3
4
1
2
Clicks2.3K

Vassula - Pán nám dáva naliehavú modlitbu - 13.2.2016

dyk
92
Posolstvo z 13.2 2016!!! čiže len necelý mesiac staré!!! Čo na to poviete? Pán k nám hovorí vo svojich prorokoch a čo na to odpovieme?More
Posolstvo z 13.2 2016!!! čiže len necelý mesiac staré!!!
Čo na to poviete?
Pán k nám hovorí vo svojich prorokoch a čo na to odpovieme?
Filofej
"Svet" síce kráča,ako je napísané, no Božské srdce Ježišovo krváca nad každou zatratenou dušou. Znamenia časov sú silné a mnohí dostávajú prorocké slová varovania.Nezavrhujte ich.Modlite sa za obrátenie a záchranu duší viac ako inokedy.
Peter(skala)
Tu su mimoriadne posolstvá, ktoré dostala Vassula potom, ako jej prestali pravidelné posolstvá.
www.tlig.org/cs/messages/recent/
Peter(skala)
Květen 31 2003
31. května 2003
Říjen 30 2003
30. října 2003
Prosinec 15 2003
Prosinec 2003
Únor 05 2004
5. února 2004
Březen 02 2004
2. března 2004
Duben 09 2004
9. dubna 2004
Duben 12 2004
12. dubna 2004
Srpen 20 2004
20. srpna 2004
Duben 26 2005
Velikonoce - úterý svatého týdne 2005
Září 23 2005
September 23, 2005
Leden 03 2006
3. ledna 2006
Leden 05 2006
5. ledna 2006
Leden 06 2006 …More
Květen 31 2003
31. května 2003
Říjen 30 2003
30. října 2003
Prosinec 15 2003
Prosinec 2003
Únor 05 2004
5. února 2004
Březen 02 2004
2. března 2004
Duben 09 2004
9. dubna 2004
Duben 12 2004
12. dubna 2004
Srpen 20 2004
20. srpna 2004
Duben 26 2005
Velikonoce - úterý svatého týdne 2005
Září 23 2005
September 23, 2005
Leden 03 2006
3. ledna 2006
Leden 05 2006
5. ledna 2006
Leden 06 2006
6. ledna 2006
Únor 13 2006
13. února 2006
Únor 28 2006
28. února 2006
Duben 24 2006
24. dubna 2006
Květen 31 2006
31. května 2006
Listopad 13 2006
Modlitba pokání a vysvobození
Únor 08 2007
8. února 2007
Leden 07 2008
Poselství Panny Marie
Únor 15 2008
February 15, 2008
Červen 19 2008
June 19, 2008
Říjen 05 2008
October 5, 2008
Srpen 27 2009
Poselství pro poutníky na pouti v Řecku v roce 2009
Listopad 28 2009
Naléhavá modlitba k 24. výročí TLIG
Prosinec 14 2009
Důležité poselství, které následovalo po modlitbě
Březen 01 2010
March 1, 2010
Červen 17 2010
June 17, 2010
Červen 22 2010
June 22, 2010
Duben 11 2011
14. dubna 2011
Duben 27 2011
27. dubna 2011
Duben 29 2011
29. dubna 2011
Květen 05 2011
Promluv k Mému lidu a připomeň jim...
Květen 09 2011
9. května 2011
Květen 16 2011
16. května 2011
Květen 18 2011
18. května 2011
Červen 24 2011
24. června 2011
Prosinec 08 2011
8. prosince 2011
Prosinec 27 2011
27. prosince 2011
Únor 03 2012
3. února 2012
Leden 11 2013
11. ledna 2013
Únor 21 2013
Osobní poselství - 21. února 2013
Květen 13 2013
15. května 2013
Květen 18 2013
18. května 2013
Září 23 2013
23. září 2013
Listopad 05 2013
5. listopadu 2013
Prosinec 06 2013
6. prosince 2013
Prosinec 11 2013
11. prosince 2013
Leden 14 2014
14. ledna 2014
Únor 17 2014
17. února 2014
Duben 08 2014
8. dubna 2014
Duben 27 2014
27. dubna 2014
Červenec 29 2014
29. července 2014
Srpen 04 2014
4. srpna 2014
Září 09 2014
9. září 2014
Listopad 17 2014
17. listopadu 2014
Listopad 25 2014
25. listopadu 2014
Červen 02 2015
2. června 2015
Únor 13 2016
Pán nám dává naléhavou modlitbu (13. února 2016)
dyk
Z Textu: "Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou."
-
Iz 13 -

Hrozný deň Pánov nad Babylonom
6 Kvíľte, lebo blízko je deň Pána, príde ako pohroma od Všemohúceho. 7 Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. 8 I podesia sa, kŕče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. 9More
Z Textu: "Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou."
-
Iz 13 -

Hrozný deň Pánov nad Babylonom
6 Kvíľte, lebo blízko je deň Pána, príde ako pohroma od Všemohúceho. 7 Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. 8 I podesia sa, kŕče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. 9 Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! 10 Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. 11 Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. 12 Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. 13 Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev.

Skaza Babylonu
14 Vtedy ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny. 15 Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom. 16 Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy.
"Kde nalezneš pomoc? A u koho? U Satana? Ve svém egu, v sobě?" - Iz 10,3:
3 Čo však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvo? 4 Dostanete sa len medzi zajatcov a medzi pozabíjaných padnete. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
dyk
Čo sa Ruska týka, tak Kristus sestre Faustíne povedal, že Ruský národ už mal úplne zaniknúť, lebo tak sa vzdialil od Boha, ale na modlitby svätých duší ho prinavráti k životu. Nejak tak to bolo napísané.
Peter(skala)
Vzkriesenie Ruska

Pokračuje:
V: Ježiš so mnou hovorí i o Rusku. Po prvý krát, 4. januára. 1988, mi povedal: „Tvoja sestra je mŕtva.“ Videla som ženu, ako leží na zemi, vyčerpaná a na kosť vychudnutá. Bolo to Rusko. 2. februára mi ju ukázal opäť: „Zobudím ju ako Lazara. Položil som ruku na jej studené srdce.“ Tretí krát, 11. marca 1988, mi povedal: „Rusko Ma bude oslavovať.“
K tomu pristupuje …
More
Vzkriesenie Ruska

Pokračuje:
V: Ježiš so mnou hovorí i o Rusku. Po prvý krát, 4. januára. 1988, mi povedal: „Tvoja sestra je mŕtva.“ Videla som ženu, ako leží na zemi, vyčerpaná a na kosť vychudnutá. Bolo to Rusko. 2. februára mi ju ukázal opäť: „Zobudím ju ako Lazara. Položil som ruku na jej studené srdce.“ Tretí krát, 11. marca 1988, mi povedal: „Rusko Ma bude oslavovať.“
K tomu pristupuje nové posolstvo, diktované 24. decembra 1989: „Ukážem Svoju nádheru a svoju slávu všetkým národom, žijúcim na zemi, a to prostredníctvom vašej sestry Ruska. Ozdobím ju Svojou krásou a Svojou neporušenosťou. Ukážem ju bratom, aby ste skrze ňu a v nej videli Moju krásu a neporušenosť. Svadba obrátenia vašej sestry sa bude konať čoskoro. Som váš Vykupiteľ, ktorý vás zachráni pred červeným drakom. Moje holubice som váš Ježiš, ktorý roztriešti vaše klietky a daruje vám slobodu...Moje svetlo znovu prebudí Rusko a všetky národy okolo. Rozbijem vaše klietky a oslobodím vás. Pochopte predsa, že vaša záchrana a oslobodenie pochádzajú len a jedine odo Mňa. Modlite sa za svoju sestru a jej susedov.“

L: To sa všetko zhoduje s posolstvami z Fatimy a Medžugorja. Poznala ste tieto posolstvá? Hovoril k vám o Nepoškvrnenom srdce Máriinom, ako vtedy vo Fatime?
V: Povedal mi: „Zavediem ťa ku Svojej matke, do príbytku, kde som bol počatý.“ Nechápala som, čo tým myslel. Chcel hovoriť o Nazarete? Skôr si myslím, že tým myslel vnútro (srdce) Máriine.
L: Áno, cirkevní Otcovia a koncil to potvrdzujú: Maria počala vo svojom srdci ešte pred telesným narodením.
V: Ježiš ma prosil, aby som pripravia programy zhromaždenia v kostole. Povedala som Mu: ,,Nemôžem, nemôžem hovoriť. Nemôžem robiť vôbec nič..“ Na to mi povedal: ,, Nebudeš to robiť ty, ale Ja, a budem ti diktovať program.“ Žiadal ma, aby som posolstvo šírila s láskou a pre lásku.
L: Kde je ale v tom všetkom vaša vlastná iniciatíva? Rozvíjate nejakú tému?
V: Samozrejme! Dáva mi tento program: ,, Žehnaj v Mojom mene.“ Potom hovorím: ,, Celý program prichádza od Ježiša ja žehnám Jeho menom.“

Pokoj vám.
Modlitba k Duchu svätému ( podľa natlačenej modlitby, ktorú konám každý deň.)
Modlitba k Michalovi archanjelovi, ktorá sa modlievala na záver sv. omše.
Čítanie z Biblie.
Čítanie z posolstva Ježišovho a Máriinho srdca.
Končíme ružencom a požehnaním Najsv. sviatostí.

L: Ale na čo toto prekvapujúca, ba priamo šokujúca mnoho tvárnosť zjavení?
V: Áno , už je to tak a myslím, že v budúcnosti sa stane ešte viac, podľa proroctva Joela 3? ,, Vaši synovia a dcéry budú prorokovať, vaši starci budú mať sny.“
L: Vaše posolstvá kladú veľký dôraz na Ducha svätého?
V: To súhlasí. Mnohokrát sa v noci zobudím a počujem modlitby, ktoré sa vo mne modlí, modlitby cirkvi. Raz to bolo Krédo.
L: Vaša skúsenosť je taká ako sv. Pavla. Duch svätý v nás volá: ,, Abba, Otče“... Máte i posolstvo ohľadom uzdravovania?
V: Áno, duchovné uzdravenie, obrátenie! Napokon niektorí ľudia mi povedali, že boli uzdravení telesne. U jedného to bola rakovina, u druhého AIDS.
Hovorila to celkom striedmo, bez toho, aby tieto uzdravenia nejako vyzdvihovala, ani pre ne nemá nejaké vedecké znalosti, alebo podklady.

Ďalej hovorí o vôňach, ktoré sa šíria a o svojich ústnych modlitbách.

V: Každý deň začínam s tromi modlitbami: k sv. Michaelovi archanjelovi, k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu na zmierenie a k Matke Božej.

Modlí sa to anglicky a tiež mi to ukázala.

L: Máte i posolstvo pre kňazov?
V: Áno, Ježiš hovorí, že nemajú byť tak skeptickí. Ducha svätého nesmieme vyháňať. Povedal: ,, Ak veríte v Ducha svätého, prečo ho prenasledujete ( v tých, ktorí majú charizmy.)? Prečo chcete, aby som mlčal? Chcete mať mŕtveho Boha?
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/1-kniha-posolst…
Filofej
Je to zaujímavé, aké vášnivé diskusie dokáže vyvolať výzva ku pokániu a modlitbe.Stačí,že to je s tým spojené meno Vassula a hneď je oheň na streche.A podstata uniká.
Maria Dubovska
😀 😀 😀 "papež tančil s vasulou na plese." co ste taki britki. ledva som stravila Zbytek, dojdeš ty s plesom.
dyk
Tu niekto písal, že je niekde obrázok usmievajúceho sa Pápeža spolu s Hitlerom. Rozdiel asi je v tom, že Pápež asi vtedy ani len netušil, čo sa z Hitlera vykľuje, zakiaľ Benedikt XVI. vedel o Vassule Ryden asi viac, ako ostatný ľudia a i napriek tomu sa s ňou rád odfotil.
dyk
Modlitba daná 13.2.2016 - a to je mesiac pred výročím zvolenia kardinála Bergoglia za Pápeža Františka - 13.3.2013 :-)
Pomodlite sa zaňho k Sv. Jozefovi za ochranu.
V Garabandale bolo povedané, že Sv. Jozef bude hrať veľkú úlohu na konci časov.
.
Nech ho ochraňuje a sprevádza Sv. Jozef pri všetkých jeho aktivitách a rozhodnutiach.
1 more comments from dyk
dyk
Poviem vám asi takto.
Neviete chápať prečítaný text.
Vo svojom príspevku som napísal, že asi desať mesiacov po "odsúdení" Vassuly Ryden a jej Posolstiev, dal , teraz už svätý Ján Pavoj II. v Castel Gandolfo verejne požehnanie "Pravému životu v Bohu, čo znamená, že dal verejné požehnanie Posolstvám, ktoré Ježiš dáva Vassule Ryden od Septembra 1986 až doteraz. DESAŤ MESIACOV po texte, ktorí …More
Poviem vám asi takto.
Neviete chápať prečítaný text.
Vo svojom príspevku som napísal, že asi desať mesiacov po "odsúdení" Vassuly Ryden a jej Posolstiev, dal , teraz už svätý Ján Pavoj II. v Castel Gandolfo verejne požehnanie "Pravému životu v Bohu, čo znamená, že dal verejné požehnanie Posolstvám, ktoré Ježiš dáva Vassule Ryden od Septembra 1986 až doteraz. DESAŤ MESIACOV po texte, ktorí odporcovia Vassuliných textov považujú za jej odsúdenie, čo nie je pravda.
Je to asi tak, ako keď teraz Pápežovi Františkovi na základe prekrútenia jeho slov prisudzujú schválenie homosexuality, členstvo v slobodomurárskej sekte a podobne. Tak isto prekrúcajú text, ktorí akože by nám mal "rukolapne" dokázať, že Katolícka Cirkev neprijíma Vassuliné Posolstvá. DESAŤ MESIACOV - len troch uvažovať treba pri týchto slovách a človek hneď pochopí, aký vzťah má Katolícka Cirkev k Vassule. Deať mesiacov a Ján Pavol II. dá verejné požehnanie.
Uvedomujete si, že keď neberiete tieto fakty v úvahu, tak sv. Jána Pavla II. považujete za toho, ktorí sa zrazil s koňom?! Načo toľko filozofovania oklo toho všetkého?
Samozrejme slobodomurársky lefebvristi to nezoberú v úvahu, veď sú za to platený, ale ľudia, ktorí sa pokladajú za verných Pápežovi a nástupcom Sv. Petra by to mali pochopiť, že čo to znamená - DESAŤ MESIACOV po :-)
.
Márie Simma vo svoje knihe píše, že keď človek nevenuje pozornosť svojmu telu, psychike a duchovnosti, tak potom potrebuje barličky v podobe závislosti na automatoch, alkohole, sektách a pod. Treba venovať vyváženú starostlivosť o tieto tri skutočnosti.
Peter(skala)
Zhromaždenia a obrátenia

L: Aké sú plody vašich posolstiev?

V: Boli tu obrátenia. Medzi nimi jeden slobodomurár a jeden svedok Jehovov, inak veľa laikov, ktorí boli ďaleko od Boha.

L: Kto chodí na vaše zhromaždenia?

V: To je veľmi rôzne. Sú medzi nimi novo obrátení, ale i tí, ktorí začínajú milovať, ako to Boh chce. Sú pri tom i kňazi. Niektorí hovoria, že po prečítaní posolstiev sa budú …More
Zhromaždenia a obrátenia

L: Aké sú plody vašich posolstiev?

V: Boli tu obrátenia. Medzi nimi jeden slobodomurár a jeden svedok Jehovov, inak veľa laikov, ktorí boli ďaleko od Boha.

L: Kto chodí na vaše zhromaždenia?

V: To je veľmi rôzne. Sú medzi nimi novo obrátení, ale i tí, ktorí začínajú milovať, ako to Boh chce. Sú pri tom i kňazi. Niektorí hovoria, že po prečítaní posolstiev sa budú lepšie modliť.

L: Ako to dokážete, že títo ľudia lepšie spoznávajú Boha?

V: Ja vôbec nepoučujem, to robia posolstvá. Boh hovorí: „Ako môžete milovať niekoho, koho nepoznáte? Poďte najskôr ku Mne, aby ste Ma poznali.“

L: Cez to všetko však nie ste robot?

V: Nie, diktuje mi. Upokojuje ma. Čo mi oznámi, to dávam ďalej, nič viac. A keď na nejakú otázku nemám odpoveď, hovorím: „To neviem o tom som nedostala žiadne posolstvo, nemôžem vám odpovedať.“ Keď odo mňa chcú špeciálne posolstvo, hovorím len: „Máte posolstvo, 20000 strán alebo i viac.“

L: Koná s vaše zhromaždenie každý týždeň?

V: Nie, raz za mesiac. Nedávno nás prijali kapucíni v Saint Maurice. Je to vo Wallis, blízko Econe, pol hodiny od môjho bydliska.

L: Koľko ľudí sa zúčastní týchto mesačných zhromaždení?

V: To je rôzne, 15O až 2OO.

L: Ako dlho trvajú?

V: Jeden a pol hodiny .

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/1-kniha-posolst…
Filofej
Maria,čo sa neodchyľuje od evanjelia,toho sa nebojím.
Maria Dubovska
Som nahodou velmi mierna 😀 Myslím že keby šoika vydala vyhlasenie že tieto detské postielky sa neodporúčajú, len málokto by ich kupoval a ked tak divnolidi. No a toto je proste to isté. Neodporučajú ti to do pekla tak SER na to.
Filofej
Skús sa na tie tvoje zúrivé reakcie pozrieť objektívne.
Maria Dubovska
Filofej neodporuča sa znamená čo? Ked ti neodporúčajú sa stat členom tej skupiny. Načo sa tam trepeš? Súkromné. Čo myslíš čo znamená súkromné. Súkromné je súkromné že? A ked táto osoba tvrdí že to má od Boha, tak proste je jasné že klame. Predsa jej sukromnou meditaciou nemože byt že jejniečo hovorí Boh! ! ! Ved uvažuj. To je len inými slovami klamstvo. Oni to samozrejme napíšu tak inak, svato, …More
Filofej neodporuča sa znamená čo? Ked ti neodporúčajú sa stat členom tej skupiny. Načo sa tam trepeš? Súkromné. Čo myslíš čo znamená súkromné. Súkromné je súkromné že? A ked táto osoba tvrdí že to má od Boha, tak proste je jasné že klame. Predsa jej sukromnou meditaciou nemože byt že jejniečo hovorí Boh! ! ! Ved uvažuj. To je len inými slovami klamstvo. Oni to samozrejme napíšu tak inak, svato, nie jak ja, debil proste.
Filofej
Však si precitaj,čo notifikácia o Vassule hovorí.Katolíkom sa neodporúča stať sa členom modlitbových skupín a tiež jej spisy sa majú chápať ako jej súkromné meditácie. Takže žiaden zákaz čítať ich tam nenájdeš, ale ak si dáš tú prácu, nájdeš dokument bl.Pavla VI, ktorý povoľuje šíriť aj Cirkvou neuznané zjavenia.
Nech ťa Pán žehná
🤗
Maria Dubovska
Ale to tajomstvo neni v tom že vy si budete určovat pravidla. A ja hovorím že su to len prikazy a zakazy? V momente nastupi demagogia. Nie su to len prikazy a zakazy ale su to aj prikazy a zakazy. A pokial existuju, platia BEZPODMIENECNE. Može sa stat samozrejme že sa zakaz poruši a potom ale ma nastat naprava a pokanie , ale nie nadrzlé producírovanie týchto prestúpení a ich vyvýšenie za dobro. …More
Ale to tajomstvo neni v tom že vy si budete určovat pravidla. A ja hovorím že su to len prikazy a zakazy? V momente nastupi demagogia. Nie su to len prikazy a zakazy ale su to aj prikazy a zakazy. A pokial existuju, platia BEZPODMIENECNE. Može sa stat samozrejme že sa zakaz poruši a potom ale ma nastat naprava a pokanie , ale nie nadrzlé producírovanie týchto prestúpení a ich vyvýšenie za dobro. celé zle proste. Jak počuju že sa niečo nemože už huby oduté.
Filofej
Cirkev,to nie sú len predpisy,zákazy a dogmy. Cirkev je aj tajomstvo,pretože v nej pôsobí Neviditeľný.
Ak neexistuje absolútny zákaz, čo v prípade Vassuly neexistuje,tak vždy si môžem čítať jej spisy a čo nie je v rozpore s náukou Cirkvi tým sa môžem povzbudiť.

P.S.
Maria,a k Ježišovi si už prišla?
Maria Dubovska
Pozri sa bud to bolo v poriadku alebo nebolo. Ked to bolo v poriadku, tak ty z nich nerob nejakých hrdinov, ktorí slúžili niečo čo nemali , ked niečo iné bolo na indexe. Bud to spolu suviselo alebo nie. Ked služili to čo mali povolené a Faustyna bola na indexe, potom to spolu nesuvisí a nechapem načo to sem tahaš.

Su len dve možnosti. Bud je niečo zakazane alebo povolene. Nič medzi tym neexistuj…More
Pozri sa bud to bolo v poriadku alebo nebolo. Ked to bolo v poriadku, tak ty z nich nerob nejakých hrdinov, ktorí slúžili niečo čo nemali , ked niečo iné bolo na indexe. Bud to spolu suviselo alebo nie. Ked služili to čo mali povolené a Faustyna bola na indexe, potom to spolu nesuvisí a nechapem načo to sem tahaš.

Su len dve možnosti. Bud je niečo zakazane alebo povolene. Nič medzi tym neexistuje. To je "zakonnictvo"?! Bud je voda plytká a je zákaz skakat a rozbiješ si hlavu alebo to neni zakazane a možeš skakat.
Filofej
Neprekracovali žiadnu regulu.Sv.omsu kňaz môže slúžiť v nedeľu vždy.A keď povie,že to je z vďaky za Božie milosrdenstvo,tak to je predsa v poriadku.
Mária,neupadaj do zákonníctva.Ježiš podľa zakoníkov porušoval Zákon, keď uzdravoval v sobotu.
Maria Dubovska
Ano. A presne tí knazi porušovali regulu a robili tomu celému medvediu službu. Ty veríš tomu, že dostanú niekde pochvalu za prekročenie zákazu? A to kde je, v jakej tramtárii? V pekle možno. Toto sú tvoji hrdinovia? Takže pre vás tu je uplne normalne proste že idete večne proti svojej autorite a pritom veselo švitoríte jak ju rešpekujete.
Filofej
Keď autorita dala Denníček od sestry Faustíny na index, knazi,ktorí jej v Poľsku verili,naďalej slávili Nedeľu Božieho milosrdenstva podľa toho Denníčka.
Ja sa podľa odporúčania kongregácie pre vieru nezúčastňujem stretnutí modlitebných skupín,ktoré založila Vassula. Ale jej posolstvá čítať môžem, a keď ma niečo osloví a neprotirečí to ani Písmu,ani magistériu KC,tak je všetko o.k.
Maria Dubovska
Ked ti autorita ktorú uznávaš povie že tam je niečo zle tak je to zle nie? Alebo si kaskadér, ktorý ked obchodná inšpekcia vydá pokyn stiahnut jablká, že v niektorých je arzén, tak ty sa pustíš do ich ochutnávania, lebo však nepovedali že všetky sú arzénové? V čom je toto iné?
Maria Dubovska
Ty sa ani neukazuj Hoki, lebo sa ešte pol dna budem smiat na "Zbytku".

Filofej ale nechapeš že to je s určitým cielom? Ved ona prorokuje už roky. Jak má ziskat veriacich inak? Musí hovorit o pokani a obratení. Nestačí už že Myrna ustupila do pozadia prave kvoli tymto typom? To sa može aj velmi škarede skončit. Už sa to stalo pri marianskom kulte v afrike. Nahnali ich kamsi, zapalili a do …More
Ty sa ani neukazuj Hoki, lebo sa ešte pol dna budem smiat na "Zbytku".

Filofej ale nechapeš že to je s určitým cielom? Ved ona prorokuje už roky. Jak má ziskat veriacich inak? Musí hovorit o pokani a obratení. Nestačí už že Myrna ustupila do pozadia prave kvoli tymto typom? To sa može aj velmi škarede skončit. Už sa to stalo pri marianskom kulte v afrike. Nahnali ich kamsi, zapalili a do jedneho tam uhoreli.
Však vyzvy k pokaniu maš aj ine, načo ešte tato zbytočna duška s vieroučnými omylmi a zvrhlým humorom?

Ja som kedysi jej stranku otvorila a prave vysielala posolstvo že ovečky idu kamsi do jaskyne s nou a kazala im brat toaletny papier so sebou.Však to neni normalne proste, čo to nevidiš?
Ja viem ty sucitis s ortodoxnými že jako stratili by mystičku. ..))). Neboj sa oni su zvyknuti že žiadnych nemaju, takže im to chybat nebude.
Filofej
Maria,odkedy je výzva ku obráteniu k Kristovi,pokániu a modlitbe v rozpore s autoritou KC?
A že to povedal Vassula?Na to nehľadím.Aj čarodejník Balaam pravdivo prorokoval o Izraeli.Nehľaď na osoby ale na Boha.
P.S.Sestra Faustína počas života tieč nezbierala imprimatury,ale naopak,zákazy.Tým nechcem povedať,že Vassula bude uznaná.Ale vopred ju ani neodpisujem.Nerád by som riskoval,že odpíšem …More
Maria,odkedy je výzva ku obráteniu k Kristovi,pokániu a modlitbe v rozpore s autoritou KC?
A že to povedal Vassula?Na to nehľadím.Aj čarodejník Balaam pravdivo prorokoval o Izraeli.Nehľaď na osoby ale na Boha.
P.S.Sestra Faustína počas života tieč nezbierala imprimatury,ale naopak,zákazy.Tým nechcem povedať,že Vassula bude uznaná.Ale vopred ju ani neodpisujem.Nerád by som riskoval,že odpíšem proroka,aby potom Boh neodpísal mňa.Skúmam a čo je dobré,toho sa držím.
Maria Dubovska
Filofej sranduješ že toto ta oslovilo. Však ešte včera si tu pisal jak tvojou jedinou autoritou je KC. Tá oznámi doktrinalne omyly , cez to všetko ty si s tým aj tak spokojný? Neviem to pochopit.
Filofej
Celé toto proroctvo,čo sem dyk dal pozýva tých,ktorí ešte tak neurobili,aby prišli k Ježišovi a uverili ,že je to On,ktorý umrel za ich hriech a Jeho obeta a krv nás očistila od hriechu a nie naše úbohé skutky.
A tí,čo kedysi prišli k Nemu a aj uverili a potom sa zatúlali,nech sa s pokáním vrátia k Nemu .
A všetci nech sa modlia a prosia Boha o zľutovanie a záchranu pred hrôzami,ktoré sú už predo…More
Celé toto proroctvo,čo sem dyk dal pozýva tých,ktorí ešte tak neurobili,aby prišli k Ježišovi a uverili ,že je to On,ktorý umrel za ich hriech a Jeho obeta a krv nás očistila od hriechu a nie naše úbohé skutky.
A tí,čo kedysi prišli k Nemu a aj uverili a potom sa zatúlali,nech sa s pokáním vrátia k Nemu .
A všetci nech sa modlia a prosia Boha o zľutovanie a záchranu pred hrôzami,ktoré sú už predo dvermi.
Peter(skala)
23.11.2014 od Mary Carbery:
Dávajte si pozor na každého, kto vystúpi a povie, že som ho poslal, aby pomáhal šíriť moje slovo. Vedzte, že som nepovolal ani jedného proroka, aby ohlasoval moje slovo svetu od chvíle, keď sa táto misia začala. No títo falošní proroci budú húfne prichádzať snažiac sa predčiť jeden druhého.

😲
To je zaujimave, že na jednej strane veria Mary carbery ako po nej už nebu…More
23.11.2014 od Mary Carbery:
Dávajte si pozor na každého, kto vystúpi a povie, že som ho poslal, aby pomáhal šíriť moje slovo. Vedzte, že som nepovolal ani jedného proroka, aby ohlasoval moje slovo svetu od chvíle, keď sa táto misia začala. No títo falošní proroci budú húfne prichádzať snažiac sa predčiť jeden druhého.

😲
To je zaujimave, že na jednej strane veria Mary carbery ako po nej už nebudu žiadni proroci, ale na druhej strane veria "prorokom", ktorých propaguju v Zbytku-doplnku, pričom prišli až po MCarbery
😲
Sekty su typicke prave tým, ako sa veľmi vyčlenuju, že až nedaju priestor iným...najprv tým odpinkali pp.Františka, potom ostatných prorokov a nakoniec seba
Peter(skala)
čo je šilené?
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Hoki..už som pochopil:
V každom posolstve (Zbytek) hore je uvedene:
Nastroj: a meno.
.. čo znamená, že ktorá vizionarka ako nástroj toto posolstvo dostala (mala vo svojej vizie)
napr. www.varovani.org/html3/10.html
tu je od Vassuly najnovšie posolstvo
a tu je od Marta P. (Slovensko) www.varovani.org/html3/01.html
Tu je Dana U. (Slovensko) www.varovani.org/html3/03.html
..ale všetky tieto …More
Hoki..už som pochopil:
V každom posolstve (Zbytek) hore je uvedene:
Nastroj: a meno.
.. čo znamená, že ktorá vizionarka ako nástroj toto posolstvo dostala (mala vo svojej vizie)
napr. www.varovani.org/html3/10.html
tu je od Vassuly najnovšie posolstvo
a tu je od Marta P. (Slovensko) www.varovani.org/html3/01.html
Tu je Dana U. (Slovensko) www.varovani.org/html3/03.html
..ale všetky tieto najnovšie posolstva su v Zbytku a nie su od Mary carbery
Peter(skala)
Dobrá otazka, lebo na prvý dojem, to tak vizera ako keby to boli posolstva Mary Carbery, ktore pokračuju ... ale ked sa pozriem lepšie na štylistiku, tak sa mi to vidi na inu osobu.
😲
Inač, prave na štylistike sa dá rozpoznať pravosť zjavení:
Niečo ako ked ktosi chce sfalšovať naše listy, takže použije naše zvyklosti - zauživane frazy, ale pri všetkej snahe, nedokaže napodobniť štylistiku - …More
Dobrá otazka, lebo na prvý dojem, to tak vizera ako keby to boli posolstva Mary Carbery, ktore pokračuju ... ale ked sa pozriem lepšie na štylistiku, tak sa mi to vidi na inu osobu.
😲
Inač, prave na štylistike sa dá rozpoznať pravosť zjavení:
Niečo ako ked ktosi chce sfalšovať naše listy, takže použije naše zvyklosti - zauživane frazy, ale pri všetkej snahe, nedokaže napodobniť štylistiku - usporiadanie slov.
Chaos je typickým znakom Zleho
a ten nedokaže napodobniť Svätých v tomto ohlade, preto jeho štyl je chaotický - poprehadzovane slová - nespravna gramatika - ludove narečie atd...
Peter(skala)
Hoki 1 hour ago
A prosím co teprve toto: www.varovani.org
Taková kvanta poselství....
Co je to ten Zbytek? Ví to někdo?
✍️
Hoki... Zbytek je Dodatok - dodatočne pridané posolstvá, ktoré su zjavené len niekedy, kdežto predtým to bolo pravidelné.
Niečo podobné ako u sr.Lucii z Fatimy, kde ako vieme, tak v r.1917 každý 13 den v mesiaci pravidelne mala vízie a posolstva, kdežto po skončení týchto …More
Hoki 1 hour ago
A prosím co teprve toto: www.varovani.org
Taková kvanta poselství....
Co je to ten Zbytek? Ví to někdo?
✍️
Hoki... Zbytek je Dodatok - dodatočne pridané posolstvá, ktoré su zjavené len niekedy, kdežto predtým to bolo pravidelné.
Niečo podobné ako u sr.Lucii z Fatimy, kde ako vieme, tak v r.1917 každý 13 den v mesiaci pravidelne mala vízie a posolstva, kdežto po skončení týchto pravidelných zjavení už len dodatočne mala niekedy ...
🥴
Problem falošných vizionarov je, že ich duch kopiruje Božie zjavenia. Ako si už pisal, tak oni si len namyšľaju ako služia Bohu, ale to ten Zlý ich vedie.
🤫
...si spominal, že Varovanie sa ti nepozdáva - to je preto, lebo si najprv počul falošne zjavenia o Varovaní a teraz ked si to porovnaš s pravými...tak ti to nedava zmysel a to bol presne zamer Zleho..
Jemu totiž ide o každeho, ak nemôže človeka oklamať falošným zjavením, tak ho aspon odvedie od pravých zjavení a nakoniec tak, či tak sa človek na Varovanie nepripraví správnym spôsobom
Maria Dubovska
😀 😀 😀 😀 Zbytek. To bude nejaka vysoka teologia uz.nervy to citat nemam ale kedze ten Zbytek prijma posolstva bude to nejaky zbytek co Sa povazuje za vernych ked teda nebudem morbidna a predstavovat SI zbytek byvalej vizionarky.
Maria Dubovska
...proste blaboly. Ty jak vidis napisane garabamdal si jak na drogach.
Peter(skala)
PRAVOSLÁVNI! KATOLÍCI! PROTESTANTI! VŠETCI MI PATRÍTE!

27. 10. 1987

Prajem si, a toto prianie vychádza z hlbín Môjho srdca, aby zjavenie z Garabandalu bolo uznané Sv. Stolcom. Vassula, chceš Mi spôsobiť veľkú radosť a povedať Môjmu Svätému stolcu v Ríme, o čo som ťa práve požiadal?
Pane, ako to môžeš chcieť, kto som ja, ako by som sa mohla odvážiť hovoriť niečo Sv. Stolcu! Pane, Otec James …More
PRAVOSLÁVNI! KATOLÍCI! PROTESTANTI! VŠETCI MI PATRÍTE!

27. 10. 1987

Prajem si, a toto prianie vychádza z hlbín Môjho srdca, aby zjavenie z Garabandalu bolo uznané Sv. Stolcom. Vassula, chceš Mi spôsobiť veľkú radosť a povedať Môjmu Svätému stolcu v Ríme, o čo som ťa práve požiadal?
Pane, ako to môžeš chcieť, kto som ja, ako by som sa mohla odvážiť hovoriť niečo Sv. Stolcu! Pane, Otec James ma uznal, ale aj posledný katolícky teológ sa odo mňa odvráti, keď sa dozvie, že nepatrím k jeho vyznaniu!
Ale Vassula, samozrejme, že im nepatríš, patríš Mne. Ja som tvoj Stvoriteľ a tvoj svätý Otec, podliehaš Mojej autorite.
Zaiste, Pane, vládneš nám všetkým, ale sme podriadení istým systémom a pravidlám, podľa nich máme patriť tomu či onému kresťanskému náboženskému spoločenstvu. Tak mi to vždy povedali.
V Mojich očiach ste všetci rovnakí. Nikdy som nechcel, aby ste Ma rozdelili. Roztrhli ste Ma! Vy ste rozhodovali o Mojom tele a vy ste to boli, kto Ma zmrzačil.
Tu nasledovala chvíľka mlčania. Ježiš hovoril poslednú vetu trpkým a smutným tónom. Cítila som sa voči nemu previnilo, že som Mu to všetko pripomenula.
Ó môj Bože!...
Dcéra Moja, nehovoril som ti to už raz, že si máš šetriť slzy pre Moju matku?
Aj keď toto hovoril Ježiš prísne, aj tak ma napadlo, že je smutný. Dokonca bol ešte smutnejší ako ja sama.
Zaiste, Pane, zdáš sa mi tak zranený. Som predsa len slabí ľudský tvor.
Vassula, to preto, že zdieľame Môj kalich utrpenia. Môj kalich je trpký. Povedz svätému stolcu, že som to Ja, kto ťa k nemu posiela. Počúvaj dobre: keď sa ťa spýtajú, ku ktorej konfesii patríš, odpovedz im, že patríš Mne a že podliehaš Mojej autorite.
Pane, vieš predsa, že nie je mojou vecou argumentovať. Nemohla by som jednoducho povedať, že som pravoslávna? Veď som.
Pravoslávny! Katolíci! Protestanti! Všetci Mi patríte! Ste všetci jedno (ako ľudské bytosti) v Mojich očiach. Nerobím žiadne rozdiely. Z čoho máš teda taký strach? Opýtaj sa predsa Môjho milovaného pápeža Jána Pavla II. Ani on nerobí žiadne rozdiely. Vassula, povedz mu toto: „Milovaný, Ja, Pán, stojím pred tvojimi dverami a klepem. Budeš ma počuť? Otvoríš Mi? Ak Ma počuješ, vojdem do tvojho domu a zasadnem s tebou k stolu. Osvedčí sa ako víťaz a budem s tebou zdieľať Svoj trón. Dbaj na Mňa, počuj, čo Duch hovorí Cirkvam.“
Môj Pane, ako len, ako teda mám vyplniť Tvoje prianie?
Čakám túto otázku.
(Pochopila som, že Boh ma k tomu priviedol, aby som mu položila túto otázku.)
Páter James ti poradí. Dcéra Moja, milujem ťa. Dovoľ Mi, aby som ťa živil.
Môj Bože, nepýtaj sa ma! Som Tvoj tvor: Patrím tebe. Rob so mnou, čo sa zachce Tvojmu srdcu. Milujem Ťa, keď ma živíš a obdarovávaš.
Podobne ako žalm 23:
Som tvoj pastier. U mňa ti nič nebude chýbať. Vediem ťa na svieže pastviny, milovaná duša. Povediem ťa k vodám pokoja, kde oživím tvoju dušu. Vediem ťa na cestu cností, ku Svojej cti. Aj keby si musela kráčať tmavou rokľou, neboj sa. Som s tebou, aby som ťa zbavil úzkosti. Aj uprostred tvojich prenasledovateľov budem stáť pri tebe. Ja sám som ťa pomazal a vždy ťa budem zahrnovať milosťami. Som priepasť lásky a nekonečného milosrdenstva. Poď a ži v prostriedku Môjho srdca!
Pane, si moje svetlo a moja spása. Nemusím sa báť. Viem, že ma ochrániš. Ďakujem Ti z celého srdca, Pane môj Bože. Velebím Tvoje meno naveky. Tvoja láska ku mne je veľká. Zmiluj sa nado mnou a nad mojou neschopnosťou.
Zostaň úplne skromná, Moja kvetina. Nech rastieš na duchu, čerpaj z Mojich cnosti. Poď, nech do teba môžem vtisnúť Svoje slová.
Áno, Pane, som šťastná, že Ti patrím.
Láska ťa nikdy neopustí. Poď! My!
Áno, Pane.
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/2-kniha/
Peter(skala)
11. 7. 1988

Pýtala som sa Ježiša, čo by malo byť prvým krokom rímskych katolíkov a pravoslávnych k zjednoteniu.

Dávam ti svoj pokoj.

Obetujem Ti svoju vôľu.

Buď ticho a načúvaj! Obetuj Mi svoju vôľu a dopraj Môjmu najsvätejšiemu srdcu radovať sa a jasať. Poteš svojho Boha, rob mi radosť, uchvacuj toto planúce srdce. Obetuj mi svoju vôľu – obetuješ ju svojmu Otcovi, ktorý ťa stvoril. Poď, …More
11. 7. 1988

Pýtala som sa Ježiša, čo by malo byť prvým krokom rímskych katolíkov a pravoslávnych k zjednoteniu.

Dávam ti svoj pokoj.

Obetujem Ti svoju vôľu.

Buď ticho a načúvaj! Obetuj Mi svoju vôľu a dopraj Môjmu najsvätejšiemu srdcu radovať sa a jasať. Poteš svojho Boha, rob mi radosť, uchvacuj toto planúce srdce. Obetuj mi svoju vôľu – obetuješ ju svojmu Otcovi, ktorý ťa stvoril. Poď, odpoviem ti.

Tvoji bratia, (rímsky katolíci a pravoslávny) budú musieť pochopiť a uveriť, že som to Ja, Pán, ktorý si praje vaše zjednotenie. Tvoji bratia musia veriť, že ťa používam ako tabuľku, aby som napísal svoje priania. Všetci budú musieť byť ochotní zostúpiť zo svojich vysokých trónov, ktoré si zaobstarali. Moja niekdajšia Cirkev bola čistá, pokorná a plná lásky. Moja dnešná cirkev sa zmenila natoľko, že vypadá ako légia trónov. Všetci budú musieť zostúpiť zo svojich vysokých miest a nasledovať nové prikázania, ktoré som im dal. Milujem Svoje deti, ktoré boli vyhnané týmito Kainmi. Tí urobili pustatinu z Môjho domu, teraz tam rastie len tŕnie a krovie. Vassula, čas je blízko, Môj návrat príde čoskoro. Láska sa vráti ako Láska. Láska ťa miluje. Nesnaž sa vypátrať, prečo som si vyvolil práve teba, aby si zapisovala Moje posolstvá. Pochop len, že budem tým viac oslávený, keď som si pre toto posolstvo mieru a lásky zvolil úplné nič. Pretože čím menšia si ty, tým väčší som Ja, čím si nižšie, tým som ochotnejší sa skloniť, aby som ťa dočiahol. Buď absolútne ničím a dovoľ Môjmu Duchu, aby v tebe dýchal. Úplne sa rozplyň, nech vidia len Mňa. Poteš Ma, duša, tým, že Mi obetuješ svoju vôľu, odovzdávaš sa láske. My, nás?

Áno, navždy.

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/2-kniha/
1 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
3.6.1988 / Ježiš o rozlišovani zjavení: Pescara, Medjugorje...

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/2-kniha/

Kvetina? V týchto dňoch som ťa učil rozlišovať pravé zjavenia a vízie na jednej strane, a falošné zjavenia, učenie a vízie na druhej strane. Všetko, čo je nepravé, pochádza od satana. Rozsieva zmätok, aby pravdu usvedčil zo lži, to sa stalo v Pescare.
(Bola daná falošná predpoveď zjavení.…More
3.6.1988 / Ježiš o rozlišovani zjavení: Pescara, Medjugorje...

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/2-kniha/

Kvetina? V týchto dňoch som ťa učil rozlišovať pravé zjavenia a vízie na jednej strane, a falošné zjavenia, učenie a vízie na druhej strane. Všetko, čo je nepravé, pochádza od satana. Rozsieva zmätok, aby pravdu usvedčil zo lži, to sa stalo v Pescare.
(Bola daná falošná predpoveď zjavení.) Seje kúkoľ medzi pšenicu a všetkých mätie. Zúri kvôli zjaveniam v Medžugorji a snaží sa všetkých zmiasť. Snaží sa tvrdiť, že tieto božské diela nepochádzajú odo mňa. Dcéra, keď čítaš o nejakom zjavení, ktoré sa zrejme dištancuje od Mojej cirkvi, popiera Petra, popiera svätú Matku, tak vedz, že tieto posolstvá nepochádzajú odo Mňa, Pána tvojho Boha. Sú od Môjho odporcu, ktorý sa zjavuje a berie na seba Moju podobu, aby uskutočnil svoj zámer, teda aby vás čo najviac rozdelil. Vedz, že Ja, Pán, nechcem, aby sa Moje baránky rozptyľovali. Chcem ich mať zjednotené okolo Petra v jednom stáde. Opakujem znovu, že ja, Ježiš Kristus, Pán, váš Spasiteľ, som vyvolil Petra, aby až do Môjho návratu pásol a chránil Moje baránky a ovce, tohto Petra, ktorým je dnes Ján Pavol II. Počujte, čo Duch sv. hovorí cirkviam. Vassula, satan vie, že jeho dni sú spočítané, a preto sa červený pokúša strhnúť so sebou čo možno najviac duší. Dostalo sa mu prístupu do mnoho hláv a myslí, rovnako do tých, ktorí by mali byť naplnení duchovnosťou a svätosťou. Prenikol do nich všetkými možnými odchýlkami a úchylkami od pravdy a od všetkého, čo je sväté. Rozhliadnite sa okolo seba, moji milovaní, a pochopíte. Všetky tieto odchýlky a úchylky dal vám, Mojim deťom, ako v dobách Sodomy a Gomory, aby zaplnili vášho ducha a nenechali priestor pre to, čo je sväté, ani kúsok miesta pre Mňa, vášho tvorcu a Boha.- Áno, Moja Vassula, cítim sa odmietaný. (Pán bol veľmi smutný. Smutný je pre to veľmi slabí výraz, ale nenachádzam vhodnejší, ktorý by bol dosť silný.) Cítim sa zabudnutý a nemilovaný.- Ja, ktorý som z lásky za vás zomrel na kríži, ja, ktorý som Duch lásky. Vidíš, ako so Mnou jednajú. Zaslúžim si to?

Môj Bože, cítim sa vnútorne rozbolená. Pane, prečo je to tak? Pane, ó Pane, urob zázrak, prosím Ťa. Viem, nemala by som prosiť o zázrak, ale milujem Ťa a neprajem si, aby si bol ďalej zraňovaný.

Vassula, modli sa, modli sa, modli sa za obrátenie. Satan zosiluje svoje pôsobenie na Moje tvorstvo, aby ich so sebou stiahol do jamy. Ó tvorstvo! Ako si slabé- ako strašne slabé! Akékoľvek zjavenie, ktoré odmieta posvätnú eucharistiu a označuje ju za rituál (mnohí ju nazývajú tradíciou a urážajú Boha), alebo neuznáva nepoškvrnené srdce tvojej svätej Matky, nie je odo Mňa. Ja, Pán, vás nekonečne milujem a chcel by som vás ešte raz varovať pred týmito falošnými prorokmi.
Maria Dubovska
Tak ked si odmyslím Ježiša jak Oskara - vtipkára a opravu Jeho doktrinálych omylov tak vasula myrne neprotirečí. Myrna stále je ano, ale jak si možno všimnút jej posolstvá skončili a neskončili sa práve lichotivo. V podstate Ježiš odkazal že ho to prestalo bavit a vybaví si to s nami inak. Ešte tu je samozrejme rozdiel v tom, že Myrna zbiera imprimatury a Vasula nie.
Peter(skala)
Ježiš si vyvolil Vassulu aj k tomu, aby vydala posolstvo o zjednotení dátumu Velkej Noci - to je tiež mimoriadnym posolstvom, ktoré má zjednotiť Cirkev východu i zapadu.
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/papez-frantisek…
Nepočuli ste, že sa uspokojím s jedným dátumom? (Pochopila som, že Kristus ma na mysli všetky Svoje posolstva o jednote, vyzývajúce nás, aby sme zjednotili dátum Veľkonočných…More
Ježiš si vyvolil Vassulu aj k tomu, aby vydala posolstvo o zjednotení dátumu Velkej Noci - to je tiež mimoriadnym posolstvom, ktoré má zjednotiť Cirkev východu i zapadu.
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/papez-frantisek…
Nepočuli ste, že sa uspokojím s jedným dátumom? (Pochopila som, že Kristus ma na mysli všetky Svoje posolstva o jednote, vyzývajúce nás, aby sme zjednotili dátum Veľkonočných sviatkov. To jediné mu, ako sa zdá, „stačí“ a uspokojí Jeho smäd po jednote. Kristus nám sľúbil, že keď zjednotíme dátum Veľkonočných sviatkov, postará sa o ostatné.) Vztiahnem ruku a vyryjem na palicu tieto slová: Západný breh, dom Petrov a všetkých, ktorí sú mu verní. Potom na druhú palicu vyryjem: Východný breh, dom Pavlov, spolu so všetkými, ktorí sú mu verní. A keď Mi členovia oboch domov povedia: „Pane, povedz nám, čo teraz zamýšľaš“, poviem im: „Vezmem palicu, na ktorú som vyryl Pavlovo meno spolu so všetkými, ktorí sú mu verní a položím ju na palicu Petrovu a jeho verných ako jednu: urobím z týchto dvoch jednu palicu a budem ju držať ako jednu. Spojím ich Svojim Novým menom, to bude most medzi Západom a Východom; Moje sväté meno bude väzbou tohto mostu, aby ste si po tomto moste mohli vymieňať svoje bohatstvá. Už nebudú praktikovať osamote, ale spoločne, a budem kraľovať nad nimi všetkými. Čo som plánoval, to sa stane, a keby tí ľudia
hovorili, dcéra, že tieto znamenia nie sú odo Mňa, povedz im: „Nebojte sa, čo ste nečítali, že On je svätyňou a kameňom úrazu zároveň? Skalou, ktorá môže zraziť na zem dva domy, ale vztýčiť ich znovu ako jeden dom?“ To im povieš, dcéra, Ja, Boh, som s tebou, zaplavím Svojim Duchom oveľa viac sŕdc. Poď, milujem ťa, maj Môj pokoj.

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/7-kniha/
Peter(skala)
24.10.1994 / Ježiš - Vassule:

Môžem dať ovdovieť tvojmu národu, ale vo Svojom milosrdenstve a pre Svoju lásku vzbudím z Východu aspoň jedného, ktorý povie svojmu bratovi
( západnému bratovi): Poď a vstúp na moju pôdu; poď a jedz z môjho stolu, poď a napi sa so mnou. Moje sudy pretekajú novým vínom. Poďme spoločne pásť svojich baránkov a urobme zo svojich pastvín raj. Náš Bože! Pozri, čo naše …More
24.10.1994 / Ježiš - Vassule:

Môžem dať ovdovieť tvojmu národu, ale vo Svojom milosrdenstve a pre Svoju lásku vzbudím z Východu aspoň jedného, ktorý povie svojmu bratovi
( západnému bratovi): Poď a vstúp na moju pôdu; poď a jedz z môjho stolu, poď a napi sa so mnou. Moje sudy pretekajú novým vínom. Poďme spoločne pásť svojich baránkov a urobme zo svojich pastvín raj. Náš Bože! Pozri, čo naše ruky urobili z Tvojej svätyne!“ Môj dom na západe je spustošený. Žiadal som ich, aby sa zhromaždili pod Petrovým vedením (posolstvo z 3.6.88), ale oni neporozumeli a robia pravý opak. Mnohí z tohto domu hovoria: „Ako to, že máme mať vodcu, zvlášť tohto vodcu?“ Varoval som vás, že kardináli sa obrátili proti kardinálom, biskupi proti biskupom a kňazi proti kňazom. Vybral som Petra, aby sýtil a strážil Moje baránky, ale duch vzbury, ktorý teraz bujnie, dosiahol svojho vrcholu. Pred týmto veľkým súžením som vás varoval ( týka sa posolstva z 16.5.88). Môj dom na západe je drancovaný, ale zdvihne sa vietor z východu a spolu s Mojim dychom odstráni lupičov. Mnohí príslušníci tvojho národa odporujú Môjmu volaniu k jednote a zvykli si chodiť svojou vlastnou cestou. Prehlasujú o sebe, že sú bohatí, ale kde je ich bohatstvo? Ako to, že ste sa stali planou révou? Môžete povedať, že ste nehrešili? Je vôbec nejaké miesto,, kde ste nehrešili? Ty, priateľ Mojich svätých! Dieťa Mojej Matky! Prečo si sa stal tak

tvrdošijný? K čomu sú tvoje nekonečné obrady ku Mne, keď Ma chváliš len svojimi perami? Áno, zachoval si Moje tradície, a preto na teba nepríde meč, ale napriek tomu si odložil Moje dve najvyššie prikázania?
(To znamená: dbaj na tieto dve prikázania, rovnako ako dbáš na tradície.) Aj keby si sa pokryl myrhou a kadidlom, stále by som cítil zápach tvojej viny. Otvor teraz svoje ústa a dovoľ Mi sýtiť ťa, aby si zbadal život, nehovor: Chceme ísť svojou vlastnou cestou“. Vráť sa ku Mne, priznaj svoj hriech! A ty, dcéra, hlasno prevolávaj Moje posolstvá a prorokuj, hovor: Viem všetko o Svojom dome na západnom brehu, blízko rieky života, a taktiež viem, kto v tomto dome zostal verný. Dcéra, čo vidíš vo vnútri tohto domu?

Vidím leva, ako sa potĺka okolo tohto domu a chce do neho vojsť bočným oknom.

Áno, ten lev, je klamár, dcéra. Deštruktívny duch sa tam potĺka. Jeden anjel za druhým vás prichádza varovať a povedať vám, že na Moje mesto na západnom brehu zaútočí ničiteľ s veľkou zúrivosťou, aby odporoval Môjmu zákonu, Mojej tradícii a Môjmu božstvu. Celej zeme sa zmocní hrôza, vašim svätým, Mojim poslom a Mojim prorokom bude bránené pokračovať vo svojom diele... A rozprestrie sa nad vami ťažká tma, zatiaľ čo nepriateľ, ktorý je učenec, bude vyhosťovať Moju Večnú obetu, domnievajúc sa, že jeho skutky a jeho tajné viny zostanú bez povšimnutia. Moja ruka na nich dopadne znenazdania, úplne ich zničí: táto noc bola predpovedaná v Písmach. Ale on, spolu s ďalšími, s radosťou zložili svoju prísahu ústami šelmy, uctievajúc len šelmu za to, že im dala moc. Beda vyznávačom šelmy! Budú stenať a nariekať. A teraz, dcéra, čo vidíš na druhej strane brehu, Môj dom na východe?

Nevidím žiadne mesto, a zem je piesčitá a plochá ako púšť, ale tiež vidím zelený výhonok, vyrastajúci z tejto púšte.

Spojím ju so Svojim Novým menom, bude väzbou tohto mostu, aby ste si po tomto moste mohli vymieňať svoje bohatstvá. Už nebudú praktikovať osamote, ale spoločne, a budem kraľovať nad nimi všetkými. Čo som plánoval, to sa stane, a keby ti ľudia hovorili, dcéra, že tieto znamenia nie sú odo Mňa, povedz im: „Nebojte sa, čo ste nepočuli, že On je svätyňou a kameňom úrazu zároveň? Skalou, ktorá môže zraziť na zem dva domy, ale Načúvaj a píš: sláva zažiari z východného brehu, preto hovorím domu na západe: obráť svoje oči k východu; neplač horko nad odpadlíctvom a skazu svojho domu, nepodliehaj panike, pretože zajtra bude jesť a piť spoločne s Mojou ratolesťou z východného brehu. Môj Duch vás zvedie dohromady, čo ste nepočuli, že Východ a Západ budú jedno kráľovstvo? Nepočuli ste, že sa uspokojím s jedným dátumom? (Pochopila som, že Kristus ma na mysli všetky Svoje posolstva o jednote, vyzývajúce nás, aby sme zjednotili dátum Veľkonočných sviatkov. To jediné mu, ako sa zdá, „stačí“ a uspokojí Jeho smäd po jednote. Kristus nám sľúbil, že keď zjednotíme dátum Veľkonočných sviatkov, postará sa o ostatné.) Vztiahnem ruku a vyryjem na palicu tieto slová: Západný breh, dom Petrov a všetkých, ktorí sú mu verní. Potom na druhú palicu vyryjem: Východný breh, dom Pavlov, spolu so všetkými, ktorí sú mu verní. A keď Mi členovia oboch domov povedia: „Pane, povedz nám, čo teraz zamýšľaš“, poviem im: „Vezmem palicu, na ktorú som vyryl Pavlovo meno spolu so všetkými, ktorí sú mu verní a položím ju na palicu Petrovu a jeho verných ako jednu: urobím z týchto dvoch jednu palicu a budem ju držať ako jednu. Spojím ich Svojim Novým menom, to bude most medzi Západom a Východom; Moje sväté meno bude väzbou tohto mostu, aby ste si po tomto moste mohli vymieňať svoje bohatstvá. Už nebudú praktikovať osamote, ale spoločne, a budem kraľovať nad nimi všetkými. Čo som plánoval, to sa stane, a keby tí ľudia

hovorili, dcéra, že tieto znamenia nie sú odo Mňa, povedz im: „Nebojte sa, čo ste nečítali, že On je svätyňou a kameňom úrazu zároveň? Skalou, ktorá môže zraziť na zem dva domy, ale vztýčiť ich znovu ako jeden dom?“ To im povieš, dcéra, Ja, Boh, som s tebou, zaplavím Svojim Duchom oveľa viac sŕdc. Poď, milujem ťa, maj Môj pokoj.


pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/7-kniha/

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/papez-frantisek…
Filofej
Myrna stále je.To,čo bolo zjavené Myrne,neprotirečí tomu,o čom píše Vassula.
Maria Dubovska
Blbost clovece...ziaden prorok?takou prorokynou jednoty bola Myrna Nazzour. Toto boli len osoby ktore prave od myrny odvracali pozrnost, co Sa im i celkom uspesne podarilo.
Peter(skala)
Filofej 53 minutes ago
.........Pre drvivú väčšinu pravoslávnych sú jej posolstvá neprijateľné.
👍
..to si vystihol a vieš prečo?!
Pretože Ježiš ju vyzval k takemu poslaniu, ake nemal žiaden prorok v dnešnej dobe: ...aby pravoslavni uznali papeža za nastupcu sv.Petra a viditelnu hlavu Cirkvi.
😇
Mnohí proroci dnešných čias hovoria o ekumenizme, jednote, ale dosť všeobecne alebo len tak, aby …More
Filofej 53 minutes ago
.........Pre drvivú väčšinu pravoslávnych sú jej posolstvá neprijateľné.
👍
..to si vystihol a vieš prečo?!
Pretože Ježiš ju vyzval k takemu poslaniu, ake nemal žiaden prorok v dnešnej dobe: ...aby pravoslavni uznali papeža za nastupcu sv.Petra a viditelnu hlavu Cirkvi.
😇
Mnohí proroci dnešných čias hovoria o ekumenizme, jednote, ale dosť všeobecne alebo len tak, aby tým neodsudili ine Cirkvi ako napr. Myrna Nazzoure, čo nie je zlé, avšak Ježiš si použil Vassulu špecialne na to, aby sa stala trnom v oku pre pravoslavnych i katolikov.
🥴
Totižto ani jedna strana nechce toto rozoberať, lebo vedia, že ľudsky sa to nedá...avšak tu prichadza Božia prorokyna - z posolstvom z Neba a vydava svedectvo, ktoré zrozumitelne hovori, aby pravoslavni, protestanti ... uznali papeža za nastupcu sv.Petra a to je najmä pre pravoslavnych taký trn v oku, že nedokažu to prijať.
🥴
Dokonca Vassula vychadza z ich rádu (ako pokrstená pravoslavna), takže o to viac je pre nich neprijatelné, podobne ako Ježišovo posolstvo pre Židov (Zakonikov), kedže bol židom, čiže tiež pochadzal z rádu vyvoleneho národa.
Maria Dubovska
Ano to je pravda.opravujem svajciarska bk kam spadali primarne katolici ktorych Sa snazila oslovovat svojimi posolstvami preto ten patronat svajciarov.
Filofej
Maria,
Vassula nespadá pod žiadnu švajčiarsku biskupskú konferenciu.Patrí pod jurisdikciu svojho pravoslávneho biskupa.A oni sa ňou nejako špeciálne nezaberajú. Pre drvivú väčšinu pravoslávnych sú jej posolstvá neprijateľné.
Maria Dubovska
Inač škoda že už nedáva vasula tie svoje grotesky s Ježišom. Niekde je pojednanie o tom, jak Vasula sa rozpisuje o tom, jak pažravo sa napchávala. Takto to tam doslova uvádza. A že Ježiš jej do toho jako začal kecat . (neviem jakým spôsobom, či jako jej neustále visel nad hlavou, alebo prisadol ku stolu náhle, tieto mystické detailiky teta vasula neuvadza) . Tak teda Vasula sa vám lidičky cpe, …More
Inač škoda že už nedáva vasula tie svoje grotesky s Ježišom. Niekde je pojednanie o tom, jak Vasula sa rozpisuje o tom, jak pažravo sa napchávala. Takto to tam doslova uvádza. A že Ježiš jej do toho jako začal kecat . (neviem jakým spôsobom, či jako jej neustále visel nad hlavou, alebo prisadol ku stolu náhle, tieto mystické detailiky teta vasula neuvadza) . Tak teda Vasula sa vám lidičky cpe, Ježiš prisadne i bodro zavtipkuje: A nechceš to odo mňa požehnat?
Ano, až takéto vtipné to je.
Maria Dubovska
Nesnaž sa navodzovat atmosferu že by Vatikan v tom mal hokej, najprv bol proti vasule potom za a potom zase proti a teba tym jako chudinu malu zmiatol. Ešte raz list o ktorom klamete, že je "za" vasulu, neni ničím iným, než internou informáciou Kongregácie, kde k. Ratzinger oznamuje fakty, ktoré sa okolo vasuly dejú . a to že 1, sama požiadala o dialog, 2. boli jej položené otázky 3, na tieto …More
Nesnaž sa navodzovat atmosferu že by Vatikan v tom mal hokej, najprv bol proti vasule potom za a potom zase proti a teba tym jako chudinu malu zmiatol. Ešte raz list o ktorom klamete, že je "za" vasulu, neni ničím iným, než internou informáciou Kongregácie, kde k. Ratzinger oznamuje fakty, ktoré sa okolo vasuly dejú . a to že 1, sama požiadala o dialog, 2. boli jej položené otázky 3, na tieto otázky odpovedala, vysvetlila napríklad svoj manželský status. List informuje o dianí. Nijako pozitivne sa nevyjadruje a už vobec neuvadza že vasila vysvetlila doktrinalne omyly, ktore jej boli vytykane. Doktrinalne omyly su doktrnalne omyly, z tych sa vyvliect neda. Ježiš nerobí doktrinalne omyly, z toho je teda aj sprostému jasné, že posolsvá nie sú od Ježiša, akonáhle je skonštatovaný omyl v doktríne. .
1 more comments from Maria Dubovska
Maria Dubovska
Jasne tam pišem peter ktora komisia či konferencia či čo sa pýtaš. Švajčiarska bisk. konferencia, kam vasilisa spadá. .