Okrem prosfory a pohára svätenej
vody na deň. Od útleho detstva až do staroby robila za deň 12 až 14 poklôn za
minútu. Blažená Pelágia sa modlila nádherne, starostlivo pozorne, presne ako ručička
na hodinkách. Veľa sa modlila na kolenách. Naspamäť vedela veľa akafistov, vedela,
akú silu a význam má Christos.
Raz ochorela moja mama a rozhodla sa navštíviť blaženú Pelágiu. Pelágia ju privítala
veľmi vľúdne. Ona už vedela, že moja mama je tehotná a vedela aj tajnú myšlienku,
že moja mama chce ísť na potrat. No blažená ju od tohto strašného hriechu
odhovorila a povedala, že sa jej narodí krásny dobrý chlapček Petrík a ona mu bude
krstnou mamou. A tak sa aj stalo, blažená Polja sa stala mojou krstnou mamou a po
narodení prikázala mojej mame, aby ma chránila a veľmi opatrovala. Často nás
prozreteľná deva navštevovala a mala veľkú radosť za podvih mojej mamy. Keď
u nás Pelágia bola, navštevovalo nás veľa ľudí, aby si s ňou pohovorili a poradili sa.
Niečo si pamätám, niečo nie.
Keď mala Poľa 12 rokov, hoci už 9 rokov mala dar prozreteľnosti, pretrpela diabolské
pokušenie. Satan ju navádzal na samovraždu, ale Boh ju zachránil a zostala nažive.
Poľa vravela, že k nej prišla žena v mníšskom odeve a odviedla ju z cesty. To bola
nebeská Kráľovná z ikony Pokrovského monastiera v Kyjeve. Kráľovná zobrala slepú
Pelágiu za ruku, doviedla ju k sýpke, posadila na lavičku a povedala: „nasleduj ma“
a ony sa ocitli na takom strašnom mieste, kde bol oceán ohňa. Bohorodička trikrát
povedala: „pozeraj na svoj hriech“. Hoci bola Pelagia slepá, zrazu uvidela peklo.
Veľmi ťažko sa to opisuje. Svätí otcovia hovorili, že tak, ako sa namaľovaný oheň líši
od ozajstného, tak sa pekelný oheň líši od ozajstného. Po tomto videní sa blažená
modlila k Bohu každým dňom aj nocou. Málokto vedel, akou veľkou sväticou bola, aký
dar modlitby a sĺz mala od Boha. Takýto podvih si nevieme ani predstaviť. Okrem
toho, že blažená poznala všetkých 20 mýtnic, videla peklo, každého, kto v ňom bol
a za aký nepokajaný hriech sa tam dostal. Pri rozhovoroch sme sa rozprávali aj
o záhrobnom živote. Veľmi pozorne som počúval jej slová a bol som ostražitý. Pýtal
som sa jej, či niekto z nášho rodu tam je. Povedala, že áno, moja vzdialená príbuzná,
ktorá žila so svokrom. Blažená mi tiež hovorila, za koho zo zomrelých sa mám
modliť. Za moju mamu sa ona modlila celý rok, aby prešla jednu mýtnicu. Ja som
vedel, že je to za potrat, hoci ho neurobila, ale mala zámer urobiť ho, čo sa počíta tiež
za hriech. Naučila ma čítať Žalmy i Kanóny a potom mi blažená požehnala napísať
pre jednu úbohú ženu celý Žaltár. Po napísaní mi Polja povedala, že budem s ňou
a aká bude moja smrť. Bude veľmi krutá, ale smrť je pre každého krutá. Blažená deva
mi dlho rozprávala o význame rôznych žalmov i modlitieb. Raz sme boli spolu tri dni.
Ona hovorila a ja som písal o význame každého Božieho služobníka, kto od akých
chorôb pomáha. Polja vravela, že budem pomáhať ľuďom a tak aj bolo. Za život som
stretol veľa chorých a doteraz pomáham.
Prezieravá hovorila o tom čase, keď Chruščov zatváral chrámy, že v Rusku nastanú
časy, keď všetky chrámy budú otvorené. No potom chrámy budú slúžiť ako divadlo
pre národ, lebo národ sa nebude vedieť modliť a ľudia tam budú stáť ako soľné stĺpy.
Raz na Veľký štvrtok bolo na sv. Prijímaní viac ako 2100 ľudí, ale iba 38 ľudí prijalo
sv. Dary. V chráme je potrebné všetko presne dodržiavať, mať úctu k svätyniam, mať
bázeň. Človek je narodený pre raj, a nie pre peklo. Do pekla ide človek len pre svoju
hlúposť.
V posledných časoch bude na jedného kresťana 100 a viac čarodejníkov. Ó, aká
vášeň! Hovorila, koľko čarodejníckych kníh sa od Židov dostáva do obehu po celom
svete. V posledných časoch bude celý národ veľmi chorý, bude vysoká úmrtnosť a to
všetko preto, lebo ľudia sa prestanú žehnať znamením kríža. Choroby ale nebudú od
Boha. Blažená hovorila, že prídu časy, keď veľmi veľa ľudí bude trpieť rakovinou
hlavy.
tictac

Praha 16.1.2015 ..proti ismalimizacii českeho naroda

ta webová stránka = odpad
tictac

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

..."nesuď mne"... Zvláštní,že to říká člověk,který dennodenně odsuzuje všechny kolem sebe.
tictac

Řím stolicí Antikrista jako všechna města od r.1986

samé proroctví o zkáze,válce,apd ... a kde je nějaké proroctví co povzbudí... není to divné,že samé apokalyptické,o hrůze,o kterých běžný člověk ani netuší,proroctví není jen o bolesti,válce,hrůze,ale zde to frčí jako k zákusek
tictac

Řím stolicí Antikrista jako všechna města od r.1986

Proroctví nemusejí mít materiální význam,jako že se např. zboří město,ale duchovní...jen má úvaha,nicméně by mne zajímalo kolik takových proroctví bylo vyřčeno,dejme tomu do roku 1000.nebo do roku 500 ...jen pro objektivitu,jestli se ta proroctví neopakují,třeba k určité době,kvůli době samé, k obrácení a nebo jestli to není klam.Protože apokalyptické vize jsou dlouho a jaksi ne a ne se …More
Proroctví nemusejí mít materiální význam,jako že se např. zboří město,ale duchovní...jen má úvaha,nicméně by mne zajímalo kolik takových proroctví bylo vyřčeno,dejme tomu do roku 1000.nebo do roku 500 ...jen pro objektivitu,jestli se ta proroctví neopakují,třeba k určité době,kvůli době samé, k obrácení a nebo jestli to není klam.Protože apokalyptické vize jsou dlouho a jaksi ne a ne se naplňit. Pořád dohady a pořád nic.Války jsou pořád,zemětřesení,povodně také.Osobně nevidím jasné důkazy konce světa.To co lidé dělají je pořád stejné,jen je větší informovanost o tom kde se co šustne .Předpovědi o III.SV jsou i mezi nevěřícím, pak sektami apd.Obecně mi připadá,jakoby člověk cítil jakýsi konec a to ani nemusí být světec.Někdy mi ale příjde,že se tím lidé více baví pro svou tajemnost a
inklinaci předpovídat jako u sportovního utkání.
Co když nic takového,co se jakoby prorokuje,nenastane a lidé postupem času více ztratí náklonnost takovým řečem naslouchat a budou žít jako obvykle.Ženit se,vdávat,vše ok a najednou příchod Krista,který všechny překvapí.Prostě zhola nic.Ale Kristus mluvil o válkách a podobně....které jsou pořád.Ale které války a přírodní katastrofy jsou právě ty,které mají svědčit onen konec.Vždyť lidí kolem bez Boha umírá každým dnem víc a víc.Možná,že Bůh lidem neustále dává šanci a tak oddaluje konec,ale přitom pořád mnoho lidí umírá bez Boha,řekl bych více než s Bohem,ale to jistě nevím.Pak si říkám,že asi opravdu se má naplnit počet a tehdy Bůh ukončí jak řekl a příjde.V noci jako zloděj pomalu nikým neočekáván. Ať je válka nebo mír,vždy je třeba být připraven.
tictac

Papež František spoluvinen na sodomizaci Irska

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné
tictac

Řím stolicí Antikrista jako všechna města od r.1986

Nevím proč by je to přivedlo do varu,vždyť snad každý papež byl biskupem římským,ne?
tictac

Pošliapany Kristus vo sviatosti oltarnej

Dobrá,a teď mi uveď ty důkazy z Písma ,o kterých jsi mluvil.Zatím uhýbáš.
tictac

Homosexuální lavina z nedávno katolického Irska

No tak dobrá Langu,až budeš při síle ze snídaně můžeš pokračovat.
Dobrou.
tictac

Homosexuální lavina z nedávno katolického Irska

Bez nebo s ponožkami? To jen aby mi něco důležitého neuniklo,když už jsi se vrhl do pojednání o duši skrze přezuvky.
tictac

Pošliapany Kristus vo sviatosti oltarnej

Peter,ty jsi žádný důkaz nepředložil ,jen své spekulace.A netvrď, co by Ježíš dnes nosil nebo nenosil,protože to nevíš.
A co máš proti džínům,je to snad hřích je nosit ?
No a co pak ty,jak se oblékáš?Že by jsi nosil oblečení stylu středního východu před dvěma tisíci lety? Co pak za břemeno na své bližní zase vymýšlíš!More
Peter,ty jsi žádný důkaz nepředložil ,jen své spekulace.A netvrď, co by Ježíš dnes nosil nebo nenosil,protože to nevíš.
A co máš proti džínům,je to snad hřích je nosit ?

No a co pak ty,jak se oblékáš?Že by jsi nosil oblečení stylu středního východu před dvěma tisíci lety? Co pak za břemeno na své bližní zase vymýšlíš!
tictac

Homosexuální lavina z nedávno katolického Irska

Ty jsi takový smíšek viď,ale
Langu,já psal o webu,ne o duši a to v kontextu na vklad Koksa. Ale jestli máš něco na srdci ohledně duše,tak prosím,máš prostor.
tictac

Homosexuální lavina z nedávno katolického Irska

To máš pravdu Kokso,ale nechtěj,aby se ke všemu ihned vyjadřovala církev.Gtv je soukromá akce a má svobodu k provozování,tak i slova a za vklady přispěvovatelů jaksi asi neručí.Nicméně pokud zakladatelé jsou sami katolíci,tak se snad jednou zmohou na čistotu jejich webu.
tictac

B.R. Perič: Halucinácie trikrát denne

oprava : u váš možná 1€ = 30Ks :))))
tictac

B.R. Perič: Halucinácie trikrát denne

Dobré spaní