Clicks3.7K
Libor Halik
7

Prorokoval: Řecko zbankrotuje, každý zaměstnanec bude propuštěn

Prorokoval starec Josif Vatopedský, než zesnul 1.7.2009 v pověsti svatosti a hodinu a půl po smrti se usmál gloria.tv/post/qHHmdt3UjYDM679ztxm6YKiN4 (foto posmrtného úsměvu)
Proroctví zveřejňuji v souvislosti s tím, že konzervativní premiér Řecka Antonis Samaras od včera do podzimu 2013 zavřel všechny tři veřejnoprávní televizní kanály a rozhlas provozované ERT.
Řecko se totiž výměnou za záchranný úvěr zavázalo propustit do příštího roku 15 tisíc státních zaměstnanců - z toho 4 tisíce letos. A s koncem ERT by byl úkol téměř ze tří čtvrtin splněný.

Lidé ve vzdálenějších koutech Řecka – třeba na ostrovech v Egejském moři, kde není dostatečně silný signál soukromých televizí – jsou nyní zcela odříznuti od informací. V současné době mohou naladit jen tureckou televizi. První vysílání řeckého veřejnoprávního rozhlasu se uskutečnilo v roce 1938, televize začala vysílat v roce 1966. www.ceskatelevize.cz/…/231014-televizn… www.ceskatelevize.cz/…/231069-cerne-ob…

Text proroctví je přepisem z audiozáznamu:
00:00:04.510 Nastane stav abnormality (v Řecku).
00:00:08.488 Když tento nenormální stav bude nastávat,
00:00:11.199 (finanční) kapitál, okamžitě vycouvá nazpět (do ciziny)
00:00:14.656 globální kapitál, ten mezinárodní a židovský.
00:00:18.868 Právě, když se mezinárodní kapitál stáhne, každý zaměstnanec bude propuštěn,
00:00:22.819 pak Řecko zbankrotuje a jeho lidé budou hladovět.
00:00:26.070 Pak nastane provokace (turecký útok ) v tomto podušení (guláši)
00:00:29.328 Co nás čeká - starec Josif Vatopedský zesnul 01.07.2009 AD +
00:00:34.953 Ve zkratce řečeno - Rusko napadne Turecko
00:00:37.722 v reakci na turecký útok proti Řecku!
00:00:38.810 Rusové vyhrají, ale budou si chtít ponechat
00:00:39.930 pro sebe Konstantinopol a Bosporské průplavy (úžiny)…
00:00:42.671 Ale pak
00:00:50.087 Rusko bude chtít držet (ponechat si), ale nebude schopno.
00:00:54.794 To vše bude trvat přibližně 2 až 3 měsíce
00:00:58.704 Rusko se bude chtít usadit na tomto místě
00:01:03.311 a v Bosporských průplavech (úžinách), ale judaismus do toho zatáhne Američany
00:01:08.769 každý z nich se nejprve budou pohybovat
00:01:10.632 a shromažďovat v regionu Byzance,
00:01:14.296 protože Byzanc byla rozpárána Vatikánem
(L: Ač se papež Innocenc III. trápil, že tam r.1204 panny zasvěcené Bohu vydali v plen nečistému žoldáctvu křižáků, znesvěcovali svatostánky a odnášeli z nich kříže a ostatky, tak on sám r.1210 prohlašuje, že v případě, že by Řekové Konstantinopol znovu dobyli, vyhlásil by proti Řekům křížovou výpravu)
00:01:20.068 a byla předána Turkům (L: r.1453 západoevropští technici pomohli sultánovi dobýt Konstantinopol.)
00:01:22.774 Proto nyní hanebné potomky svých předků
00:01:26.239 kteří jsou nazýváni Evropané
00:01:28.214 Boží spravedlnost shromáždí v regionu Byzance
00:01:32.944 a nikdo se neobrátí (L: tj. nezajímá se o dějiny), aby se zeptal "co se (kdysi) stalo?"
00:01:37.108 Na bitevním poli, jak řeknou ti, kteří to uviděli
00:01:42.243 za 3 dny a noci masakrování (krveprolití, vraždění)
00:01:44.667 tam bude 700 000 000 mrtvých
00:01:51.880 ne žen a dětí, ale mužů
00:01:57.102 Chápete? To je, když se to všechno začne míchat.
00:02:01.590 Celé město ( Konstantinopol) bude vyhubeno
00:02:03.254 Ze starého města jen Hagia Sophia zůstane nedotčena
00:02:07.487 V té době, začne rekonstrukce.
00:02:09.591 Vrátíme se znovu zpět do naší domoviny (původního bydliště)
00:02:13.832 Řecká Hellas bude velmi zchudlá, ale hne sebou (rozšíří se)
00:02:17.961 Nezůstaneme zde
00:02:20.199 Vrátíme se zpět znovu do naší domoviny.
00:02:22.157 Pont, Malá Asie, Kapadocie, Bithynie, všechna tato místa jsou naše (Řeků)
00:02:26.985 Kořeny našich předků jsou tam.
00:02:30.690 Říkal jsem ti stručně, co se bude dít .
00:02:33.520 To není jen tohle, je toho víc,
00:02:35.806 ale co jsem Vám řekl, je získat představu.
00:02:38.917 Žena: "Vyvraždění nastane během první bouře? "
00:02:43.094 Ne, první bouřkou budou abnormality.
00:02:47.644 První bouře nastane, když Rusko bude pochodovat sem (do Turecka).
00:02:52.791 Američané to nebudou tolerovat a Židé budou chtít odsunout (Rusy) zpět. (L: jakmile Rusové budou u Jeruzaléma, Paisij Athoský prorokoval)
00:02:57.094 To je přesně, kdy budou zasahovat.
00:02:59.180 Pak se objeví anděl z nebe.
00:03:00.886 A vloží do nich něco, co je zbaví rozumu.
00:03:02.889 Ti, kteří se tam budou shromažďovat také přivezou námezdné vojáky.
00:03:05.910 Američani spolu s Japonci přivezou mnoho námezdních vojáků.
00:03:13.906 Neboť cílem judaismu je vymýtit křesťanství ze zeměkoule
00:03:22.791 Takže když se budou pohybovat
00:03:25.578 anděl z nebe se objeví a vloží do nich něco
00:03:28.924 a oni přestanou myslet,
00:03:31.767 ne nezblázní se,
00:03:33.817 ale budou inspirování nesmiřitelnou nenávistí.
00:03:37.531 Budou chtít zabít jeden druhého.
(L: podobná věc se stala ve Starém zákoně, když byli tehdy zbožní Izraelci obklíčeni přesilou vojska, že cizí vojáci náhle vyvraždili jeden druhého a Izraelci ráno našli jen jejich mrtvoly)
00:03:40.167 Jak už jsem řekl, nastane chaos 3 dnů a nocí neustálého vraždění.
00:03:44.695 Pak anděl dodá rozumnost
00:03:49.243 nejen pouhým hlasem
00:03:50.973 A řekne: Přestaňte, pomsty bylo dost. Buďte dobří.
00:03:56.842 Pak zbytek, co přežil, vystřízliví.
00:03:59.995 Vystřízliví a budou se ptát: Proč jsme sem přišli?
00:04:02.869 Proč jsme druhé vraždili?
00:04:04.620 Tamta troška (vojáků) se vrátí do jejich Evropy.
00:04:09.208 Pak tento anděl rozumně vzkřísí před lidmi
00:04:13.901 byzantské spáče (zesnulé).
00:04:18.275 Tamti z Byzance, kteří spí, církevní a političtí vůdci
00:04:24.315 se probudí andělem, který ukáže prstem a řekne
00:04:28.166 Nechte je, aby vám vládli.
00:04:31.069 Tehdy začne úplná obnova života
00:04:33.515 lidskosti všeobecně.
00:04:43.669 Nevzpomínáte si, že bylo několik, 7 spáčů z Efezu?
00:04:46.972 Spali tak mnoho let (309 let).
00:04:51.313 A nyní spí jeden, který je politickým vůdcem.
00:04:57.788 Nevíme, kdo to je. Avšak on je přítel Boží.
00:05:01.492 Je svatý! A přesto je politickým vůdcem,
00:05:05.158 který převezme vedení na rozkaz Boha skrze anděla.
00:05:09.818 Bude zázračným.
00:05:12.938 Země ukáže své poklady.
00:05:17.184 Chudí se stanou bohatými.
00:05:21.894 Bůh bude přebývat s lidmi.
00:05:25.431 Tam (v Řecku) bude velmi mnoho klidu, tolik míru, tolik štěstí
00:05:29.548 po přibližně 3-4 desetiletí,
00:05:32.685 aby se křesťané dobře zorganizovali.
00:05:35.291 Po tom všem Antikrist
00:05:40.045 na konci světa.
00:05:42.136 Žena: „Nastane toto VŠECHNO za naší generace, té ve které žijeme?“
00:05:46.539 „Ne nyní, nemyslím si to.“ (L: nevím z jakého roku je nahrávka)
00:05:48.247 NYNÍ ochutnáme soužení, které má přijít.
00:05:52.787 Potom mír, o kterém jsem Vám řekl, přijde.
00:05:54.880 Nebudeme asi do té doby (světovlády Antikrista)
00:05:57.477 Žena: "Bude to pro naše děti, následující generaci? "
00:06:01.071 "To bude pravděpodobně ten čas."
00:06:02.488 Žena: "Musíme jim dát Boží sílu."
00:06:05.397 "Pak je konec světa.
00:06:07.974 Přichází čas, kdy Bůh znovustvoří vesmír.
00:06:09.899 "Bude renovovat stvoření. "
00:06:19.461 Žena: "Starče řekl jste, že jsme blízko všeho toho. Jak blízko? "
00:06:22.340 Moje dcero, Bůh nám nikdy neukazuje přesný čas,
00:06:25.529 ale znamení časů nás přesvědčuje
00:06:27.535 a rozmanitá proroctví našich sv. otců
00:06:29.971 Řekl jsem Vám, nastane nenormální stav.
00:06:34.696 Když tento stav nenormálnosti bude nastávat (přicházet),
00:06:37.117 (finanční) kapitál se okamžitě stáhne z nabídky.
00:06:39.558 Globální kapitál, ten mezinárodní a židovský.
00:06:44.689 Právě když bude stažen pryč, každý zaměstnanec bude propuštěn.
--------------------
Zde skončil přímý audiozáznam rozhovoru se starcem Josifem Vatopedským.
00:06:55.800 Starec Josif Vatopedský opravdu zemřel 1. července 2009 s nádherným úsměvem.
--------------------
00:06:58.060 Nebude neživým, co skrze milost Boží zjevil
00:06:59.842 podobně jako mnozí jiní sv. otcové našeho národa,
00:07:01.330 jako sv. Ondřej (blázen pro Krista), sv. Kosmas Etolijský,
00:07:02.968 starec Paisij a jiní současní svatí a starci.
00:07:05.170 Hellas (Řecko) již přijímá těžký ekonomický útok
00:07:06.499 a poté bude vojenský útok z Turecka .
00:07:08.023 Hellas (Řecko) bude trpět, hladovět, bude vyčištěno
00:07:09.937 a bude nakonec triumfovat a dostane nazpět Konstantinopol
00:07:11.727 skrze ruce Boha i Bohorodičky (Panny Marie)
00:07:13.782 a rovněž jako pomoc lidského kormidla.
00:07:15.247 Po přepadení Tureckem v hodinu (řecké) slabosti,
00:07:17.006 Turecko bude nesmírně a definitivně rozdrceno Ruskem!
00:07:18.466 Jeho jméno (Turecka) už nikdy nebude slýcháno znovu a jeho miliony vyděšených křesťanů
00:07:20.013 budou statečně křtěny, budou obnovovat každý byzantský kostel Malé Asie.
00:07:21.743 Po této nové smrtící světové válce, které se my (Řekové) nezúčastníme
00:07:23.078 a když velké mocnosti budou vzájemně zničeny.
00:07:25.067 Ježíš Kristus předá žezlo do rukou
00:07:26.991 skrytého světce a minulé Byzance - krále Hellenů (Řeků)
00:07:29.429 jehož jméno je Jan.
00:07:30.706 Mnoho starců na hoře Athos říká, že to je pravděpodobně
00:07:32.134 císař Nicejský a pravoslavný světec,
00:07:35.508 Jan Dukas Vatatzes Milosrdný
00:07:36.636 který je uctíván naší církví 4.listopadu a narodil se v Didimotiho
00:07:38.298 nad hradem, kde je nyní jeho zjednodušující obrázek (představa).
00:07:39.895 Sv. Jan Vatatzes vychází nezničitelný z hrobu
00:07:41.713 a tělo má plné, doslova "prorostlé (mramorované)!"
00:07:43.447 Tak neublížujme pravoslaví a nepohrdejme naší Hellas (Řeckem)
00:07:45.281 protože ještě jednou odtud začne obnova světa.
00:07:46.890 jako v letech svatých Konstantina (císaře) a Heleny (císařovy matky).
00:07:48.753 Ale bude to naneštěstí poslední ...
00:07:54.406 www.noiazomai.net
Zdroj www.youtube.com/watch (řecko anglicky)
youtu.be/jusqiOuwKOo (jen řecky originál hlasu Josifa Vatopedského 8min)
(jen anglický text bez videa a časování na: www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi;read=255194
Nejspíš John Dukas Vatatzes Milosrdný bude vzkříšeným řeckým panovníkem.
Je uctíván Pravoslavnou církví v Řecku dne 4. listopadu. days.pravoslavie.ru/Days/20121022.htm Svátek 7 mučedníků mladíků efezských, kteří zesnuli a ožili po několika staletích na přibližně dobu 1 týdne, se slaví 22 октября dle starého stylu, tj. světského kalendáře 4.listopadu. (По одному преданию, которое вошло в русский Пролог, отроки вторично уснули в этот день; по заметке греческой минеи 1870 года, они в первый раз уснули 4 августа, а пробудились 22 октября (tj. světského kalendáře 4.listopadu).
Ad 2.11. světského kalendáře, tj. 20.října starostylního ruského pravoslavného kalendáře, začne 3.světová válka days.pravoslavie.ru/Days/20121020.htm
[Vatatzes se narodil přibližně r.1193, zesnul 3.11.1254. Byl nikájský resp. byzantský císař v letech 1222-1254. Trpěl epilepsií, kterou po něm zdědil i jednorozený syn Theodoros II. Dukas Laskaris. Za Janovy vlády se rozmohla tzv. byzantská reconquista, ale nedožil se svého snu: dobytí Konstantinopole, která nakonec roku 25.7.1261 padla do rukou císaře Michaela VIII. Palaiologa, který předtím oslepil a uvěznil Janova vnuka a ukradl mu císařství, cs.wikipedia.org/wiki/Jan_III._Dukas_Vatatzés
Půl století po smrti, byl Jan III. Dukas Vatatzés kanonizován jako svatý, pod jménem Jan Milosrdný a je stále každoročně oslavován 4. listopadu až dodnes. en.wikipedia.org/wiki/John_III_Doukas_Vatatzes]
4.11. v Rusku je každoročně občanský státní svátek Den národní jednoty День национального единства 4 ноября rusk.ru/tema.php

Prorokoval Josif Vatopedský. Obsah: válka neskončí po 5 měsících. V 2.poločase světové války Německo, USA, Japonsko budou zpočátku dobývat Rusko. Rusko se zachová jako splašený dobytek a státy severu se změní na prach.
Slyšte o tom lidé z celého světa...
a ty cizinče, dávej pozor na to, co si přečteš….
Je to těžké a bolestné, ale je to předpovězeno.
Vše se splní, co bylo napsáno.
Naši otcové to napsali, aby svět poznal,
že z této války vše, co je předpovězeno, nastane.
Proto ať se každý obrátí k Bohu a vyzná víru,
jestliže chce být spasen (zachráněn) a žít šťastně.
Válka začne z malé krize.
Válečný pokřik přichází z Bulharska
a velmi brzy Rusko náhle vtrhne do Turecka
a jako tryskající proud vody dobyje celou Persii (asi dnešní Irán)
a jde dále najednou bez velkého odporu k Palestině (dnešní Izrael).
Protože Antikrist se chce stát Bohem tohoto světa (poznámka: Antikrist také potřebuje zbořit jeruzalemské mešity, aby byl postaven na jejich místě židovský chrám ve kterém usedne na trůn),
tak národy Západu zasáhnou.
Běda státům Severu, všechny se změní na prach.
(poznámka: asi jako Sodoma se změnila na prach a popel. Protože švédští homosexuálové mohou mít od 1.11.2009 svatbu v kostele. Když je místní duchovní odmítne, sám musí zajistit náhradního duchovního z luterské církve. Podobně ve Finsku je dostatečně známým fakt, že v luterských farnostech nyní 16.11.2011 sezdávají homosexuály www.pravda.ru/…/1098034-Molari-0 V luterských evangelických kostelech sezdávají homosexuály i na Islandu, v Norsku, Dánsku)
S velkým vztekem se bude medvěd (Rusko = medvěd) bránit v Turecku,
které páchalo velkou nespravedlnost vůči Řecku, Turecko se stane bojištěm.
Nadarmo se snaží medvěd (Rusko) udržet průplav (L: asi Bospor do Černého moře).
A nakonec ho neudrží,
protože z východu, do Koreje (asi Severní), Mandžuska (asi severní tj. ruské části; jižní je na čínském území) provedou vojenskou invazi Japonsko a USA
a pochodovat budou plnou rychlostí k Sibiři,
zatímco na západní frontě bude vítězit Německo.
Tehdy bude pro Rusko nemožným ho (průplav) udržet
a opustí (zanechá) průplavy
Turecko a Egypt.
Medvěd (tj. Rusko) je zasažen ze všech stran
a žije ve velkém spěchu
jako splašený dobytek.
Pak bude proradné Turecko poraženo,
protože se dopustí velezrady.
Protože předtím, když bylo podmaněno celé Ruskem,
uzavřelo spojenectví s ním (Ruskem) a s Bulharskem.
Proto všichni křesťané, kteří žijí ve městě (Konstantinopoli-Istanbulu) ho musí opustit.
Neboť město bude hořet a nikdo v něm nezůstane naživu.
(následující od 00:02:28.325 není na videu, ale je jen v textu:)
Pouze chrám zůstane stát,
chrám Boží moudrosti,
který zůstane věčným světlem svatého pravoslaví.
Z něj vzejde světlo a osvítí svět
Pro vládu Ježíše, na kterou čeká svět.
První fáze hrozné války je pryč;
těch 5 měsíců hrozného utrpení nestačilo, Bože ?
(Ntinos přeložil jinak: všechno to hrozné utrpení nestačilo, Bože ? )
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΙ έληξε του τρομερού PRVNÍ ΑΣΙ skončila hrozná
Πολέμου τόσα δεινά πέντε μηνών δεν επαρκούν Θεέ μου, Válka takové utrpení 5 měsíců není dostatečné Bože můj,
A znovu nová válka vypukne.
A běda lidstvu, co má přijít (jak bude trpět).
(00:02:40.084 odtud je opět i na videu:)
Otázka města (Konstantinopole) bude opět ještě jednou klíčovou
A svět bude zamotán a bude nerozmotatelným.
Žal hned položí na kolena Krétu,
vášně a nenávist se rozzáří,
dokud mocní Země nebudou poníženi
a pak nastane válka, jaké ještě nebylo.
Běda těm zlým, neboť nikdo nezůstane.
Tehdy neutrální Řecko, vždy nespravedlivě trpící,
bude žádat svá práva a bude připraveno bez narušování (without interfering)
Řecko bude mluvit, až se Boží hlas z nebe
ozve kvůli němu, aby mu byla vráceno jeho právo.
Tehdy nastanou vzájemná jatka národů s velkou krutostí
v okolí města kvůli průplavům (the straights).
Tehdy se bude telátko topit v krvi,
tehdy se začnou čistit obilná zrna od plev.
V moři, kde se nachází loď, nikdo nezůstane,
od krve moře zrudne.
Město shoří celé, nezůstane ani stopa
po tělesném člověku, pro to co všechno napáchal.
Neshoří jen chrám Moudrosti Páně –
drahokam jeho nevěsty, jeho svaté církve.
Bitva bude trvat 3 dny.
Ten kdo ji přežije, bude mít velké štěstí.
Krutě rozběsněných 18 národů
se bude beze smyslu masakrovat
, koupat v krvi.
přesně třetí den, ti vyčerpaní z bitvy, ale ještě živí, budou vylekáni, když uvidí,
že vysoko na nebi na pravých místech stojí hvězda jasnější než Slunce, pod hvězdou zazáří kříž hořící rudými plameny a vyděšeny budou nečekaně všechny státy,
když uslyší z nebe hlas anděla, který je přiměje se zastavit (that will make them stand in one feet)
Odhodí zbraně na zem a vyděšeni
hvězdou budou hledět trochu ztrnule.
Stát kvůli hlasu, který uslyšeli:
„Stůjte na jednom místě
neboť lidské krve už bylo prolito dost. Spěchejte správným směrem
a následujte ukazatel, který vychází z hvězdy.
A tam najdete svaté –
muže z těch, kdo patří mně.
Pastýře, kterého jsem vybral pro mě, aby pásl mé stádo.
Jeho si také vyber za pastýře, tak aby on mohl vést
Mé ovce, které se toulají bez domova.
Nocí bude slyšet Můj Hlas a svět bude zděšen
z mého hlasu, který přichází z Salpigx; svět zůstane vylekaným.
Ukazatel (šipka) zamíří rovnou na jih Řecka
Odkud zazáří nebeské světlo jako pochodeň.
Pak velvyslanci dorazí do Řecka,
Řecko odpoví s velkou radostí.
Pak bude Řecko probuzeno první s jeho armádou
Tak že naplní svůj svatý záměr -
dobýt bez boje svá svatá místa,
která jeho nepřátelé dobyli (poznámka: před staletími) a celý svět to uzná.
Pak budou uprchlíci s velkým potěšením
běžet na jejich místa jako letící orlové.
Pak bude řecký král, vybraný Pánem Bohem,
který bude ve všem dokonalým a na zemi
bude vládnout spravedlivě.
A země (L: Řecko) se bude velmi radovat z trvalého míru.
Zbraně války se překovají na nástroje,
na zemědělské stroje a mír a štěstí
bude panovat všude
a lidé budou žít jako bratři
a na zemi se nebudou chovat
k druhým jako k cizím,
ale budou se nazývat bratři skrze Adama.
Řekové vstanou z mrtvých, toto je pravda.
Nenechte se klamat nevěřícími, že toto je falešné.
Toto vše nastane, čas je blízko
Vesmír se bojí, ale vy nebuďte vystrašeni: velmi vážná situace se blíží, aby zničila hříšníky
a z povrchu zemského je bez slitování smetla.
Rozhodněte se a velmi logicky přemýšlejte:
Jestliže chcete žít a být navěky spaseni,
tak všichni čiňte pokání a obraťte se k Bohu,
neboť jinde není spasení (záchrana).
Válka, která přichází nikdy dříve nebyla -
tak velkých rozměrů a tak vražedná a nikdy taková už nebude.
Kdyby nebyla obilná zrna čištěna od plev, pozemští červi (lidstvo) by hořeli, jak suchá tráva“
(L: tzn. poslední větou vysvětluje, že kdyby nedošlo k té válce, všechno lidstvo by skrze svou lhostejnou hříšnost hořelo navěky v pekle, proto musí dojít k té bolestné očistě.)
Zdroj: "Duchovní zákon" Το βιβλίο έχει τίτλο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» str. 87 – 91, r.1972
www.orthodoxchristianity.net/forum/index.php;imode

Doplňuji proroctvím Paisije Athoského - zesnul r.1994. Je nejznámějším dnešním řeckým světcem, čeká se na kanonizaci.
Obsah stručně: Použití vody Eufratu k zavlažování bude varováním od Turků, že příprava války začala (L: mají už mnoho přehrad) Rusko dojde až do Perského zálivu. Když svá vojska zastaví u Jeruzaléma, pak západní mocnosti dají pokyn Rusům, aby stáhli své jednotky z těchto míst. Přibližně 6 měsíců, ale Rusko nestáhne své síly a pak západní mocnosti začnou shromažďovat vojska k útoku na Rusko. Válka, která vybuchne bude globální a bude mít za následek ruské ztráty. V Rusku budou obrovká jatka, města se změní ve slamy. Anglie s USA (a Rusko - řekl v jiném proroctví) dají Řecku Konstantinopol-Istanbul.
THE HOLY ELDER PAISIOS THE ATHONITE +12 JULY 1994+ HIS PROPHECIES ABOUT NATIONAL ISSUES (AEGEAN SEA - TURKEY - CONSTANTINOPOLE)
www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi;read=255194
www.youtube.com/watch

Josif Vatopedský Athos prorokoval 26.10.2001 arcibiskupovi ze Samary. Obsah stručně: Náhle válka a Putin dlouho nebude. Okolo 600 milionů vojáků (přesně 700 milionů řekl jindy) se vyvraždí vzájemně na území Byzance. Bůh zničí všechny tajné nepřátele křesťanství (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v pekle jsou a budou navěky těžcí hříšníci). Pak bude pravoslavné křesťanství živé jako v prvních staletích. Pak za 30-40 let nastoupí světovláda Antikrista.
Josif Vatopedský ruskému arcibiskupovi ze Samary (bývalý Kujbyšev).
(Mé vysvětlující, doplňující poznámky a jiná podobná proroctví jsou v závorce)
Josif Vatopedský: S radostí Vás vítám. S velkou úctou a úklonou.
P.: Děkuji, otče, že jste nás přijali. Nyní je v Rusku z jedné strany nedobrá doba, a z druhé strany doba složitá.
Josif.: My se modlíme, aby se ruský národ vrátil do toho svého normálního stavu, v jakém byl před rozpadem, protože máme společné kořeny a soucítíme se stavem ruského národa.
P.: Mnoho zármutku, samozřejmě. Narkomanie všude. Degenerace našeho národa.
Josif.: Nyní (tj. po pádu mrakodrapů v New Yorku po 11.9.2001) je takový stav usilovat zavraždit – je to společný stav na celém světě. A jakmile je tu takový stav, doslova zde - tato hranice, za ní už začíná hněv Boží. Už jednou jsme došli k této hranici. I nyní bude, zatím to Bůh ve své milosti strpěl, tak nyní už bude postupovat dle své pravdy, trestat, protože na to dozrál čas.
Bude válka, války, a zakusíme velké těžkosti. Mezinárodní vládu nyní uchvátili Židé a jejich cílem je vykořenit křesťanství. (L. vysvětluji: ne chudí nevýznamní Židé, ale Židé Rothschildi s Rockefellery, kteří jsou vlastníky největších bank, a za peníze dosazují své šéfy televizí, politiky, soudce téměř ve všech státech světa. Ti jako v 1.století židovští velekněží Kaifáš a Ananiáš s penězoměnci usilují vykořenit křesťanství i dnes.) Hněv Boží bude takový, že všichni tajní nepřátelé, kteří vytvoří tento stav, budou zničeni (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v pekle jsou a budou navěky těžcí hříšníci). Specielně kvůli tomu je poslán hněv Boží, aby je zničil. Toho se nemusíme bát, musíme mít vždy naději v Bohu. Protože trpěly také tisíce, miliony mučedníků a také naši noví mučedníci, i my na to musíme být připraveni a nebýt vystrašeni. Trpělivost, modlitba a naděje v Boží prozřetelnost musí být. Budeme se modlit za obrození našeho křesťanství po té válce, po tom všem, co nás čeká, aby nám Bůh dal skutečně sílu obrodit to vše. Ale tuto škodu je třeba zažít.
P.: A jak rychle se Rusko po tomto obrodí?
Josif.: Nyní vše začalo, nyní bude velký výbuch-expoloze. Po něm už bude obrození.
P.: A vždyť z mnohých ikon vytéká zázračně olej (myrotočí). U nás teče krev z ikony Spasitele (L: stalo se r.2000 u Moskvy a mám fotky).
Josif.: I tady v Řecku mnohé ikony také myrotočí. Je slyšet, že Spasitel pláče i matka Boží pláče, ikony pláčí.
P.: Přivážejí ikonu, tam je taková sraženina krve: papírová ikona, ale takovou vůni zakoušíte. Vzali to na výzkum – je to plazma.
Josif.: 00:08:39.767 Nyní je začátek těch událostí, těžkých událostí, válečných. Motorem toho zla jsou Židé.
00:08:53.000 USA je řízena Židy. 00:08:57.000 Je ďábel nutí, aby to začali, aby zničili semena pravoslavného křesťanství v Řecku i v Rusku. To bude jejich hlavní překážka ke globální světovládě. Oni navedou Turky, aby přišli ještě sem do Řecka a začali své akce, a Řecko ač i má svou vládu, ve skutečnosti nemá vládu jako takovou. Ta nemá sílu, a Turci sem přijdou. To bude chvíle, kdy Rusko také zvedne své síly, aby odtlačilo Turky. Události se budou rozvíjet tak: Když Rusko přijde na pomoc Řecku, Američané a NATO se budou snažit zabránit tomu, aby nedošlo ke sjednocení, spojení dvou pravoslavných národů. Probudí i další síly, takové jako Japonce a jiné.
Na území bývalé Byzantské říše bude velká bitva.
Jen mrtvých lidí bude okolo 600 milionů. Takový bude boj.
V tom všem se bude silně angažovat i Vatikán (L: ve vatikánské kurii je homosexuální lobby, řekl 6.6.2013 papež František a dodnes se k nim nepřestěhoval do papežského bytu), aby zabránil vzrůstu role pravoslaví a takovému sjednocení. To bude doba úplného zničení vatikánského vlivu až k samým základům. Tak se otočí Boží prozřetelnost (L: viz 3.fatimské tajemství zveřejněné Janem Pavlem II. r.2000, že bude zavražděn papež, biskupové, kněží, řeholníci aj.)
P.: Jistě. Jsou k tomu všechny předpoklady, všechny tyto události. Vždyť i to, že existuje takový odpor v masmédiích. Hierarchové světa … (neslyšitelné)…. A jak dlouho bude prezident (Putin) držet tu linii, kterou dnes zastává? 00:12:51,000 Vede ji dobře?
Josif: Bůh dopustí, aby byli zničeni ti, kteří zasévají ta pokušení, pornografii, narkomanii. A Pán tak zaslepí jejich mysli, že budou ničit nenasytně jeden druhého. Bůh to specielně dopustí, aby provedl velkou čistku.
Co se týče Putina, ta doba nebude trvat dlouho, náhle bude válka, a on dlouho nebude. (L: Putin z policejní KGB je od r.2000 u moci a dle zákona může být do 2024, ale asi bude svržen vojenskou GRU s komunistickými důstojníky)
Ale po té velké čistce bude velké obrození pravoslaví nejen v Rusku, ale i na celém světě, takové velké vytrysknutí pravoslaví. Bůh dá svou milost. Milost takovou, jako to bylo na začátku v prvních staletích, kdy lidé s otevřeným srdcem šli k Pánu. To bude trvat 3-4 desetiletí, pak rychle nastoupí diktatura Antikrista.
Inu ty hrozné události, které musíme prožít, ať nás neděsí, neboť Bůh své věrné neopustí. I když prožíváme podlosti, hlad, dokonce pronásledování a mnohé podobné, tak Bůh své věrné neopouští. A ti, v moci postavení, musí nutit své podřízené být více s Pánem, více přebývat na modlitbách a Pán své věrné přikryje (ochrání). Bůh nás prozkouší. Ten stav, který nastane až přejde ta čistka, bude velkým obrozením.
My jako pastýři musíme zdržet co nejvíce lidí od hříchu, aby nás Boží milost neopustila. Aby byli co možno nejblíže k Bohu, k pokání i modlitbě. Tehdy bude Pán vždy s námi, v jakkoliv těžkých podmínkách. Pán nás neopustí. Je nutné, abychom sami sebe drželi i lid svůj drželi (pryč od hříchu).
Zdroj: (mám audiozáznam) Dal jsem ho i na: gloria.tv/post/4HvoU6zhg2mkEEcsXPd79cU4D

Tato řecká pravoslavná proroctví athoských mnichů popisují zejména začátek 3. světové války. Prostředek války (viz Mír v EU do 19.9.2013 - zázrakem zkapalněla krev sv. Januária 4.4.2013 Radioaktivní prach pokryje Ameriku, Austrálii, Japonsko a řadu bohatých zemí a články v albumu: 3. světová válka ) - čili ty obrovské záplavy v USA a nejhorší dobývání Evropy Ruskem popisuje pravoslavný srbský starec Gabriel a proroctví z katolického Garabandalu, La Saletty, blahoslavené K. Emmerichové a dalších. Konec války popisuje katolický blahoslavený Markiewicz, svatá Hildegarda z Bingen, ctihodný arcibiskup Cieplak.
Hev
V Turecku začínají rozsévat hněv proti Rusku. cz.sputniknews.com/…/201612154335681…
voda44
...5 Sv. Jan Vatatzes vychází nezničitelný z hrobu
00:07:41.713 a tělo má plné, doslova "prorostlé (mramorované)!"
00:07:43.447 Tak neublížujme pravoslaví a nepohrdejme naší Hellas (Řeckem)
00:07:45.281 protože ještě jednou odtud začne obnova světa.

00:07:46.890 jako v letech svatých Konstantina (císaře) a Heleny (císařovy matky).
00:07:48.753 Ale bude to naneštěstí posledn
í ...

Velmi zajímavé…More
...5 Sv. Jan Vatatzes vychází nezničitelný z hrobu
00:07:41.713 a tělo má plné, doslova "prorostlé (mramorované)!"
00:07:43.447 Tak neublížujme pravoslaví a nepohrdejme naší Hellas (Řeckem)
00:07:45.281 protože ještě jednou odtud začne obnova světa.

00:07:46.890 jako v letech svatých Konstantina (císaře) a Heleny (císařovy matky).
00:07:48.753 Ale bude to naneštěstí posledn
í ...

Velmi zajímavé z Řecka začne obnova světa! Z pravoslaví !
Libor Halik
Ruské lidové pravoslaví je ostře protikatolické, ostře protihomosexuální, ostře protipotratové a je morální. Pravoslaví současných mnohých ruských, asi často homosexuálních, pravoslavných biskupů není protikatolické, není ani protihomosexuální, není ani protipotratové, není morální, není protibudhistické, není protipohanské. Dle proroctví sv. Serafíma Sarovského biskupy v Rusku, odpadlé od víry …More
Ruské lidové pravoslaví je ostře protikatolické, ostře protihomosexuální, ostře protipotratové a je morální. Pravoslaví současných mnohých ruských, asi často homosexuálních, pravoslavných biskupů není protikatolické, není ani protihomosexuální, není ani protipotratové, není morální, není protibudhistické, není protipohanské. Dle proroctví sv. Serafíma Sarovského biskupy v Rusku, odpadlé od víry ve vzkříšení, potrestá budoucí ruský sv. car. Asi tolik na dotaz mat300.
Libor Halik
3. světová válka ale nedopadne dle Antikristových zednářských plánů, nýbrž nesmírnou chudobou úplně všech, kteří ji přežijí. Dle proroctví pravoslavných athoských starců, už zesnulých Paisije Athoského, Josifa Vatopedského, potrvá 30-40 let, než nastoupí Antikrist k světovládě poté, co Řecko opět dostane místo, kde ležel turecký Istambul-Konstantinopol. Žijící athoský starec Efraim Arizonský …More
3. světová válka ale nedopadne dle Antikristových zednářských plánů, nýbrž nesmírnou chudobou úplně všech, kteří ji přežijí. Dle proroctví pravoslavných athoských starců, už zesnulých Paisije Athoského, Josifa Vatopedského, potrvá 30-40 let, než nastoupí Antikrist k světovládě poté, co Řecko opět dostane místo, kde ležel turecký Istambul-Konstantinopol. Žijící athoský starec Efraim Arizonský připomíná proroctví, že teprve 33 let po získání Konstantinopolu nastoupí k celosvětové moci Antikrist. Ani katolická proroctví ze španělského Garabandalu nemluví o tom, že hned po 3.světové válce nastoupí k světovládě Antikrist. Ani polská katolická proroctví blahoslaveného Markiewicze a ctihodného arcibiskupa Cieplaka nemluví o tom, že by hned po 3. světové válce měl nastoupit Antikrist. Francouzská katolická La Saletta také informovala, že napřed bude 25 let míru, než Antikrist zaslepí lidem rozum. Ad záplavy v USA 112. papež (od Celestina II. r.1143) a budoucí záplavy v USA Obama bude, dle mého názoru, budoucím Antikristem, který bude zabit a pak ožije a pak získá na svou stranu národy. Početí a zrození Antikrista dle sv. Hildegardy z Bingen Je stoupencem satanismu, viz jeho satanské znamení prsty občas na fotce. Rouhá se přímo Bohu, tak jak je předpovězeno v knize Zjevení 13,6 o Šelmě (Antikristu), když veřejně označuje homosexuální manželství za dar od Boha. Přitom Sodoma byla za tento "dar" potrestána Bohem ohnivými koulemi přímo padajícími z oblohy: www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html Dle židovských kruhů je 44.prezident USA, tj. Obama, posledním prezidentem USA, připomíná Hodos z Ukrajiny Židy uznávanou Nostradamovu předpověď.
superiel
——– Původní zpráva ——–

Předmět:
Tajný plán 666
Datum:
2013-06-11 00:10
Odesílatel:
<kjana666@seznam.cz>
Adresát:

„Po velké válce se sloučí Ruská federace a Evropská unie a evropským prezidentem se stane Vladimír Vladimírovič (pozn. Putin). Bude to veliké vítězství. Pracujte na tom. Satanael (pozn. Antikrist) pak sám stane v čele megastátu spojeného z:
Evropská unie
Severoamerická unie
More
——– Původní zpráva ——–

Předmět:
Tajný plán 666
Datum:
2013-06-11 00:10
Odesílatel:
<kjana666@seznam.cz>
Adresát:

„Po velké válce se sloučí Ruská federace a Evropská unie a evropským prezidentem se stane Vladimír Vladimírovič (pozn. Putin). Bude to veliké vítězství. Pracujte na tom. Satanael (pozn. Antikrist) pak sám stane v čele megastátu spojeného z:
Evropská unie
Severoamerická unie
Jihoamerická unie
Africká unie
Asijská unie
Vznikne ONE WORLD
Králem gojímů se stane Princ Satanael (pozn. Antikrist), občanským jménem Petr Brzezinski a stane se Králem na základě zásluhy o záchranu světa ve válce, kdy povede TECHNOLOGICKÉ CENTRUM MOSKVA, které jako by zázrakem vyhraje válku.
Ať žije Satanael! (pozn. Antikrist)
Libor Halik
Co se posledních 14 dní děje v Turecku, ty rozsáhlé pouliční protesty ateistické mládeže za vlády islámského premiéra Erdogana, jistě není náhoda. Někdo to financuje, organizuje, soukromou televizí Halk TV a Ulusal TV to podporuje. Erdogan se hodil k ničení sousední Syrie šíitů a křesťanů, ale splnil roli loutky a mezinárodní hráči ho naplánovali vyměnit. Když se nepodaří svrhnout tureckou …More
Co se posledních 14 dní děje v Turecku, ty rozsáhlé pouliční protesty ateistické mládeže za vlády islámského premiéra Erdogana, jistě není náhoda. Někdo to financuje, organizuje, soukromou televizí Halk TV a Ulusal TV to podporuje. Erdogan se hodil k ničení sousední Syrie šíitů a křesťanů, ale splnil roli loutky a mezinárodní hráči ho naplánovali vyměnit. Když se nepodaří svrhnout tureckou islámskou vládu sunitů, která tu je od r.2002, pomocí Turků, použijí zahraniční armádu (ruskou). Starec Paisij prorokoval, že 3.světová válka bude za vlády jiného typu než kdy žil on (zesnul r.1994). Tehdy vládli Turecku ateisté. Trocha cenzurovaných informací je na: www.ceskatelevize.cz/…/230857-tucnaci-…
Libor Halik
Tato řecká pravoslavná proroctví athoských mnichů popisují zejména začátek 3. světové války. Prostředek války - čili ty obrovské záplavy v USA a nejhorší dobývání Evropy Ruskem popisuje pravoslavný srbský starec Gabriel a proroctví z katolického Garabandalu, La Saletty, blahoslavené K. Emmerichové a dalších. Konec války popisuje katolický blahoslavený Markiewicz, svatá Hildegarda z Bingen, …More
Tato řecká pravoslavná proroctví athoských mnichů popisují zejména začátek 3. světové války. Prostředek války - čili ty obrovské záplavy v USA a nejhorší dobývání Evropy Ruskem popisuje pravoslavný srbský starec Gabriel a proroctví z katolického Garabandalu, La Saletty, blahoslavené K. Emmerichové a dalších. Konec války popisuje katolický blahoslavený Markiewicz, svatá Hildegarda z Bingen, ctihodný arcibiskup Cieplak.