Clicks5.6K

Processio cum fine Officii tenebrarum Magni Sabbati

Körmenet és a nagyszombati sötét zsolozsma vége az esztergomi rítus(változat) szerint 2012. április 6-án (Gyömrő, Nepomuki Szent János-templom): 1. A Rex Christe, factor ómnium körmeneti himnusz …More
Körmenet és a nagyszombati sötét zsolozsma vége az esztergomi rítus(változat) szerint 2012. április 6-án (Gyömrő, Nepomuki Szent János-templom):

1. A Rex Christe, factor ómnium körmeneti himnusz Kyriés betétekkel
2. Az 50. zsoltár (Miserére mei Deus) Costanzo Porta többszólamú feldolgozásában, majd a Pater noster némán és a Réspice könyörgés a szentsírnál
3. A Hymnum cantémus Dómino körmeneti himnusz Kyriés betétekkel
4. A 66. zsoltár (Deus misereátur nostri) és a Pater noster némán, majd a Réspice könyörgés
5. Az oltár mögé rejtett gyertya előhozása és elhelyezése a triangulum tetején

Szent Mihály Laikus Káptalan
Officiáns: P. Kovács Ervin Gellért OPraem

Az elhangzó szövegek megtalálhatók a sötét zsolozsmákat tartalmazó füzet 50—53. oldalán.