Clicks538
Libor Halik

Generál jezuitů P. Arturo Sosa Abascal zradil Krista odpadem od víry jako Jidáš

1.3.2017 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa Abascal se v rozhovoru pro blog Rossoporpora vyjádřil k Ježíšovu odsouzení cizoložství v případě rozvedených, kteří žijí manželským způsobem v novém svazku. Podle něj je třeba Ježíšova slova zvažovat v „souvislostech“ a brát ohled na prostředí, ve kterém žil. Zpochybnil také věrohodnost autorů evangelií.
„Měli bychom rozvažovat, co Ježíš skutečně řekl… v té době neměl nikdo diktafon, aby zaznamenal jeho slova. Víme jen, že je třeba Ježíšova slova zasadit do souvislostí, jsou vyjádřena v nějakém jazyce, určitým způsobem, jsou určena nějaké dané osobě…“ uvedl generální představený.
Na námitku novináře Giuseppa Rusconiho, jestli v případě, kdy se mají Ježíšova slova vztahovat k jejich historickým souvislostem, neztrácejí svoji absolutní platnost, P. Abascal SJ odpověděl:
„V posledním století došlo v Církvi k rozkvětu bádání, které se snaží pochopit, co Ježíš skutečně mínil… pochopit slova, pochopit věty… mění se překlady Bible, jsou obohacovány o historickou pravdu… To není relativismus, jen potvrzení toho, že slovo je relativní, evangelium je psáno lidmi, je přijímáno Církví, kterou tvoří lidské bytosti… Je tedy pravdou, že nikdo nemůže změnit Ježíšova slova, ale je nutné vědět, jaká byla!“
Generální představený vysvětlil, že se mu nejedná o zpochybnění Ježíšových slov, ale „Ježíšových slov, jak je vykládáme“. Proto je nutné rozlišovat a naslouchat „Duchu Svatému, který, jak Ježíš přislíbil, nám pomůže pochopit znamení Boží přítomnosti v lidských dějinách“.
Když se novinář zeptal, zda takové rozlišování nemůže člověka vést k závěrům, které odporují katolickému učení („doktríně“), P. Abascal SJ odvětil, že se tak děje, „jelikož doktrína nenahradí rozlišování, ani Ducha Svatého“.
Navíc generální představený jezuitů dodal, že „slovo doktrína nemám příliš rád, protože vzbuzuje představu něčeho tvrdého jako kámen. Lidská realita je ale daleko složitější, není nikdy černá nebo bílá, neustále se vyvíjí“.
ACS
Zdroj: rossoporpora.org, magister.blogautore.espresso.repubblica.it
Česky na: www.tedeum.cz/…/general-jezuitu…

Čili papežem Lvem XIII. předpovězených 100 let ničení Katolické církve zevnitř a shora ještě neskončilo, ale právě VRCHOLÍ. Tělo Kristovo, jímž je církev, je křižováno svými moderními Jidáši.
Pak však nový (ne dnešní) papež zasvětí Rusko Neposkvrněné Panně Marii, a ta zvítězí a vše prohnilé z církve vymete.