Clicks2.5K

PIATOK bude na stole pápeža vyjadrenie Vatikánskej komisii k prípadu zjavenia PannyMárie v …

Peter(skala)
7
Záverečné vyjadrenie komisie bude v piatok k dispozícii na stole pápeža Františka , ktorý urobí konečné rozhodnutie o Medžugorí Medzinárodná komisia pre Medžugorie prinesie záver v piatok po rokoch …More
Záverečné vyjadrenie komisie bude v piatok k dispozícii na stole pápeža Františka , ktorý urobí konečné rozhodnutie o Medžugorí

Medzinárodná komisia pre Medžugorie prinesie záver v piatok po rokoch výskumu fenoménu zjavení obce Hercegoviny , zverejnil výhradne Bitno.net . Budete potom mať svoj názor na stole pápeža Františka , a čoskoro bude nasledovať rozhodnutie o tom , ako postoj zaujíma Vatikán k tejto problematike .

Pamätajte si , že medzinárodná komisia má celkom 17 členov , medzi nimi aj päť Chorvátov . Okrem toho , kardinál Josip Bozanic a Vinko Puljic Komisie a jezuita psychológ Mijo Nikic , prof . Franjo , prezident procesu na chorvátsky kultúrne združenia , a sestra Veronica Nela Gaspar , lekár a profesor teológie na Katolíckej univerzite v Rijeke . Ako sme sa dozvedeli od zdrojov blízkych Komisii, je potrebné konať deň po zasadnutí , na ktorom sa hlasuje o uzavretí čo sa skutočne deje v Medžugorí .

Komisia bola založená v marci 2010 . po rozhodnutí pápeža Benedikta XVI , v týchto rokoch , starostlivo preskúmala všetky dokumenty súvisiace s Medžugorie , ale aj rozhovor s vizionármi a iní , ktorí sú rôznymi spôsobmi spojené so zjavením . Teraz ich závery budú na ministerstve zahraničia Svätej stolice , a potom u pápeža Františka . Práca výboru bola zahalená rúškom tajomstva a všetci jej členovia nesmeli o tom hovoriť na verejnosti.

medjugorje-info.com/…/vatikansko-povj…
Peter(skala)
Pápež František poslal p.Alicie požehnanú "medjugorsku" medailu

Ked nevedela, aké stanovisko má zaujať voči zjaveniam v Medjugorí, napísala list pápežovi Františkovi. Odpoved dostala nečakanú a to list s požehnanou "medjugorskou" medailou.

www.spiritofmedjugorje.org/issues/June2014pdf.pdf
www.medjugorjetoday.tv/…/pope-francis-bl…
😇
Peter(skala)
“Drahé deti, materinskou láskou vám chcem pomôcť, aby váš život modlitby a pokánia bol opravdivým úsilím približovania sa môjmu Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli odlúčiť od hriechu.

Každá modlitba, každá svätá omša a každý pôst sú úsilím približovania sa môjmu Synovi, pamiatkou jeho slávy a útočiskom pred hriechom; sú cestou k opätovnému zjednoteniu sa dobrého Otca a jeho detí.

More
“Drahé deti, materinskou láskou vám chcem pomôcť, aby váš život modlitby a pokánia bol opravdivým úsilím približovania sa môjmu Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli odlúčiť od hriechu.

Každá modlitba, každá svätá omša a každý pôst sú úsilím približovania sa môjmu Synovi, pamiatkou jeho slávy a útočiskom pred hriechom; sú cestou k opätovnému zjednoteniu sa dobrého Otca a jeho detí.

Preto, deti moje, otvoreným srdcom, plným lásky úpenlivo volajte meno nebeského Otca, aby vás osvietil Duchom Svätým. Skrze Ducha Svätého sa stanete prameňom Božej lásky.

Z tohto prameňa budú piť všetci, ktorí nepoznajú môjho Syna, všetci, ktorí žíznia po láske a pokoji môjho Syna. Ďakujem vám!

Modlite sa za svojich pastierov. Ja sa modlím za nich a chcem, aby stále cítili požehnanie mojich materinských rúk a podporu môjho materinského srdca. “


Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. apríla 2014
1 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Stylita
Až nájdem, tak dám vedieť, ale ak by mal niekto pochybnosti o tom, či takéto vyjadrenie pápeža bolo niečim nesprávnym, dobré bude spomenuť prípad Fatimy.

Panna Mária žiadala zasvätenie zvlášť Ruska ako aj "fatimsku pobožnosť" a tento akt zasvätenia mimoriadnym spôsobom nastal až po atentáte na toho pápeža.
Ináč povedané, že keby bolo zjavenie vo Fatime oficiálne uznané pápežom (dekrétom)…More
Stylita
Až nájdem, tak dám vedieť, ale ak by mal niekto pochybnosti o tom, či takéto vyjadrenie pápeža bolo niečim nesprávnym, dobré bude spomenuť prípad Fatimy.

Panna Mária žiadala zasvätenie zvlášť Ruska ako aj "fatimsku pobožnosť" a tento akt zasvätenia mimoriadnym spôsobom nastal až po atentáte na toho pápeža.
Ináč povedané, že keby bolo zjavenie vo Fatime oficiálne uznané pápežom (dekrétom) ľudia by brali vážnejšie výzvy (posolstvá) Panny Márie.

Podobne je to aj v prípade Medjugorja:
Boh poslal Pannu Máriu, aby vyzývala ľud k Pokoju (mieru) ale kedže pápež oficiálne neuznal zjavenia za pravdivé a naproti tomu niektorí biskupi boli proti zjaveniam, tak Výzvy (posolstvá) Panny Márie ostávaju v niektorých ľudských srdciach na pochybách - neuskutočnené.

To isté, čo vo Fatime:
Panna Mária varovala pred vojnou a tak ako vtedy neprijmali výzvu k mieru a bojovali, podobne bojovali aj v bývalej juhoslávii. Tak ako nastala aj 2.svet.vojna, lebo neprijmali zjavenia vo Fatime, tak aj nadalej bojuju vo svete ľudia, lebo neprijmaju zjavenia z Medjugorja a hlavne výzvy Kráľovnej Pokoja.

Odvolávajú sa na dejny Cirkvi, kedy kresťania bojovali akokeby aj v sučasnosti Boh žiadal "spravodlivu vojnu". Kraľovná Pokoja vyzýva k mieru a niektorí katolici k "boju za ochranu kresťanov". Nepríjmaju výzvy k mučeníctvu, lebo pochybuju o vôle Božej zo strany zjavení v Medjugorí.

Ked pápež oficiálne uzná zjavenia v Medjugorí čím skôr, tak veriaci skôr upevnia vôľu k mieru. Slovo pápeža k mieru je síce silné, ale Slovo Panny Márie a Boha je ešte silnejšie. Je to podobné ako y Dogmou
Niektorí Ludia nechápu ako môže nejaký Akt Zasvätenia alebo vyhlásenia Dogmy zmeniť ľudstvo 😇
Stylita
Peter:
znáš z minulosti nějaké zjevení Panny Marie, které by církev uznala za pravé, a přitom ještě probíhalo?
žádné takové neznám, ale je možné, že se mýlím
Pán s Tebou!
Peter(skala)
Stylita

Niektori veriaci katolici neveria v zjavenia Panny Márie v Medjugorí, pretože si myslia, že pápež ich neuznáva alebo jednoducho maju pochybnosti o týchto zjaveniach, pokiaľ sa k nim nevyjadrí pápež.

Mnohým katolíkom nestačia len vyjadrenia rôznych klerikov, biskupov, komisie, ale chcú potvrdenie od "Kristovho Zástupcu-papeža", lebo mu viac dôveruju.

Vyše 25 rokov čakali s pochybnosťami…More
Stylita

Niektori veriaci katolici neveria v zjavenia Panny Márie v Medjugorí, pretože si myslia, že pápež ich neuznáva alebo jednoducho maju pochybnosti o týchto zjaveniach, pokiaľ sa k nim nevyjadrí pápež.

Mnohým katolíkom nestačia len vyjadrenia rôznych klerikov, biskupov, komisie, ale chcú potvrdenie od "Kristovho Zástupcu-papeža", lebo mu viac dôveruju.

Vyše 25 rokov čakali s pochybnosťami a keby mali čakať až do konca zjavení, ktoré môžu byť aj do konca sveta, tak to by sa načakali poriadne dlho. Takto, ked sa vyjadrí pápež skôr, mnoho veriacich sa zbaví pochybností.

To, že sa pápež zvykne vyjadrovať k zjaveniam až po ich ukončení - neznamená, že sa nemôže vyjadriť skôr.

😇
Stylita
zjevení stále probíhají
vždycky jsem si myslel, že se církev vyjadřuje k zjevení tohoto typu po jeho skončení
tedy nechápu, proč má papež František udělat konečné rozhodnutí, když zjevení neskončila
Peter(skala)
Tento Veľký Deň pripadá na piatok - deň pokánia a pôstu

Panna Mária vyzýva k modlitbe a pôstu (o chlebe a vode, pre zdravých..) kto nemôže, nech obetuje to, čo môže.

Bude to silný duchovný boj, lebo nebojujeme s telom a krvou, ale s duchmi ...

Verím, že napokon "Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí!"
👍 😇