Clicks443

JEZUS: Któż może targnąć się na wasz naród, skoro jako Król - prawdziwy Król - będę stał na straży waszej ojczyzny?

____________________________________

Orędzia do Adama-Człowieka są zatwierdzone do studiowania i medytacji prywatnej. Posiadają nihil obstat ks. abp. Andrzeja Dzięgi.
____________________________________


24.11.1991r.

PAN JEZUS: Jeszcze pragnę skierować kilka słów do Mojego umiłowanego narodu, do waszej ojczyzny Polski.

Drogie dzieci, tak jak wam obiecałem, nabierzcie więcej odwagi, by przyjąć Mnie jako swojego KRÓLA.

Czego się boicie?

Któż może wam zaszkodzić?

Któż może targnąć się na wasz naród, skoro jako Król - prawdziwy Król - będę stał na straży waszej ojczyzny, na straży miłości i wiary w waszym kraju?

Módlcie się o to gorąco, módlcie się, gdyż trudny okres zbliża się dla waszej ojczyzny – okres ucisku.

Wszystko można oddalić przez wiarę i modlitwę.

Nabierzcie odwagi, drodzy Polacy!

Nabierzcie miłości, z którą dzieli się Moja Matka z wami!

Ja chcę zawrzeć z wami przymierze.

Ja wasz naród wybrałem, umiłowałem.

Skorzystajcie z tej szansy, jaką wam daję, jaką macie przed sobą, a całą nadzieję i ufność pokładajcie w Mojej Matce, w miłości i na modlitwie
.


* * *
____________________________

za: www.duchprawdy.com

______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Prawodawcy

MATKA BOŻA: Na waszym narodzie, drogie dzieci – spoczywa odpowiedzialność za inne narody. Tak więc wy, w poczuciu odpowiedzialności, przyjmijcie Mojego Syna jako swego KRÓLA i PANA


JEZUS: Podczas tej wojny miliony ludzi stracą życie

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Demokracja upadnie, a prawo będzie pochodzić z Ewangelii

Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r.

Fragmenty Objawień Maryi, Jezusa i Anioła Ave Stróża o Intronizacji

I POSŁUCHAJ:

KS. PAWEŁ MURZIŃSKI: INTRONIZACJĘ UCZYNIMY W OBLICZU OSTATECZNEJ ZAGŁADY

______________________________________________________
CÓRKA MARYI
Tak natomiast brzmią fragmenty jednej z ważniejszych wizji, którą otrzymała Rozalia w 1938 roku: Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się …More
Tak natomiast brzmią fragmenty jednej z ważniejszych wizji, którą otrzymała Rozalia w 1938 roku: Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie dziecko moje zginą i już nigdy nie powstaną. (...) Pamiętaj dziecko – mówi ta postać – by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona, i nie poszła w zapomnienie. Niech Ojciec o tem pamięta, by nie było za późno Intronizacja w Polsce musi być zaprowadzona. (...) Pytam z bojaźnią tej osoby, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi, że Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej moje dziecko nie ostoi się. I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonywająco: Oświadczam ci to moje dziecko jeszcze raz, że tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat – mówił – jak zaraz zobaczysz... w tej chwili powstał straszliwy huk – owa kula pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu niszcząc doszczętnie wszystkie Państwa, które nie uznały Chrystusa (Wyzn., 82n). Wymowa tej wstrząsającej wizji jest jednoznaczna, Polska musi uznać Jezusa Króla i podporządkować się pod Jego prawo, inaczej zginie.
CÓRKA MARYI
Tuż przed agresją Niemiec na Polskę w 1939 roku Rozalia otrzymała wizję, w której ujrzała obraz wojny i płonącą granicę polsko-niemiecką oraz usłyszała słowa: Jest jednak ratunek dla Polski jeżeli Mię uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację nie tylko poszczególnych części kraju, ale całego Państwa z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkow…More
Tuż przed agresją Niemiec na Polskę w 1939 roku Rozalia otrzymała wizję, w której ujrzała obraz wojny i płonącą granicę polsko-niemiecką oraz usłyszała słowa: Jest jednak ratunek dla Polski jeżeli Mię uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację nie tylko poszczególnych części kraju, ale całego Państwa z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga...