Clicks1.1K
Peter(skala)

3.10.1847 v Mexiku videlo 2000 ludí na oblohe obraz ukrižovaného Ježiša

Maľba El SeñorDe La Misericordia De Ocotlán z roku 1912. Pôvod: Kaplnka Pána milosrdenstva v Ocotlán, štát Jalisco

Je to veľký zázrak, o ktorom ste pravdepodobne ešte nikdy nepočuli.
V nedeľu 3. októbra 1847 videlo viac ako 2000 ľudí v Ocotlán v Mexiku dokonalý obraz ukrižovaného Ježiša Krista, ktorý sa objavil na oblohe na dobu dlhšiu ako 30 minút.

Po schválení arcidiecézou Guadalajara sa v roku 1911 stal tento jav známy ako "Zázrak v Ocotlán". Tento zázrak sa uskutočnil jeden deň pred zemetrasením, ktoré zabilo 40 ľudí a mesto v štáte Jalisco zanechalo v troskách.

Omšu pri cintorínskej kaplnke Nepoškvrneného počatia celebroval farský vikár, otec Julián Navarro. Ešte pred jej začiatkom sa na severozápadnej časti oblohy spojili dva obláčiky a objavil sa tam obraz Krista.

Zúčastnení ako aj obyvatelia susedných miest boli nesmierne dojatý, vzbudili si hlbokú ľútosť a silným hlasom prosili: "Pane, zmiluj sa!" Toto zjavenie Krista sa nazvalo "Pán Milosrdenstva" a na jeho počesť bol v septembri v roku 1875 požehnaný nový farský kostol, ktorý vysvätili a zasvätili jeho menu.

Medzi veriacimi, ktorí boli svedkami tohto zázraku bol aj otec Julian Martín del Campo, pastor spoločenstva, a Antonio Jiménez, starosta mesta. Obaja poslali svojim nadriadeným listy a popísali v nich, čo sa stalo.

Po zázraku sa celá udalosť zaznamenala a spísala, a to za pomoci 30 svedkov, ktorí to potvrdili. O päťdesiat rokov neskôr, teda v roku 1897, bol na rozkaz vtedajšieho arcibiskupa Guadalajary, Pedra Loza y Pardavé, vykonaný ďalší záznam celej udalosti, a to za pomoci ďalších 30 svedkov vrátane piatich kňazov.

Dňa 29. septembra 1911 vtedajší arcibiskup z Guadalajary, José de Jesús Ortiz y Rodríguez, podpísal dokument o potvrdení zjavenia Ježiša Krista v Ocotlán. Tamojší ľud svoju oddanosť a úctu upriamuje na sochu nášho Pána milosrdenstva, ktorá sa nachádza vo svätyni s rovnakým menom.

"Musíme uznať, že zjavenie svätého obrazu ukrižovaného Ježiša Krista je ako historický fakt dokonale preukázaný... a že to nemohol byť následok halucinácie alebo akýkoľvek podvod. Stalo sa to totiž za bieleho dňa a hlavne pred očami viac ako 2000 ľudí", povedal kardinál.

Uviedol tiež, že na Pána Milosrdenstva sa nikdy nezabudne. Veriaci sa musia "akýmkoľvek možným spôsobom zhromažďovať, a to po očistení svedomia svätou sviatosťou pokánia a svätým prijímaním. Potom musia v prítomnosti Boha za seba a za svojich potomkov slávnostne prisahať, že budú rok čo rok sláviť výročie práve 3. októbra."


Po schválení zázraku a v súlade s ustanovením arcibiskupa Guadalajary sa v roku 1912 začali verejné slávnosti na počesť Pána milosrdenstva, ktoré pripomínajú zázrak z roku 1847. Oslavy v súčasnosti trvajú 13 dní, a to od 20. septembra do 3. októbra.

V roku 1997 poslal sv. Ján Pavol II. jeho apoštolské požehnanie ľuďom v Ocotlán, a to pri príležitosti 150. výročia zázraku.