Clicks444
Peter(skala)
1

2017 / LA SALETTE – MONTSERRAT -ZARAGOZA - S.D.COMPOSTELA –GARABANDAL – PADOVA

LA SALETTE – MONTSERRAT -ZARAGOZA - S.D.COMPOSTELA –GARABANDAL – PADOVA

Termíny:

3.5.2017 - 14.5.2017

17.5.2017 - 26.5.2017

29.5.2017 - 9.6.2017

16.6.2017 - 27.6.2017

Cena:

460,- €

Cena zahŕňa:


dopravu autobusom zn. Setra alebo MAN vybaveným klimatizáciou 2x video, DVD, CD, kávovar – ponuka teplých a studených nápojov, polievky, toaleta ,

1 x ubytovanie s polpenziou v La Salette

2 x ubytovanie s polpenziou vo Fatime

2 x ubytovanie s polpenziou v Lurdoch

duchovný sprievodca – kňaz

odborný sprievodca

Cena nezahŕňa:

komplexné cestovné poistenie v zahraničí v poisťovni Wustenrot 16€ osoby do 69 rokov

osoby staršie ako 70 rokov 32€

Program zájazdu:

1.deň:


Odchod z Prešova v ranných hodinách smer na Bratislavu a pokračovanie do Francúzska.

2.deň:

Príchod do La Salette v doobedňajších hodinách - dedinka vo Francúzskych Alpách, kde sa dvom pastierikom zjavila Panna Mária. Ubytovanie, sv. omša – duchovný program - krížová cesta, výstup na Mont Gargas, sviečkový sprievod.

3.deň:

Raňajky, sv. omša, duchovný program, obed a odchod do Monseratu.

4.deň:

V nočných hodinách príchod do Montseratu – kde sa nachádza benediktínsky kláštor . V priebehu 12. a 13. storočia vzniká románska bazilika, ktorá sa vďaka vyrezávanej soške Sv. Márie stala pútnickým miestom. Drevo v priebehu storočí prirodzene zhnedlo a tak získala patrónka Katalánska novú prezývku „La Moreneta“, vo voľnom preklade „Čierna Madona“.- prehliadka a pokračovanie v jazde do Zaragozy – prehliadka historického centra, ktoré bolo v 12 storočí sídlom biskupa a hlavným mestom španielskeho kráľovstva. Návšteva baziliky Santa Mária de Pilar, kde putovala Panna Mária. Vo večerných hodinách pokračovanie v jazde do Fatimy.

5.deň:

V ranných hodinách príchod do Fatimy – ubytovanie- oddych – obed a poobedňajší duchovný program spojený s prehliadkou a návštevou baziliky zjavenia.

6.deň:

Raňajky – celodenný náboženský program – ,

krížová cesta, sv. omša.

Slávnosť fatimských zjavení, večer účasť na sviečkovom sprievode. Večera - ubytovanie

7.deň:

Raňajky- doobednajší program vo Fatime – návšteva rodného domu malých vizionárov a presun do Lurd so zastávkou v S.D.Compostela – návšteva miesta, kde ležia vzácne ostatky sv. apoštola Jakuba. Po 3 hod. prestávke presun do Garabandalu.

8. deň :

Garabandal
/ 9 hodinová prestávka - sv. omša, krížová cesta, výstup k boroviciam a pokračovanie v ceste do Lurd. Večera, ubytovanie.

9.deň:

Raňajky - celodenný duchovný program. Prehliadka mestečka a miest spojených so životom Bernadety Soubirous. Prehliadka v okolí jaskyne sv. omša a večerný sviečkový sprievod. Večera, ubytovanie.

10.deň:

Raňajky - duchovný program v Lurdoch účasť na obradoch s možnosťou ponorenia do zázračnej vody, voľný program a poobede presun do Padovy.

11.deň:

9-hodinová prestávka v Padove – prehliadka mesta spojená s prehliadkou baziliky sv. Justíny, sv. Leopolda Mandiča, sv. Antona a odchod na Slovensko.

12.deň:

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

Sprievodca CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

www.gospatravel.sk/…/lurdy---fatima
Peter(skala)
Vyjadrenie pápeža sv.Jána Pavla II. ku Garabandalu

V Garabandale je kniha, ktorú napísal Albrecht Weber v roku 1993, s názvom: “Garabandal Der Zeigefmger Gottes” (Garabandal: Boží prst), ktoré ako prvé vydanie – kópie – bolo predložené pápežovi bl.Jánovi Pavlovi II.
On neskôr požiadal svojho tajomníka, Fr. (Teraz arcibiskup) Stanislava Dziwisza, napísať autorovi. V nasledujúcej tlače (2000) …More
Vyjadrenie pápeža sv.Jána Pavla II. ku Garabandalu

V Garabandale je kniha, ktorú napísal Albrecht Weber v roku 1993, s názvom: “Garabandal Der Zeigefmger Gottes” (Garabandal: Boží prst), ktoré ako prvé vydanie – kópie – bolo predložené pápežovi bl.Jánovi Pavlovi II.
On neskôr požiadal svojho tajomníka, Fr. (Teraz arcibiskup) Stanislava Dziwisza, napísať autorovi. V nasledujúcej tlače (2000) knihy, na strane 19, je časť správy pápeža dotlačená takto:

“Nech ťa Boh odmení za všetko. Špeciálne pre hlbokú lásku, s ktorou vykonávaš dielo spojené s viac široko známym Garabandalom . Kiež Posolstvo Matky Božej nájde vstup do srdca skôr, než bude príliš neskoro. Ako výraz radosti a vďačnosti, Svätý otec vám dáva svoje apoštolské požehnanie. “

Weber píše, “Z priloženého pozdravu, v vlastným rukopisom pápeža, s jeho podpisom je jasné, aký má hlboký záujem o udalosti v Garabandale, a ako úzkostlivý je, že by mali byť známe vierohodným spôsobom.”
www.ourlady.ca/info/churchPositionUpdate.html