tmodelsk
tmodelsk

Nawrócony pastor: Protestantyzm prowadzi do ateizmu

Powyższy tekst poprawiony na moim blogu (dodane brakujące odstępy-spacje między wyrazami), bo dość trudno się to czyta.
Tekst bardzo wartościowy, dziękuję za zamieszczenie

sychem.wordpress.com/…/protestantyzm-p…