Clicks461
Libor Halik
11

Proto Bůh dnešní civilizaci chránit před válkou nebude

Homo-vyslanec USA poprvé ve Vatikánu
13. 11. 2015

První setkání mezi Vatikánem a zvláštním homo-vyslancem USA

Řím. Svatý stolec se poprvé setkal se zvláštním homo-vyslancem
USA pro „lidská práva osob LGBT. 10 listopadu došlo k tomuto „symbolickému setkání“, které má zahájit „kontroverzní dialog“, jak uvedl Time – magazin.
V únoru t. r. vytvořilo ministerstvo zahraničních věcí USA novou postavu svého diplomatického sboru: zvláštního vyslance pro práva homosexuálů. V dubnu jmenoval Obama praktikujícího homosexuála Randy Berryho jako prvního homo-vyslance USA. Do té doby působil Berry na generálním konzulátu USA v Amsterodamu.

V uplynulém půl roce navštívil Berry 30 států a hovořil především s náboženskými vůdci. Na první setkání s katolickou církví, „která pokládá homosexuální chování za hříšné“ a omezuje manželství pouze na spojení mezi mužem a ženou, čekal Berry až do doby po návštěvě Františka v USA.
Setkání mezi papežem a prezidentem Obamou vytvořilo cestu k prvnímu oficiálnímu kontaktu mezi tímto zvláštním vyslancem pro homosexuály a Svatým stolcem. „Nemluvili jsme o registrovaných partnerstvích nebo o manželstvích osob stejného pohlaví, protože to není součást naší politiky“. Berryho strategie je najít společné porozumění s katolickou církví pro boj „proti násilí a diskriminaci“, napsal Time. www.lumendelumine.cz/index.php
Katholisches.info
Kardinál uctívá pohanskou bohyni
20. 7. 2015

V Bolívii a Argentině se nadále uctívají pohanská božstva. Bohyně "Pachamama" neboli "Matka Země", je podle představ Indiánů všemohoucí. Přinášejí jí oběti: talismany, listy koka, léčivé byliny či embrya lamy - malé „panenky“ apod. To vše se také prodává na šamanském trhu v La Plaz v Bolívii, jako ingredience pro zápalnou oběť ke cti bohyně Země, a tak se tu směšuje „pavěra a obchod“.

Bohyně Pachamama

Tento animistický kult je domovem také v centrální Argentině v provincii Cordoba. Tam se nachází místo San Marcos Tieras s 950 obyvateli, asi 150 km od města Cordoba, kam byl Bergoglio svého času vyhoštěn svým představeným. Lokalita se mezitím rozrostla až na více než 3000 obyvatel o přistěhovalce z argentinských měst, ale i z Evropy a USA. Místo je také cílem výprav hnutí hippies.

Uctívání Pachamamy za aktivní spoluúčasti kardinála římské církve Gianfranca Ravasiho se zde konalo již v roce 2014 a nyní bylo video zveřejněno. Organizátorem pohanského kultovního obřadu bylo Foro ecumenico Social (Ekumenicko – sociální fórum) pod vedením kardinála Ravasiho v rámci tvz. "Nádvoří národů". Kardinál byl nejen divákem, ale aktivním účastníkem spolu s Therezou Varela, místopředsedkyní FES. www.lumendelumine.cz/index.php

Katholiches.info
Takto se Bůh vypořádal se Sodomou v minulosti. Fotodokumenty: www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html
ľubica likes this.
Libor Halik
Vatikán se nestyděl oficielně přijmout nestydatého zástupce sodomské homosexuální neřesti, Vatikán se nestyděl NEpotrestat kardinála konajícího modloslužebný obřad, ač Vatikán přísně trestá řeholníky a řeholnice kongregace založené žáky sv. P. Pia stigmatika za to, že občas slouží mši sv. nemoderně latinsky. Hanba Vatikánu a jeho šéfu papeži Františkovi! TREST BOŽÍ SE BLÍŽÍ! Protidrogový kazatel …More
Vatikán se nestyděl oficielně přijmout nestydatého zástupce sodomské homosexuální neřesti, Vatikán se nestyděl NEpotrestat kardinála konajícího modloslužebný obřad, ač Vatikán přísně trestá řeholníky a řeholnice kongregace založené žáky sv. P. Pia stigmatika za to, že občas slouží mši sv. nemoderně latinsky. Hanba Vatikánu a jeho šéfu papeži Františkovi! TREST BOŽÍ SE BLÍŽÍ! Protidrogový kazatel D. Wilkerson předpověděl r.1973, že vznikne jakási mezidenominační jednota, jakoby supercírkev, podporující veřejně homosexuální neřest a do té jednoty bude patřit i římský papež. Varoval před jednotou s těmito nemorálními vůdci. Předpověděl, že v té době budou proto morální křesťané žít jakoby v podzemí - bez funkcí v té viditelné homosexuální ekumenické jednotě.
ľubica likes this.