Clicks768

Odmawiajcie Różaniec bez ustanku, on może was jeszcze uratować!

...Odmawiajcie pilnie Różaniec! ma on wielką moc nad szatanem — Ja Sama ustanowiłam tę modlitwę dla was. Dzieci moje, które odmawiają Różaniec, są mocno ze mną związane i nie mogą pójść na stracenie. Bóg kocha modlitwę Różańcową. Ta modlitwa czci Syna Dziewicy. Przez nią możemy uwielbiać wielki cud, jaki Bóg dla mnie uczynił.
Modlitwa Różańcowa ma moc rozrywania pętów szatana. Przez nią darujecie mi kwiaty mistyczne, a ja ofiaruję je Bogu w waszej intencji. W ten sposób łączę was z Bogiem nieustannie! Możemy tą modlitwą wiele zdziałać, ja zaś słyszę każde pozdrowienie — zdąża ono prosto do mego serca. O, gdybyście pojęli, jak bardzo was kocham!...

...Kościół podzielony będzie na dwa obozy. Biada tym Księżom, którzy oddani swym grzechom zapomnieli całkiem o mnie!
Ale też potrójnie biada ludowi, który szydzi ze swoich Kapłanów! Pewnej ciemnej nocy gniew Boży spadnie na nich z nienacka i wszystko, co żyje będzie jak umarłe. Odprawiajcie przed Tabernakulum Wieczną Adorację, aby złagodzić Gniew Boży.

Jeszcze trzyma Bóg swą Opiekuńczą Rękę nad ziemią, biada, jeżeli Ją opuści!

Świat nie chce poznać tej prawdy, ale ty ogłaszaj ją wszystkim. Odmawiajcie nieustannie Różaniec! On może was jeszcze uratować. Nie pozostawiajcie Zbawiciela samego w Najświętszym Sakramencie w tej ciężkiej chwili! Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto by na zmianę czuwał przed Tabernakulum. Księża powinni dać tutaj przykład, a lud będzie ich naśladował.

Wiele dusz jest na to przygotowanych. Ta Adoracja ochroni was przed oziębłością i będzie ratunkiem. Ja, Matka Zbawiciela, przyrzekam wam zwycięstwo. Poproszę Aniołów aby błagali za was u Boga.
Moje dzieci! módlcie się, bowiem wielu z waszych braci nie potrafi się modlić, czyńcie to za nich!...

Zwołaj ich tyle, ile tylko zdołasz! Wszyscy módlcie się. Niestety ci, których diabeł ma w swej mocy, nie potrafią już się modlić.

Przez was powinna zakwitnąć miłość dla ratowania dusz! Módlcie się z miłości do Boga. Wasza, na razie mała grupka, uchroni ludzi przed nadejściem jeszcze większego nieszczęścia.

Bóg ochrania was jeszcze swą ręką. Możecie tę rękę modlitwą swą podtrzymać i Bóg zniszczy piekielne moce. W ten sposób uratuje swe dzieci, które w moim imieniu Boga proszą o pomoc.


Odmawiajcie Różaniec bez ustanku.

Utwórzcie Świętą Armię, która zagrodzi dostęp wrogowi... Szatan boi się pozdrowienia anielskiego, jak mnie samej. Pozdrowieniem anielskim zapoczątkowane zostało dzieło zbawienia. Wyszukajcie sobie dzień na pokutę. Czas pokuty powinien obejmować świętą godzinę. Dzień rozwiązania jest bliski.

Świętujcie sobotę jako dzień Kapłanów, aby Ojciec Niebieski zesłał wam nowych Kapłanów i zapewnił zwycięstwo nad piekielnymi mocami.

Przystępujecie codziennie do Komunii Świętej, a pozwalacie jednocześnie, by wasi bracia kostnieli na śmierć bez miłości.

Módlcie się za nich, to są przecież wasi bracia.

Zmarli duchowo, nie mogą sami powstać. Pragnę pobudzić ich na nowo do życia. W ich sercach gnieździ się grzech i śmierć. Człowieka należy wewnętrznie wzmocnić.

Do tego jesteście właśnie wy powołani!

Wy, którzy we mnie wierzycie i mnie kochacie.

Niechaj Miłość tworzy nową Miłość. Miłość należy ofiarować, a nie zamykać jak pieniądze w kasie pancernej.


Utrwalcie w swych Duszach przykład waszej Matki! O, jakże ona mnie błagała w waszej intencji! Miłość może bardzo wiele zdziałać. Przyjmujcie mnie codziennie do swego serca, ale nie zamykajcie mnie tam! Po cichu wędrujcie ze mną od Duszy do Duszy. Dusza ludzka jest cudownym naczyniem, na zewnątrz, i w swym wnętrzu. Nie kalajcie jej! Niechaj miłość waszych serc oświeca ten ciemny świat i zachęca do miłości.

Bijcie się w piersi i unikajcie gniewu, patrząc na tych, którzy stracili orientację!


Wszystkie trudności miną. Jesteście blisko celu.
Ostatni odcinek drogi nie jest długi. Bóg znowu rozjaśni swoje oblicze — wy natomiast musicie przejść zwycięsko próbę. Was ominie gniew Boży. Wasza droga jest do pokonania, ale wilki muszą pójść inną drogą, tą z której nikt nie powróci. Dobro oddzieli się od zła
ź

źródło: ,,Bóg przemawia do Duszy'' Justyna Klotz